Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 21046
Mărime: 173.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. T. Georgescu, Asist. univ. drd. D. Firoiu
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

CAPITOLUL 1: pagina

Elemente teretico-metodologice ale planului de

afaceri şi analizei diagnostic 2

1.1 Planul de afaceri - concept şi importanţă 2

1.2 Conţinutul planului de afaceri 6

1.3 Analiză - diagnostic, instrument în realizarea

planului de afaceri 29

CAPITOLUL 2: 37

Prezentarea S.C. BERE RAHOVA S.A.

2.1 Istoricul firmei 37

2.2 Aspecte generale 40

CAPITOLUL 3:

Analiză - diagnostic a S.C. BERE RAHOVA S.A. 42

3.1 Diagnostic juridic 42

3.2 Diagnostic tehnic şi comercial 51

3.3 Diagnostic de personal 56

3.4 Diagnostic financiar - contabil 74

CAPITOLUL 4:

Rezultatele diagnosticului şi direcţii de acţiune la

S.C. BERE RAHOVA S.A. 105

4.1 Prezentarea concluziilor analizei diagnostic 105

4.2 Propuneri de acţiuni pentru activitatea viitoare a

S.C. BERE RAHOVA S.A. 110

ANEXE

Extras din document

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC

1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ

Planul de afaceri este modalitatea principală prin care este comunicată potenţialilor investitori şi creditori, ideea unei afaceri private.

Cu ajutorul planului de afaceri, întreprinzătorul oferă o imagine a ceea ce doreşte să realizeze în afacerea lui, precum şi a modului în care intenţionează să îşi folosească resursele de care dispune pentru a-şi atinge scopul (obţinerea profitului).

Utilitatea unui plan de afaceri, apare ori de câte ori se doreşte obţinerea de fonduri băneşti, de la o bancă, de la acţionari sau de la alţi investitori potenţiali. Nici un investitor sau nici o bancă nu va aduce bani într-o afacere fără a vedea înainte un plan de afaceri viabil.

Patronii şi managerii întreprinderilor din ţări cu experienţă în economia de piaţă, recunosc faptul că planul de afaceri este un instrument de management, utilizat în previziunea, organizarea, coordonarea, stabilirea obiectivelor şi este de asemenea un instrument de control al acestor obiective.

Ei au ajuns la concluzia că un plan de afaceri, realizat aşa cum trebuie îi va ajuta sa-şi atingă scopurile astfel încât să servească intereselor proprii ale firmelor, angajaţilor şi ale investitorilor.

Legăturile dintre management, marketing şi programarea afacerilor, respectiv planurile de afaceri, ne ajută să înţelegem cât mai bine cadrul conceptual al planului de afaceri, în economia de piaţă.

Dezvoltarea societăţii actuale s-a realizat printr-o evoluţie dinamică, marcată de progresul mijloacelor de comunicare şi al mijloacelor de recoltare şi prelucrare a informaţiilor, de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, precum şi de revoluţia din domeniul tehnologiei.

În procesul de adaptare a structurilor economice la cerinţele economiei de piaţă, societăţile comerciale trebuie să-şi propună noi obiective, cum ar fi: îmbunătăţirea comportamentului firmei în afaceri şi creşterea siguranţei întreprinzătorului, maximizarea profitului, diversificarea pieţei, diversificarea activităţilor, asigurarea unei poziţii de avantaj competitiv pe piaţa produsului, să înveţe noi metode de conducere şi organizare, care să le asigure atât continuitatea activităţii cât şi revigorarea acesteia, în condiţiile creşterii dinamismului mediului economic.

Se vorbeşte tot mai mult de “MANAGERIAL ECONOMICS” (ştiinţa economică managerială), care aplică metodele teoriei economice în luarea deciziilor pentru obţinerea succesului în afaceri; ea ajută managerii să utilizeze o serie de reguli de operare pentru folosirea cât mai eficientă a resurselor umane şi capitalului.

Funcţiile managementului reprezintă însăşi esenţa activităţii de conducere, prin aceste funcţii înţelegând activităţi relativ omogene, specializate, complementare, care au un rol bine stabilit în ansamblul procesului de conducere.

H. Fayol a fost cel care a definit pentru prima oară cele 5 funcţii principale ale managementului şi anume: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul.

Cu timpul, funcţiile conducerii au avut unele schimbări, astfel că, în prezent ele arată astfel: previziune, organizare, coordonare, antrenare - motivare, evaluare - control.

În cadrul funcţiei de conducere cea care realizează legătura dintre management şi planul de afaceri este cea de previziune.

Previziunea constă în stabilirea obiectivelor principale ale firmei, pe bază de calcul şi analiză economică, ţinând seama de rezultatele din trecut, prezent şi diferitele modificări din viitor ca urmare a acţiunii diverşilor factori şi de asemenea se stabilesc resursele şi mijloacele principale utile în realizarea obiectivelor stabilite.

În funcţie de orizont, grad de detaliere şi obligativitate, rezultatele funcţiei de previziune se împart în: prognoze, planuri şi programe.

Planurile se realizează pe o lună sau 5 ani şi reprezintă cea mai mare parte a activităţii de previziune.

Planul economico-social al firmei se referă doar la obiectivele fundamentale şi resursele aferente, în comparaţie cu planurile curente care sunt foarte detaliate, de aici rezultând faptul că gradul de detaliere şi obligativitate al planurilor variază invers proporţional cu perioada.

Un loc aparte în procesul de conducere şi în planul de afaceri îl ocupă conceptul de marketing, care nu trebuie să lipsească din toate activităţile desfăşurate în cadrul societăţii, deoarece acesta ajută la organizarea pe baze ştiinţifice a activităţilor care contribuie la reuşita afacerii.

Cunoşterea şi explicarea fenomenelor create de piaţă cât şi cunoaşterea posibilităţilor de a acţiona cât mai profitabil, a atras atenţia întreprinzătorilor asupra programelor de marketing şi ca parte componentă a acestora, planul de afaceri, folosit ca instrument de acţiune în relaţiile firmei cu partenerii din cadrul pieţei.

Afirmaţia de mai sus rezultă din însăşi conceptul clasic al marketingului formulat de Asociaţia Americană de Marketing care defineşte marketingul ca: “procesul de planificare şi executare a concepţiei - stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei de idei, bunuri şi servicii pentru a crea schimburi sau tranzacţii care să satisfacă obiectivele individuale şi organizaţionale”1

Esenţa marketingului o reprezintă piaţa, aceasta răsplătind, recompensând sau sancţionând, munca depusă de fiecare întreprindere - criteriul cu care operează piaţa fiind cel al eficienţei, al concordanţei activităţii economice cu nevoile efective ale societăţii.

Bibliografie

1. Patriche Dumitru, Constantin A. Bob, Băicuşi Adrian - Planul de afaceri, Buletin economic legislativ nr. 6/1996, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 1995

2. Dalotă Marius, Donath Liliana - Managementul firmei prin planul de afaceri, Editura Sedona, Timişoara 1997

3. Stancu Ion - Gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti 1998

4. Patriche Dumitru - Economie Comercială, Editura Economică, Bucureşti 1998

5. Cocriş Vasile, Işan Vasile - Economia afacerilor, Editura Graphix, Iaşi 1994

6. Mercioiu Vasile, Constantin A. Bob - Management comercial, Editura Economică, Bucureşti 1997

7. Lisandru Nicolae, Mercioiu Vasile, Lisandru Adrian - Management în comerţ, Editura Fed, Bucureşti 1994

8. Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion - Management, Editura Economică, Bucureşti 1994

9. Nicolescu Ovidiu - Economia şi conducerea întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1980

10. Neagoe Ion, Antoniu Nicolae - Finanţele întreprinderilor, Editura Didactică şI Pedagogică, Bucureşti 1993

11. Feleagă Nicolae, Ionaşcu Traian - Contabilitate financiară, Editura Economică, Bucureşti 1993

12. Mărgulescu Dumitru - Analiza economico-financiară a societăţilor comerciale, supliment la Tribuna Economică, Bucureşti 1994

13. Matter Eric - La rentabilité des investissments, analyse du risque et strategies, Presses Universitaires de France, Paris 1992

14. Băileştianu Gheorghe - Diagnosticul şi evaluarea firmei, Editura Mirton, Bucureşti 1994

Preview document

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 1
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 2
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 3
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 4
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 5
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 6
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 7
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 8
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 9
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 10
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 11
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 12
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 13
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 14
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 15
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 16
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 17
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 18
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 19
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 20
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 21
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 22
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 23
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 24
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 25
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 26
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 27
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 28
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 29
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 30
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 31
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 32
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 33
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 34
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 35
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 36
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 37
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 38
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 39
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 40
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 41
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 42
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 43
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 44
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 45
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 46
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 47
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 48
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 49
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 50
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 51
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 52
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 53
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 54
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 55
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 56
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 57
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 58
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 59
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 60
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 61
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 62
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 63
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 64
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 65
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 66
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 67
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 68
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 69
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 70
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 71
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 72
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 73
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 74
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 75
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 76
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 77
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 78
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 79
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 80
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 81
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 82
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 83
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 84
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 85
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 86
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 87
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 88
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 89
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 90
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 91
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 92
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 93
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 94
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 95
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 96
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 97
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 98
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 99
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 100
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 101
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 102
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 103
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 104
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 105
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 106
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 107
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 108
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 109
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 110
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 111
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 112
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 113
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 114
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 115
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 116
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 117
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 118
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 119
Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • RESTC3F.DOC
  • CUPR.DOC
  • C3F.DOC
  • C2.DOC
  • C1.DOC
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Anexe.doc
  • 4.DOC

Alții au mai descărcat și

Plan de afaceri la SC Vinex SA Pitești

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Plan de Afaceri pentru Dezvoltarea unei Societati Comerciale SC Atic SRL

CAPITOLUL I FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A UNUI PLAN DE AFACERI 1.1 INTRODUCERE În actuala situaţie economică din ţara noastră, marcat de instalarea...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Managementul Strategic al Resurselor Umane - Rompetrol

1. Prezentarea firmei Rompetrol Group N.V. este o companie petrolieră multinaţională cu sediul central în Olanda şi care are principalele...

Te-ar putea interesa și

Economia Intreprinderii - SC Valentine SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinţă în 1994 ca societate pe actiuni, prin...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii

Cap 1 Planul de afaceri al întreprinderilor mici şi mijlocii 1.1 Conceptul şi oportunitate a planului de afaceri Pentru ca o afacere să se...

Studiu de Caz Realizat la SC Amway

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric De peste 50 de ani,Amway a oferit oamenilor din intreaga lume posibilitatea...

Planul de Afaceri - Concretizarea Funcției de Planificare a Managementului

CAPITOLUL I PLANUL DE AFACERI – CONCRETIZAREA FUNCŢIEI DE PLANIFICARE A MANAGEMENTULUI Un subiect de mare actualitate îl constituie evoluţia din...

Fundamentarea economică a planului de afaceri la SC Spicul SA București

Capitolul I Planul de afaceri- instrument al managementului performant al firmei Managementul practicat de unităţile economice trebuie să ţină...

Plan de Afaceri pentru Modernizarea și Dezvoltarea SC Parc Mamaia SRL

INTRODUCERE Astăzi, cel care decide este cumpărătorul de servicii turistice, iar organizatorii şi prestatorii sunt obligaţi să-şi adapteze oferta...

Analiza Diagnostic a SC Oteluri Targoviste SA

1.1 Prezentarea generala a S.C. „C.O.S.T.” S.A. 1.1.1. Istoricul societatii comerciale, situatia prezentata si situatia viitoare a acesteia...

Ai nevoie de altceva?