Analiza economiei României în perioada pre și post aderare

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 9090
Mărime: 189.80KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 2

CAPITOLUL I- Consideraţii generale cu privire la indicatorii macroeconomici 4

I.1. Modalităti de calculare a produsului intern brut 4

I.2. Calcularea deflatorului PIB si a Ratei Inflaţiei 6

CAPITOLUL II- Analiza Economiei României in perioada 2003-2008 10

II.1. Evoluţia Produsului Intern Brut-nominal 10

II.2. Rata Inflaţiei şi Deflatorul PIB 15

II.3. Evoluţia PIB-ului real în perioada 2000-2008 20

II.4. Evoluţia exporturilor şi a importurilor în perioada 2003- 2008 26

II.4.1. Evoluţia nominală a exporturilor 27

II.4.2. Evoluţia reală a exporturilor 30

II.4.3. Procentul exporturilor reale in PIB- ul real 33

II.4.4. Evoluţia nominală a importurilor 35

II.4.5. Evoluţia reală a importurilor 37

II.5. Evoluţia populaţiei ocupate şi a şomajului în perioada 2003-2008 41

II. 6. Evoluţia salariilor în perioada 2003- 2008 50

CAPITOLUL III. Consideraţii finale 64 Bibliografie 66

Extras din document

Introducere

România este unul dintre statele europene în curs de dezvoltare, cu o perioadă de tranziţie prelungită. Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze situaţia economică a României în perioada premergătoare aderării la Uniunea Europeană, pe de o parte, şi în perioada ulterioară aderării, pe de altă parte, urmărindu-se o analiză comparativă a evoluţiei economice în cele două contexte.

Aspectele considerate în lucrare sunt evoluţia Produsului Intern Brut nominal, evoluţia Produsului Intern Brut Real, a fenomenului inflaţiei, a ratei şomajului dar şi a salariilor. Analiza efectuată va arăta că Produsul Intern Brut real este în continuă creştere, dar toţi indicatorii sunt mai accentuaţi in special în perioada 2007-2008, acest lucru schimbându-se la sfârşitul anului 2008 când economia mondială era deja la început de criză.

De asemenea se va observa că rata inflaţiei este într-o continuă scădere până în anul 2007, însă contextul crizei economice mondiale are efecte asupra acestui aspect în economia românească în al treilea trimestru al anului 2008, astfel că acest indicator înregistrează creşteri în această perioadă.

Totuşi, în perioada premergătoare aderării României la Uniunea Europeană, aceasta trăia deja realitatea unei creşteri economice susţinute, fapt pentru care a fost acceptată în Uniune. Perioada post-aderare a fost de asemenea una eficace, cu tendinţe de creştere, chiar dacă spre finalul anului 2008 au apărut semne contrarii. De aici rezultă faptul că este foarte relevant să plasăm România în contextul economic internaţional, unde criza economică mondială îşi face simţită prezenţa.

Aşa cum se va vedea în lucrare, aderarea României la Uniunea Europeană a avut efecte pozitive simţitoare la nivelul activităţilor de import si export. Aceste activităţi au crescut considerabil în perioada următoare aderării, în ciuda crizei de la sfârşitul anului 2008. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că România produce la nivel competitiv, pentru a putea exporta (în lucrare este calculată ponderea exporturilor în PIB), dar şi că populaţia dispune de bani pe care să îi cheltuie, întrucât şi volumul importului creşte.

O analiză a populaţiei ocupate şi a evoluţiei ratei şomajului în România arată că aceasta din urmă a continuat să scadă în perioada următoare aderării. Efectele crizei s-au făcut uşor simţite la acest nivel la finalul anului 2008.

Prin urmare, lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză complexă a mediului economic din România înainte si după aderarea la Uniunea Europeană, urmând ca în final să conchidă dacă această aderare a fost una rentabilă pentru ţara noastră sau dimpotrivă.

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA INDICATORII MACROECONOMICI

I.1. MODALITAŢI DE CALCULARE A PRODUSULUI INTERN BRUT

Principalii indicatori macroeconomici sunt: Produsul, Inflaţia şi Rata Inflaţiei (RI), Creşterea Economică şi Rata Creşterii Economice, Ocuparea, Şomajul şi Rata Şomajului.

În cele ce urmează vor fi analizate în detaliu doar conceptele de produs şi cele de Inflaţie şi RI, urmând ca în continuarea lucrării să fie luaţi în considerare şi alţi indicatori relevanţi pentru economia unei ţari.

Preview document

Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 1
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 2
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 3
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 4
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 5
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 6
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 7
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 8
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 9
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 10
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 11
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 12
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 13
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 14
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 15
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 16
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 17
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 18
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 19
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 20
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 21
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 22
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 23
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 24
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 25
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 26
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 27
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 28
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 29
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 30
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 31
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 32
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 33
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 34
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 35
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 36
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 37
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 38
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 39
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 40
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 41
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 42
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 43
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 44
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 45
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 46
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 47
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 48
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 49
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 50
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 51
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 52
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 53
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 54
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 55
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 56
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 57
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 58
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 59
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 60
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 61
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 62
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 63
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 64
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 65
Analiza economiei României în perioada pre și post aderare - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economiei Romaniei in Perioada Pre si Post Aderare.doc

Alții au mai descărcat și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Studiu comparativ între economia României și Italiei

Introducere Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința...

Strategia relațiilor economice externe ale României în condițiile aderării la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Raport de țară - Germania

1. Introducere Am ales să facem o prezentare a Germaniei pentru că aceasta reprezintă țara cu cea mai puternică economie națională din Uniunea...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Inflația și politici antiinflaționiste

Introducere Încă din momentul apariţiei banilor în economia de schimb, inflaţia s-a manifestat cu intermitenţă în toate etapele de dezvoltare a...

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Libera circulație a persoanelor în UE

„Orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Impactul aderării la Uniuneaa Europeană asupra Comerțului exterior al României

Introducere Din cele mai vechi timpuri oamenii au realizat că au nevoie de diverse bunuri pentru a satiscafe nevoi. Cum resursele nu erau...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Programe Comunitare Preaderare

Cap.1 Noţiuni introductive 1.1 Definiţii şi necesitate Statele care doresc să adere la Uniunea Europeană sunt nevoite să treacă printr-un proces...

Ai nevoie de altceva?