Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13120
Mărime: 691.34KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Lista figurilor 1

Lista tabelelor.2

INTRODUCERE 3

CAP. I. ASPECTE TURISTICE PRIVIND CARACTERISTICILE PIEŢEI TURISTICE 4

1.1. Conţinutul pieţei turistice 4

1.2. Oferta şi cerea turistică 6

1.2.1. Caracteristicile ofertei turistice 6

1.2.3. Caracteristicile cererii turistice 8

1.2.4. Raporturi intre oferta şi cererea turistica 9

1.3. Segmentarea pieţei turistice 11

1.3.1. Alegerea criteriilor de segmentare 11

1.3.2. Operaţionalizarea segmentării 15

1.3.3. Evaluarea segmentelor de piaţă 15

Bibliografie 16

CAP. II. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL ZONEI TURISTICE BOTOŞANI 17

2.1 Prezentarea bazei tehnico-materiale 17

2.3. Valorificarea potenţialului turistic al zonei Botoşani 22

Bibliografie 27

CAP. III. PREZENTAREA HOTELULUI “MARIA” 28

3.1. Prezentarea generală a hotelului 28

3.2. Cercetare în vederea stabilirii gradului de satisfacţie asupra serviciilor şi produselor hotelului “Maria” 34

3.2.1. Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării 34

Bibliografie 48

CAP. IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI 49

Bibliografie finală.51

Anexe.52

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea turistică se înscrie printre fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una dintre trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special a celei de a doua jumătăţi a acestuia, când se poate vorbi cu adevărat de o “explozie turistică”. Ca mijloc de utilizare în mod plăcut şi în condiţii de confort a timpului liber, turismul a devenit în zilele noastre o activitate social-culturală şi economică de mare importanţă.

Sarcina de a oferi informaţiile necesare pentru coordonarea eforturilor întreprinderilor specializate revine studiul pieţei turistice. În sens larg, studiul pieţei turistice constă în totalitatea activităţilor sistemative care vizează culegerea, înregistrarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor referitoare la fenomenele şi procesele pieţei turistice şi respectiv, formularea concluziilor necesare adoptării deciziilor optime în procesul managerial.

Activitatea de studiere şi cunoaştere a pieţei turistice este un proces economic complex, cu caracter permanent, prin care se urmăreşte informarea factorilor decidenţi în vederea adoptării unor decizii corespunzătoare. Aprecierile obiective trebuie să vizeze atât situaţia curentă, perceptibilă prin studierea piţei turstice efective, cât şi tendinţele viitoare ale acesteia, descifrarea prin studierea pieţei potenţiale. Activitatea turistică se desfăşoară nemijlocit în corelaţie cu componentele şi caracteristicile piţei specifice. Pornind de la această realitate firmele de profil cu orientare de marketing trebuie să cunoască, în cele mai mici detalii, atât piaţa turistică în ansamblu său şi în structură, cât şi în cele două categorii corelative ale acesteia – cererea şi oferta turistică.

Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare capitol abordând un aspect aparte al acestei teme ample. În realizarea acestei lucrări de licenţă punctul de plecare a fost “Piaţa turistică”, unde am descris noţiunea de piaţă, cum se cercetază aceasta cât şi caracteristicile pieţei turistice.

În capitolul II. Se face Prezentarea bazei tehnico-materiale, Modalităţi de agrement, Valorificarea potenţialului turistic al zonei Botoşani.

În final capitolul III. Analiza gradului de satisfacţie a consumatorilor turistici în oraşul Botoşani. Studiu de caz “Hotel Maria”.

CAP. I. ASPECTE TURISTICE PRIVIND CARACTERISTICILE PIEŢEI TURISTICE

1.1. Conţinutul pieţei turistice

Piaţa turistică este parte integrantă a pieţei, in general şi a pieţei serviciilor, în particular. Ca urmare, ea are o serie de trăsături comune cu ale acestora, dar şi o sumă de caracteristici proprii, dependente de specificul activităţii în acest domeniu.

Astfel, in corcodanţă cu accepţiunia generală, piaţa turistică este prezentată de totalitatea tranzacţiilor (actelor de vânzare-cumpărare) al căror obiect il constituie produsele turistice, privită in conexiunie cu relaţiile pe care le generează şi spaţiul geografic si chear timpul in care se desfaşoară . Piaţa trebuie inteleasă, aşadar, în complexitatea sa, circulaţia mărfurilor, (tranzacţii propriu-zise) neputând fi separată de celelalte relaţii exprimate de circulaţia informaţiilor şi a banilor, de raporturile ce au naştere între furnizori si clienţi, intre aceştia şi organizmele publice sau piaţa de concurenta etc., precum şi de impactul acestora. De asemenea, spaţiul în care sunt localizate actele de vanzare-cumpărare imprima pieţei anumite dimensiuni şi caracteristici.

Piaţa turistică poate fi definită, totodată, şi ca sfera de confruntare dintre oferta turistică, materializată în producţie specifica, şi cererea turistică – expresie a nevoilor, dorinţilor şi aspiraţiilor clienţilor. O astfel de abordare evidenţiază ca laturile corelative ale pieţei - oferta si cererea - prin caracteristicile lor şi prin modalitaţile concrete de echilibrare, definesc specificul pieţei turistice, particularităţile sale in raport cu alte segmente.

În acest context, piaţa turistică se caracterizează, in primul rând, prin complexitate, rezultat al faptului ca produsul turistic (oferta) are un conţinut aparte, fiind alcătuit din bunuri si servicii, din elemente tangibile si intangibile (vezi fig. 1.1.) :

Fig. 1.1. Modelul molecular complex al structurii produsului turistic

(Sursa : Anastasie, Bogdan, Marketing Turistic, Iaşi, 2001, pag. 48)

Se poate spune că piaţa turistică se situiază la interferenţa pieţei bunurilor şi pieţei serviciilor, preluand particularităţile din manifestarea acestora. La randul lor, la fiecare doua componente ale produsului turistic are o structură complexa, o varietate de forme de concretizare. Astfel, transportul se diferenţiază dupa mijlocul folosit (rutier, feroviar, aerian, naval), echipamentele de găzduire – dupa tipul acestora (hotel, vilă, cabană, camping etc.) şi nivelul de confort, atracţie turistice – după conţinutul lor (naturale si antropice). În consecinţa, aproape infinita, de diferenţiere si corespunzător, de segmentare a pieţei. De asemenea, din punctul de vedere al conţinutului, produsul turistic inglobează elemente de mare eterogenitate – servicii furnizate de condiţiile naturale, de echipamente, de forţa de munca - prezentându-se sub forma unui “pachet”, rezultat din acţiunia conjugata a unui numar mare de producători/ofertanţi, ceea ce accentuiază caracterul complex al pieţei.

Preview document

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 1
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 2
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 3
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 4
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 5
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 6
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 7
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 8
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 9
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 10
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 11
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 12
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 13
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 14
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 15
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 16
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 17
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 18
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 19
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 20
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 21
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 22
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 23
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 24
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 25
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 26
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 27
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 28
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 29
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 30
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 31
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 32
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 33
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 34
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 35
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 36
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 37
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 38
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 39
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 40
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 41
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 42
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 43
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 44
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 45
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 46
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 47
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 48
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 49
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 50
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 51
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 52
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 53
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 54
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 55
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 56
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici în Orașul Botoșani - studiu de caz Hotel Maria - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Analiza Gradului de Satisfactie a Consumatorilor Turistici in Orasul Botosani - Studiu de Caz Hotel Maria.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Performantei Hoteliere

Introducere Managementul performanţei este unul dintre aspectele care ar trebui să constituie preocuparea principală pentru orice manager de...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Management și Performanță în IMM-uri

CAPITOLUL I Aspecte introductive 1.1 Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) Peter Drucker spunea că „micile afaceri reprezintă...

Intreprinderile Mici si Mijlocii - Motor al Dezvoltarii Economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Managementul calității serviciilor

Cap. I. Prezentarea generală a organizației. Descrierea generală a produsului/serviciului realizat 1.1 Prezentarea firmei RE/MAX Timeline...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Dimensiunile Fenomenului Turistic

2.2. Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului Obiective: -Să determin factorii evoluţiei turismului -Să caracterizez principalii factori...

Ai nevoie de altceva?