Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 29135
Mărime: 315.62KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica GRIGORE
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. INTEGRAREA POLITICII DE PREŢ ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A ÎNTREPRINDERII 3
 2. 1.1. TEORII ECONOMICE REFERITOARE LA PREŢ 3
 3. 1.2. IMPORTANŢA PREŢULUI CA INSTRUMENT DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII 7
 4. 1.2.1. Conceptul de preţ din perspectiva marketingului 7
 5. 1.2.2 Locul preţului în cadrul mixului de marketing 10
 6. 1.3. STRATEGII DE FUNDAMENTARE A POLITICII DE PREŢ 14
 7. 1.4 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ASUPRA POLITICII DE PREŢ A ÎNTREPRINDERII 23
 8. 1.5 OBIECTIVELE POLITICII DE PREŢ ŞI PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ 25
 9. CAPITOLUL 2. FACTORI DE FUNDAMENTARE A POLITICII DE PREŢ PE PIAŢA BUNURILOR DE CONSUM 34
 10. 2.1. TIPOLOGIA BUNURILOR DE CONSUM 34
 11. 2.2. INFLUENŢA FACTORILOR ENDOGENI ASUPRA POLITICII DE PREŢ 37
 12. 2.2.1 Rolul costurilor în determinarea preţurilor din perspectiva marketingului 37
 13. 2.2.2 Impactul unor factori organizaţionali asupra deciziilor din domeniul preţului 45
 14. 2.3 INFLUENŢA FACTORILOR EXOGENI ASUPRA FUNDAMENTĂRII POLITICII DE PREŢ 47
 15. 2.3.1 Cererea – premisă şi finalitate a deciziilor de preţ 48
 16. 2.3.2 Cadrul concurenţial şi preţul 61
 17. 2.3.3 Distribuţia 67
 18. 2.3.4. Inflaţia 70
 19. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: CERCETAREA SENSIBILITĂŢII CERERII LA DIFERENŢELE DE PREŢ 72
 20. CONCLUZII 77
 21. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din licență

CAPITOLUL 1. INTEGRAREA POLITICII DE PREŢ ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A ÎNTREPRINDERII

Dată fiind universalitatea şi complexitatea sa, preţul a făcut obiectul cercetării la nivelul mai multor ştiinţe economico-sociale, marketingul asigurând o abordare multilaterală a acestuia, în vederea definirii unei atitudini şi conduite a întreprinderii care să răspundă cât mai bine cerinţelor pieţei.

Preţul desemnează un concept multidimensional care, prin valenţele sale economice şi psihologice, se dovedeşte a fi atât un instrument macroeconomic, cât şi unul microeconomic pe care întreprinderea îl poate utiliza ca element de bază în deciziile sale strategice şi tactice.

1.1. TEORII ECONOMICE REFERITOARE LA PREŢ

În abordarea corespunzătoare economiei politice, preţul cunoaşte numeroase interpretări în funcţie de raportul dintre acesta şi valoare, precum şi în funcţie de expresia monetară sau nemonetară în care poate fi exprimat. La baza definirii preţului stă conceptul de valoare, acesta fiind abordat în viziuni diferite ce corespund anumitor şcoli şi curente de gândire economică, evideţiindu-se în acest sens, două orientări principale: teoria obiectivă şi teoria subiectivă a valorii.

Conform teoriei obiective, la baza valorii unui bun stă raritatea acestuia, precum şi cheltuielile de muncă vie şi materializată implicate de realizarea sa. Legătura dintre muncă, valoare şi preţ este redată de Adam Smith în “Avuţia Naţiunilor”: “În toate timpurile şi în toate locurile este scump ceea ce se obţine cu greutate sau implică mai multă muncă şi ieftin ceea ce se obţine mai uşor sau cu foarte puţină muncă” . El evidenţiază faptul că la baza preţului fiecărui bun stă truda şi strădania depuse pentru dobândirea acestuia, munca fiind oarecum unitatea monetară originală.

Teoria valorii-muncă a fost adoptată şi de către clasicii englezi W. Petty şi D. Ricardo. Acesta din urmă face distincţia între valoare de întrebuinţare şi valoare de schimb. Prima nu o poate crea pe a doua, din moment ce lucrurile cele mai utile (aerul) sunt cele care nu au valoare de schimb, iar bunurile având o mare valoare de schimb (aurul) sunt puţin utile. Utilitatea este condiţia necesară a valorii, însă nu şi măsura acesteia. D. Ricardo pune în evidenţă expresia monetară a preţului, acesta semnificând suma de bani pentru care un produs poate fi schimbat.

K. Marx preia teoria valorii de la clasicii englezi, absolutizând rolul muncii, în special al celei fizice în crearea valorii, aceasta din urmă nefiind, în mod direct, legea de determinare a preţului. El neagă rolul utilităţii bunurilor ca factor determinant al valorii, utilitatea fiind considerată doar o premisă a acesteia. Munca reprezintă singura măsură reală care poate servi la aprecierea şi compararea valorii tuturor mărfurilor, ea constituind preţul real (natural) al unei mărfi, iar cantitatea de bani defineşte preţul nominal al acesteia .

Teoria subiectivă consideră că la baza valorii, respectiv a preţurilor se află utilitatea bunurilor şi nu caracteristicile obiective ale acestora, acordându-se prioritate nevoilor umane, fiind necesar ca producţia de bunuri să se subordoneze acestora. Precursorii unei astfel de teorii au fost Condillac şi Turgot, lor alăturându-li-se neoclasicii, reprezentanţi în special, de S. Jevons, L. Walras, C. Menger. În conformitate cu această abordare, valoarea este determinată de utilitatea marginală, precum şi de raritatea bunului respectiv. Indiferent de cantitatea de muncă depusă pentru obţinerea unui bun economic, acesta capătă valoare de schimb numai în măsura în care este cerut pe piaţă datorită utilităţii sale. Ei conferă cererii un rol principal în determinarea valorii de schimb şi a preţului, dar mărimea valorii va fi stabilită de costuri ca expresie a rarităţii factorilor de producţie. Valoarea unei mărfi este cu atât mai ridicată cu cât ultima unitate consumată din aceasta are o utilitate mai mare. Abordarea subiectivă a valorii, conform lui J. B. Say, implică şi o latură comparativă, astfel că evaluarea unui obiect presupune compararea cu un alt obiect care posedă valoare.

Susţinătorii teoriei obiective a valorii se situează pe poziţia ofertanţilor, dorind să-şi recupereze cheltuielile ocazionate de munca încorporată, în timp ce adepţii teoriei subiective susţin interesele consumatorilor, preţul fiind un indicator al utilităţii şi rarităţii produsului, pe de o parte şi al solvabilităţii cererii pe de altă parte. În privinţa raportului dintre preţ şi valoare nu există un consens de opinii. Preţul reflectă în totalitate valoarea bunurilor în concepţia adepţilor teoriei utilităţii marginale, în timp ce susţinătorii teoriei obiective apreciază că între preţ şi valoare nu poate fi pus semn de egalitate, existând cazuri în care preţul nu coincide cu valoarea (acesta fiind determinat de legea cererii şi ofertei şi nu de valoarea exprimată prin munca depusă pentru obţinerea produsului).

O altă coordonată a definirii preţului a reprezentat-o expresia monetară sau nemonetară în care acesta este exprimat. Numeroşi economişti printre care A. Smith, R. Malthus, J.B Say, K. Menger, A. Wagner sunt adepţii viziunii potrivit căreia preţul unui produs poate fi exprimat printr-o anumită cantitate dintr-un alt bun sau prin intensitatea muncii depuse pentru obţinerea acestuia. A. Wagner afirmă în acest sens, faptul că preţul unui bun este cantitatea dintr-un alt bun pentru care el este de fapt schimbat, un produs putând avea atâtea preţuri câte bunuri pentru care poate fi schimbat există, expresia monetară fiind doar o formă a preţului, cea mai uzuală. Printre adepţii viziunii monetare a preţului se numără: D. Ricardo, J. S. Mill, C. Gide, acesta din urmă afirmând faptul că banii reprezintă singura măsură a valorii.

Milton Friedman consideră preţul ca fiind un element al produsului care este uşor perceptibil de către consumatori şi nu pune, în multe situaţii, probleme de interpretare. Este atât un indicator economic, cât şi unul psihologic (indicând valoarea pe care o va asigura consumul produsului respectiv), iar în unele cazuri un indicator al calităţii . Alte definiţii consideră faptul că, sub aspect economic, preţul este expresia bănească a valorii bunurilor şi serviciilor care fac obiectul schimbului, fiind un instrument al pieţei şi un indicator al realităţii .

Preview document

Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 1
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 2
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 3
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 4
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 5
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 6
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 7
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 8
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 9
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 10
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 11
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 12
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 13
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 14
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 15
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 16
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 17
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 18
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 19
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 20
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 21
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 22
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 23
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 24
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 25
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 26
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 27
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 28
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 29
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 30
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 31
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 32
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 33
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 34
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 35
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 36
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 37
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 38
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 39
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 40
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 41
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 42
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 43
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 44
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 45
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 46
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 47
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 48
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 49
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 50
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 51
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 52
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 53
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 54
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 55
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 56
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 57
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 58
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 59
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 60
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 61
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 62
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 63
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 64
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 65
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 66
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 67
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 68
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 69
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 70
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 71
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 72
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 73
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 74
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 75
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 76
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 77
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 78
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 79
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 80
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 81
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 82
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 83
Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Analiza Influentei Factorilor de Fundamentare a Politicii de Pret.doc

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste

INTRODUCERE Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Inflația în România - cauze, consecințe, remedii

Pentru a putea vorbi despre fenomenul inflatiei în România, vom porni cu prezentarea câtorva aspecte teoretice legate de acesta. Inflatia are o...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii

CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere Prețul reprezintă una din pârghiile...

Studiu privind particularitățile finanțării și eficiența investițiilor în agricultură

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Conceptul de investiţii atât în teoria cât şi în practica economică este...

Politică de preț

CAP. 1. ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII DE PRET Politica de pret a intreprinderii poate fi pe deplin utilizata in folosul intrprinderii doar in...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Piața Turistică din România

CUVÂNT ÎNAINTE Turismul se adresează unor segmente sociale largi şi răspunde din plin nevoilor acestora, detaşându-se printr-un înalt dinamism,...

Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor

CAPITULUL I. ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR. 1.1. POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Sistemul calității

1. INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii

CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere Prețul reprezintă una din pârghiile...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Bursa de valori - concept şi structură Procesul trecerii României de la o economie planificată centralizat, bazată aproape exclusiv...

Ai nevoie de altceva?