Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16754
Mărime: 231.91KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: Analiza performantelor financiare ale firmei prin intermediul situatiilor financiare 4

1.1. Impactul analizei economico-financiare în cadrul managementului 4

1.2. Obiectivele principale ale diagnosticului financiar 7

1.2.1. Aprecierea solvabilităţii sau a echilibrului financiar 7

1.2.2. Aprecierea performanţelor financiare 7

1.2.3. Aprecierea altor caracteristici financiare importante 7

1.3. Orientări, mijloace şi instrumente ale diagnosticului financiar 8

1.3.1. Orientări 8

1.3.2. Mijloace şi instrumente utilizate de diagnosticul financiar 9

1.4. Scopul, necesitatea şi utilitatea analizei financiare 9

1.4.1. Instrumentele analizei financiare 11

CAPITOLUL II: Analiza riscurilor si performantelor firmei 22

2.1. Riscul de exploatare 22

2.2. Riscul de profit 25

2.3. Riscul comercial si rata rentabilitatii comerciale 26

2.4. Riscul de faliment 27

2.5. Analiza performantelor firmei 31

CAPITOLUL III: Prezentarea generala a S.C. IMAR S.A Arad 35

3.1. Aspecte generale 35

3.2. Date privind activitatea economica a firmei 36

3.3. Recrutarea şi selecţia personalului la S.C. IMAR S.A. Arad 38

CAPITOLUL IV: Analiza performantelor si riscurilor la S.C. IMAR S.A Arad 41

4.1. Performantele 41

4.2. Riscurile 53

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor generate de mecanismele pieţei. Într-o economie dezvoltată, concurenţială, riscul este evaluat, putând fi într-o anumită măsură controlat, în timp ce într-o economie aflată în tranziţie nu se poate realiza acest lucru. Aceasta se întâmplă deoarece riscurile care planează asupra agentului economic, banca sau firma, nu sunt numai de natura financiară, comercială sau investiţională, ci depind în mare măsură şi de poziţia agentului economic pe piaţă, de puterea sa economico-financiară, la care se adaugă şi riscul survenit ca urmare a modificărilor structurale care au loc la nivel macroeconomic.

Aceste condiţii au dus la acordarea unei importante sporite riscului în politicile manageriale ale agentului economic, având în vedere strategiile elaborate de către manageri, care depinde aproape în totalitate de abilitatea şi capacitatea fiecăruia de a-şi valorifica şansele, asumându-şi şi un aşa-zis “risc al eşecului în afaceri”.

În general, practica a făcut necesară delimitarea între noţiunea de risc şi cea de incertitudine, în scopul înţelegerii corecte a noţiunii de risc.

Sarcina de bază a analizei riscului constă în oferirea informaţiilor obiective care să dea răspuns la următoarele întrebări:

- care dintre expunerile la risc pot compromite îndeplinirea obiectivelor de către firmă?

- care este frecvenţa de apariţie a acestora- (analiza frecvenţei)

- care este impactul acţiunii lor asupra rezultatelor- (analiza consecinţelor)

Analiza în cauză poate fi considerată drept componentă importantă a managementului de risc prin care se formulează un remediu pentru atenuarea consecinţelor produse de riscuri şi adaptarea organizaţiei la noile condiţii ale mediului.

Analiza riscurilor se face prin:

- identificarea tuturor situaţiilor care pot genera o pierdere financiară;

- elaborarea scenariilor de pierdere pentru evenimentele identificate;

- alocarea diferitelor expuneri de risc pentru fiecare element identificat;

- se analizează frecvenţa istorică în care s-au produs riscuri identice sau asemănătoare;

- se compară frecvenţa cu mărimea riscului;

- se face agregarea nivelului de risc pentru fiecare produs sau operaţie identificată;

- atunci când se lansează un nou serviciu sau produs, se analizează riscul acestuia din punct de vedere al cererii de pe piaţă, al costului, al modului de promovare .

Viitorul va fi al afacerilor care se bazează pe un management efectiv al riscului. Acesta este motivul principal pentru care managerii, specialiştii sunt confruntaţi cu provocarea de a-l identifica şi controla. Ştiinţa viitorului, prognoseologia pune la dispoziţia acestora un set de metode şi tehnici menite să îmbunătăţească calitatea informaţiilor necesare identificării, analizei şi prevenirii unei situaţii de risc major.

Managementul riscului, ca parte componentă a managementului modern, a devenit o preocupare de prim rang a lumii moderne şi, totodată, unul dintre ”mecanismele cheie” ale evoluţiei economice. Fiecare decizie pe care oamenii o iau în activitatea lor implică riscuri care pot modifica atât conduita comportamentală a structurilor cât şi rezultatele acestora. Orice tip de afacere este vulnerabilă în faţa pierderilor provenite din cauza riscurilor necontrolate. Controlul dinamicii riscului, prevenirea şi limitarea factorilor de risc se realizeazã într-o succesiune de paşi, precum: identificarea riscului; analiza şi evaluarea riscului; determinarea intervenţiilor prioritare pentru limitarea riscului; tratamentul riscului.

Preview document

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 1
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 2
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 3
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 4
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 5
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 6
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 7
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 8
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 9
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 10
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 11
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 12
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 13
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 14
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 15
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 16
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 17
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 18
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 19
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 20
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 21
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 22
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 23
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 24
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 25
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 26
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 27
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 28
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 29
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 30
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 31
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 32
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 33
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 34
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 35
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 36
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 37
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 38
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 39
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 40
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 41
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 42
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 43
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 44
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 45
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 46
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 47
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 48
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 49
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 50
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 51
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 52
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 53
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 54
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 55
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 56
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 57
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 58
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 59
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 60
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 61
Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară - Petrom

1.INTRODUCERE 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII PETROM SA este cea mai mare companie de petrol şi gaze naturale din România , desfăşurând...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Analiza diagnostic a performanțelor pe baza ratelor financiare la SC Brașov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi Serviciile domină toate sectoarele economice, care devin...

Impactul Crizei Economice asupra Bunăstării Economice

INTRODUCERE Am ales aceasta temă deoarece studierea acestui fenomen prezintă o reală importanţă, România plasându-se printre ultimele ţări din...

Analiza Riscului de Insolvență și Faliment

Capitolul 1 Consideraţii generale privind riscul de insolvenţă şi de faliment 1.1. Definirea conceptelor de insolvenţă şi faliment În literatura...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Auditarea activității de creditare

Mediul în schimbare în care se află băncile, prezintă oportunităţi majore pentru acestea, dar totodată presupune riscuri complexe şi variabile...

Analiza Rentabilității Societăților Comerciale

Introducere În acest secol al informaţiei şi al informatizării, procesul de conducere nu se mai poate baza doar pe intuiţie şi pe rutină, ci pe o...

Activitatea de creditare - posibilități de perfecționare la MISR Romanian Bank

INTRODUCERE Creditul este operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse, in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod...

Studiu privind Aplicarea TVA-ului la SC Rom Euro-Expres SRL

INTRODUCERE: Am realizat această lucrare cu dorinţa de a prezenta într-un mod sintetic dar, obiectiv principalele caracteristici specifice...

Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Ai nevoie de altceva?