Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20735
Mărime: 3.34MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

LISTĂ TABELE 3

LISTĂ FIGURI 3

1. PIAȚA IMOBILIARĂ ÎN ROMÂNIA 4

1.1. CARACTERISTICI ALE PIEȚEI IMOBILIARE 4

1.2. IMPORTANȚA PIEȚEI IMOBILIARE AUTOHTONE 10

2. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA 14

2.1. COMPONENTELE PIEȚEI IMOBILIARE 14

2.2. ANALIZA ȘI CARACTERISTICILE PIEȚEI PE COMPONENTE 15

2.3. ANALIZA PIEȚEI LOCUINȚELOR 21

2.4. PIAȚA LOCUINȚELOR ȘI CRIZA FINANCIARĂ 26

2.5. ANALIZA ȘI PREVIZIUNEA PIEȚEI LOCUINȚELOR ÎN MUNICIPIUL IAȘI 28

2.6. ANALIZA SWOT A PIEȚEI LOCUINȚELOR ÎN ROMÂNIA 30

3. PREVIZIUNEA PIEȚEI LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL IAȘI 33

3.1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A PIEȚEI LOCUINȚELOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI IAȘI 33

3.2. ANALIZA PIEȚEI LOCUINȚELOR DIN IAȘI PE ZONE ȘI CATEGORII 38

3.3. PREVIZIUNI PRIVIND PIAȚA LOCUINȚELOR DIN IAȘI 45

3.4. POSIBILITATEA PERSOANELOR SUB 40 DE ANI DE A-ȘI ACHIZIȚIONA O LOCUINȚĂ ÎN MUNICIPIUL IAȘI. CERCETARE - STUDIU DE CAZ 47

CONCLUZII 56

BIBLIOGRAFIE 59

Extras din document

INTRODUCERE

Fiecare sector al economiei are rolul său în circuitul financiar, prin natura produselor și activităților, rata valorii adăugate și avantajul competitiv, mai ales în condițiile în care fără acea componentă financiară, economia în ansamblul său ar avea de suferit, nu numai un segment al ei. În aceste condiții, apreciem că piața imobiliară din România ocupă un loc fundamental în economia autohtonă, prin caracteristicile pe care le prezintă, prin nivelul indicatorilor săi și prin ponderile pe care rezultatele obținute în sectorul imobiliar le ocupă în valorile indicatorilor macroeconomici la nivel de țară. Așadar, sectorul imobiliar are un rol determinant în economie, lucru demonstrat prin evoluția diverșilor indicatori financiari sau din domeniul imobiliar.

În condițiile în care prezintă un număr uriaș de entități / indivizi implicați şi un volum enorm de tranzacţii (atât ca număr, cât şi ca valoare), piaţa imobiliară poate fi apreciată drept un complex economic greu de descris în totalitatea sa, mereu în schimbare și acordat la un cadru instituțional specific.

Tema aleasă este justificată prin actualitatea deosebită, în sensul în care, după nevoile fizice ale individului, nevoia de a avea o locuință este primordială. În orice loc, cu orice situație materială și la orice vârstă, nevoia unei locuințe este imperioasă. Suntem provocați prin cercetarea de față să analiză locul pieței rezidențiale în piața imobiliară în sine și rolul pieței imobiliare în ansamblul său. Ca și ipoteze, vrem să vedem în ce măsură în perioada actuală, considerată una post-criză, segmentul pieței locuințelor și-a revenit, odată cu reluarea creșterii economice, ce-i drept lente, în unele sectoare ale economiei.

Conceptele principale de la care pleacă această cercetare se referă la piața imobiliară, segmentul rezidențial, proprietate imobiliară, tranzacție imobiliară, credit imobiliar, programe imobiliare.

În literatura de specialitate, proprietatea imobiliară presupune terenul aferent, cumulul de bunuri care în mod evident fac corp comun cu acesta, dar și şi toate elementele care sunt legate de acesta, ca de exemplu clădirile anexe şi amenajările terenului. Proprietatea imobiliară este elementul cheie al pieței imobiliare, care prezintă numeroase caracteristici. Bunurile de pe această piață sunt deci, speciale, față de bunurile produse pe alte piețe, pentru că, de exemplu, nu pot fi transportate sau presupun întotdeauna încă un bun: terenul de sub proprietăți. Piaţa proprietăţilor imobiliare se traduce prin două pieţe diferite: piaţa pentru spaţii fizice şi piaţa pentru active financiare.

Piaţa imobiliară semnifică cumulul tranzacţiilor care susțin drepturi de proprietate sau de uzufruct asupra terenurilor şi amplasamentelor. Această piață poate fi de mai multe tipuri, împărțită pe segmente: comercială, spații birouri, industrială, rezidențială, terenuri etc. Fiecare dintre aceste tipuri de piețe vine cu propriile caracteristici și contribuie la evoluție de ansamblu a pieței imobiliare. Caracteristicile proprii fiecărui segment face din aceste piețe unele de sine stătătoare.

Tranzacţia imobiliară semnifică, transferul permanent sau temporar al unui drept de la o entitate / individ la altul / alta, cu prețul unei recompense care, în mod comun, se traduce printr-o sumă de bani. Piața imobiliară există practic, tocmai prin tranzacțiile care se efectuează.

Problema de analizat din această cercetare face referire la situația actuală a pieței imobiliare din România, mai ales piața rezidențială, cu studiu de caz pe orașul Iași.

Încercăm prin această cercetare să raspundem la o serie de întrebări: cum a evoluat piața imobiliară și mai ales segmentul rezidențial în periada recentă? În ce aspecte piața imobiliară / rezidențială a fost afectată de criza financiară? Care sunt cele mai importante caracteristici și particularități ale pieței imobiliare din țara noastră? Care este situația segmentului imobiliar din România comparativ cu alte state europene? Ce arată analizele efectuate pe segmentele pieței imobiliare, ca evoluții și tendințe? Care sunt perspectivele pieței rezidențiale autohtone?

Ipoteza principală pe care încercîm să o verificăm este aceea dacă piața rezidențială și-a revenit pe un trend ascendent în țara noastră, în urma crizei imobiliare recente. Pentru aceasta, am realizat o analiză concretă pe orașul Iași. Am ales orașul Iași pentru că reprezintă unul din polii imobiliari importanți ai României, cu aspecte caracteristice segmentului imobiliar.

Metoda de cercetare aleasă este chestionarul, pentru că acesta optimizează acurateţea studiului de piaţă și arată din punctul de vedere al cumpărătorului cererea pentru un anumit tip de proprietate, în anumite condiții.

Chestionarul aplicat urmărește să evalueze măsura în care, în contextul actual de revenire lentă a pieței imobiliare din Iași, inclusiv segmentul rezidențial, este posibilă achiziționarea unei locuințe de către ieșenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani. Interesul cade mai mult spre măsura în care ieșenii vor apela la un credit imobiliar, poate chiar programul Noua Casă, în vederea schimbării locuinței sau achiziționării uneia noi.

Rezultatele cercetării arată că pentru un tânăr din Iași este destul de dificil procesul prin care acesta își poate achiziționa o locuință proprie. Raporturile inadecvate dintre salarii și prețurile locuințelor, nesiguranța locurilor de muncă, dobânzile mari și nivelul de trai, în general, redus, sunt elementele care s-au evidențiat în acest studiu.

Deși cifrele arată că la nivel de Iași, piața imobiliară rezidențială a început să-și revină într-un ritm lent, ce-i drept, totuși studiile arată că mai este nevoie de timp, creștere economică, restabilire a încrederii în economie, înainte ca ieșenii să îndraznească mai mult să-și cumpere propriile locuințe. Aceste deziderente nu pot fi atinse decât printr-un bun management la nivel de individ, de regiune dar și de societate. Astfel, se poate ajunge la o redresare și mai rapidă a pieței locuințelor ieșene, corelat cu prudență maximă în comportamentul de creditare ipotecară. În urma cercetărilor efectuate, apreciem că tendința principală, pe termen mediu și lung a pieței imobiliare este de a reveni la stadiul de echilibru, când fiecare entitate implicată se va putea orienta mai ușor pe piață.

Bibliografie

I. CĂRȚI

1. Banacu Ccristian Silviu, Ghid practic de evaluare imobiliară, Ed. Economică, București, 2006;

2. Bădescu Gheorghe (2009), Analiza investiţiilor imobiliare, Ed. Economică, Bucureşti,

3. Băileșteanu Gheorghe, Diagnostic, risc și eficiență în afaceri, Ed. Mirton, Timișoara, 1997;

4. Charman John, Central and Eastern Europe: the development of real estate market in the Transition Economies, U.K, 2008;

5. Ciobanu Ioan, Management strategic, Ed. Polirom, Iași, 1998;

6. Ciuma Cristina, Beju Daniela, Paina Nicoleta Dorina (2007), Manualul agentului imobiliar, Ed. a 2-a revizuită şi îmbunătăţită, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca;

7. Dănescu Tatiana, Conducerea afacerilor, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2002;

8. Deaconu Adela, Evaluarea afacerilor, Ed. Intelcredo, Deva, 2002;

9. Dragotă Victor, Ţâţu Lucian, Stoian Andreea, Dragotă Mihaela (2005), Ce trebuie să ştim când cumpărăm sau vindem o locuinţă, Ed. All Beck, Bucureşti;

10. Dragotă Victor, Ţâţu Lucian, Stoian Andreea, Dragotă Mihaela (2006), Vânzarea-cumpărarea de locuinţe pe înţelesul tuturor, Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti;

11. Halpern Paul, Finanțe manageriale, Ed. Economică, București, 1998;

12. Maxim Emil, Calitatea și managementul calității, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2007;

13. Maxim Emil, Diagnosticarea și evaluarea organizațiilor, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2010;

14. Maxim Emil, Gestiunea previzională a întreprinderii, Ed, Sedcom Libris, Iași, 1996;

15. Maxim Emil, Gherasim Toader, Marketing, Ed. Economică, București, 2000;

16. Maxim Emil, Marketing, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2004;

17. Maxim Emil, Strategie și planificare strategică, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2010;

18. Mărgulescu Dumitru (coord.), Analiza economico-financiară, Ed. Fundației “România de Mâine”, București, 1999;

19. Niculescu Mihai, Diagnostic economic, vol. I, Ed. Economică, București, 2003;

20. Peligrad Vlad (2012), Creditul ipotecar, [piaţa primară şi piaţa secundară], Ed. C.H. Beck, Bucureşti;

21. Potie Christian, Diagnosticul calității, Ed. Tehnică, București, 2001;

22. Sechelariu Sergiu, Bejan Ioan (2008), Creditul ipotecar, Ediţia a 2-a, Ed. Moldavia, Bacău;

23. Smith Halbert, Corgel John, Real Estate Perspective. An Introduction to Real Estate; Irwin, 1992;

24. Stancu Ion, Finanțe, Ed. Economică, București, 1996;

25. Tarabai Rima (2010), Contribuţii la realizarea sistemului informaţional al domeniului imobiliar-edilitar, Ed. Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti;

26. Teodorescu Ion Dan (2010), Arhitectura și politicile imobiliare, Ed. Universitară Ion Mincu, Bucureşti.

Preview document

Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 1
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 2
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 3
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 4
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 5
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 6
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 7
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 8
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 9
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 10
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 11
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 12
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 13
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 14
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 15
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 16
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 17
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 18
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 19
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 20
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 21
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 22
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 23
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 24
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 25
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 26
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 27
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 28
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 29
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 30
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 31
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 32
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 33
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 34
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 35
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 36
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 37
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 38
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 39
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 40
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 41
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 42
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 43
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 44
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 45
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 46
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 47
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 48
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 49
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 50
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 51
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 52
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 53
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 54
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 55
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 56
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 57
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 58
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 59
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 60
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 61
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 62
Analiza și previziunea pieței valorilor imobiliare - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Previziunea Pietei Valorilor Imobiliare.doc

Alții au mai descărcat și

Piața cardurilor bancare în România - studiu de caz pe BCR

INTRODUCERE În condiţiile crizei economice şi chiar a amplificării fluxurilor comerciale, a tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei,...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor

I. CADRUL ACTIVITATII DE EVALUARE, STANDARDELE SI PRINCIPIILE DE EVALUARE. PROCESUL DE EVALUARE 1.1 Cadrul activitatii de evaluare Activitatea...

Creșterea economică în România

Introducere Creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi...

Modele de Creștere Economică în Europa

1.Creşterea economică 1.1. Noțiuni generale Un standard de viaţă superior nu poate fi obţinut decât printr-oproducţie superioară de bunuri şi...

Investiții în bunuri imobiliare

Introducere. În întreaga lume o importanţă din ce în ce mai mare o reprezintă noile programe legate de evaluarea eficienţei economice a...

Particularitați ale Pieței Imobiliare

Obiectivul final al demersurilor de politica economica si sociala este satisfacerea la un nivel corespunzator a cerintelor societatii moderne, a...

Analiza și Previziunea Evoluției Serviciilor Imobiliare

Introducere Piata imobiliara este, fara indoiala, una dintre cele mai dinamice piete, cunoscand permanent fluctuatii, dar cu toate acestea, isi...

Te-ar putea interesa și

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice

Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Raport evaluare la disciplina estimațiuni rurale

Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară – situată in judeţul Vrancea Beneficiarii : Andronache Victor Evaluator : S.C. EVALUATOR S.R.L....

Tendinte ale Pietei Imobiliare din Romania

Particularitati ale pietei imobiliare - Produsele de pe piata imobiliara (proprietatile imobiliare) sunt tangibile si constituie, in termeni...

Piața de Capital

Capitolul 1. Pieţele financiare , descriere şi analiză 1.1 TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE PIEŢELOR FINANCIARE Pieţele financiare pot fi grupate în...

Evaluarea Întreprinderii prin Metoda Cash Flow

Conform SEV 5 – Evaluarea întreprinderii, abordarea pe bază de venit este definită ca fiind „calea generală de determinare a valorii unei...

Alternative de investiții în România

CAPITOLUL I: NOTIUNI TEORETICE 1.1. Dictionar Investitiile:se intelege totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de...

Economia Serviciilor - Piata Imobiliara

Introducere Piata imobiliara este, fara indoiala, una dintre cele mai dinamice piete, cunoscand permanent fluctuatii, dar cu toate acestea, isi...

Ai nevoie de altceva?