Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20200
Mărime: 357.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pipu Nicolae

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ŞI PROGNOZA INDICATORILOR ECONOMICI 3

1.1. OBIECTUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 3

1.2. METODA ANALIZEI ECONOMICE-FINANCIARE 4

1.2.1. Definirea obiectului analizei economico-financiare 4

1.2.2. Necesitatea analizei economico-financiara ca metodă a cunoaşteriii 7

1.2.3. Tipologia analizei economico-financiare 9

1.2.4. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară 13

1.2.5. Rolul analizei economico-financiare în realizarea funcţiilor manageriale 15

1.3. ANALIZA PATRIMONIALĂ 19

1.3.1. Indicatorii de echilibru financiar patrimonial 22

1.3.2. Ratele de echilibru financiar si de îndatorare 24

1.4. ANALIZA FUNCTIONALĂ 26

1.4.1. Ciclurile de functionare ale întreprinderii 26

1.4.2. Indicatorii de echilibru financiar functional 27

2. STUDIU DE CAZ 33

2.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A 33

2.1.1 Prezentare SC Fabrica de zahăr Bod SA 33

2.2 STUDIU DE CAZ: INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR LA S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD S.A. 43

2.2.1 Situaţia finaciară la 31.12.2011 43

2.2.3 Analiza riscurilor la SC Fabrica de zahăr Bod SA 47

3. CONCLUZII ŞI PROPUNERII 63

B I B L I O G R A F I E 65

A N E X E 67

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente procedând la identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care l-au generat, respectiv influenţat.

Analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute.

Analiza financiară este reprezentată printr-un studiu metodic şi sistematic al situaţiei şi evoluţiei unei entităţi privind structura sa financiară şi rentabilitatea, pornind de la bilanţ, de la conturile de profit sau pierderi, de la situaţia fluxurilor de numerar precujm şi de la situaţia modificării capitalurilor proprii.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri referitoare la situaţia economico-financiară, identificarea factorilor, cauzelor, condiţiilor care au determinat-o din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Diagnosticul economico-financiar reprezintă finalitatea analizei economico-financiare.

Analiza economico-financiară se poate defini prin sau cu ajutorul mai multor elemente, factori, indicatori.

Echilibrul financiar exprimă egalitatea şi corelaţiile dintre necesarul de resurse financiare şi posibilităţiile de corelare a acestor resurse.

Asigurarea echilibrului financiar reprezintă o condiţie de bază pentru desfăşurarea unei activităţi profitabile, iar realizarea acesteia se poate obţine prin reglarea dezechilibrelor care se manifestă în activitatea curentă a entităţii.

În capitolul I sunt prezentate, descrise şi discutate toate aspectele teoretice ale indicatoriilor economici de care se ţine cont in momentul analizei şi prognozei economice. În acest context, firma este determinată să se raporteze permanent la cererea de piaţă, trebuie să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi autoevalueze resursele de care dispune şi să acţioneze în direcţia creşterii eficienţei utilizării acestora etc. În abordarea sistemică a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei economico-financiare, ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor acesteia. Analizei îi revine sarcina, ca prin metodele, procedeele şi tehnicile pe care le utilizează, să concure la descoperirea mecanismelor factoriale, a intimităţilor cauzale ale fenomenelor cercetate şi pe această bază să permită diagnosticarea stării acestora în scopul fundamentării acţiunilor de reglare şi funcţionare stabilă şi eficientă a întreprinderii în sistemul economiei de piaţă. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea fiind influenţată de o serie de factori externi (economici, sociali, politici, tehnologici, ecologici etc.), asupra cărora nu poate avea o influenţă directă, deoarece evoluţia acestora nu este controlabilă la nivel microeconomic. Analiza economică, presupune cercetarea unui fenomen sau proces din punct de vedere economic, ceea ce implică corelativ, evidenţierea eforturilor dimensionate prin consumul de resurse materiale, umane şi financiare, cât şi a efectelor, circumscrise rezultatelor ca valori sociale utile.

Conform noţiunilor prezentate în capitolul I, în capitolul II, este prezentată evoluţia economică a SC FABRICA DE ZAHĂR BOD SA, principalul obiect de studiu fiind indicatorii de echilibru financiar şi analiza acestora.

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ANALIZA ŞI PROGNOZA INDICATORILOR ECONOMICI

Activitatea oricărei firme, în contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, se desfăşoară într-un mediu dinamic şi agresiv. În general, tranziţia, reprezintă o perioadă de aşezare a lucrurilor şi conceptelor în ordinea lor firească, deci o schimbare, cu grija firească privind adaptarea noilor structuri la cerinţele economiei de piaţă în condiţii concurenţiale tot mai aspre şi mai bine definite (legiferate). Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firmă vizează, în principal, stabilirea şi consolidarea locului pe care aceasta îl ocupă în spaţiul economic concret în care activează, obiectivul major spre care se îndreaptă, costurile implicate şi şansele de izbândă.

În acest context, firma este determinată să se raporteze permanent la cererea de piaţă, trebuie să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi autoevalueze resursele de care dispune şi să acţioneze în direcţia creşterii eficienţei utilizării acestora etc. În abordarea sistemică a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei economico-financiare, ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor acesteia.

Analiza economico-financiară prin metodologia, procedeele şi tehnicile specifice de care dispune, concură la diagnosticarea stării diferitelor procese şi fenomene, le descoperă structura, stabileşte relaţiile de cauzalitate, factorii care le guvernează, descoperă legile formării şi dezvoltării lor, iar pe această bază oferă conducerii posibilitatea adoptării deciziilor privind îmbunătăţirea activităţii în viitor.

1.1. OBIECTUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

În spaţiul socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economicofinanciară. Toate acestea, îşi găsesc reflectarea în eficienţa activităţilor care au la bază determinări cantitativ-calitative ale factorilor producţiei, randamente maxime ale utilizării acestora etc.

Preview document

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 1
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 2
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 3
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 4
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 5
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 6
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 7
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 8
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 9
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 10
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 11
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 12
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 13
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 14
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 15
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 16
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 17
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 18
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 19
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 20
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 21
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 22
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 23
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 24
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 25
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 26
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 27
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 28
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 29
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 30
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 31
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 32
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 33
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 34
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 35
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 36
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 37
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 38
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 39
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 40
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 41
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 42
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 43
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 44
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 45
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 46
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 47
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 48
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 49
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 50
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 51
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 52
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 53
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 54
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 55
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 56
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 57
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 58
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 59
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 60
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 61
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 62
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 63
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 64
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 65
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 66
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 67
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 68
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 69
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 70
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 71
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 72
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 73
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 74
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 75
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 76
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Prognoza Indicatoriilor Economici - Indicatorii de Echilibru Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Strategii la SC Petrom SA

CAPITOLUL I STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI I.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC AL ORGANIZATIEI În conceperea şi...

Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității

INTRODUCERE Am considerat oportună realizarea unei astfel de lucrări deoarece informaţiile obţinute în urma culegerii şi prelucrării datelor ar...

Analiza și Calculul Indicatorilor Economico Financiari

Obiectivul situaţiilor financiare, conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate, este fumizarea de informaţii despre poziţia financiară,...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Lukoil

1.Prezentarea societăţii Denumirea societatii este S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. Lukoil Romania este persoana juridica romana, avand forma juridica...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Turism Banatul SA Timisoara

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR 1.1. Despre noţiunea de echilibru (în general) Într-o manieră generală,...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu....

Proiect de investiții la SC Mobila Focsani SRL

1.0. INTRODUCERE 1.1. Scopul şi obiectivele studiului Obiectivului firmei este concentrarea pe noile canale de distribuţie cu scopul de a creşte...

Analiza potențialului economic la SC Atlas Gip SA

INTRODUCERE Succesul firmelor depinde, într-o mare măsură, de calitatea managerilor, de capacitatea lor de a le creste eficienţa. Creşterea...

Ai nevoie de altceva?