Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 11594
Mărime: 809.42KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Barsan - Pipu Nicolae
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE 1

1. ASPECTE TEORETICE 2

1.1 Necesitatea şi conţinutul analizei economico-financiare 2

1.1.1 Definiţii şi concepte 2

1.1.2 Etapele diagnosticului 2

1.1.3 Operaţiile analizei 3

1.2 Tipuri de analiză economică 3

1.2.1 Rolul şi funcţiile analizei diagnostic a activităţii economico-financiare a întreprinderii 5

1.2.2 Indicatorii economici 7

1.3 Analiza poziţiei financiare 9

1.4 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii 10

1.4.1 Cash-flow-ul şi profitul întreprinderii 10

1.4.2 Tabloul de trezorerie 12

1.4.3 Tabloul de finanţare 19

1.4.4 Cash-flow-ul pentru finanţarea întreprinderii 21

2. STUDIU DE CAZ 22

2.1 Prezentarea generală a societăţii comerciale 23

2.2. ORGANIZAREA MANAGERIALĂ A SOCIETĂȚII 26

2.2.1 Structura societăţii 26

2.2.2. Activitatea întreprinderii 28

3. Concluzii şi propuneri 50

B I B L I O G R A F I E 54

A N E X E 56

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Tema este incitantă prin actualitate, extinderea şi importanţa ei, necesitând o cercetare şi documentare extinsă, de asamblare a cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

De asemenea, am atins subiecte legate de analiza şi gestiunea unei întreprinderi, atât pentru faptul că acestea sunt complementare analizei financiare, cât şi pentru că anumite contingenţe sunt foarte relevante în ceea ce priveşte tema de faţă.

Mi-am propus să analizez indicatorii de cash-flow a unei întreprinderi, să prognozez situaţia şi să propun un plan de finanţare pentru a dezvolta şi îmbunătăţii partea de contabilitate în situaţiile în care acestea nu sunt favorabile.

În principal, m-am axat pe analiza studiului de caz, am cercetat multe cărţi pentru a putea ajunge la o concluzie reala şi fidelă, pentru a putea da un diagnostic potenţialilor investitori .

O preocupare principală a fost utilizarea unei bibliografii de actualitate, de cel mai înalt nivel, am încercat să pun în valoare specialişti recunoscuţi în România şi pe plan internaţional.

De asemenea, am acordat o mare pondere aspectelor practice, studiul de caz, aprecierilor şi contribuţiilor proprii, acestea reprezentând o parte consistentă, apreciabilă din volumul lucrării.

Exemplele au fost axate pe analiză şi prognoză, tocmai pentru a pune în lumină cât mai clar cu putinţă elementele care ţin de esenţa temei.

Analiza e importantă în toate domeniile ştiinţei şi vieţii noastre. Analizând şi prognozând putem să dezvoltăm, fără a risca extrem.

Cu speranţa că această lucrare va reprezenta un ajutor celor care se pregătesc în acest domeniu, le-o dedic pentru a le fi de un real folos.

1. ASPECTE TEORETICE

1.1 NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

1.1.1 Definiţii şi concepte

Analiza este o metodă de studiere a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate. Noţiunea de analiză provine de la cuvântul grecesc „analysis ” şi presupune descompunerea unui obiect sau fenomen în părţile sale componente, în elementele lui simple, în vederea cercetării lor amănunţite.

Analiza este o etapă premergătoare sintezei, faţă de care se află într-un raport dialectic şi se condiţionează reciproc.

Analiza economică se ocupă cu cercetarea şi studierea fenomenelor sau proceselor economice. Analiza fenomenelor din punct de vedere economic necesită descompunerea lor în elementele componente, studierea relaţiilor structurale şi cauzale, a factorilor de influenţă, în scopul cunoaşterii evoluţiei şi tendinţelor acestor fenomene, a descompunerii esenţei şi legităţilor care generează apariţia şi desfăşurarea lor.

1.1.2 Etapele diagnosticului

Asigurarea informaţilor necesare diagnosticării:

- Informaţii contabile;

- Informaţii extracontabile (interne şi externe).

Evidenţierea evoluţiei fenomenelor economico-financiare:

- Simptomele unor disfuncţionalităţi (diagnosticul de criză);

- Punctele tari şi punctele slabe ale activităţii (diagnosticul de control).

Analiza explicativă privind:

- Cauzele dificultăţii (diagnosticul de criză);

- Atuurile şi lipsurile activităţii firmei.

Previziune şi recomandări.

1.1.3 Operaţiile analizei

Aplicarea metodelor analizei economico-financiare:

- prelucrarea informaţiilor contabile şi a altor informaţii;

- calculul indicatorilor necesari;

- alcătuirea unor situaţii, tabele, etc.;

Interpretarea şi aprecierea indicatorilor privind:

- potenţialul economico-financiar;

- performanţele utilizării resurselor;

- echilibrul economico-financiar;

- eficienţa şi rentabilitatea firmei.

Sinteza, observaţiile şi concluziile analizei diagnostic.

Evidenţierea perspectivelor şi a soluţiilor tehnice, economice şi financiare.

Diagnosticul economico-financiar al firmei poate fi declanşat atât în cazul unor întreprinderi aflat „diagnostic de control”, al realizării performanţelor şi de îmbunătăţire a acestora în viitor.

Preview document

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 1
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 2
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 3
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 4
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 5
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 6
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 7
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 8
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 9
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 10
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 11
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 12
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 13
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 14
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 15
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 16
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 17
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 18
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 19
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 20
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 21
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 22
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 23
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 24
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 25
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 26
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 27
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 28
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 29
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 30
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 31
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 32
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 33
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 34
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 35
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 36
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 37
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 38
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 39
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 40
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 41
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 42
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 43
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 44
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 45
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 46
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 47
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 48
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 49
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 50
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 51
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 52
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 53
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 54
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 55
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 56
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 57
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 58
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 59
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 60
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 61
Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Prognoza Indicatoriilor Economici - Studiu de Caz Indicatorii de Cash-flow.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

FINANCIARE Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a...

Performanța Economică și Căi de Sporire a Avantanjului Competitiv

Introducere Cuvinte cheie care ar trebui să se regăsească în vocabularul oricărui întreprinzător. În mod sigur, chiar dacă nu descoperă pe deplin...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Diagnosticul și Echilibrul Financiar SC 1 Iunie SA

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FIRMEI Pentru conducerea oricărei firme este esenţial să cunoască în permanenţă situaţia...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

1.1. Date de identificare Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28...

Analiza cash flowurilor unei societăți

INTRODUCERE Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si...

Planificarea afacerii în unitățile economice - Studiu de caz SC Pescarom SRL

CAPITOLUL I. ROLUL PLANIFICĂRII AFACERII CA SUBSISTEM AL GESTIUNII ÎNTREPRINDERII 1.1. Particularitățile planificării în economia tranzitorie...

Te-ar putea interesa și

Studiul performanțelor financiare la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Cuvântul performanță este de origine latină, iar expresia ,,performare” înseamnă a finaliza o activitate propusă. Semnificația...

Plan de afaceri centrală eoliană

A. Descrierea solicitantului A.1. Numele solicitantului S.C. WINDMILL ENERGY S.R.L. Adresă: Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Mihai Viteazu,...

Studiu de Caz privind Analiza unui Credit Bancar pe Termen Scurt pentru Persoane Juridice

În cele ce urmează vom prezenta modul de evaluare la BANCA X sucursala Câmpina, a cererii de credit a solicitantului SC LAMAR SRL Câmpina,...

Diagnostic

INTRODUCERE Pentru o buna perioada de timp managementul a fost considerat o adevarata arta, talent însusit prin învatarea din încercari si erori....

Modelarea Sistemelor

SARCINA: Crearea modelelor conceptual si structural-functional pe baza analizei managementului financiar. Realizarea unui program ce efectueaza o...

Evaluarea Afacerilor

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari,...

Evaluarea întreprinderii diagnosticul financiar-contabil - SC Siretul SA

Capitolul 1. Diagnosticul financiar – contabil. Instrument al analizei financiare În contextul economiei de piaţă, principalul obiectiv al...

Evaluarea

Definiţia procesului de evaluare : actul de exprimare a unei opinii asupra valorii: prin intermediul unor demersuri specifice realizate de...

Ai nevoie de altceva?