Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Fănuța Pop

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 4
MOTIVATIA, METODOLOGIA 5
CAP I PREZENTARE S.C. SALPREST SRL SA CLUJ-NAPOCA 6
CAP II ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIȚIEI FINANCIARE 8
2.1 Analiza evoluției poziției financiare 8
2.1.1. Analiza evoluției activului 8
2.1.2. Analiza evoluției datoriilor și capitalurilor proprii 11
2.2 Analiza structurii poziției financiare 14
2.2.1 Analiza structurii activelor 14
2.2.2 Analiza structurii datoriilor și capitalurilor proprii 16
CAP III ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 18
3.1 Analiza indicatorilor de activitate (viteza de rotatie) 18
3.2 Analiza lichiditatii 19
3.3 Analiza solvabilitatii 21
CAP IV ANALIZA PERFORMANȚELOR FINANCIARE 24
4.1 Analiza pe nivele a performantei financiare ( de exploatare, financiara, globala) 24
4.2 Analiza performantelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate 29
CAP V. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 34
CONCLUZII SI PROPUNERI 37
BIBLIOGRAFIE 39
ANEXE 40

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic privind activitatea firmei și pe baza acesteia se pot elabora programe și strategii care duc la îmbunătățirea activității societăți în viitor.

Analiza economică și financiară, prin modelele și procedeele sale, constituie un element indispensabil activității manageriale a societăților comerciale, întrucât oferă soluții practice în vederea prevenirii și înlăturării factorilor cu acțiune distructivă și crearea pe această bază a condițiilor manifestării neîngrădite a factorilor cu influență pozitivă.Ea se înscrie ca și obiect de studio în urmărirea sistemelor echilibrelor economice, financiare, patrimoniale, de trezorerie, cauzele modificării lor, efectele și măsurile necesare pentru reechilibrarea lor în scopul asigurării unei eficiente economice maxime.

Prezenta lucrare este structurata pe cinci, după cum urmeza :

Primul capitol conține prezentarea societății SC Salprest Rampa SA, care va face obiectul de studiu al întregii lucrări de licență. Al doilea si al treilea capitol prezintă modelele de analiza financiară complexe care ilustrează, print-o abordare globală, situația financiară a agentului economic sub două aspecte : sunt prezentate modelele de analiza statică și dinamică a bilanțului contabil și e arătat modul în care s-a realizat și consecințele în planul lichidității, solvabilității și capacității de plată.

Ce de-al patrulea si cel de-al cincilea capitol sunt rezervate pentru analiza performantelor si estimarea riscurilor financiare ale societatii, pentru acestea din urma fiind utilizate modele de estimare Alman si Conan Holder.

Sursele informaționale utilizate pentru realizarea studiului de caz sunt : situația financiară pe baza bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, precum și alte informații culese de la personalul firmei. Analiza s-a efectuat pe cinci ani : 2014-2016.

MOTIVATIA, METODOLOGIA

În contextul economiei de piață care se află în permanentă mișcare și transformare ca rezultat al acțiunilor factorilor economici, sociali, politici, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaștere a stării economico-financiare a unui agent economic. Necesitatea anlizei reiese din sporirea eficienței întregii activități a societății comerciale, care este obiectivul central al acestei analize.

Am ales această temă, din considerente de ordin teoretic, cât și practic, având în vedere importanța analizei economico-financiare asupra viitorului economic al societății comerciale, axându-mă pe obiectivele principale ale analizei, descrierea și formarea unei opinii în ceea ce privește entitatea Salprest Rampă SA.

Motivația alegerii temei constă în cunoașterea esenței fenomenelor și proceselor ce se derulează la nivel microeconomic, cu influență asupra entităților. Cercetând informațiile se poate ajunge la o imagine fidelă și reală asupra situației financiare, de asemenea se pot implementa programe de generare de beneficii viitoare. Toate acestea au o importanță subliniată de posibilitatea previzionării riscului la care se supune societatea pentru formarea de strategii de acaparare a lui, astfel încât societatea să-și poată îndeplini scopul.

Bazele teoretice ale investigației mele sunt lucrări ale unor economiști, profesori universitari, contabili, legistația și materiale de specialitate pe baza cărora am recurs la cuantificarea rezultatelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL.docx

Bibliografie

1) Achim, M.V., Borlea, S.N. (2014), Analiza financiară actualizată cu prevederile IFRS, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
2) Albu, N., Albu, C. (2003), Instrumente de management al performanței, vol. II Control de gestiune, Editura Economică, București
3) Albu, N., Albu, C. (2005), , Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale, Editura Economică, București
4) Avasilicăi, S., Managementul performanței, Suport de curs
5) Bătrâncea, M., Bătrâncea L.M., (2006), Standing financiar-bancar, Risoprint, Cluj-Napoca
6) Bătrâncea, I., Bătrâncea, L.M., Moscviciov, A. (2012), Analiza financiară a întreprinderilor românești, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
7) Boldeanu, D.M. (2008), Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico-financiare la nivel macroeconomic, Teză de doctorat, ASE București.
8) Gruian, C.M., (2010), Ce înțelegem prin performanța companiei?, Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Seria Economie, Nr. 4, 243-255
9) Jianu, J. (2007), Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii. O abordare din prisma Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR
10) Helfert E.A., (2006), Tehnici de analiză financiară, ghid pentru crearea valorii, ediția 11, BMT Publishing House, București
11) Mironiuc, M., Pop, F., (2013), Analiză economică și financiară, Editura Risoprint, Cluj Napoca
12) Niculescu, M., (2005), Diagnostic global strategic, vol. II, Diagnostic financiar, Editura Economică, București