Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc, ppt
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 40884
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Savoiu

Cuprins

INTRODUCERE 2

I. METODE STATISTICE DE EVALUARE A NIVELULUI DEZVOLTĂRII ECONOMICE 4

1.1. Asigurarea comparabilităţii internaţionale – evoluţie şi importanţă 4

1.2. Locul programului de comparare internaţională în statistica internaţională 5

1.3. Programul şi metodele de comparare internaţională 7

II. PRINCIPALII INDICATORI AI ANALIZEI STATISTICE CONJUNCTURALE SAU PE TERMEN SCURT 12

2.1. Sistemul de indicatori statistici conjuncturali sau pe termen scurt 12

2.2. Sistemul de indicatori conjuncturali sau pe termen scurt ai comunităţii europene (EUROSTAT) 23

2.3. Sistemul de indicatori conjuncturali ai Băncii Mondiale 29

III. EVOLUŢII COMPARATIVE ALE PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIALI 33

3.1. Comparaţii privind populaţia şi suprafaţa ţărilor candidate 33

3.2. Comparaţii ale indicelui salariului real 46

3.3. Comparaţii privind evoluţia indicelui preţurilor bunurilor de consum 48

3.4. Comparaţii privind gradul de dotare a populaţiei cu autoturisme şi evoluţia numărului de abonamente telefonice 50

IV. EVOLUŢII COMPARATIVE ALE PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI 52

4.1. Comparaţii ale principalilor indicatori economici interni 52

4.2. Comparaţii ale indicatorilor gradului de participare la circuitul de valori pe plan internaţional 61

4.3. Comparaţii privind evoluţia investiţiilor străine directe în statele candidate 66

V. IERARHIZAREA STATELOR CANDIDATE ŞI PERSPECTIVELE INTEGRĂRII EUROPENE A ROMÂNIEI 69

5.1. Metode de ierarhizare utilizate în statistică 69

5.2. Ierarhizarea statelor candidate pe baza performanţelor economice din anul 2003 70

5.3. Noua configuraţie europeană după 01.05.2004 78

5.4. Analiza performanţelor economice ale candidaţilor rămaşi în cursa pentru integrare în perioada 2000 – 2004 82

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE 96

Extras din document

INTRODUCERE

Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările Europei Occidentale, a reprezentat un eveniment istoric cu consecinţe majore pentru viitorul continentului european. Eşecul doctrinei comuniste pe toate planurile - economic, politic, social, cultural, - a readus în ţările Europei Centrale şi de Est opţiunea pentru valorile statului de drept şi ale economiei libere de piaţă. Ideea reunificării Europei a început tot mai mult să prindă contur, mai întâi pe plan ideologic, al discursului politic, iar apoi şi în planul realităţii.

Compararea nivelului de dezvoltare atins de diferite ţări şi a structurilor economice ale acestora a devenit în ultimele decenii o necesitate. Concomitent cu intensificarea procesului de integrare a statelor europene, preocupările în domeniul metodelor de comparare internaţională, pentru asigurarea ierarhizărilor statelor conform nivelului de dezvoltare, s-au accentuat.

Extinderea Uniunii Europene spre est este în primul rând o opţiune politică menită să restabilească şi să menţină pacea şi prosperitatea pe întreg continentul european. Sub aspect economic însă, extinderea ridică multe semne de întrebare. Spre deosebire de extinderile anterioare, de data aceasta este vorba despre integrarea unor ţări care reprezintă 34% din suprafaţa celor 15 state membre şi 29% din populaţia acestora, dar numai aproximativ 5% din PIB-ul Uniunii Europene.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte, într-o manieră sintetică, eforturile întreprinse de ţările candidate pentru îndeplinirea criteriilor asupra cărora UE avea să se pronunţe în 1993, la Consiliul European de la Copenhaga. Analiza statistică comparativă a pornit de la evoluţia economică în perioada 2000 – 2003 a următoarelor state candidate: Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. În ultimul capitol sunt evaluate performanţele economice ale ţărilor rămase în cursa pentru integrare (România, Bulgaria, Turcia şi Croaţia), în orizontul de timp 2000 – 2004. Pe parcursul lucrării aceste state au fost numite „state candidate”.

Relevanţa unui astfel de demers porneşte de la identificarea acelor criterii care au determinat acceptarea celor 10 state în mai 2004 şi, în acelaşi timp, decelarea experienţelor pozitive de la noile state membre. Încercarea de a evalua succesul sau insuccesul atins în procesul de tranziţie de către o ţară sau alta poate reprezenta un punct de vedere şi poate avea, într-o anumită măsură valabilitate. Totuşi, ca orice lucru simplu, întâmpină multe obiecţii. Performanţele economice ale diferitelor ţări constituie, totodată, şi rezultatele unor influenţe care nu au nici o legătură cu evoluţia procesului de tranziţie.

Pe parcursul lucrării vor fi folosite frecvent, mai ales în cadrul tabelelor şi graficelor, următoarele abrevieri:

BG – BULGARIA PL – POLONIA

CY – CIPRU RO – ROMÂNIA

CZ – CEHIA SI – SLOVENIA

EE – ESTONIA SK – SLOVACIA

HU – UNGARIA TR – TURCIA

LV – LETONIA CR – CROAŢIA

LT – LITUANIA

CAPITOLUL I

Procedee statistice pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale

a nivelului dezvoltării economice

1.1. Asigurarea comparabilităţii internaţionale – evoluţie şi

importanţă

De-a lungul timpului, au existat numeroase încercări ale economiştilor de a realiza comparaţii între ţări. Materiale interesante au apărut chiar înainte de al doilea Război Mondial (Colin Clark, în 1940, în lucrarea sa, compara date privind costul vieţii în diferite ţări).

Comparările cele mai semnificative au fost cele organizate în 1948/1949 de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite şi în 1950 de către Organizaţia Naţiunilor Unite, comparări care se bazau pe estimări ale venitului naţional. Prin aceste comparări, O.N.U. răspundea atât cerinţelor cunoaşterii ştiinţifice ca atare, cât şi cerinţelor de ordin practic, ştiut fiind faptul că la baza stabilirii cotelor părţi ale ţărilor la bugetul O.N.U. stătea capacitatea de plată a fiecărei ţări, iar ca indicator al capacităţii de plată se utiliza venitul naţional.

La a 31-a Adunare Generală a O.N.U. s-a semnalat că, singur, venitul naţional exprimat în unităţi monetare, poate să nu reflecte integral realităţile economice şi că „un nou indicator global al dezvoltării, care ar cuprinde în acelaşi timp aspecte economice, sociale, aspecte calitative şi structurale ale dezvoltării, ar putea fi un indicator complet al nivelului general de dezvoltare al unei ţării” .

Punctul culminant al evoluţiei comparărilor internaţionale l-a reprezentat lansarea în 1970 a Proiectului de Comparare Internaţională (ulterior acesta şi-a modificat denumirea, devenind „Programul de Comparare Internaţional” – P.C.I.), construit pe baza evaluării parităţii puterilor de cumpărare a valutelor internaţionale.

Preview document

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 1
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 2
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 3
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 4
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 5
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 6
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 7
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 8
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 9
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 10
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 11
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 12
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 13
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 14
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 15
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 16
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 17
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 18
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 19
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 20
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 21
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 22
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 23
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 24
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 25
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 26
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 27
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 28
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 29
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 30
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 31
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 32
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 33
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 34
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 35
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 36
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 37
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 38
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 39
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 40
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 41
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 42
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 43
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 44
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 45
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 46
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 47
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 48
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 49
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 50
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 51
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 52
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 53
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 54
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 55
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 56
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 57
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 58
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 59
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 60
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 61
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 62
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 63
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 64
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 65
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 66
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 67
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 68
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 69
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 70
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 71
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 72
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 73
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 74
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 75
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 76
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 77
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 78
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 79
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 80
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 81
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 82
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 83
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 84
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 85
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 86
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 87
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 88
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 89
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 90
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 91
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 92
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 93
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 94
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 95
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 96
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 97
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 98
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 99
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 100
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 101
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 102
Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000 - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Cap I.doc
 • Cap II.doc
 • Cap III.doc
 • Cap IV.doc
 • Cap V.doc
 • CONCLUZII.doc
 • COPERTA.doc
 • CUPRINS.doc
 • INTRODUCERE.doc
 • REZUMAT.doc
 • STAT_prezentare.ppt

Alții au mai descărcat și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Strategii de Inovare

INTRODUCERE Lucrarea de faţa poartă denumirea „Strategii de inovare a produselor şi proceselor” şi constituie un studiu asupra efectelor pe care...

Banca Mondială și Proiectul Economiei Bazată pe Cunoaștere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze structura Economiei bazată pe cunoştere şi rolul Băncii Modiale în dezvoltarea unei societăţi...

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Evaziunea fiscală - concept și forme de manifestare

INTRODUCERE Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală și mai ales în zilele noastre când toți...

Ai nevoie de altceva?