Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Economie, Merceologie, Statistica, Turism

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA OFERTEI TURISTICE DIN DELTA DUNĂRII 4
1.1. Potenţialul natural şi antropic 4
1.2. Prezentarea obiectivelor turistice din zonă 9
1.2.1. Rezervaţii si Monumente ale Naturii 9
1.2.2. Vestigii Istorice 10
1.2.3. Edificii Religioase 11
1.2.4. Edificii Culturale 12
1.2.5. Obiective arheologice 13
1.2.6. Festivaluri si sărbători 13
1.3. Unităţi de cazare 14
1.4. Trasee turistice 14
1.4.1. Trasee turistice pe uscat (drumeţii): 15
1.4.2. Trasee turistice pe căi navigabile: 16
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI AI ACTIVITĂŢII STATISTICE 18
2.1. Sistemul informaţional statistic în domeniul turismului 18
2.2. Indicatori statistici ce reflectă activitatea turistică 20
2.2.1. Indicatorii cererii turistice 21
2.2.2. Indicatorii ofertei turistice 25
2.2.3. Indicatorii relaţiei cerere – ofertă 29
CAPITOLUL 3. IMPORTANŢA TURISMULUI DIN DELTA DUNĂRII PENTRU ECONOMIA ROMÂNIEI 31
3.1. Importanţa economică a resurselor naturale 31
3.1.1. Producţia şi principalele utilizări ale resurselor naturale în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 31
3.1.2. Principalele activităţi economice cu impact semnificativ asupra ecosistemului Delta Dunării 33
3.2. Soluţii de dezvoltare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 37
3.2.1. Administrarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 38
3.2.2. Reconstrucţie ecologică în R.B.D.D 40
CAPITOLUL 4. ANALIZA STATISTICĂ A OFERTEI ŞI CERERII ÎN TURISMUL DIN DELTA DUNĂRII ÎN PERIOADA 2000 – 2007 43
4.1 Analiza statistică în dinamică a ofertei turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada
2000-2007 43
4.1.2. Dinamica în mărimi absolute a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2007 49
4.1.3. Dinamica în mărimi relative a unităţilor de cazare turistică în perioada 2000-2006 51
4.2 Analiza statistică în dinamica a cererii turistice la nivelul Deltei Dunării în perioada 2000-2007 56
4.2.1. Dinamica sosirilor şi înnoptărilor în unităţile de primire turistică 58
4.2.2. Durata medie a sejurului turistic şi indicele de utilizare a capacităţii în funcţiune 59
CONCLUZII 60
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate fi cuantificată şi analizată folosind întreaga metodologie statistică, dar particularizată în funcţie de condiţiile şi trăsăturile specifice sectorului turistic.

Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va întrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect această regiune, şi nu altă destinaţie mai cunoscută sau mai exotică.

Am ales Delta Dunării deoarece este un obiectiv turistic natural foarte important al ţării noastre, un ţinut “virgin”, prea puţin cunoscut, dar care are atât de multe de oferit. Datorită multitudinii şi diversităţii speciilor de floră si faună, Delta Dunării este un adevărat “muzeu” in aer liber.

Puţini sunt cei care ştiu că prin diversitatea sa biologicã Delta Dunării însumează nu mai puţin de 32 ecosisteme diferite, 1668 specii de plante ( de la pãduri de stejari la nuferi), 3864 specii de faunã sãlbaticã din care 160 peşti ( dintre care cei mai faimoşi sunt sturionii, chefalii şi scrumbiile ) şi 325 pãsãri ( printre cele mai cunoscute fiind vulturul pleşuv, pelicanul, lebãda cântãtoare, cocorul, cormoranul, egreta). Este singura deltă din lume declarată în întregime rezervaţie a biosferei. Prin importanţa sa ca zonă piscicolă, cinegetică şi turistică, precum şi prin varietatea unică în Europa a faunei ornitologice, Delta Dunării a fost inclusă (în 1990) de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei. Conform Convenţiei RAMSAR Delta Dunării este una din cele mai întinse zone umede din lume, în special ca habitat al pasărilor de apă. Delta Dunării a fost inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” – MAB UNESCO. De asemenea a fost inclusă în Lista Patrimoniului Universal Cultural şi Natural UNESCO.

“Intrată pe pământurile ţării noastre ca printr-un monumental arc de triumf, prin Defileul Cazanelor, Dunărea o părăseste prin uriaşul, somptuosul, mirificul evantai al deltei" (Geo Bogza). Este un capăt de lume original, unic în felul său: cel mai tânăr pământ al Europei vecin unora dintre cei mai bătrâni munţi ai planetei (Măcin, masiv hercinic, cca 400.000.000 de ani) - petec de ape şi pământ veşnic în lupta, mereu altfel, păienjeniş de canaluri, grinduri, gârle, păduri cu aspect tropical, dune fluvio-marine într-o amplă, permanentă metamorfoză.”

În lucrarea de față se va încerca să se sublinieze importanţa turismului din Delta Dunării pentru economia Romaniei şi de asemenea se vor prezenta atuurile Deltei şi factorii care influenţează turismul acestei zone.

Oferta turistică este formată din ansamblul atracţiilor turistice care pot motiva vizitarea lor. Practic, oferta turistică a unei ţări (zone, staţiuni) cuprinde totalitatea elementelor care pot fi puse în valoare la un moment dat pentru stimularea cererii turistice.

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA OFERTEI TURISTICE DIN

DELTA DUNĂRII

Oferta turistică este formată din ansamblul atracţiilor turistice care pot motiva vizitarea lor. Practic, oferta turistică a unei ţări (zone, staţiuni) cuprinde totalitatea elementelor care pot fi puse în valoare la un moment dat pentru stimularea cererii turistice.

Prin analogie cu clasificarea resurselor turistice, oferta turistică se împarte în primară, care cuprinde totalitatea valorilor (resurselor) naturale şi secundară, incluzând ansamblul resurselor create de mâna omului (valori istorice, arhitecturale, culturale, folclorice etc.).

Ansamblul ofertei primare si secundare constituie oferta turistică potenţială a unui teritoriu, care va deveni oferta reală (efectivă) numai în măsura în care va întruni o serie de caracteristici pentru stimularea consumului turistic, respectiv atunci când se vor dezvolta condiţiile necesare de primirea turiştilor si de petrecere a sejurului lor în ambianţa caracteristică a resurselor primare si secundare, ca rezultat al dezvoltării bazei materiale a turismului si a infrastructurii sale tehnice.

Oferta primară nu are valoare intrinsecă: ea se distinge de oferta turistică secundară (produsă de mâna omului) prin faptul că resursele naturale nu pot fi reproduse artificial, ele fiind create de natură, atât în spatiu, cât si în timp.

Oferta turistică primară si secundară constituie deci "materia prima" pentru industria turismului, care se va modela în diferite produse turistice numai printr-un consum efectiv de muncă vie, înglobată în prestaţiile de servicii turistice specifice pentru fiecare produs turistic.

1.1. Potenţialul natural şi antropic

Delta Dunării, un paradis natural se întinde la vărsarea Dunării in Marea Neagra, acolo unde fluviul îsi încheie lunga călătorie de 2.860 km de la izvorul său din Munţii Pădurea Neagră din Germania.

Configuraţia geografică păstrează caracteristicile deltelor, Delta Dunării fiind o regiune plană (o câmpie aluvionară în formare) cu o înclinare mică de la est la vest (0.0006%). Suprafata totală a Deltei Dunării este de 4152 km2, din care 3446 km2 (82%) se găseşte pe teritoriul României.

Figura 1.1. Harta Deltei Dunării

Sursa : http://images.google.ro/images

Coordonatele geografice ale spaţiului deltaic sunt între 44°47'25" (vârful grindului Perişor) si 45°37'30" (malul lacului Sasic - Ucraina), latidudine nordică şi între 28°44'25" (Ceatalul Chiliei) si 29°46'00" (extremitatea estică a deltei secundare a braţului Chilia - Ucraina) longitudine estică. Ca mărime este a doua în Europa dupa delta fluviului Volga, si a 23 a din lume.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL