Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 14823
Mărime: 147.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Pirvu Dumitru

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I

Bazele metodologice ale analizei economico-financiare

1.1. Conţinutul procesului de analiză economică 4

1.2. Factorii care determină schimbări de stare in funcţionarea 7

sistemelor microeconomice.

1.3. Analiza diagnostic; rolul în evaluarea şi reglarea performanţelor economico-financiare ale întreprinderii. 11

1.3.1 Sistemul de indicatori şi corelaţii de echilibru şi eficienţa în procesul de

diagnoză şi reglare a performanţelor economico-financiare ale întreprinderii 14

1.4. Metode şi tehnici ale analizei economico-financiare. 18

1.5. Analiza economico-financiară în sistemul organizaţional 19

Capitolul II

Prezentarea Societăţii Comerciale COMPA SA.

2.1. Evoluţia activităţii societăţii. 23

2.2. Principalele particularităţi tehnico- economice şi organizatorice (organizarea societăţii) 24

2.3. Perspective în evoluţia pe termen scurt şi mediu a societăţii. 27

Capitolul III

Analiza rentabilităţii întreprinderii

3.1 Analiza diagnostic a profitului 33

3.1.1 Analiza structurală a profitului 33

3.1.2 Analiza factorială a profitului 40

3.1.3 Analiza factorială a rezultatului exerciţiului înaintea impozitării 40

3.1.4 Analiza factorială a rezultatului exploatării 43

3.1.5 Analiza factorială a rezultatului aferent cifrei de afaceri 43

Capitolul IV

Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii

4.1. Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii faţă de cifra de afaceri

(rata rentabilităţii comerciale) 49

4.2 Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic 63

4.3 Rentabilitatea şi ciclul de viaţă a produsului 67

CAPITOLUL V

5.1 Sinteza principalelor realizări 69

5.2 Concluzii 72

BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU.

Analiza căilor de creştere a rentabilităţii este foarte importantă pentru studierea activităţii desfăşurate în cadrul societăţii S.C. COMPA S.A. deoarece aceasta trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, performanţa economico-financiară. Aceast lucru se impune cu atât mai mult, cu cât mecanismele clasice ale economiei de piaţă se formează şi urmează să funcîioneze cu toate rigorile caracteristice.

În cadrul acestei lucrări ne-am propus să abordăm mai multe aspecte privind această analiză atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, urmând să găsim răspunsuri la o serie de probleme cum ar fi:

- care sunt rezultatele economice şi financiare ale întreprinderii dacă acestea sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce ? Cum au fost obţinute ? Care sunt performanţele dorite ? Care este nivelul performanţelor realizate ? Ce trebuie făcut pentru atingerea rentabilităţii dorite ? Ce măsuri concrete urmează a fi întreprinse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru creşterea rentabilităţii ?

Diagnosticarea căilor de creştere a rentabilităţii urmăreşte succesiunea din practica acestei acţiuni şi anume:

- analiza diagnostic a profitului;

- analiza structurală a profitului;

- analiza factorială a profitului;

- analiza factorială a profitului;

- analiza factorială a profitului înaintea impozitării;

- analiza factorială a rezultatului înaintea impozitarii;

- analiza factorială a rezultatului exploatării;

- analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri;

- analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii;

- analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii faţă de cifra de afaceri;

- analiza rentabilităţii pe baza punctului critic;

- rentabilitatea şi ciclul de viaţă a produsului.

CAPITOLUL I

Bazele metodologice ale analizei economico-financiare.

Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economice, are un inpact complex şi permanent asupra deciziilor libere şi autonome ale agenţior economici privind opţiunile în alocarea resurselor, dimensionarea alocării, respectiv investirii, eficienţa utilizării lor în vederea asigurării marjei concurenţiale a viabilităţii. În acest context, s-a definit ca necesitate analiza economico-financiară ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor ei, inclusiv cu luarea în considerare a variabilelor probabile ale pieţei.

De fapt o asemenea necesitate şi utilitate, rezultă din concluziile de-a lungul timpului, ale multor autori, care în esenţă, subliniază că prin analiza economico-financiară trebuie să se capete răspuns la ţntrebări de maniera următoare:

- cum se apreciază structura utilităţilor şi resurselor ?

- cum sunt asigurate echilibrele financiare de bază ?

- dacă întreprinderea probează o eficacitate suficientă în utilizarea resurselor economice şi financiare ?

Răspunsurile la astfel de întrebări, subordonat scopului şi în limitele necesare, caută să obţină fiecare utilizator al informaţiei, fie el intern (bănci, organe fiscale, parteneri de afaceri). Ele se regăsesc încuprinsul şi sistematica propusă de orice studiu de fezabilitate sau de evaluare economică a întreprinderii.

Evident elementele primare ale patrimoniului actual conceptual-metodologic al analizei economico-financiare au apărut, cu peste două secole în urmă, odată cu începutul revoluţiei industriale ţi au devenit tot mai largi ţi explicite fără a exclude contribuţia şcolii economice româneşti, în principal prin catedra de Analiză economico-financiară în cadrul Academiei de Studii Economice, precum şi a altor catedre din celelalte centre universitare.

1.1 Conţinutul procesului de analiză economică.

Drumul pe care îl parcurge analiza reprezintă inversul evoluşiei reale a fenomenului. Analiza porneşte de la rezultatele procesului încheiat, către elemente şi factori.

Conţinutul analizei activităţii economice, inclusiv îmbinarea acesteia cu sinteza, poate fi redat în câteva etape:

- Determinarea obiectului analizei, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Frecvent, se consemnează rezultatele atât cu ajutorul mărimilor absolute, cât şi al indicatorilor. Determinarea obiectivului se face în timp şi spaţiu calitativ şi cantitativ, utilizând anumite metode de evaluare şi de calcul.

- Determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat. Desfacerea în elemente presupune o analiză structurală. Factorii se stabilesc în mod succesiv, trecând de la cei cu acţiune directă la cei care acţionează indirect şi aşa mai departe, până la stabilirea cauzelor finale. Cu alte cuvinte, procesul cunoaşterii este adâncit de la esenţă mai puţin profundă către alta, mai profundă (principiul descompunerii în trepte).

- Stabilireacorelaţiilor dintre fiecare factor si fenomenul analizat şi dintre diferiţii factori care acţionează. Este necesară deci, determinarea relaţiei cauză-efect, respectiv a raporturilor de condiţionare. Parcurgerea celor trei etape conduce la elaboratrea de modele ale fenomenelor analizate.

- Măsurarea influenţelor (actiunii) diferitelor elemente sau factori. În această etapă intervine analiza cantitativă cu scopul cuantificării influenţelor, al măsurii posibilităţilor (rezervelor) interne, al aprecierii cât mai exacte a rezultatelor.

- Elaborarea concluziilor şi aprecierilor care presupune sinteza rezultatelor analizei din sfera cercetată.

- Elaborarea măsurilor care constituie conţinutul deciziilor menite să asigure valorificarea optimă a resurselor, să contribuie la sporirea eficienţei economico-financiare în viitor.

Parcurgerea acestor etape, cu prilejul analizei oricărui fenomen economic, asigură caracterul complex şi totodată, ştiinţific al analizei.

Bibliografie

1. Al. Gheorghiu Analiza activităţii economice a întreprinderilor,

(coordonator) EDP,1982

2. M. Niculescu Analiza economico-financiară în comerţ şi turism,

D. Margulescu Univ. Creştină Dimitrie Cantemir, 1994.

3. D. Margulescu Analiza economico-financiară a întreprinderii,

(coordonator) Tribuna Economică, 1994.

4. C. Mereuţă Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie, Ed Tehnică, 1994.

5. A. Işfănescu Analiza activităţii economice a întreprinderilor

(coordonator) industriale, de construcţii şi transporturi, ASE, 1986.

6. D. Margulescu Diagnostic economico-financiar, Ed. Romcart, 1994.

M. Niculescu

V. Robu

7. C. Stănescu Analiza economico-financiară, Ed Economică, 1996.

A.Işfănescu

A. Băicuşi

Preview document

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 1
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 2
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 3
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 4
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 5
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 6
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 7
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 8
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 9
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 10
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 11
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 12
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 13
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 14
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 15
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 16
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 17
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 18
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 19
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 20
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 21
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 22
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 23
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 24
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 25
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 26
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 27
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 28
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 29
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 30
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 31
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 32
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 33
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 34
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 35
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 36
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 37
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 38
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 39
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 40
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 41
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 42
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 43
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 44
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 45
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 46
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 47
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 48
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 49
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 50
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 51
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 52
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 53
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 54
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 55
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 56
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 57
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 58
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 59
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 60
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 61
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 62
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 63
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 64
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 65
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 66
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 67
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 68
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 69
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 70
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 71
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 72
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 73
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 74
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 75
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 76
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 77
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 78
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 79
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 80
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 81
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 82
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • tabel m.doc
  • Rezumat.doc
  • proiect.doc
  • pag1_3.doc

Alții au mai descărcat și

Finantarea unui Proiect de Investitii

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Analiza Diagnostic a Resurselor Umane la o Societate Comerciala

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic a Cifrei de Afaceri si a Consecintelor sale Economico-Financiare la SC Secona SA Pitesti

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Analiza Cifrei de Afaceri si a Valorii Adaugate la SC Olfarm SA

INTRODUCERE Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă,...

Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit

Capitolul I CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ Caracteristica esențială a oricărei activități economice o constituie raționalitatea, pusă...

Strategii de Firma

CAPITOLUL I CONCEPTE DE BAZA ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC 1.1. Contextul economico-social actual Traim într-o perioada caracterizata prin...

Analiză economico-financiară

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1. Necesitatea și conținutul analizei economico-financiare...

Analiza Economico Financiara

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE 1.1. Definirea, necesitatea şi conţinutul procesului de analiză...

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Ai nevoie de altceva?