Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 14823
Mărime: 147.10KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Pirvu Dumitru

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul I
 3. Bazele metodologice ale analizei economico-financiare
 4. 1.1. Conţinutul procesului de analiză economică 4
 5. 1.2. Factorii care determină schimbări de stare in funcţionarea 7
 6. sistemelor microeconomice.
 7. 1.3. Analiza diagnostic; rolul în evaluarea şi reglarea performanţelor economico-financiare ale întreprinderii. 11
 8. 1.3.1 Sistemul de indicatori şi corelaţii de echilibru şi eficienţa în procesul de
 9. diagnoză şi reglare a performanţelor economico-financiare ale întreprinderii 14
 10. 1.4. Metode şi tehnici ale analizei economico-financiare. 18
 11. 1.5. Analiza economico-financiară în sistemul organizaţional 19
 12. Capitolul II
 13. Prezentarea Societăţii Comerciale COMPA SA.
 14. 2.1. Evoluţia activităţii societăţii. 23
 15. 2.2. Principalele particularităţi tehnico- economice şi organizatorice (organizarea societăţii) 24
 16. 2.3. Perspective în evoluţia pe termen scurt şi mediu a societăţii. 27
 17. Capitolul III
 18. Analiza rentabilităţii întreprinderii
 19. 3.1 Analiza diagnostic a profitului 33
 20. 3.1.1 Analiza structurală a profitului 33
 21. 3.1.2 Analiza factorială a profitului 40
 22. 3.1.3 Analiza factorială a rezultatului exerciţiului înaintea impozitării 40
 23. 3.1.4 Analiza factorială a rezultatului exploatării 43
 24. 3.1.5 Analiza factorială a rezultatului aferent cifrei de afaceri 43
 25. Capitolul IV
 26. Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii
 27. 4.1. Analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii faţă de cifra de afaceri
 28. (rata rentabilităţii comerciale) 49
 29. 4.2 Analiza rentabilităţii pe baza punctului critic 63
 30. 4.3 Rentabilitatea şi ciclul de viaţă a produsului 67
 31. CAPITOLUL V
 32. 5.1 Sinteza principalelor realizări 69
 33. 5.2 Concluzii 72
 34. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU.

Analiza căilor de creştere a rentabilităţii este foarte importantă pentru studierea activităţii desfăşurate în cadrul societăţii S.C. COMPA S.A. deoarece aceasta trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, performanţa economico-financiară. Aceast lucru se impune cu atât mai mult, cu cât mecanismele clasice ale economiei de piaţă se formează şi urmează să funcîioneze cu toate rigorile caracteristice.

În cadrul acestei lucrări ne-am propus să abordăm mai multe aspecte privind această analiză atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, urmând să găsim răspunsuri la o serie de probleme cum ar fi:

- care sunt rezultatele economice şi financiare ale întreprinderii dacă acestea sunt sau nu satisfăcătoare şi de ce ? Cum au fost obţinute ? Care sunt performanţele dorite ? Care este nivelul performanţelor realizate ? Ce trebuie făcut pentru atingerea rentabilităţii dorite ? Ce măsuri concrete urmează a fi întreprinse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru creşterea rentabilităţii ?

Diagnosticarea căilor de creştere a rentabilităţii urmăreşte succesiunea din practica acestei acţiuni şi anume:

- analiza diagnostic a profitului;

- analiza structurală a profitului;

- analiza factorială a profitului;

- analiza factorială a profitului;

- analiza factorială a profitului înaintea impozitării;

- analiza factorială a rezultatului înaintea impozitarii;

- analiza factorială a rezultatului exploatării;

- analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri;

- analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii;

- analiza diagnostic pe baza ratei rentabilităţii faţă de cifra de afaceri;

- analiza rentabilităţii pe baza punctului critic;

- rentabilitatea şi ciclul de viaţă a produsului.

CAPITOLUL I

Bazele metodologice ale analizei economico-financiare.

Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economice, are un inpact complex şi permanent asupra deciziilor libere şi autonome ale agenţior economici privind opţiunile în alocarea resurselor, dimensionarea alocării, respectiv investirii, eficienţa utilizării lor în vederea asigurării marjei concurenţiale a viabilităţii. În acest context, s-a definit ca necesitate analiza economico-financiară ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor ei, inclusiv cu luarea în considerare a variabilelor probabile ale pieţei.

De fapt o asemenea necesitate şi utilitate, rezultă din concluziile de-a lungul timpului, ale multor autori, care în esenţă, subliniază că prin analiza economico-financiară trebuie să se capete răspuns la ţntrebări de maniera următoare:

- cum se apreciază structura utilităţilor şi resurselor ?

- cum sunt asigurate echilibrele financiare de bază ?

- dacă întreprinderea probează o eficacitate suficientă în utilizarea resurselor economice şi financiare ?

Răspunsurile la astfel de întrebări, subordonat scopului şi în limitele necesare, caută să obţină fiecare utilizator al informaţiei, fie el intern (bănci, organe fiscale, parteneri de afaceri). Ele se regăsesc încuprinsul şi sistematica propusă de orice studiu de fezabilitate sau de evaluare economică a întreprinderii.

Evident elementele primare ale patrimoniului actual conceptual-metodologic al analizei economico-financiare au apărut, cu peste două secole în urmă, odată cu începutul revoluţiei industriale ţi au devenit tot mai largi ţi explicite fără a exclude contribuţia şcolii economice româneşti, în principal prin catedra de Analiză economico-financiară în cadrul Academiei de Studii Economice, precum şi a altor catedre din celelalte centre universitare.

1.1 Conţinutul procesului de analiză economică.

Drumul pe care îl parcurge analiza reprezintă inversul evoluşiei reale a fenomenului. Analiza porneşte de la rezultatele procesului încheiat, către elemente şi factori.

Conţinutul analizei activităţii economice, inclusiv îmbinarea acesteia cu sinteza, poate fi redat în câteva etape:

- Determinarea obiectului analizei, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Frecvent, se consemnează rezultatele atât cu ajutorul mărimilor absolute, cât şi al indicatorilor. Determinarea obiectivului se face în timp şi spaţiu calitativ şi cantitativ, utilizând anumite metode de evaluare şi de calcul.

- Determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat. Desfacerea în elemente presupune o analiză structurală. Factorii se stabilesc în mod succesiv, trecând de la cei cu acţiune directă la cei care acţionează indirect şi aşa mai departe, până la stabilirea cauzelor finale. Cu alte cuvinte, procesul cunoaşterii este adâncit de la esenţă mai puţin profundă către alta, mai profundă (principiul descompunerii în trepte).

- Stabilireacorelaţiilor dintre fiecare factor si fenomenul analizat şi dintre diferiţii factori care acţionează. Este necesară deci, determinarea relaţiei cauză-efect, respectiv a raporturilor de condiţionare. Parcurgerea celor trei etape conduce la elaboratrea de modele ale fenomenelor analizate.

- Măsurarea influenţelor (actiunii) diferitelor elemente sau factori. În această etapă intervine analiza cantitativă cu scopul cuantificării influenţelor, al măsurii posibilităţilor (rezervelor) interne, al aprecierii cât mai exacte a rezultatelor.

- Elaborarea concluziilor şi aprecierilor care presupune sinteza rezultatelor analizei din sfera cercetată.

- Elaborarea măsurilor care constituie conţinutul deciziilor menite să asigure valorificarea optimă a resurselor, să contribuie la sporirea eficienţei economico-financiare în viitor.

Parcurgerea acestor etape, cu prilejul analizei oricărui fenomen economic, asigură caracterul complex şi totodată, ştiinţific al analizei.

Bibliografie

1. Al. Gheorghiu Analiza activităţii economice a întreprinderilor,

(coordonator) EDP,1982

2. M. Niculescu Analiza economico-financiară în comerţ şi turism,

D. Margulescu Univ. Creştină Dimitrie Cantemir, 1994.

3. D. Margulescu Analiza economico-financiară a întreprinderii,

(coordonator) Tribuna Economică, 1994.

4. C. Mereuţă Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie, Ed Tehnică, 1994.

5. A. Işfănescu Analiza activităţii economice a întreprinderilor

(coordonator) industriale, de construcţii şi transporturi, ASE, 1986.

6. D. Margulescu Diagnostic economico-financiar, Ed. Romcart, 1994.

M. Niculescu

V. Robu

7. C. Stănescu Analiza economico-financiară, Ed Economică, 1996.

A.Işfănescu

A. Băicuşi

Preview document

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 1
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 2
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 3
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 4
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 5
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 6
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 7
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 8
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 9
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 10
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 11
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 12
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 13
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 14
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 15
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 16
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 17
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 18
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 19
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 20
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 21
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 22
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 23
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 24
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 25
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 26
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 27
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 28
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 29
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 30
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 31
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 32
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 33
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 34
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 35
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 36
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 37
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 38
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 39
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 40
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 41
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 42
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 43
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 44
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 45
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 46
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 47
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 48
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 49
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 50
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 51
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 52
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 53
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 54
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 55
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 56
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 57
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 58
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 59
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 60
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 61
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 62
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 63
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 64
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 65
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 66
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 67
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 68
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 69
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 70
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 71
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 72
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 73
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 74
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 75
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 76
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 77
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 78
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 79
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 80
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 81
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 82
Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • tabel m.doc
 • Rezumat.doc
 • proiect.doc
 • pag1_3.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea unui proiect de investiții

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Analiză diagnostic a cifrei de afaceri și a consecințelor sale economico-financiare la SC Secona SA Pitești

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Obiectivul managementului financiar - Obținerea de profit

Capitolul I CONCEPTUL DE PROFIT ÎN TEORIA ECONOMICĂ Caracteristica esențială a oricărei activități economice o constituie raționalitatea, pusă...

Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA

INTRODUCERE Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă,...

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Analiza financiară a firmei

I. Diagnosticul performantei si al rentabilitatii. Functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

Ai nevoie de altceva?