Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 18854
Mărime: 412.42KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Șandor
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 5
 2. 1.1. Secolul XXI - secolul IMM-urilor 6
 3. 1.1.1. Caracteristicile şi tipologia IMM-urilor 6
 4. 1.1.2. Factorii care situează IMM-urile în prim-planul dezvoltării economice 9
 5. 1.2. Locul şi rolul afacerilor mici în economie 10
 6. 1.2.1. Incertitudini şi riscuri în funcţionarea micilor afaceri 12
 7. 1.3. IMM-urile şi criza economică pe plan mondial 14
 8. 1.3.1. Situaţia IMM-urilor în România 15
 9. CAPITOLUL 2. ANTREPRENORIATUL - DEFINIRE, IMPORTANŢĂ ŞI CARACTERISTICI 19
 10. 2.1. Definirea conceptului de antreprenoriat şi antreprenori 19
 11. 2.1.1. Caracteristicile personale ale antreprenorului 20
 12. 2.2 Antreprenoriatul - îmbinarea creativităţii şi inovaţiei 21
 13. 2.2.1. Factorii care influenţează antreprenoriatul pe plan global şi naţional 23
 14. CAPITOLUL 3. ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE ANTREPENORIATUL AMERICAN ŞI ANTREPRNORIATUL JAPONEZ 26
 15. 3.1. Caracterizarea economică, socială şi politică a contextului nipon/american 26
 16. 3.2. Pregătirea managerilor în Japonia/SUA 30
 17. 3.2.1. Particularităţi ale managerilor japonezi/americani 31
 18. 3.2.2. Pregătirea individuală 34
 19. 3.2.3. Pregătirea în întreprindere 36
 20. 3.3. Relaţiile stat - mediul de afaceri în contextul nipon/SUA 39
 21. CONCLUZII 43
 22. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de caz am ales să realizez o analiză comparativă între antreprenoriatul american şi antreprenoriatul japonez. Aspectele tratate în cadrul acestei lucrări sunt diverse, printre care se numără rolul şi locul afacerilor mici în economia de piaţă actuală, modul de definire a conceptelor de antreprenoriat şi pionii acestei lumi - antreprenorii, coordonatele care influenţează mediul antreprenorial în lume şi nu în ultimul rând, importanţa pe plan global şi naţional a antreprenoriatului, care poate fi explicată prin impactul economic al firmelor mici şi mijlocii, respectiv prin impactul lor asupra societăţii în general.

Motivaţia centrală care a stat la baza alegerii acestei teme a fost conştientizarea importanţei antreprenoriatului în teoria şi practica economică şi pentru societate, constituind un subiect de mare actualitate şi foarte bogat în semnificaţii. Interesul pentru antreprenoriat a crescut peste tot în lume, acesta joacă un rol decisiv în asigurarea vitalităţii economiei globale, întrucât creşterea economică din fiecare ţară depinde, într-o măsură covârşitoare, de nivelul activităţii antreprenoriale.

Problematica antreprenoriatului este foarte atent dezbătută în mediile academice, sociale, culturale, politice, de afaceri datorită elementelor ce contribuie la sporirea avuţiei naţiunilor. Însăşi Uniunea Europeană confirmă importanţa temei prin alocarea unei atenţii deosebite în strategiile de creştere a competitivităţii spaţiului european unic. În literatura de specialitate se regăsesc numeroase puncte de vedere exprimate referitor la actualitatea temei abordate.

În primul rând, se consemnează faptul că elementele esenţiale ale procesului antreprenorial sunt creativitatea şi inovaţia care, de obicei, determină avantajul competitiv al unei firmei pe piaţă. Astfel, rolul notabil jucat de antreprenoriat pentru bunăstarea unei economii şi a unei societăţi în general, a fost explicat încă din anul 1934 de către Joseph Schumpeter. Acesta a scos în evidenţă faptul că stâlpii creşterii economice într-o societate sunt antreprenorii, acele persoane care identifică o oportunitate pentru a o transforma apoi într-o afacere de succes, fiinţe novatoare şi creative, capabile a promova schimbarea în cadrul unei întreprinderi.

În al doilea rând, într-o economie de piaţă, prosperitatea durabilă s-a bazat întotdeauna pe spiritul antreprenorial. Competiţia acerbă prezentă pe toate planurile şi condiţiile în care ritmul schimbării este din ce în ce mai alert, a condus la favorizarea firmelor mici şi mijlocii. Situaţia europeană din prezent vine să susţină această idee prin simplu faptul că cele douăzeci şi trei de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii asigură aproape 70% din locurile de muncă din sectorul privat din Europa, creând în ultimii zece ani majoritatea locurilor de muncă.

Din punct de vedere compoziţional, lucrarea este formată din trei mari capitole. Acestea sunt intitulate sugestiv şi relevant, în scopul creării unei idei de ansamblu a tematicii ce urmează a se puncta în cadrul fiecărui capitol.

Astfel, „Întreprinderile mici şi mijlocii” se intitulează cel dintâi capitol al lucrării, prin intermediul căruia am dorit să evidenţiez caracteristicile de bază ale acestora, locul extrem de însemnat pe care îl ocupă în economie, pe trei direcţii definitorii, ilustrat sugestiv prin intermediul unei figuri. Tot aici, nu am omis să menţionez riscurile specifice funcţionării unor astfel de întreprinderi, precum şi situaţia mondială, respectiv naţională a IMM-urilor în contextul crizei economice actuale.

În cel de-al doilea capitol, „Antreprenoriatul - definire, importanţă şi caracteristici”, am debutat cu prezentarea şi definirea conceptelor de antreprenoriat şi antreprenori, precum şi conturarea trăsăturilor de bază pe care orice bun antreprenor ar trebui să le deţină. Un aspect pe care îl consider extrem de important este abordarea antreprenoriatului ca o îmbinare armonioasă şi de succes a inovaţiei şi a creativităţii, ce ar trebui să coexiste în cadrul unei întreprinderi. IMM-urile sunt singurele capabile să susţină şi să combine cu mare pricepere aceste două coordonate principale ale firmelor secolului XXI, dominate de structuri flexibile şi preocupate de exploatarea la maximum a talentului şi a potenţialului uman.

Tot în cadrul acestui capitol, am evidentţiat şi factorii ce pot determina sau ştirba calitatea antreprenoriatului, atât pe plan mondial, cât şi pe plan naţional.

Cel de-al treilea şi ultim capitol îl reprezintă studiul de caz, ce ilustrează o analiză comparativă a antreprenoriatului japonez şi antreprenoriatului american. Am optat pentru tratarea acestui subiect deoarece mi s-a părut a fi unul foarte interesant întrucât cele două mari puteri mondiale, Statele Unite ale Americii, cât şi Japonia, sunt economii foarte diferite din toate punctele de vedere, având viziuni de organizare a societăţii şi de funcţionare a acesteia total distincte una de cealaltă.

Astfel, pe întregul parcursul acestui capitol, am optat pentru tratarea comparativă a celor două ţări analizate, din mai multe perspective, pe care personal, le-am considerat indispensabile în evidenţierea trăsăturilor specifice anpreprenoriatului. Analiza comparativă a debutat cu trecerea prin prisma deosebirilor şi asemănărilor din direcţii esenţiale ce privesc oricare naţiune, precum cele economice, sociale şi politice. De importanţă deosebită am considerat detailierea principalelor caracteristici ale managerilor din cele două economii - SUA şi Japonia, continuând cu particularităţile legate de pregătirea individuală, respectiv în cadrul unei organizaţii a personalului întreprinderii, în general şi a managerilor, în special.

Acest ultim capitol, care reflectă contribuţia personală la analizarea în paralel a aspectelor antreprenoriatului din cele două ţări, s-a finalizat cu o ultimă prezentare a relaţiilor directe ce se stabilesc între autorităţile unei ţări şi calitatea mediului de afaceri, evoluţia acestora de-a lungul timpului, precum şi impactul lor asupra dezvoltării mediului economic.

Preview document

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 1
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 2
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 3
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 4
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 5
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 6
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 7
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 8
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 9
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 10
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 11
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 12
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 13
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 14
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 15
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 16
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 17
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 18
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 19
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 20
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 21
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 22
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 23
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 24
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 25
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 26
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 27
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 28
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 29
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 30
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 31
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 32
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 33
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 34
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 35
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 36
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 37
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 38
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 39
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 40
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 41
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 42
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 43
Antreprenoriatul și Mediul Corporatist - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Antreprenoriatul si Mediul Corporatist.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Finanțarea Activității de Antreprenoriat

INTRODUCERE Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie

INTRODUCERE În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social...

România și Spațiul Schengen

Introducere Spaţiul Schengen este o zonă de circulaţie liberă în Europa. Statele membre ale acestui spaţiu au eliminat controalele la frontierele...

Analiza intențiilor antreprenoriale în funcție de gen în rândul studenților

Introducere Cercetarea noastră a avut la bază un chestionar pe care l-am aplicat în rândul studenţilor. Chestionarul a fost alcătuit din VIII...

Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României

Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în Uniunea...

Turismul Balnear

1.1 Definirea conceptului de turism balnear A) Prin staţiune balneară se înţelege localitatea sau/şi arealul care dispune de resurse de substanţe...

Te-ar putea interesa și

Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene

Am ales tema cu titlul“Responsabilitatea socială a organizaţiilor la nivelul Uniunii Europene” deoarece, deşi termenul a apărut după cel de-al...

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Responsabilitatea socială - studiu de caz Orange România

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială 1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială În prezent,...

Sistemul bancar din Marea Britanie

Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic I.1. Scurt istoric Istoricul sistemului bancar englez este de un real interes, deoarece...

Responsabilitatea Socială a Firmei

Introducere Dacă Milton Friedman afirma că „singura responsabilitate socială în managementul afacerilor este maximizarea profitului”1, astăzi...

Responsabilitate socială coorporatistă

1.1 Ce este responsabilitatea sociala corporatista? Responsabilitatea sociala corporatista este un concept fundamental, precum libertatea sau...

Responsabilitatea socială a firmei MOL

RESPONSABILITATE SOCIALĂ În ultimii ani, problema eticii comportamentului managerial şi a responsabilităţii sociale a marilor corporaţii a devenit...

Particularitățile modelului de management din Olanda

Introducere Denumire oficială: Regatul Țărilor de Jos Olanda se află în Europa de Vest, langă Marea Nordului. În partea de est se învecinează cu...

Ai nevoie de altceva?