Antreprenoriatul social - studiu de caz Romania si Marea Britanie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Antreprenoriatul social - studiu de caz Romania si Marea Britanie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Unv. Dr. Oana Adrian Gică

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

LISTA FIGURILOR 3
LISTA TABELELOR 3
INTRODUCERE 4
I. ANTREPRENORIATUL SOCIAL 7
I.1. FACTORI AI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL 11
I.2.SURSE DE FINANȚARE 13
II. EXEMPLE DE ANTREPRENORIAT SOCIAL DIN ROMÂNIA ȘI UK 18
II.1. MACINTYRE – MAREA BRITANIE 18
II.1.1. Tipuri de servicii 20
II.1.2. Fonduri 20
II.1.3. Surse de finanțare 22
II.1.4. Structura organizatorică 23
II.1.5. Managementul riscului 24
II.1.6. Strategia 25
II.1.7. Coffee Shop 26
II.2. Asociația ASSOC – România (Baia Mare) 27
II.2.1. TIPURI DE SERVICII 28
II.2.2. ASSOC. EXEMPLU DE ANTREPRENORIAT SOCIAL ÎN ROMÂNIA 30
III. ANALIZA COMPARATIVĂ A INTREPRINDERILOR SOCIALE 37
III.1. REZULTATELE OBȚINUTE 38
III.1.1. ASEMĂNĂRI 38
III.1.2. DEOSEBIRI 39
III.2. INTERPRETAREA REZULTATELOR 41
CONCLUZII 43
ANEXE 48

Extras din document

INTRODUCERE

În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social reprezintă un domeniu asupra căruia este relevant să dedicăm eforturi de cercetare. Considerăm antreprenoriatul social a fi una din ramurile fenomenelor amintite, și mai exact al fenomenului de globalizare. În fapt, se presupune că marchează o actualizare a paradigmei tradiționale a atreprenoriatului întocmai prin componenta socială a conceptului vizat. Dincolo de identificarea și exploatarea unor oportunități într-un anumit domeniu, atreprenoriatul social devine un agent al schimbării în societatea în care activează, schimbarea pe care o realizează pornind nu într-atât de la cerințele pieței, cât la nevoile sociale și problemele aferente acestora. Antreprenoriatl social poate fi asemuit unui motor al bunăstării sociale, ai căror beneficiari includ nu doar coordonatorii proiectului, investitorii sau acționarii, ci și anumite categorii sociale, care pot culege avantaje de pe urma unui astfel de proiect.

Am ales această temă datorită actualității subiectului ales. Consider că schimbările ce au nivel în societatea contemporană, reclamă necesitatea înțelegerii modului în care se aplică conceptul de antreprenoriat social la nivelul societății. În acest context, am considerat că este necesar să urmăresc cum se dezvoltă în prezent intreprinderile sociale și modul în care acestea pot servi drept un model pentru restul actorilor de pe piață.

Problema de cercetarea care urmează a fi investigată în lucrarea de cercetare vizează schimbarea modului în care antreperenoriatul social produce anumite modificări la nivelul societății prin diferitele instrumente pe care le asumă. Pentru a particulariza studiul, ne vom îndrepta atenția spre modul în care poate fi aplicat antreprenoriatul social la nivel local.

În ceea ce privește modalitatea de colectare a datelor voi aplica în cazul uneia dintre firmele selectate un chestionar prin intermediul căruia doresc să măsor performanța interprinderii. Metoda de cercetare prin care o sa filtrez datele este una de tip calitativ dar și cantitatv în sensul în care o să interpretez datele cuantificate în urma aplicării chestionarului.

Nu ai făcut ce ai scris mai sus...Deci trebuie să vorbești despre metodele de cercatre utilizate:

1. Analiza documentară...în ce a constat și la ce ai utilizat-o

2. Interviul...cui l-ai aplicat; ce aspecte au vizat întrebările din chestionar

OBIECTIVELE DE CERCETARE

Prin intermediul acestei lucrări ne propunem să urmărim principalele efecte produse de antreprenoratul social la nivelul societății. Obiectivul general al acestei lurări se referă la înâelegerea proceselor care stau la baza deschiderii unei intreprinderi sociale și a beneficiilor pe care aceasta le poate avea, atât la nivel economic cât și social. În acest sens, vom urmări anumite obiective specifice duipă cum urmează:

1. Să înțelegem cum poate fi aplicat antreprenoriatul social ca model de succes în afaceri.

2. Să înțelegem ce efecte poate avea aplicarea antreprenoriatului social la nivelul societății.

3. Să înțelegem cum se dezvoltă o intreprindere socială.

4. Să comparăm două tipuri de intreprinderi sociale.

IPOTEZE

Principala ipoteză care stă la baza acestei lucrări se referă la modul ăn care antreprenoriatul social produce anumite efecte, testabile empiric, la nivelul societății contemporane. În acest context, considerăm că prin modul de aplicare al acesui tip de acțiune, se produc anumite efecte, în opinia noastră benefice, ce se reflectă la nivel economic și social, prin integrarea anumitor categorii de persoane defavorizate în sectorul populației active din punct de vedere economic.

Cea de-a doua ipoteză ce stă la baza acestei lucrări se referă la modul în care antreprenoriatul social produce efecte benefice pe termen lung prin crearea unor mecanisme care permit reducerea sărăciei și implicit contribuie la dezvoltarea economică a sectorului în care este aplicat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Antreprenoriatul social - studiu de caz Romania si Marea Britanie.docx

Bibliografie

LUCRĂRI DE SPECIALITATE
1. Cătălina (Mitra) Crișan, „Antreprenoriatul social și responsabilitatea socială corporatistă”, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2012
2. J. Gregory Dees apud Albert Hyunbae Cho, „Defining social entrepreneurship: tautology monologue and politics”, în: Johanna Mair, „Social entrepreneurship”, Palagrave Macmillan, 2006
3. Johanna Mair si Ignasi Marti, „Social entrepreneurship research: a source of explenation, prediction, and delight”, Universitatea din Navarra, martie 2004
4. Juliet Roper și George Cheney, „ Leadership learning and human resorces management. The meaning of social entrepreneurship today”, Emerald Group Publishing, 2002
5. Roper și Cheney, 2005, apud Aidin Salamzadeh, „ Social enrepreneurship: Analyzing literature and proposing a comprehensive model” în The 9th Asian Academy of Management international Conference, oct. 14-16, 2011, p 520.
RAPOARTE
1. Raport anual ASSOC 2014
2. Raport anual ASSOC 2013
3. MacIntyre strategy 2016
SURSE ELECTRONICE
1.https://www.researchgate.net/profile/Juliet_Roper/publication/235319633_The_meanings_of_social_entrepreneurship_today/links/00b495201dfa6c7faf000000.pdf, accesat la data de 05.01.2016.
2. http://documents.tips/documents/orhei-elisabetadecrypted.html, accesat la data de 4. 01. 2016
3.http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html, accesat la data de 12.01.2016.
4. http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=fs2014-2020, accesat la 12.01.2016.
5.http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/gsc7q_POCU%202014-2020%20aprobat%20CE%20febr%202015.pdf, accesat la 12.01.2016.
6.http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/lytvf_POAD%202014-2020%2029.10.2014.pdf, accesat în 12.01.2016.
7. MacIntyre, About Us, http://www.macintyrecharity.org/about-us/, accesat la 5.01.2016
8. MacIntyre, Our History, http://www.macintyrecharity.org/about-us/our-history-2/ , accesat la 5.01.2016.
9.http://www.macintyrecharity.org/wp-content/uploads/2014/09/MacIntyre-Care-Accounts-2015.pdf, accesat la data de 12. 06. 2016
10.http://www.macintyrecharity.org/wp-content/uploads/2014/09/MacIntyre-Care-Accounts-2015.pdf, accesat la data de 12. 06. 2016
11.http://www.warringtonguardian.co.uk/news/10028488.New_art_gallery_opens_in_town/, accesat la data de 12. 06. 2016
12. http://www.macintyrecharity.org/get-involved/corporate-support/, accesat la data de 12. 06. 2016
13. http://www.macintyrecharity.org/get-involved/macintyre-lottery-2/, accesat la data de 12.06.2016
14. Business Communication in the UK, http://businessculture.org/northern-europe/uk-business-culture/business-communication/, accesat la 5.01.2016.
15. MacIntyre, Who’s Who?, http://www.macintyrecharity.org/about-us/whos-who/, accesat la 5.01.2016.
16. http://www.assoc.ro/despre-noi/, accesat la data de 4.01.2016
17. http://www.assoc.ro/unitati-protejate/, accesat la data de 4. 01. 2012
LEGISLAȚIE
1. Monitorul Oficial, Partea I, NR. 1 din 03. 01. 2008 , Hotărârea de Guvern 86/ 2008, Legea privind protecția și promovarea drepturilor personaleor cu handicap