Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26422
Mărime: 121.59KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

ARGUMENT 1

CAPITOLUL I : NOTIUNII PRIVIND ETICA IN AFACERI 2

1.1. Conceptul de etica în afaceri 2

1.2. Importanta eticii în afaceri 8

1.3. Principiile eticii în afaceri 12

CAPITOLUL 2: ETICA ŞI AFACERILE 17

2.1. Afacerile şi acţionari 17

2.2. Acţionari şi manageri 19

2.2.1. Responsabilitǎţile etice ale acţionarilor 26

2.2.2. Responsabilitatea moralǎ investitorilor 28

2.2.3. Investiţiile etice 29

2.3. Afaceri şi consumatori 31

2.3.1. Probleme etice în politica de marketing 33

2.3.2. Probleme etice de strategia de marketing 36

2.3.3. Responsabilizarea etică a consumatorilor 39

2.4. Limitele eticii in afaceri 44

CAPITOLUL 3: APLICAREA SI LIMITELE CODULUI ETIC LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 46

3.1. PREZENTAREA GENERALA SOCIETATII S.C.PETROIL IMPEX S.R.L. 46

3.1.1. Date de identificare 46

3.1.2. Obiectul de activitate 47

3.2. Aplicarea codului etic la S.C. Petroil Impex S.R.L. 47

3.2.1. Conflictul de interese 48

3.2.2. Posibilităţile corporative 51

3.2.3. Informaţia confidenţială 51

3.2.4. Concurenţa şi corectitudinea afacerilor 52

3.2.5. Protecţia şi utilizarea activelor patrimoniului societăţii 52

3.2.6. Autenticitatea şi oportunitatea informaţiei dezvăluite 53

3.2.7. Înregistrarea operaţiunilor economice ale societăţii 54

3.2.8. Respectarea legilor şi reglementărilor aplicabile 55

3.2.9. Stilul corporativ 55

3.2.10. Încălcarea prezentului cod 55

3.2.11. Scutirea de la obligaţia de a respecta prezentul cod 56

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

ARGUMENT

Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai toate lucrările consacrate acestui subiect menţionează faptul că, în opinia majorităţii oamenilor, sintagma „etica în afaceri” este (cum spun anglo-americanii) un oxymoron, adică o contradicţie în termeni, de genul „cerc pătrat”, „zgârcit cheltuitor” sau „mamă virgină”. Faptul este înregistrat ca atare, fără să i se acorde prea multă atenţie. Eu cred însă că merită să ne întrebăm care sunt premisele acestei opinii atât de răspândite.

Cei care privesc raportul dintre etică şi lumea afacerilor din afară, ca simpli spectatori ai vieţii economice, zâmbesc ironic atunci când aud de „etica afacerilor”, deoarece, prin definiţie, stabilesc un raport de incompatibilitate între cele două noţiuni. Foarte adesea, oamenii sunt tentaţi să idealizeze sfera eticului, considerând că a fi „etic” înseamnă a te comporta întotdeauna altruist, urmărind, mai presus de orice, binele aproapelui. În vreme ce moralitatea este echivalată cu sfinţenia, lumea afacerilor este demonizată, fiind zugrăvită în clişeele arhicunoscute: lăcomie, cinism, egoism feroce, rapacitate, corupţie, dispreţ faţă de legi şi faţă de oamenii „simpli şi oneşti” care muncesc din greu pentru a-i îmbogăţi pe nişte exploatatori fără scrupule etc. Fireşte că, definite în aceşti termeni, etica şi afacerile sunt antitetice deoarece „a face afaceri” presupune cu necesitate un comportament pe de-a-ntregul imoral.

Pe ce se bazează această percepţie ultrasimplistă? În cazul noţiunii de etică, pe ignoranţă. În lumea noastră, învăţăm din clasa întâia matematică, gramatică, istorie, geografie etc., însă etica nu o studiem niciodată la şcoală. Nu este o disciplină „exactă” şi, după cât se pare, nici destul de importantă pentru a sta lângă celelalte materii „umaniste”. Aşa se face că fiecare îşi încropeşte o imagine personală, extrem de aproximativă, dacă nu de-a dreptul eronată, despre ceea ce înseamnă etica, bazându-se pe o minimă şi stângace reflecţie asupra unor elemente disparate, culese mai întâi din dădăceala părinţilor şi a profesorilor, apoi din lecturi, conversaţii întâmplătoare, din filme şi mass-media dar, mai ales, din lecţiile predate la „şcoala vieţii”. Iar viaţa nu este, pentru cei mai mulţi dintre noi, un „profesor” din cale afară de priceput şi de răbdător.

În ceea ce priveşte percepţia demonizată a lumii afacerilor, cauza principală este tot ignoranţa. Este vorba însă de o ignoranţă interesată, resentimentară şi de-a dreptul voită, a celor care – privind din afară – remarcă scandalizaţi luxul, opulenţa şi ostentaţia celor „ruşinos de bogaţi”, fără a face un minim efort de gândire spre a înţelege că nu toţi întreprinzătorii sunt chiar atât de bogaţi şi, mai ales, faptul că mulţi dintre ei câştigă nu prin fraude şi escrocherii mârşave, ci printr-o activitate extrem de solicitantă şi de responsabilă – care tot un soi de muncă este, chiar dacă nu se face cu târnăcopul sau la strung. Din păcate, mass-media întreţine cu râvnă aceste clişee, bombardând publicul cu ştiri şi reportaje de senzaţie, în care nu figurează decât personaje dubioase, fraude colosale, bănci devalizate, falimente scandaloase, privatizări suspecte, licitaţii trucate, evaziuni fiscale, produse care pun în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor, catastrofe ecologice etc. Ce-i drept, aceste fenomene există şi mass-media are datoria să informeze şi să avertizeze publicul, punând reflectoarele pe acei afacerişti care comit realmente astfel de infracţiuni. Această goană după senzaţional, care face ca mass-media să nu îşi focalizeze atenţia decât asupra laturilor întunecate ale vieţii economice, are efecte deosebit de negative asupra opiniei publice din ţara noastră. Din păcate, este un adevăr cât se poate de trist că România de astăzi oferă din belşug subiecte de scandal. Corupţia a atins cote alarmante şi multe averi s-au făcut în condiţii mai mult decât suspecte, deşi reacţia justiţiei a fost mai totdeauna „timidă” sau inexistentă. Cu atât mai meritorii sunt, în acest climat, eforturile unui mare număr de întreprinzători anonimi, care se străduiesc şi, de bine, de rău, chiar reuşesc să facă afaceri oneste şi profitabile. Dacă nu ar copia fără discernământ modelele presei occidentale – care, într-adevăr, are de ce să umble după senzaţional, întrucât viaţa imensei majorităţi a consumatorilor este extrem de uniformă şi de „searbădă”: muncă, muncă, muncă – mass-media românească şi-ar da seama că, în climatul de corupţie cronică şi de impostură generalizată de la noi, ştirile cu adevărat „de senzaţie”, care ar şoca pe toată lumea, ar suna cam aşa: „Undeva, într-o localitate din România, un întreprinzător privat cinstit şi corect, a reuşit să pună pe picioare o afacere profitabilă: fără şpagă, fără protecţie clientelară, fără licitaţii dubioase, fără scutiri preferenţiale de impozite şi de obligaţii fiscale etc.; salariaţii câştigă bine şi sunt mulţumiţi; consumatorii sunt încântaţi de calitatea şi preţul produselor firmei ş. a. m. d.”. Astfel de firme există chiar şi în România de astăzi, dar, din păcate pentru ele şi mai ales pentru publicul de la noi, sunt câini care nu muşcă, ceea ce, gândesc liderii noştri de opinie, chiar nu interesează pe nimeni.

Pe scurt, observatorii hipercritici ai mediului de afaceri comit mai multe erori, care le îngustează perspectiva şi le strâmbă judecata. Pe de o parte, confundă comportamentul etic cu altruismul umanitar (dar numai atunci când îi judecă pe oamenii de afaceri; propriul lor comportament primeşte o apreciere de onorabilitate morală în raport cu nişte exigenţe mult mai relaxate). Pe de altă parte, generalizează fără temei faptele scandaloase care se petrec realmente în lumea afacerilor, trecând cu vederea – datorită unei ignoranţe autoinduse resentimentar, alimentate de mass-media – normalitatea activităţii de afaceri, în care onestitatea şi corectitudinea sunt regula şi nu excepţia. Având o noţiune confuză asupra eticii şi o viziune părtinitor nefavorabilă asupra afacerilor, cei care strâmbă din nas atunci când aud vorbindu-se despre etica în afaceri mai comit o eroare decisivă, care le întăreşte scepticismul faţă de seriozitatea acestei discipline. Aceşti oameni nu realizează faptul că etica în afaceri nu se ocupă de furturi, delapidări, fraude şi alte soiuri de ilegalităţi. Toate aceste fapte ţin de resortul justiţiei, iar dacă aceasta nu-şi îndeplineşte funcţiile sale sociale, răul trebuie căutat în altă parte. Voi dezvolta pe larg în capitolele ce urmează ideea că etica în afaceri are ca obiect de investigaţie criteriile strict morale care stau la baza ierarhizării alternativelor legale ce se deschid opţiunii manageriale şi legăturile dintre aceste criterii morale, pe de o parte, şi eficienţa economică pe termen lung a întreprinderii private, pe de altă parte.

Preview document

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 1
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 2
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 3
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 4
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 5
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 6
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 7
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 8
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 9
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 10
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 11
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 12
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 13
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 14
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 15
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 16
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 17
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 18
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 19
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 20
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 21
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 22
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 23
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 24
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 25
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 26
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 27
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 28
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 29
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 30
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 31
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 32
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 33
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 34
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 35
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 36
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 37
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 38
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 39
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 40
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 41
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 42
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 43
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 44
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 45
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 46
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 47
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 48
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 49
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 50
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 51
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 52
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 53
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 54
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 55
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 56
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 57
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 58
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 59
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 60
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 61
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 62
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 63
Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Aplicarea si Limitele Codului Etic in Sfera Afacerilor.docx

Alții au mai descărcat și

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Valori și Principii ale Eticii în Afaceri

1. Consideraţii generale privind normele morale şi etica 1.1 Normele morale Etica poate fi privită ca o cercetare asupra normelor morale şi ca o...

Etică și responsabilitate socială

Tema 1: Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în afaceri ETICĂ – MORALĂ – DEONTOLOGIE ETICA („ethos” – morav, obicei, caracter) -...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica Afacerilor Internaționale

Oamenii de afaceri oneşti şi performanţi nu se mai îndoiesc de faptul că good ethics is goos business, asumându-şi responsabilităţi şi obligaţii...

Ai nevoie de altceva?