Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19492
Mărime: 142.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 - Prezentare SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A 3

1.1 Scurt istoric ..3

1.2 Modul de organizare a SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. sucursala Alba Iulia...5

1.3 Cota de piață a SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. în cadrul pieței asigurărilor 8

CAPITOLUL 2 - Aspecte cu caracter general privind necesitatea și evoluția asigurărilor ...20

2.1 Generalități privind asigurările de răspundere civilă ..20

2.2 Particularități ale asigurărilor de răspundere civilă 23

2.3 Principalele tipuri de asigurări de răspundere civilă 25

2.4 Asigurarea de răspundere civilă profesională ..26

CAPITOLUL 3 - Conținutul și exemplificarea principalelor asigurări de răspundere civilă profesională oferite de Allianz Tiriac Asigurări SA ..30

3.1 Răspunderea civilă profesională decurgând din practica medicală ...30

3.2 Răspunderea civilă profesională a farmaciștilor 31

3.3 Răspunderea civilă profesională a avocaților 32

3.4 Răspunderea civilă profesională a experților contabili și a contabililor autorozați ...33

3.5 Răspunderea civilă profesională a arhitecților și inginerilor constructori 34

3.6 Răspunderea civilă profesională a notarilor publici ..35

3.7 Răspunderea civilă profesională a cadrelor didactice 37

3.8 Răspunderea civilă profesională a medicilor veterinari .38

3.9 Răspunderea civilă profesională a agenților de turism ..39

3.10 Răspunderea civilă profesională a auditorilor .39

3.11 Răspunderea civilă profesională a evaluatorilor ..40

3.12 Răspunderea civilă profesională a interpreților și traducătorilor .42

3.13 Răspunderea civilă profesională a operatorilor de arhivă electronică de garanții reale mobiliare ..43

CAPITOLUL 4 - Studiu de caz privind asigurarea de raspundere civila profesională în cazul unităților de service auto și asigurarea de răspundere civilă legală față de terți în cadrul S.C. Allianz Tiriac S.A Asigurări ..46

4.1. Conditii de asigurare privind asigurarea de raspundere civila profesională în cazul unităților de service auto și asigurarea de răspundere civilă legală față de terți 46

4.2 Studiu de caz privind Răspunderea civilă a societăților specializate în servicii de service-auto la SC Allianz-Țiriac Asigurări S.A ..47

4.3 Conținutul dosarului de daună ...47

BIBLIOGRAFIE 66

ANEXE ..68

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.

1.1 . Scurt istoric

Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost puse în anul 1994, odată cu înființarea societății Asigurări "Ion Țiriac" SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privați de asigurări. Creșterea accelerată a volumului de afaceri derulate a adus ASIT, în numai șase ani de existență, până pe poziția secundă în topul celor mai importanți asiguratori din România.

Dezvoltarea infrastructurii companiei - începând cu crearea și diversificarea propriei oferte de produse, continuând cu atragerea celor mai buni specialiști locali din domeniul asigurărilor și terminând cu extinderea rețelei teritoriale - a fost realizată cvasiexclusiv prin autofinanțare. În ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le impune, Asigurări "Ion Țiriac" a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru acționarii săi.

Mizând inițial, în principal, pe dezvoltarea relațiilor cu clienți ce desfășurau activități în domeniile industrial si comercial, ASIT a reușit să creeze adevărate parteneriate pe termen lung cu asigurații, spre beneficiul ambelor părți implicate.

Integrarea, în anul 2000, a societății ASIT în grupul de asigurări german Allianz a întărit poziția acesteia pe piața românească, statutul de membru al unuia dintre cele mai importante grupuri financiare din lume, conferind companiei rezultate - Allianz-Țiriac Asigurări - un avantaj competițional sensibil, atât din perspectiva garantării stabilității financiare, cât și în ceea ce privește angajamentul de a impune, pe termen lung, o marcă de prestigiu în România.

Marca Allianz este reprezentată în peste 70 de țări ale lumii, rețeaua de entități economice care formează Allianz Group ridicându-se la circa 700 de companii - membre. Cele aproximativ 174.000 de persoane care lucrează în cadrul Allianz Group oferă servicii financiare integrate, la standarde internaționale, unui număr de peste 60 de milioane de clienți de pe întregul mapamond.

Allianz-Țiriac Asigurări beneficiază astăzi de un statut privilegiat în rândul celor mai importante companii de asigurări din România. Dezvoltată pe platforma Asigurări „Ion Țiriac” (ASIT), societatea îmbină experiența si profesionalismul angajaților săi cu know-how-ul, puterea financiară și renumele Grupului Allianz, devenind membru al celui mai mare grup de asigurări din Europa.

Allianz-Țiriac și-a asigurat accesul la o serie de avantaje competitive unice pe piața locală care constituie garanții ale unei dezvoltări viitoare sănătoase și durabile.

Asigurări "Ion Țiriac", societate mixtă, cu capital integral privat, constituită în august 1994, este un nume binecunoscut pe piața asigurărilor din România. În august 2000, Allianz Group achiziționează 51% din acțiunile societății ASIT, societatea astfel constituită numindu-se Allianz-Țiriac Asigurări S.A.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. este inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/15882/1994, cu Codul Unic de Înregistrare R 6120740, având sediul social în municipiul București, Sector 1, strada Căderea Bastiliei nr.80-84, etaj 3-5.

Societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A. operează printr-o rețea de 158 unități ce acoperă întreg teritoriul țării, cuprinzând de 41 de sucursale si 117 agenții și puncte de lucru.

Auditul societății este asigurat de firma cu renume internațional KPMG.

Valoarea capitalului social al Allianz-Țiriac Asigurări este de 30.470.830 RON. Numărul de acțiuni emise este de 98.293 titluri cu valoare nominală de 310 RON fiecare.

Reasigurarea este un instrument de protecție a intereselor și rezultatelor financiare ale unei companii de asigurări și a clienților acesteia, iar pentru Allianz-Țiriac Asigurări S.A. constituie unul dintre elementele fundamentale luate în considerare la stabilirea strategiei și politicii companiei, atât pe termen scurt, cât și pe termen îndelungat.

Printre societățile de reasigurare care preiau riscul societății Allianz-Țiriac se numară:

a) Allianz AG München, ERC Frankona, Munich Re, Hannover Re, Bavarian Re, Zurich Re, Gothaer Ruck, în Germania;

b) Various Syndicate Lloyd´s, Royal & Sun Alliance, Allianz Cornhill, Generali UK, în Marea Britanie;

c) Swiss Re, Partner Re, New Re, Rhine Re, în Elveția;

d) The Cologne Re of Vienna, Gerling Globale, în Austria;

e) SCOR, SOREMA, Le Mans Re, în Franța și altele.

Allianz - Țiriac oferă la ora actuală o gamă completă de produse și servicii de protecție și planificare financiară, pe toate segmentele de asigurări - auto, bunuri, răspundere, viață, sănătate-, dar și în domeniul administrării pensiilor private. Definitoriu pentru succesul Allianz-Țiriac Asigurări a fost echilibrul păstrat, în permanență, între ritmul de dezvoltare și siguranța financiară a companiei.

Diversificarea progresivă a gamei de produse în concordanță cu nevoile clienților și adaptarea lor în permanență la tendințele cererii au reprezentat elemente de strategie care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea echilibrată a afacerilor Allianz - Țiriac. Astăzi, portofoliul de asigurări al companiei are o structură diversificată, incluzând practic toate tipurile de produse de protecție și planificare financiară, din gama asigurărilor generale, asigurărilor de viață și sănătate, actvitatea extinzându-se, începând din 2007 și pe segmentul administrării private a pensiilor. Pe termen mediu si lung prioritatea Allianz-Țiriac este aceea de a deveni numărul 1 în preferințele clienților săi, prin produsele și serviciile de protecție și planificare pe care le oferă .

Bibliografie

- Marian-Lucian Achim, Asigurările de bunuri și persoane în economia cunoașterii, Editura: Economică, București, 2008;

- Dumitru G. Badea, Luminița Ionescu, Asigurările de persoane și reflectarea lor în contabilitate, Editura: Economică, București, 2001;

- C. Bennet, Dicționar de asigurări,Editura Trei, București, 2002;

- Iuliana Cenar, Asigurări și protecție socială, Editura: Aeternitas, Alba Iulia, 2008;

- Dan Anghel Constantinescu, Asigurări și reasigurări, Editura: Semne’94, București, 1999;

- Dan-Constantin Dănulețiu, Adina-Elena Dănulețiu, Asigurări și reasigurări, Editura: Seria Didactică, Alba Iulia, 2010;

- Dan-Constantin Dănulețiu, Adina-Elena Dănulețiu, Asigurări comeciale: note de curs, Editura: Universității “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2011;

- Marius Dan Gavriletea, Asigurări generale, Editura: Fundației pentru Studii Europene, Cluj Napoca, 2009;

- Ion Negoiță, Asigurări șă reasigurări în economie, vol. I, Editura: Polsib, București, 1998;

- Titel Negru, Asigurări. Ghid practic, Editura: C.H.Beck, București, 2006;

- Ion Purcariu, Iulian Mircea, Gheorghe Lazăr, Asigurări de persoane și de bunuri: aplicații, cazuri, soluții, Editura: Economică, București, 1998.

Resurse în format electronic

1. Comisia de supraveghere a asigurărilor, Rapoarte anuale 2008, 2009, 2010 și informații despre asigurători, site: www.cs-isc.ro. (03 mai 2012)

2. Bursa asigurărilor, Informații despre răspunderea civilă profesională, site: www.bursaasigurărilor.ro. (10 mai 2012)

3. Site oficial Allianz-Țiriac Asigurări S.A., informații și date despre Allianz-Țiriac Asigurări S.A., site: www.allianztiriac.ro. (15 mai 2012)

4. Informații despre conținutul dosarului de daune, site: www.consult-avocat.ro/legislatie-rutiera/.../dosar-dauna-auto-rca.html. (30 mai 2012)

Documente emanate de la diferite organisme și instituții

1. Dosar de daune pentru răspunderea civilă profesională a service-ului auto, Allianz-Țiriac Asigurări S.A.

Acte normative

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066/2004

Preview document

Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 1
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 2
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 3
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 4
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 5
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 6
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 7
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 8
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 9
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 10
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 11
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 12
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 13
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 14
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 15
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 16
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 17
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 18
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 19
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 20
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 21
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 22
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 23
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 24
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 25
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 26
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 27
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 28
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 29
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 30
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 31
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 32
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 33
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 34
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 35
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 36
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 37
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 38
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 39
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 40
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 41
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 42
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 43
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 44
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 45
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 46
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 47
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 48
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 49
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 50
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 51
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 52
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 53
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 54
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 55
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 56
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 57
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 58
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 59
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 60
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 61
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 62
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 63
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 64
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 65
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 66
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 67
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 68
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 69
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 70
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 71
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 72
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 73
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 74
Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de raspundere civila profesionala si modalitati de diversificare a acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale asigurărilor facultative

NECESITATEA, TRĂSĂTURILE, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR ÎN VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ NECESITATEA ASIGURĂRILOR Producţia de bunuri materiale...

Prezentarea Societății Bancare Istoric și Evoluție

Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna. Numar de actiuni: 348.450.670 Adresa: Centrala: b-dul Ion Mihalache, nr. 1-7,...

Ai nevoie de altceva?