Aspecte contabile și fiscale privind leasingul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 11748
Mărime: 882.48KB (arhivat)
Publicat de: Oana P.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irimescu Alina
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Motivația și importanța cercetării 5
 3. CAPITOLUL I: LEASING-UL-ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE 6
 4. 1. Introducere în teoria leasingului 6
 5. 1.1. Aspecte generale privind apariția și evoluția operațiunilor de leasing. 6
 6. 1.1. 1. Definirea leasingului în doctrină 6
 7. 1.1.2. Istoricul operațiunilor de leasing 8
 8. 1.2. Leasingul în România 9
 9. 1.2.1. Piața leasingului în țara noastră 9
 10. 1.2.2. Tratarea noțiunii de leasing 12
 11. 1.2.3. Factori determinați pentru leasing în România 13
 12. 1.3. Avantajele și limitele leasingului 15
 13. 1.3.1. Avantajele leasingului pentru beneficiar 15
 14. 1.3.2. Avantajele leasingului pentru producător (furnizor) 16
 15. 1.3.3. Avantajele leasingului pentru societatea de leasing/finanțator 17
 16. 1.3.4. Riscurile și limitele leasingului pentru beneficiar 17
 17. 1.3.5. Limitele și riscurile leasingului pentru societatea de leasing 18
 18. 2. Clasificarea și natura juridică a operațiunilor de leasing 18
 19. 2.1. Delimitarea leasingului 18
 20. 2.1.1. Natura juridică a operațiunilor de leasing 18
 21. 2.1.2. Delimitarea leasingului față de credit 18
 22. 2.1.3. Delimitarea leasingului față de împrumut 19
 23. 2.1.4. Delimitarea leasingului față de vânzarea cu plata în rate și cu plata la termen 19
 24. 2.1.5. Delimitarea leasingului față de locațiune 20
 25. 3.Etapele premergătoare operațiunilor și contractelor de leasing 21
 26. 3.1. Etapele procedurii de leasing 21
 27. 3.2. Trăsăturile contractului de leasing 23
 28. 3.3. Raporturile juridice 24
 29. 3.4. Părțile componente ale contractului de leasing 25
 30. CAPITOLUL II: IMPACTUL IFRS 16 ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE 26
 31. Concluzii 44
 32. Bibliografie 45

Extras din licență

Introducere

În ultimii ani, serviciile financiare au parcurs faze impunătoare datorate oportunităților furnizate de conjunctura economică. Este fundamental de clarificat la început de toate, că, în fond există trei persoane în operațiunea de finanțare prin intermediul leasingului. Acestea sunt: furnizorul, societatea de leasing (societatea finanțatoare) și beneficiarul finanțării (utilizatorul). Acest proces urmează acest traseu: bunul cerut de utilizator este achiziționat de către societatea de leasing și cedat acestuia pentru o anume perioadă de timp în schimbul unor redevențe ce trebuie plătite lunar.

Obiectivul acestei lucrări este de a sistematiza și a accentua importanța leasingului, a identifica toate aspectele economice, din punct de vedere decizional în vederea evaluării proiectului finanțării prin leasing, dar și, aspecte privind stabilirea direcțiilor de extindere a acțiunii de leasing în scopul expansiunii eficacității investiționale în spațiul economic național.

Componența tezei este structurată în: partea introductivă, motivația și importanța temei, două capitole și concluziile generale. Introductiv am căutat să demonstrez contemporaneitatea, importanța și utilitatea temei analizate.

Primul subcapitol face introducerea în conceptul leasingului prin descrierea aspectelor generale în ceea ce privește debutul și progresul leasingului, sistemul de tratare al acestor categorii de operațiune în România, cadrul conform legii, punctele forte și punctele slabe ale acestuia.

Al doilea subcapitol prezintă clasificarea și natura legală a leasingului. Aceasta cuprinde trăsăturile caracteristice referitoare la natura juridică, dar și criteriile esențiale de ierarhizare.

Subcapitolul trei descrie fazele premergătoare contractului privind leasingul ce conține procedurile de leasing, aspecte, subiecții, dar și componentele contractului de leasing.

În cadrul capitolul doi am prezentat cum influențează capitalurile raportate în situații unde dobânda este diferită, iar în partea a doua am prezentat influența reflectată în contul de profit și pierdere, din perspectiva celor două standarde IAS 17 și IFRS 16, din perspectiva locatarului.

Motivația și importanța cercetării

Leasingul a devenit treptat, din ce în ce mai evoluat și a fost nevoie de elementele care să îl diferențieze de alte forme de finanțare. Precum și-a conturat stabilitatea pentru întreaga omenire, acesta s-a impus și pe tărâmul nostru. Cu timpul, agenții economici care au apelat la această metodă de finanțare au crescut considerabil.

Obiectivele și scopurile fundamentale ale cercetărilor constă în analiza detaliată a leasingului (mai ales leasingul financiar), a naturii sale legale, dar și în analiza categoriilor și tipurilor leasingului. Avem posibilitatea astfel să spunem că în scopul cercetării, au fost realizate sarcini ca de pildă analiza conceptelor în ceea ce privește definiția precum și ierarhizarea operațiunilor de leasing, recunoașterea avantajelor, dar și al dezavantajelor ale operațiunilor de leasing. Pe lângă toate acestea, am subliniat și determinarea locului și al rolului leasingului în finanțarea afacerii la nivelul microeconomic.

Fundamentul metodologice pentru cercetare se constituie printr-o mulțime de procedee și mijloace teoretice și practice determinate strict de stăpânirea domeniului cercetat, a stadiului juridic, printre altele, o poziție dominantă este dată de metode general-științifice. Aceste metode cuprind: metode comparative, istorice, analize complexe și interpretative a actelor normative, metode formala-juridice, ale logicii formale, etc. Folosirea metodelor precizate mai sus în analiza problemei ajută la asigurarea studierii complexe a acesteia, stabilirea esenței și schițarea perspectivelor referitoare evoluției fenomenului studiat.

Esența teoretică a investigației este constituită din operele unor renumiți economiști și jurnaliști. În studiul, au fost cercetate numeroase surse cu o particularitate științifică, dar și practică, precum și cele mai evoluate idei pentru promovarea leasingului extrase din publicațiile regăsite pe paginile web ale unor operatori de leasing de pe Internet.

Fundamentul normativ al cercetării îl constituie cadrul normativ și legislativ aflat în vigoare. În acest mod, s-a încercat a se expune cât mai detaliat acest tip de operațiune, precum și consecința acestora.

Bibliografie

- Achim Monica , Leasing - o afacere de succes, Ed. Economică, București, 2006.

- Andreica Marin și colectiv, Decizia de finanțare în leasing, Ed. Cibernetică MC, București, 2003.

- Beleiu Ghe., Drept civil român, Ed. Universul Juridic, București, 2007

- Bran, Paul, Relații financiare și monetare internaționale, Ed. Economică, București, 1997.

- C. Coca Constantinescu, Leasing Financiar - realitate și perspective, Editura Economică, București 2006

- Clocotici Dorin, Operațiunile de leasing, Ed. Lumina Lex, București, 2000

- G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2008

- E. Turcu, Contractul de leasing, Ed. Hamangiu, 2008

- Molico, Tatiana, Wunder, Eugen (2003), Leasingul, un instrument modern de investiții și finanțare, Editura CECCAR, București.

- S. Popovici - Contractul de leasing, Ed. Universul Juridic, București 2010

- T. Molico, E. Wunder, Leasingul, un instrument modern de investiții și finanțare, Editura CECCAR, București, 2003

- Voiculescu Dan, Caras Mircea, Leasing, Ed. Enciclopedică, 1986.

- O.G. 51/20.08.1997 revizuită și republicată, privind societățile de leasing și operațiunile de leasing, publicată în M.O. nr. 9/12.01.2000

- Standardele Internaționale de Contabilitate 2001, Ed. Economică, București, 2001

- Leasingul devine tot mai accesibil / Capital Market, nr.29, 2008.

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015, cu completările și modificările ulterioare.

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată

- Standardele Internaționale de Contabilitate 2001, Ed. Economică, București, 2001

- www.mfinante.ro

- https://monitorul.fisc.md/editorial/despre-ifrs-16.html

Preview document

Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 1
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 2
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 3
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 4
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 5
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 6
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 7
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 8
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 9
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 10
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 11
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 12
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 13
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 14
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 15
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 16
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 17
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 18
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 19
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 20
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 21
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 22
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 23
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 24
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 25
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 26
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 27
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 28
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 29
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 30
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 31
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 32
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 33
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 34
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 35
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 36
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 37
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 38
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 39
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 40
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 41
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 42
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 43
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 44
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 45
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 46
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 47
Aspecte contabile și fiscale privind leasingul - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Aspecte contabile si fiscale privind leasingul.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza concurenței pe piața de retail din România

Introducere Comerțul a fost necesar încă de la începutul comunicării dintre oameni, realizându-se inițial prin schimbul produselor ce le erau...

Sistemul vamal al Uniunii Europene

Introducere Lucrarea de față reprezintă o soluție a problematicii vamale ce tratează sistemul vamal românesc în raport cu experiența europeană din...

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Proiectarea unei Aplicații Web pentru o Companie de Leasing

I. Analiza managementului de leasing I.1. Introducere I.1.1.Definiţie Cuvintul "Leasing" vine din limba engleză, de la substantivul "leasing"...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Contractul de Leasing

INTRODUCERE În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul...

Ai nevoie de altceva?