Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

Licență
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16433
Mărime: 73.71KB (arhivat)
Publicat de: Andrei Niculescu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Curpins 1
 2. Introducere 2
 3. Cap I. Cadrul instituţional de gestionare a fondurilor europene 4
 4. 1.1 Comisia europeană şi bugetul ue rol în finanţarea proiectelor 4
 5. 1.2 Cutoritatea de management şi organisme intermediare. Atribuţii, rol şi responsabilităţi 12
 6. 1.3 Beneficiarii fondurilor europene 15
 7. Cap II Managementul financiar al proiectului cu finanţare europeană 17
 8. 2.1 Modalităţi de finanţare 17
 9. 2.2 Eligibilitatea cheltuielilor 25
 10. 2.3 Documentele financiare ale proiectului cu finanţare europeană 29
 11. Cap III Studiu de caz metodologia derulării unei mişuni de audit privind fondurile europene 33
 12. 3.1 Prezentare SC EVAL EXPERT SRL 33
 13. 3.2 Experienţă profesională la S.C. EVAL EXPERT S.R.L. 39
 14. 3.3 Auditul financiar – obiective, concepte, rol 41
 15. 3.4 Proceduri specifice de realizat 50
 16. Concluzii 58
 17. Bibliogafie 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea competitivităţii întreprinderilor şi instituţiilor administrativ-teriroriale, condiţiilor de mediu şi îmbunătăţirea nivelului de pregătire al resurselor umane precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a vieţii sociale din România.

Această lucrarea prezintă definirea Comisiei Europene, precum şi rolul UE în finanţarea şi sprijinirea proiectelor de creştere a competitivităţii, obiectivele propuse, precum şi modul de punere în practică a acestor obiective pentru fiecare program: POS CCE, POS MEDIU, POST, POSDRU. Programele Operaţionale (PO) sunt documentele ce identifică, pentru fiecare obiectiv strategic din CSNR, axele prioritare şi domeniile de intervenţie, furnizând detalii despre finanţarea naţională publică şi privată şi co-finantarea de la Uniunea Europeană. Fiecare Program Operaţional este completat de un Program Complement, documente ce nu sunt supuse aprobării Comisiei Europene, dar care cuprind detalii practice privind proiectele şi cheltuielile eligibile, potenţialii beneficiari, modurile de decontare, rolul autorităţilor. Fiecare PO este împărţit în mai multe Axe Prioritare (ilustrând obiectivele Programului Operaţional respectiv), fiecare axă având unul sau mai multe domenii majore de intervenţie, care la rândul lor pot cuprinde una sau mai multe operaţiuni ce urmează a beneficia de finanţare din fondurile structurale.

Se face definire şi la formarea bugetelor anuale ale UE precum şi alocarea bugetelor pentru fiecare ţară membră a UE ajungându-se până la alocarea plafoanelor la nivel de cetăţean european.

Lucrarea face referire şi la ”Autoritatea de management şi organisme intermediare” unde se prezintă rolul şi responsabilităţile acestei autorităţi, detaliind modul de emitere a instrumentelor privind implementarea mecanismului de decontare a cererilor de plată ale beneficiarilor de sprijin financiar, documente ce trebuiesc întocmite şi prezentate pentru întocmirea dosarelor şi cererilor de plată şi deasemenea detaliat, care pot fi beneficiarii sprijinului financiar prin FEADR, pentru fiecare program şi axa în parte unde se arată şi obligaţiile ce revin beneficiarilor de fonduri europene.

”Managementul financiar al proiectului cu finanţare europeană” detaliază modalităţile de finanţare printr-un exemplu de finanţare pe ”Schema de ajutor minimis”, astfel făcând posibilă o bună înţelegere a mecanismului de acordare a sprinuului financiar, pentru contracte la proiectele depuse şi avizate de autorităţile contractante. Astfel se arată în lucrare numărul maxim al cererilor de plată pentru un beneficiar, numărul tranşelor de plăţi precum şi plafoanele maxim acordate.

Aici se dezvoltă şi instrucţiunile pe capitole prin anexe la contract,ce stabilesc obligaţiile beneficiarului privind ”măsurile de informare şi publicitate, grafice de depunere a cererilor de rambursare, măsuri de monitorizare, instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări şi furnizarea de servicii, achiziţiile de bunuri, modul de operare în bugetul indicativ al proiectului prin transfer între liniile bugetare etc.

Despre eligibilitatea cheltuielilor cu sprijin de la UE se dezbat tot aici, criteriile de eligibilate pe fiecare program şi axa în parte,precum şi documentele financiare ale proiectului.

Aici,detaliem ce trebuie să conţină un proiect cu fonduri europene pentru a fi acceptat spre finanţare,legile sau HG în vigoare, cum se elaborează documentaţiile tehnice,economice şi se prezintă ca model un buget pe capitole,subcapitole,titluri de cheltuieli şi articole pe 2013.

Bibliografie

Loebbecke -‘’Audit.O abordare integrata’’, Editura ARC, Chişinău, 2003

A.Miţea, A.Bancuta, A.Polifrone, C.Marinel- ‘’Auditul de sistem în instituţiile publice’’, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006

I.Mihăilescu, N.Marcu, C.Mihăilescu, D.Chilarez, G.Covariu, - ‘’Audit şi control intern’’, Editura Independenţa Economică, Piteşti,2010

L.Dobrteanu,C.Dobrteanu, -‘’Audit.Concepte şi practici’’, Editura Economică, 2002

M.Boulescu,M.Ghiţă,V.Mareş-‘’Controlul fiscal şi auditul financiar-fiscal’’, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003

M.Ghiţă, -‘’Audit intern’’, Editura Economică, 2005

T.Danescu, -‘’Audit financiar,convergenţe între teorie şi practica’’, Editura Irecson, 2007

***Legea nr.672/2002 privind auditul public intern,publicată în Monitorul Oficial al României nr 953/2002

***OG nr 37/2004 pentu modficarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern,Monitorul Oficial al României nr 91/2004

***OMFP nr 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern,Monitorul Oficial al Romoaniei nr 128/2004

*** Ordinul ministrului finanţelor publice nr 38 din 15.01.2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,publicat în M.Of. nr.130 din 27.02.2003

*** Standardele Internaţionale de Audit Intern

*** www.aair.ro

*** www.cafr.ro

*** www.ec.europa.eu

*** www.fonduri-strcturale.ro

Preview document

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 1
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 2
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 3
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 4
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 5
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 6
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 7
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 8
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 9
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 10
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 11
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 12
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 13
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 14
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 15
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 16
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 17
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 18
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 19
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 20
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 21
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 22
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 23
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 24
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 25
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 26
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 27
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 28
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 29
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 30
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 31
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 32
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 33
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 34
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 35
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 36
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 37
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 38
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 39
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 40
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 41
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 42
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 43
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 44
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 45
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 46
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 47
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 48
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 49
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 50
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 51
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 52
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 53
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 54
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 55
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 56
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 57
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 58
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 59
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 60
Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Auditarea Proiectelor cu Finantare Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Tendințe de Oligopolizare pe Piața Aeriană Europeană

INTRODUCERE Piaţa de oligopol reprezintă o structură de piaţa care se regăseşte în mare parte în economia reală. Strategiile de oligopol sunt...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Auditul performanței sistemului de educație asistată de calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Audit Financiar la Insitutii Publice - Salarizare

INTRODUCERE Lucrarea prezintă mecanismele de funcţionare ale unui audit extern independent, într-o societate democratică modernă. Semnalează...

Finanțele publice și dezvoltarea durabilă

Finante publice si dezvoltarea durabila Ce este dezvoltarea durabila? Conceptul de Dezvoltare Durabila reprezinta o noua paradigma a Dezvoltarii...

Auditul Managementului Proiectului - Modernizarea Parcurilor Balneare din Statiunea Calimanesti-Caciulata

Introducere Pentru ca programele finantate sau co-finantate din bani publici saisi indeplineasca scopul si obiectivele cu maxima eficienta este...

Ai nevoie de altceva?