Banca Central Europeană și sistemul monetar European

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 33428
Mărime: 155.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Mărgineanu Dragoş
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I- Banca Central Europeană si Sistemul Monetar European

1.1. Sistemul Monetar European 6

1.2. Uniune Economică şi Monetară 8

1.3. Arhitectura S.E.B.C 11

1.3.1. Arhitectura B.C.E 17

1.3.2. Modul de funcţionare al B.C.E 18

1.3.3. Resulsele B.C.E 18

1.3.4. Rolul comitetului economic şi financiar 19

Capitolul II - Obiective şi strategii ale politicii monetare a B.C.E 29

2.1. Obiective fundamentale ale politicii monetare a B.C.E 31

2.2. Obiective intermediare de politică monetară 38

2.3. Obiective operaţionale de politică monetară 40

2.4. Strategiile B.C.E 43

2.4.1. Strategii indirecte 46

2.4.2. Strategii directe 55

2.4.3. Cei doi piloni ai strategiei de politică monetară B.C.E 56

Capitolul III- Instrumente de intervenţie ale B.C.E 59

3.1. Instrumente directe 61

3.2. Instrumente indirecte 63

3.3. Instrumente de intervenţie ale B.C.E 67

3.3.1 Principii şi obiective generale ale cadrului de lucru operaţional al Eurosistemului 69

3.3.2 O privire de ansamblu asupra cadrului operaţional de lucru al

Eurosistemului 71

3.3.3. Rezervele minime 75

3.3.4. Operaţiunile pe piaţa liberă (open market) 78

3.3.5. Facilităţi permanente 84

3.4.Lichidităţile băncii centrale şi nevoile de lichidităţi ale sistemului bancar 85

3.5. Experienţa dintre ianuarie 1999 şi iunie 2003 89

Capitolul IV - Expansiunea Zonei Euro-perspective 91

4.1. Concluzii / pentru o concepţie strategică a reglarii monetare 96

Extras din document

Lucrarea intitulată “Instrumente de Intervenţie ale Băncii Central Europene“ îşi propune analiza detaliată a structurii politicii monetare şi a modalităţilor prin care Banca Central Europeană acţionează asupra pieţei monetare în zona euro, folosind instrumente specifice, directe sau indirecte. Activitatea Băncii Central Europene, instituţie ce coordoneaza una dintre cele mai importante politici conjuncturale, este şi va fi în continuare de mare interes general.

În prima parte a lucrării sunt descrise etapele formării Uniunii Economice şi Monetare de la Sistemul Monetar European şi până la crearea Sistemului European al Băncilor Centrale. Sistemul Monetar European a reprezentat un mecanism de stabilire a raportului de schimb dintre statele comunitare. El a fost considerat ca o etapa de tranziţie către crearea unei monede capabile sa concureze dolarul, pe plan internaţional.

A doua parte a lucrării studiază politica monetara şi strategiile pe care aceasta le foloseşte pe piaţa monetară. Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunţând ideea cã moneda reprezintã unul din mijloacele importante de pãstrare a avuţiei si cã cererea de monedã depinde parţial de producţia monetarã, rolul dobânzii în influenţarea acesteia fiind mai puţin pus în evidenţã Dacã cererea de monedã, susţine Friedman, este o funcţie stabilã a unor variabile mãsurabile si previzibile si daca se cunosc valorile acestor variabile atunci devine posibilã si previziunea acestora O şcoalã economicã priveşte controlul masei monetare drept o condiţie necesarã şi suficientã pentru a asigura controlul inflaţiei Monetariştii au drept element convergent al concepţiei lor convingerea legată de importanţa schimbărilor ofertei de bani în interpretarea corectă a cauzelor inflaţiei.

Recomandările specifice politicii economice promovate de către monetarişti vizau atingerea unei rate stabile a creşterii ofertei de bani, astfel încât să devină posibil controlul inflaţiei Monetariştii consideră drept un fapt bine stabilit ideea că "inflaţia este întotdeauna şi peste tot un fenomen monetar", aşa cum a afirmat M. Friedman. Ei mai susţin de asemenea că şocurile monetare, care sunt expansiunile şi contracţiile monetare rapide, sunt o cauză majoră a ciclurilor în economie. Însă o politică monetară activă de atenuare a efectelor indezirabile ale ciclurilor nu este recomandată. Aceasta deoarece efectele politicii monetare sunt resimţite de economia reală cu mari si variabile întârzieri. Aşadar, tentativele de a utiliza activ politica monetară discreţionară pentru a stabiliza ciclul este mai curând probabil să înrăutãţească lucrurile.

În primul rând politica monetară înseamnă a cunoaşte posibilitaţile de a acţiona prin moneda asupra monedei. Politica monetară este unul din instrumentele cel mai frecvent utilizate exprimate esenţial ca: ansamblul mãsurilor luate, prin banca centrală sau autorităţile monetare, pentru a exercita o anumită influenţă asupra dezvoltãrii economiei sau pentru a asigura stabilitatea preţurilor şi a cursurilor valutare. În derularea ei, politica monetară trebuie sã ţină cont de acţiunea sistemului bancar, care reprezintă şi exprimă nevoile economiei, şi de acţiunea Tezaurului, care reprezintă si exteriorizează cerintele statului.

Domeniul de acţiune este totodată larg cât si foarte precis. Prin monedă, prin reglarea cantitãţii de monedă, se acţioneazã pentru a controla lichiditatea şi a satisface nevoile economiei. Obiectivele politicii monetare se confundă cu cele ale politicii economice, pentru realizarea cărora aceasta acţioneazã ca un instrument. Aceasta implică, pe de o parte, necesitatea de a asigura un maxim de coerentă între tehnicile politicii monetare si celelalte instrumente ale intervenţiei.

Pe de altă parte, este necesar să subliniem că există o ordine în acţiunea şi manifestarea lor: obiectivele strict monetare apar ca un stadiu preliminar (şi frecvent prealabil) realizări obiectivelor economice. Realizarea obiectivelor politicii monetare se face în strânsă legătură cu coordonatele politicii economice. Astfel în formularea ei deplinã, politica monetarã poate fi definitã ca ansamblul intervenţiilor bãncii centrale sau autoritãţilor monetare care se efectueazã asupra lichiditãţii economiei, în scopul de a contribui, prin utilizarea tehnicilor sau instrumentelor monetare la realizarea obiectivelor economice.

Aceasta lucrare subliniază modul în care Banca Centrală Europeană reuşeste, prin politica monetară adoptată, să mentină un echilibru dinamic în economia ţărilor membre.

Capitolul I

Banca Centrală Europeană şi Sistemul Monetar European

1.1. Sistemul Monetar European

În anul 1978, Consiliul European de la Copenhaga, din 7-8 aprilie şi cel de la Breme din 6-7 iulie au trasat liniile unui nou sistem. Acestea au fost aprobate de Consiliul European de la Bruxelles în decembrie 1978, iar punerea în aplicare a fost decisă la 12 martie 1979. La sistem au aderat Franta, Belgia, Italia, Germania, Danemarca, Olanda, Luxemburg şi apoi Anglia.

Sistemul Monetar European a reprezentat un mecanism de stabilire a raportului de schimb dintre statele comunitare. El a fost considerat ca o etapa de tranziţie către crearea unei monede capabile să concureze dolarul, pe plan internaţional.

Funcţionarea sistemului s-a bazat pe o moneda - ECU şi pe definirea cursurilor pivot ale monedelor, faţă de ECU, precum şi pe un mecanism de intervenţii pe piaţa valutara. Moneda ECU (European Currency Unit) era o unitate de cont al cărei curs era calculat zilnic ca o medie ponderată a unui coş valutar format din monedele statelor membre, ponderea fiecăreia în definirea ECU depinzând de nivelul PIB al fiecărei ţari şi de volumul schimburilor comerciale. Caracterul fix al mecanismului de schimb era asigurat prin stabilirea unui curs central denumit ‘pivot’, între fiacare moneda şi ECU. Marja de fluctuare între monede pe de o parte si între acestea şi ECU era de +/- 2,25%.

Creat în 1973, Fondul European de Cooperare Monetară (FECOM) a constituit un mecanism de compensare multilaterală intre băncile centrale europene, prin acordarea de credite pe termen scurt. Contribuţia băncilor centrale la fond era reprezentată de 20% din rezervele în aur şi $ ale ţărilor respective. Intervenţia băncilor centrale în cadrul SME se declanşa în momentul în care o monedă atingea 755 din ecartul maxim autorizat, în raport cu definiţia oficială. Acest nivel de intervenţie a fost desemnat cu termenul de prag de divergenţă sau semnal de alarmă.

Funcţionarea sistemului a fost afectată de speculaţiile care s-au manifestat în anii 1992 şi 1993.

Bibliografie

Balino, Tomas J.T., Sundarajan, V. - Monetary policy instruments: Design of instrument mix and coordination of instrument design - Instruments of Monetary Management - Issues and Country Experiences, Editors Tomas J.T. Balino şi Lorena M. Zamalloa, International Monetary Fund, 1997.

Blenck, D., H.Hasko, S.Hilton and K. Masaki (2001), The main features of the monetary policy frameworks of the Bank of Japan, the Federal Reserve System and the Eurosystem, published in BIS papers No 9

Czech National Bank - Inflation targeting in the Czech Republic - Inflation targeting in transition economies, Working papers, 2000.

Cosea Mircea, Economia Integrarii Europene, editura Tribuna Economica, Bucuresti,2004

Dardac Nicolae, Vascu Teodora, Moneda si Credit - Modulul 1

Daniel Daianu, Laurian Lungu, Radu Vranceanu - Strategii de politica monetara si curs de schimb in contextual aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Institutul European din Romania, studiul de caz nr.2

Drăgulin, Ion şi Rădulescu, Eugen - Monetary policy in Romania: challenges and options., RCEP, Working paper nr.15/ octombrie 1999.

Ejerskov, S., C. Martin Moss and L. Stracca (2003), How does the ECB allot liquidity in

its weekly main refinancing operations? A look at the empirical evidence, ECB working paper no 244, July

Frisch, Helmut - Teorii ale inflaţiei”, Central European University Press, 1997, traducere, Editura Sedona, Timişoara, 1997.)

Friedman, Benjamin M. - Targets, instruments, and indicators of monetary policy, Journal of Monetary Economics nr. 1/1975.

Farahbaksh, Mitra şi Sensebrenner, Gabriel - Bank-by-bank credit ceilings: Issues and experiences - în „Instruments of monetary managements: Issues and Country experiences, Editors Tomas J.T. Balino şi Lorena M. Zamalloa, International Monetary Fund, Washington 1997.

Isărescu, Mugur - Inflaţia şi echilibrele fundamentale ale economiei româneşti, Banca Naţională a României, Caiete de studii, nr.3/ iunie 1996.

Lipsey, Richard G., Chrystal, Principiile Economiei, editura Economica, 2002

Miron , Dumitru, Economia Integrarii Europene, editura ASE, Bucuresti, 2001

Miron D., Economia Uniunii Europene, editura Luceafarul, Bucuresti, 2003

Mayer Thomas, James s. Duesenberry, Banii, activitatea bancara si economia, editura Economica Internationala, Bucuresti, 1993, pg.384

Manna, M., H. Piil and G.Quiros (2001), the Eurosystem operational framework in the context of itsmonetary policy strategy, International Finance, issue 4(1)

Michel Aglietta, Macroeconimie financiara, Editura C.N.I Coresi,2001, pag.230

Rădulescu, Eugen - Inflaţia, marea provocare - Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, pag. 37.

Sterian Dumitrescu, Ana Bal, Economie Mondiala, Editura Economica, 2002, pg.144.

Virgil Adăscăliţei, Euromarketing - fundamente, editura Uranus, Bucuresti, 2004

Walsh, Carl E. - Monetary theory and policy, Massachusetts Institute of Technology, 1998.

WEBGRAFIE:

www.bnro.ro/RO/ECB/bl070419ed

www.ecb.com ECB (2002), The liquidity management of the ECB, Monthly Bulletin, May

www.ecb.com European Central Bank 2004, publication produced under the responsibility of the Executive Board of the ECB

www.ecb.com ECB (2003), Changes to the Eurosystem’s operational framework for monetary policy, Monthly Bulletin, May

www.ecb.com ECB (2001), Bidding behaviour of counterparties in the Eurosystem’s regular open marketioperations, Monthly Bulletin, October

www.ecb.com ECB (2000), The switch to variable rate tendersin the main refinancing operations, Monthly Bulletin, July

European Central Bank 2004, publication produced under the responsibility of the Executive Board of the ECB, www.ecb.

www.ecb.int/mopo/implement/intro/html/index.en.html

www.ecb.com ECB (2001), The collateral framework of the Eurosystem, Monthly Bulletin, April

INTERNATIONAL MONETARY FUND - IMF approves Stand-By credit for Romania, Press release no. 38/1999, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1999/PR9938.HTM

www.ase.ro Costica Ionela, Lazarescu Adrian S., Politici si tehnici bancare

www.ase.ro/biblioteca/pg2.asp?id=cap2

www.ecb.int

www.ier.ro/Proiecte/Brosuri/2005/Uniunea20%economica

Preview document

Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 1
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 2
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 3
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 4
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 5
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 6
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 7
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 8
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 9
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 10
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 11
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 12
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 13
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 14
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 15
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 16
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 17
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 18
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 19
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 20
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 21
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 22
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 23
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 24
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 25
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 26
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 27
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 28
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 29
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 30
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 31
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 32
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 33
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 34
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 35
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 36
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 37
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 38
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 39
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 40
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 41
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 42
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 43
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 44
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 45
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 46
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 47
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 48
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 49
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 50
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 51
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 52
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 53
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 54
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 55
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 56
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 57
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 58
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 59
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 60
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 61
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 62
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 63
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 64
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 65
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 66
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 67
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 68
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 69
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 70
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 71
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 72
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 73
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 74
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 75
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 76
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 77
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 78
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 79
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 80
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 81
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 82
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 83
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 84
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 85
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 86
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 87
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 88
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 89
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 90
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 91
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 92
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 93
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 94
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 95
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 96
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 97
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 98
Banca Central Europeană și sistemul monetar European - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Banca Central Europeana si sistemul monetar European.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Rolul Bancilor Centrale in Economie

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi anume, rolul băncilor centrale economie. Acest subiect mi-a...

Piata de Capital - Analiza Utilitatii Indicilor Bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Moneda Euro

MONEDA EURO SI STABILITATEA SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL CAPITOLUL 1 - EURO - MONEDA EUROPEANA 1.1. Moneda – institutia fundamentala a...

Politica Fiscala

Politica fiscala in esenta inseamna utilizarea cheltuielilor guvernamentale si a instrumentelor fiscale pentru a influenta cerere agregata....

Codul de Guvernanța Corporativă

I.CODURI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ 1.1.Evoluţia codurilor de guvernanţă corporativă la nivelul UE Regulile şi normele de guvernanţă corporativă...

ECU și Determinarea Cursului Pivot

Apariţia şi lansarea monedei unice europene În anul 1969, şefii statelor care făceau parte în acel moment din Comunitatea Europeană, reuniţi la...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Piața Unică Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico- social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Functiile Bancii Centrale si Evolutia Acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Politica Monetară a BNR în Perspectiva Aderării României la Moneda Euro

INTRODUCERE Continentul European a cunoscut, de-a lungul timpului, evoluţia unor sisteme monetare naţionale cu unităţi monetare emise de către...

Banca Centrală Europeană

CAPITOLUL I INSTITUTUL MONETAR EUROPEAN (I.M.E.) – PRECURSOR AL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE (S.E.B.C.) 1.1. Consideraţii de ordin...

Ai nevoie de altceva?