BRD - Groupe Societe Generale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 28548
Mărime: 2.84MB (arhivat)
Publicat de: Sava Militaru
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Capraru Bogdan
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Capitolul 1: PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 4
 2. 1.1 Istoric şi evoluţie 4
 3. 1.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 6
 4. 1.2.1. Capitalul social 6
 5. 1.2.2. Structura acţionariatului 7
 6. 1.4 Cadrul legislativ general şi specific 10
 7. 1.5 Organisme de control şi reglementare 12
 8. Capitolul 2: ORGANIZAREA SOCIETĂŢII BANCARE. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 14
 9. 2.1 Structura organizatorică a băncii 14
 10. 2.2. Funcţiile şi atribuţiile centralei băncii în cadrul structurilor teritoriale 19
 11. 2.3. Rolul şi atribuţiile sucursalei BRD-GSG S.A Iaşi 20
 12. 2.4. Activităţile derulate în cadrul departamentelor Agenţiei Păcurari 22
 13. 2.5 Sistemul Informaţional Bancar 24
 14. 2.5.1 Specificitatea departamentului sisteme informatice a BRD-GSG 24
 15. 2.5.2 Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG 26
 16. Capitolul 3: CONTURILE BANCARE 29
 17. 3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 29
 18. 3.1.1 CONTURILE CURENTE 30
 19. 3.1.2 CONTURILE DE DISPONIBILITĂTI 30
 20. 3.1.3 CONTURILE DE DEPOZIT 35
 21. 3.2.4 CONTURI DE IMPRUMUT (de credite) 35
 22. 3.3. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 37
 23. 3.4.Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor şi cardurilor bancare 38
 24. 3.4.1 Operaţiuni aferente cecurilor : 38
 25. 3.4.2 Operaţiuni aferente cardurilor bancare : 39
 26. Capitolul 4: PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE 44
 27. 4.1 Produse de economisire 44
 28. 4.2 Plasamente 45
 29. 4.2.1 Simfonia 1 45
 30. Capitolul 5: DECONTAREA INTER ŞI INTRABANCARĂ. OPERAŢIUNILE CU NUMERAR 47
 31. 5.1 Instrumente de plată utilizate 47
 32. 5.1.2 Cecul 48
 33. 5.1.3 Cambia, biletul la ordin şi acreditivul 50
 34. 5.2 Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar 51
 35. 5.3 Operaţiuni cu numerar 51
 36. 5.4 Moneda electronică 53
 37. 5.4.1 Carduri 53
 38. 5.4.2 BRD-NET 56
 39. 5.4.3 Vocalis 57
 40. 5.4.4 Mobilis 57
 41. Capitolul 6: MARKETINGUL BANCAR 58
 42. 6.1 Marketingul instituţional 58
 43. 6.1.1 Arta şi cultura 58
 44. 6.1.2 Educaţie 60
 45. 6.1.3 Sport 61
 46. 6.1.4 Acţiuni umanitare 62
 47. 6.2 Marketingul la nivel de produse 64
 48. 6.2.1 „Premii în fiecare zi!” 64
 49. 6.2.2 BRD ePayment 65
 50. 6.2.3 „Paris via BRD” 66
 51. Capitolul 7.CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE7 68
 52. Principii aplicate de BRD – GSG în procesul de creditare 68
 53. Clasificarea creditelor 69
 54. Analiza de credit 70
 55. Aprobarea creditelor 71
 56. Documente obligatorii cuprinse în dosarul de credit 72
 57. 7.1 Creditarea persoanelor fizice 72
 58. Credite pentru nevoi personale 73
 59. 7.2 Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici 76
 60. Finanţarea activităţii curente 76
 61. Finanţarea investiţiilor 77
 62. Leasing 77
 63. Circuitul şi păstrarea documentelor aferente creditelor 78
 64. Capitolul 8: RECRUTAREA TINERILOR ÎN CADRUL BRD 79
 65. 8.1 Meserii bancare 80
 66. 8.1.1. Domeniul comercial 80
 67. 8.1.2. Domeniu finanţe şi flux 80
 68. 8.1.3. Domeniul Funcţiilor Suport: 81
 69. 8.1.4. Domeniul Gestiune Riscuri 82
 70. 8.3. Depunerea candidaturii 83
 71. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din licență

Capitolul 1: PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

1.1 Istoric şi evoluţie

BRD s-a înfiinţat în 1923, odată cu legea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR 30%. Restul de 50% era deţinut de persoane particulare, printre care şi un grup de foşti directori ai Marmorosch Bank&Co, prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor faze ale dezvoltării sectorului industrial în România. După cel de-al doilea război mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca Naţională pentru Investiţii.

După reorganizarea sistemului financiar, 1957, când s-a introdus o specializare rigidă pe sectoare, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul asigurărilor finanţarii pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

Banca Română pentru Dezvoltare ca bancă comercială a luat fiinţă în 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicată în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. BRD a depus eforturi speciale pentru crearea unei reţele de sucursale, agenţii şi reprezentanţe la nivel naţional şi pentru constituirea unei baze de depozite necesare pentru a pune capăt dependenţei de CEC şi BNR în ceea ce priveşte finanţarea.

BRD a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfeting, începând cu anul 1994 şi respectiv 1997.

În 1997, Guvernul a hotărât să privatizeze BRD şi a numit o Comisie de Privatizare care să supravegheze operaţiunile de privatizare. Privatizarea urma să se desfăşoare în două etape, în conformitate cu strategia de privatizare aprobată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 428/1998, modoficată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 169/2000; astfel în prima etapă:

(i) capitalul social urma să fie majorat, iar 51% din capital urma să fie vândut prin negocieri directe cu investitori strategic;

(ii) aproximativ 5% din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri directe către BERD şi/sau IFC;

(iii) 10% din capitalul social existent urma să fie vândut angajaţilor, conducerii şi pensionarilor BRD; în a doua etapă, capitalul social rămas deţinut de FPS urma să fie vândut prin ofertă publică secundară pe pieţele de capital interne şi internaţionale.

În decembrie 1998 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni (“Contractul de Cumpărare de Acţiuni”) între Société Générale şi FPS prin care Société Générale a fost de acord să subscrie pentru acţiunile reprezentând o majorare cu 20% a capitalului social al BRD şi să cumpere de la FPS acel număr de acţiuni necesare ca Société Générale să devină proprietarul a 51% din capitalul majorat al BRD.

Înainte de finalizarea în martie 1999 a achiziţiei de către Société Générale, FPS vându-se aproximativ 8,33% din capitalul social al BNR conducerii, angajaţilor şi pensionarilor BRD cu condiţia ca acţiunile astfel achiziţionate să nu poată fi vândute înainte de martie 2001.

În 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, devenind în scurt timp una din cele mai tranacţionate societăţi.

În 2003, în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD- Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului mamă.

Participaţia Société Générale în capitalul BRD a crescut în 2004 de la 51% la 58,32%, prin cumpărarea pachetului rezidual de acţiuni deţinut de statul român.

BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti (peste 3,5 miliarde € în aprilie 2005). Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.

În 2004 banca a lansat un program intensiv de deschidere de noi unităţi, care continuă şi în prezent. Aceste unităţi se integreaza uşor în viaţa comunităţii, fiind situate in zonele rezidenţiale ale clientelei individuale, în universităţi, în galerii comerciale, în instituţii publice. Pentru a retrage numerar, a obţine informaţii cu privire la soldul conturilor de card sau pentru a plati facturile telefonice, reţeaua de ATM-uri permite realizarea acestor operaţiuni în deplină siguranţă.

În prezent funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societãţile comerciale si Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementãri specifice.

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare.

Preview document

BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 1
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 2
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 3
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 4
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 5
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 6
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 7
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 8
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 9
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 10
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 11
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 12
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 13
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 14
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 15
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 16
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 17
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 18
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 19
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 20
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 21
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 22
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 23
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 24
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 25
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 26
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 27
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 28
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 29
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 30
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 31
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 32
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 33
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 34
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 35
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 36
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 37
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 38
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 39
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 40
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 41
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 42
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 43
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 44
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 45
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 46
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 47
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 48
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 49
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 50
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 51
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 52
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 53
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 54
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 55
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 56
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 57
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 58
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 59
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 60
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 61
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 62
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 63
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 64
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 65
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 66
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 67
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 68
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 69
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 70
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 71
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 72
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 73
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 74
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 75
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 76
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 77
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 78
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 79
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 80
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 81
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 82
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 83
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 84
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 85
BRD - Groupe Societe Generale - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • BRD - Groupe Societe Generale.doc

Alții au mai descărcat și

Fondurile mutuale de investiții

INTRODUCERE La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Creditarea Persoanelor Fizice

Cap.1 Prezentare generală BRD-Groupe Société Générale 1.1 Scurt istoric Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiintarea prin lege a...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Mixul de Produs în Cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Prezenta lucrare are ca principal obiectiv prezentarea mixului de marketing în activitatea financiar-bancară. Rolul acestuia este reflectat de...

Cardurile puse în circulație la BRD Groupe Societe Generale

INTRODUCERE: Procesul de dezvoltare economică și implementare a noilor tehnologii în Romania este mereu în continuă crestere, sistemul bancar...

BRD - Groupe Societe Generale - agenția Rădăuți

CAIET DE PRACTICA PERIOADA 12-26 IUNIE 12.06- Am facut cunostinta cu directorul BRD-Groupe Societe Generale, Agentia Radauti si am fost...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1. BRD -Groupe Société Générale: Istoric şi evoluţie 1.1. Prezentare generală BRD-Groupe Société Générale beneficiază de două atuuri...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Analiza dinamică a cifrei de afaceri în cadrul BRD - Groupe Societe Generale

Introducere Tema aleasa pentru acest referat este analiza diagnostic a cheltuielilor de exploatare ale unei intreprinderi, pe total si pe...

Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 1.1 Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, odată cu crearea Societăţii...

Practică de specialitate la BRD Groupe Societe Generale

1. Scurt istoric 1923 Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social,...

Ai nevoie de altceva?