Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 25328
Mărime: 190.58KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

Cuvânt înainte 3

Capitolul I. Studiul relaţiei dintre transporturi şi dezvoltarea economică 5

1.1. Infrastructurile de transport şi dezvoltarea 5

1.1.1. Caracterizarea infrastructurii de transport româneşti şi europene 6

1.1.2. Efectele infrastructurilor de transport asupra dezvoltării regionale 8

1.1.3. Efectele infrastructurilor de transport asupra dezvoltării macroeconomice 13

1.2. Rolul şi funcţiile transporturilor comerciale 14

1.2.1. Rolul transporturilor comerciale 14

1.2.2. Funcţiile transporturilor comerciale 19

1.3. Transporturile de mărfuri – indicator al stării economiei naţionale 22

1.3.1. Efectele dezvoltării economiei naţionale asupra transporturilor de mărfuri 22

1.4. Transporturile şi calitatea vieţii 31

1.4.1. Transporturile şi redistribuirea veniturilor 32

1.4.2. Transporturile şi turismul 32

1.4.3. Transporturile şi mediul înconjurător 34

1.4.4. Transporturile şi securitatea persoanelor 36

Capitolul 2. Analiza relaţiei dintre transporturi şi comerţ 38

2.1. Transporturile suport al activităţii comerciale 38

2.2. Transporturile - element de bază al strategiei întreprinderii comerciale 40

2.3. Transporturile - componentă esenţială a logisticii comerciale 44

2.4. Corelaţia dintre comerţul interior şi transporturi 48

2.5. Corelaţia dintre comerţul exterior şi transporturi 52

Capitolul 3. Căi de perfecţionare a serviciilor de transport comercial din România. Parteneriatele Industrie – Servicii Logistice - Comerţ 56

3.1. Tehnici de transport utilizate de furnizorii serviciilor logistice 56

3.2. Strategii de parteneriat centrate pe transporturile comerciale rutiere 62

Capitolul 4. Studiu de caz: Corelaţia dintre activităţile productive şi transportul de mărfuri în economia românească 68

4.1. Scurtă privire asupra economiei româneşti 68

4.2. Corelaţia dintre activităţile productive şi transportul de mărfuri 72

Concluzii 77

Bibliografie 80

Extras din document

Cuvânt înainte

Transporturile, permit punerea în valoare a bogăţiilor naturale sau a resurselor geografice din diferite regiuni sau ţări, contribuind astfel la susţinerea producţiei şi serviciilor.

Reducerea timpului de deplasare a persoanelor spre locurile de muncă sau de agrement, a constituit încă din sec. al XVIII-lea, o condiţie a dezvoltării economice şi sociale.

Însă rolul fundamental al transportului, constă în schimbarea locului sau amplasării unui bun material. Acest fapt creează utilitate de timp şi loc pentru bunul deplasat .

Dezvoltarea serviciilor de producţie care permit coordonarea activităţilor industriilor extractive cu cele ale industriilor prelucrătoare sau ale distribuţiei, reprezintă indiscutabil rezultatul dezvoltării transporturilor. Implicarea transporturilor în funcţionarea acestor servicii determină economii apreciabile, ca urmare a reducerii costurilor cu stocarea, prin coordonarea intrărilor şi a ieşirilor de materii prime, materiale sau produse finite.

Creşterea economică este determinată nu numai de dezvoltarea transporturilor ci şi de alţi factori precum prezenţa resurselor de energie sau a comunicaţiilor.

Transporturile sunt domeniul care nu numai că utilizează sursele de energie neconvenţională dar stimulează şi inovarea în domeniu.

Dezvoltarea economică este nu doar o consecinţă ci şi o premisă a dezvoltării transporturilor. Astfel, revoluţia industrială, începută în sec. al XVIII - lea a permis progresul mijloacelor de transport, în speţă locomotiva cu abur. Aceasta a produs mutaţii în viaţa oamenilor care găseau astfel o soluţie de satisfacere a nevoii lor de deplasare spre centrele industriale. Mai apoi, progresul tehnicii orientat spre creşterea vitezei de deplasare, a făcut posibilă utilizarea automobilului sau a avionului pentru deplasările în scop turistic.

Transporturile beneficiază de progresele înregistrate în comunicaţii, imprimând inovaţiilor din acest sector o anume specificitate prin scopul urmărit: eficacitatea transporturilor. Astfel, descoperirea telegrafului în sec. al XIX - lea, a determinat dezvoltarea serviciilor de transport maritim. De asemenea, inovaţiile în comunicaţiile prin satelit, din ultimele decenii ale sec. al XX – lea, au permis dezvoltarea transporturilor rutiere şi combinate. Performanţele înregistrate în industriile producătoare de mijloace de transport au avut implicaţii nu doar asupra dezvoltării transporturilor, prin economii de timp la deplasare ci şi asupra conservări mediului. Astfel, automobilele de ultimă generaţie, sunt performante nu doar prin viteza pe care o dezvoltă ci şi prin reducerea efectului poluant al carburantului. Autocamioanele Euro IV pot asigura protejarea mediului prin emisii mai reduse de bioxid sau monoxid de carbon.

Progresul tehnic a permis şi ameliorarea efectelor nedorite pe care transportul le generează în ceea ce priveşte aglomeraţia. Soluţiile de arhitectură urbană aplicate în marile metropole din Japonia, SUA sau Canada demonstrează acest fapt.

Dispersarea teritorială a agenţilor economici din industrie, agricultură sau comerţ, dar şi poziţia geostrategică a unor state, stimulează dezvoltarea transporturilor. Numeroase studii întreprinse de specialişti din SUA, Japonia sau Franţa, demonstrează legătura dintre aceste aspecte şi dezvoltarea transporturilor.

Situarea unui stat pe traiectoria marilor trasee transeuropene sau transcontinentale are efecte benefice asupra dezvoltării transporturilor. Spre exemplu, traversarea ţării noastre de către importantele artere rutiere transeuropene permite realizarea unui trafic de mărfuri de 357.679 tone anual . Redeschiderea vechiului Drum al Mătăsii va creea premisele realizării de către România, pe acest traseu, a unui volum mediu al traficului de mărfuri la import / export şi tranzit de 27.203,8 tone anual în anul 2005 .

Capitolul I. Studiul relaţiei dintre transporturi şi dezvoltarea economică

Lumea noastră economică este marcată de competiţie, care are drept scop dezvoltarea economică. Dezvoltarea economică reprezintă un imperativ al tuturor ţărilor, întrucât ea reprezintă principala condiţie de luptă împotriva şomajului şi de generalizare a bunăstării. Dezvoltarea economică este şi un imperativ al întreprinderilor, ştiut fiind faptul că dacă o întreprindere nu progresează, ea va fi repede eliminată de pe piaţă de către concurenţi. Aşadar, dezvoltarea presupune concurenţă, care se exercită la toate nivelurile: la nivelul ţărilor, datorită deschiderii frontierelor; la nivelul regiunilor, datorită mişcărilor de descentralizare, care au loc în orice ţară; la nivelul întreprinderilor, datorită reglementării şi liberalizării care se manifestă atât în ţările Uniunii Europene cât şi în cele ale Europei de Est.

În acest context, calitatea serviciilor de transport, abundenţa şi comoditatea lor reprezintă unul din factorii care determină dezvoltarea economică.

Cele mai bune instrumente de transport conduc la reducerea costurilor de producţie, la extinderea distribuţiei, la satisfacerea nevoilor consumatorilor finali, la creşterea productivităţii întreprinderilor.

O altă manifestare a efectelor benefice ale transporturilor o reprezintă creşterea schimburilor comerciale. Binefacerile eliminării frontierelor sau ale unificării pieţelor nu ar fi vizibile în lipsa facilităţilor create de transporturi.

Transporturile, permit de asemenea dezvoltarea activităţilor recreative, contribuind la refacerea capacităţii de muncă şi la sporirea calităţii vieţii.

Preview document

Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 1
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 2
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 3
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 4
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 5
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 6
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 7
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 8
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 9
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 10
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 11
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 12
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 13
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 14
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 15
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 16
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 17
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 18
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 19
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 20
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 21
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 22
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 23
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 24
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 25
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 26
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 27
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 28
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 29
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 30
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 31
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 32
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 33
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 34
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 35
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 36
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 37
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 38
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 39
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 40
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 41
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 42
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 43
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 44
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 45
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 46
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 47
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 48
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 49
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 50
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 51
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 52
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 53
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 54
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 55
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 56
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 57
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 58
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 59
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 60
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 61
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 62
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 63
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 64
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 65
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 66
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 67
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 68
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 69
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 70
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 71
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 72
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 73
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 74
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 75
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 76
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 77
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 78
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 79
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 80
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 81
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 82
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 83
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 84
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 85
Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Cai de Perfectionare a Serviciilor de Transport Comercial din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe în Evoluția Transporturilor Turistice Interne și Internaționale

Introducere Turismul a constituit la începutul secolului XX un privilegiu al claselor avute, pentru ca în ultimile decenii sa înregistreze o...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Rolul Transportului în Activitatea Logistică

INTRODUCERE Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează...

Formarea Prețurilor în Industria Alimentară

INTRODUCERE Şcoala clasică a economiei politice a corelat preţul cu valoarea obiectivă a mărfurilor, preţul a fost definit ca fiind expresia în...

Analiza evoluției serviciilor de transport

Introducere Serviciile de transport reprezinta o ramurã a economiei naţionale cuprinzând totalitatea mijloacelor rutiere, aeriene si navale care...

Rolul Transporturilor în Economie

1.1. Rolul transporturilor in economie Transporturile fac parte din sfera larga de activitati care in general sunt cuprinse in expresia...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Cuvânt înainte Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Studiu de caz - Direcția Regională de Poșta Iași

1. Identificarea proiectului 1.1. Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale a Direcţiei Regionale de Poştă Iaşi 1.1.1....

Conținutul și clasificarea balanței de verificare a conturilor

ARGUMENT Contabilitatea ca sistem, asa cum se prezinta ea astazi , este rezultatul unui lung process istoric si nu rezultatul vointei deliberate a...

Monografie la o societate comercială

CLEAN TOTAL S.R.L. Iasi, este o societate comerciala cu raspundere limitata înfiintata în anul 1995, având ca obiect principal de activitate:...

Licență - SC Electrocentrale București SA sucursala eletrocentrale Mureș - CTE Iernut

Cap. I – DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANEGERIALE Caracteristici tipologice ale firmei şi intrări de resurse materiale 1. Denumire,...

Perspectivele serviciilor de transport, depozitare și comunicații în regiunea sud-est

Transporturi Situata in centrul Europei, Romania contribuie la realizarea schimburilor economice internationale intre vestul si estul, nordul si...

Proiectarea Sistemelor Informatice SC Petrom SA

CAP 1. Prezentarea Societatii ”Petrom” S.A 1.1. Scurt istoric Societatea Naţionala a Petrolului a fost înfiinţata in 1997 prin reorganizarea...

Ai nevoie de altceva?