Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30922
Mărime: 531.31KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Grigore Aurica
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi 3

1.1. Servicii prestate înaintea activităţii propriu-zise a firmei 3

1.1.1. Servicii privind cercetarea de marketing 4

1.1.2. Servicii de cercetare – dezvoltare 8

1.1.3. Servicii de recrutare şi formare a forţei de muncă 12

1.2. Servicii desfăşurate concomitent cu activitatea din profilul firmei 14

1.2.1. Servicii de finanţare a activităţii firmei 15

1.2.2. Servicii informatice 19

1.2.3. Servicii de reciclare a deşeurilor rezultate din procesul de producţie 23

1.3. Servicii prestate pentru valorificarea pe piaţă a activităţii firmei 24

1.3.1. Servicii de distribuţie 25

1.3.2. Servicii de logistică 30

1.4. Servicii de sprijinire a sistemului managerial pe tot parcursul activităţii firmei 36

Capitolul 2. Utilizarea instrumentelor de marketing în eficientizarea activităţii de piaţă a prestatorilor de servicii 41

Capitolul 3. Identificarea unor căi de perfecţionare a serviciilor destinate pieţei afacerilor din România 50

3.1. Perfecţionarea serviciilor pentru întreprinderi în cadrul Uniunii Europene 50

3.2. Externalizarea serviciilor din activitatea agenţilor economici - posibilă soluţie de dezvoltare a sectorului serviciilor destinate pieţei afacerilor 58

3.3. Oportunitatea externalizării activităţilor de servicii pentru obţinerea avantajului concurenţial 61

Capitolul 4. Strategii de externalizare a serviciilor din activitatea agenţilor economici 66

4.1. Externalizarea serviciilor ca necesitate pentru buna servire a clienţilor 66

4.2. Externalizarea serviciilor ca urmare a efectului legii sau aderării la standardele europene 71

Capitolul 5. Studiu de caz: Creşterea competitivităţii firmei prin externalizarea serviciilor de distribuţie la SC Scorpion SRL Galaţi 75

Concluzii 82

Bibliografie 85

Extras din document

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi

Serviciile domină toate sectoarele economice, care devin dependente din ce în ce mai mult de activităţi cum ar fi cele de: cercetare-dezvoltare, managementul calităţii, întreţinere, finanţare, asigurare, distribuţie, relaţii cu clienţii, reciclare etc. Pentru a obţine cele mai bune rezultate în condiţiile creşterii puternice a competiţiei pe piaţă, întreprinderile trebuie să apeleze la prestatori specializaţi ai unor astfel de servicii, care pot să realizeze respectivele activităţi la nivele ridicate de calitate şi competitivitate, obţinându-se în final costuri mai reduse decât în cazul prestării serviciilor cu forţe proprii.

1.1. Servicii prestate înaintea activităţii propriu-zise a firmei

Serviciile prestate înaintea activităţii propriu-zise a firmei au o importanţă decisivă pentru activitatea oricărei întreprinderi, în condiţiile în care mediul competitiv la nivelul oricărei pieţe este într-o dinamică foarte rapidă.

În condiţiile orientării de marketing, organizaţia trebuie să-şi conceapă activitatea într-o nouă concepţie, care presupune o abordare dinspre exterior (de la nevoile consumatorului sau utilizatorului), către interior (organizarea şi gestionarea propriilor activităţi)

Potrivit acestei concepţii, organizaţia nu se concentrează pe îmbunătăţirea performanţelor produsului (orientarea spre produs) pornind de la viziunea propriului compartiment de proiectare a produselor, nici nu promovează o vânzare agresivă (orientarea spre vânzări) pornind de la premisa că orice produs poate fi vândut dacă este suficient de bine cunoscut de către consumatori sau utilizatori Orientarea de marketing, proprie organizaţiilor contemporane, presupune abordarea activităţii de afaceri pornind de la identificarea necesităţilor şi dorinţelor consumatorilor sau utilizatorilor şi conceperea unor produse capabile să asigure satisfacţia deplină a acestora, într-un mod mult mai eficace şi mai eficient decât concurenţa În plus, în majoritatea cazurilor, relaţia dintre vânzător şi cumpărător continuă şi după vânzarea produselor, prin asistenţa pe care consumatorul sau utilizatorul o primeşte pe durata folosirii produsului. Toată această relaţie, care se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, de la identificarea nevoilor consumatorilor sau utilizatorilor, până la proiectarea, fabricarea şi vânzarea produsului şi în continuare până la scoaterea definitivă a acestuia din uz sau la consumarea sa, este susţinută cu ajutorul serviciilor.

O primă categorie de servicii prestate înainte de desfăşurarea activităţii propriu –zise a firmei şi care au drept obiectiv identificarea necesităţilor şi preferinţelor consumatorilor sau utilizatorilor sunt serviciile privind cercetarea de marketing.

1.1.1. Servicii privind cercetarea de marketing

În cele mai sus menţionate, cunoaşterea necesităţilor, dorinţelor şi preferinţelor consumatorilor sau utilizatorilor are o importanţă vitală pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul unei organizaţii. Însă pentru a le cunoaşte, organizaţia are nevoie de informaţii despre comportamentele consumatorilor sau utilizatorilor, despre tendinţele pieţei şi ale mediului de marketing, precum şi despre activităţile concurenţilor. Obţinerea acestor informaţii nu este un proces simplu, adesea fiind nevoie de investirea unor resurse materiale şi umane importante pentru culegerea datelor şi prelucrarea acestora, în vederea transformării datelor în informaţii utile pentru procesul decizional.

Obţinerea informaţiilor privind necesităţile şi preferinţele consumatorilor sau utilizatorilor se face cu ajutorul unor metode de investigaţie specifice, proprii cercetării de marketing.

Asociaţia Americană de Marketing defineşte cercetarea de marketing ca fiind funcţia care leagă consumatorul, cumpărătorul şi publicul larg cu specialistul de marketing prin intermediul informaţiilor – informaţii prin care se identifică şi se definesc oportunităţile şi problemele de marketing, se generează clarifică şi evaluează acţiunile de marketing, se monitorizează performanţele de marketing şi se asigură înţelegerea marketingului ca un proces. Cercetările de marketing stabilesc informaţiile cerute de investigarea aspectelor legate de problema cercetată, stabilesc metodele de obţinere a informaţiilor, dirijează şi asigură realizarea procesului de culegere a datelor, analizează şi comunică rezultatele şi implicaţiile lor

Aria cercetărilor de marketing cuprinde următoarele domenii: studierea pieţei; studierea mediului de marketing; studierea comportamentului consumatorilor; identificarea nevoilor de consum; investigaţii referitoare la elementele mix-ului de marketing; cercetarea satisfacţiei clienţilor; fundamentarea previziunilor de marketing.

Preview document

Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 1
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 2
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 3
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 4
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 5
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 6
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 7
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 8
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 9
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 10
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 11
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 12
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 13
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 14
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 15
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 16
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 17
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 18
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 19
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 20
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 21
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 22
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 23
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 24
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 25
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 26
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 27
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 28
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 29
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 30
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 31
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 32
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 33
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 34
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 35
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 36
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 37
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 38
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 39
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 40
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 41
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 42
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 43
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 44
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 45
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 46
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 47
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 48
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 49
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 50
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 51
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 52
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 53
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 54
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 55
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 56
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 57
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 58
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 59
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 60
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 61
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 62
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 63
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 64
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 65
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 66
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 67
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 68
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 69
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 70
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 71
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 72
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 73
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 74
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 75
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 76
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 77
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 78
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 79
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 80
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 81
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 82
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 83
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 84
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 85
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 86
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 87
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 88
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 89
Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Cai de Perfectionare a Serviciilor Destinate Pietei Afacerilor din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară - Petrom

1.INTRODUCERE 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII PETROM SA este cea mai mare companie de petrol şi gaze naturale din România , desfăşurând...

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Impactul Crizei Economice asupra Bunăstării Economice

INTRODUCERE Am ales aceasta temă deoarece studierea acestui fenomen prezintă o reală importanţă, România plasându-se printre ultimele ţări din...

Proiectarea sistemului informatic privind evidența activității de întreținere și reparații a aparaturii de birotică

Capitolul 1. Analiza și modelarea sistemului informațional existent 1.1. Prezentarea generală a organizației Denumire: SC Rokal Accounting Office...

Decizia de outsourcing și impactul ei asupra întreprinderii

Decizia este un instrument particular de exercitare a managementului. Pentru notiunea de decizie se pot sistematiza mai multe definitii, dupa cum...

Externalizarea ca Rezultat al Supply Chain Management

Introducere „Organizațiile trebuie să aibă în vedere distribuirea funcțiilor semnificative, atunci când avantajul competitiv nu poate fi menținut....

Logistica - SC Besta Group SA

Cap I Prezentare generală Firma: S.C. BESTA GROPU SA Adresa: Calea Chisinaului nr. 34, Iaşi Simbol: Date de identificare: Registrul...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Structurală a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor la Nivelul Firmelor Românești

Cap. 1. Aspecte teoretice care definesc piaţa afacerilor Din punct de vedere conceptual, noţiunea de piaţă este un termen general, tratat în...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

Ai nevoie de altceva?