Calculația Costurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 21227
Mărime: 359.91KB (arhivat)
Publicat de: Doina Lungu
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAP. I: NOȚIUNI TEORETICE 7
 3. 1.1. DEFINIREA CALCULAȚIEI COSTURILOR 7
 4. 1.2. CLASIFICAREA CALCULAȚIEI COSTURILOR 13
 5. 1.3. PRINCIPIILE CALCULAȚIEI COSTURILOR 20
 6. 1.4. OBIECTUL CALCULAȚIEI COSTURILOR 21
 7. CAP. II: METODE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR 23
 8. 2.1. METODE DE CALCUL BAZATE PE CONCEPTUL COSTULUI PARȚIAL 23
 9. 2.1.1. METODA DIRECT COSTING (METODA COSTURILOR VARIABILE) 23
 10. 2.1.2. METODA COSTURILOR DIRECTE 24
 11. 2.1.3. METODA DIRECT COSTING EVOLUAT 25
 12. 2.2. METODE DE CALCULAȚIE BAZATE PE CONCEPTUL COSTULUI COMPLET 27
 13. 2.2.1. METODA GLOBALĂ 27
 14. 2.2.2. METODA DE CALCULAȚIE PE FAZE 28
 15. 2.2.3. METODA DE CALCULAȚIE PE COMENZI 30
 16. 2.2.4. METODA STANDARD-COST 32
 17. 1) metode de calculație pe purtători; 38
 18. 3) metode cu caracter mixt. 38
 19. CAP. III: STUDIUL DE CAZ 41
 20. 3.1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI CARE REPREZINTĂ STUDIUL DE CAZ 41
 21. 3.2. ESTIMAREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE 42
 22. 3.3. CALCULAȚIA COSTURILOR DE PRODUCȚIE 42
 23. 3.4 CALCULAŢIA COSTURILOR PRIN METODA FUNCŢIONALĂ 51
 24. CAP. IV: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 70
 25. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 70

Extras din licență

INTRODUCERE

Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu prețul mai redus, atât timp calculația costurilor și reducerea lor va reprezenta una dintre sarcinile principale ale organizației. În întreprinderile mici răspunzător de această sarcină se face întreprinzătorul care îndeplinește și rolul de manager al firmei, în comparație cu acestea se află întreprinderile mari care au departamentul financiar-contabil și în sarcina cărora se include și calculația costurilor. Calculația costurilor se realizează prin diferite metode, există metode clasice de calculație a costurilor și metode moderne.

Din cauza schimbărilor frecvente apărute în mediu s-a constatat ca metodele clasice de calculație nu mai satisfac cerințele actuale, astfel că s-au dezvoltat alte metode, veritabile sisteme de management-costuri, pentru că piața a inceput să demonstreze că cea mai importantă calitate a unui produs corespunzător din punct de vedere tehnic, este calitatea de a costa cât mai puțin.

Progresele realizate în perfecţionarea producţiei au făcut să devină tot mai evidente aspectele de tradiţionalism şi conservatorism ce se mai manifestă în domeniul calculaţiei costurilor. Ca o reacţie la acestea, s-a căutat perfecţionarea continuă a procedeelor şi tehnicilor de calculaţie prin formularea unor metode de calculare adecvate studiului de perfecţionare a tehnologiei producţiei. Astfel au aparut o seamă de modele de calculare a costurilor, diferenţiate între ele prin procedeele şi tehnicile de calcul adoptate în cadrul fiecărui model. Varietatea şi numărul mare al acestor modele de calculare a costurilor cunoscute în literatura de specialitate şi în practica economică sub denumirea de metode de calculaţie au ridicat necesitatea clasificării lor în funcţie de anumite criterii de grupare.

Folosindu-ne de bazele și tehnologia calculației, de restricționările în materie de tratamentul cheltuielilor, de autonomia companiei în gestionarea costurilor, dar și de capacitatea echipelor de specialiști și I.T.-iști operatori, s-au închegat și consolidat veritabile sisteme de control al costurilor, caracterizate prin raționament științific și performanță. De altfel s-a schimbat viziunea despre costurile individuale ale oricarui produs în favoarea marilor obiective sau lucrari concomitent cu deplasarea controlului spre cheltuieli, dupa natura lor și cu o profundă implicare a fiecarui centru de responsabilitate(de costuri).

CAP. I: NOȚIUNI TEORETICE

1.1. DEFINIREA CALCULAȚIEI COSTURILOR

În contextul procesului de globalizare economică şi implicit a dezvoltării mediului concurenţial, exerciţiul managerial, la toate nivelele, este de o complexitate deosebită întrucât actul decizional presupune numeroase informaţii care trebuie elaborate, furnizate, interpretate şi riguros controlate.

Asigurarea compatibilităţii criteriilor de eficienţă şi a convergenţei tuturor deciziilor din economie cu cerinţele criteriului general, absolut, de eficienţă, soluţionarea contradicţiilor dintre eficienţa la nivel macro şi microeconomic ridică numeroase cerinţe şi exigenţe din partea managerilor în faţa cărora, zilnic, se ridică numeroase probleme.

Cele mai multe dintre acestea vizează cunoaşterea implicaţiilor pe care mediul le are asupra segmentului lor de activitate, în ce măsură costurile întreprinderii sunt competitive, ce marjă de profit are întreprinderea potrivit structurii sale de producţie, ce evoluţii ale costurilor sunt aşteptate în corelaţie cu evoluţia producţiei şi cu alţi factori de influenţă, asupra căror componente ale costurilor se poate acţiona, cât de normală este evoluţia costurilor şi ce măsuri se pot lua, cât de mari sunt abaterile de la costuri şi incidenţele acestora asupra marjelor etc.

Nevoile informaţionale ale managerilor cu privire la costuri, în timp, au evoluat considerabil. Ţinând cont de intensificarea concurenţei care are ca efect deplasarea puterii economice de la producător la consumator, apariţia unor noi stiluri de management şi accelerarea evoluţiei tehnologice, metodele de calcul al costurilor, de furnizare a informaţiilor, de control şi analiză au trebuit să evolueze.

Menţinerea pe piaţa concurenţială a unui produs sau a unor grupe de produse nu este determinată numai de nivelurile calitative ale produselor oferite ci şi de preţurile acestora şi, deci, de costurile implicate de obţinerea lor. Deci, nu este suficient să se afirme că în plan tehnic totul este posibil, dar trebuie să se evalueze şi cât costă toate schimbările în mediul tehnic. Aceasta este una din problemele esenţiale pentru orice sector de activitate, iar informaţia privind costul de producţie este vitală pentru managerul întreprinderii, indiferent de forma de organizare a acesteia, ea furnizând informaţii deosebit de importante ce vizează calitatea şi eficienţa utilizării tuturor resurselor. În aceste condiţii, costul este prezent ca un mijloc de testare a utilităţii, oportunităţii anumitor operaţii şi ca un element de calcul al securităţii întreprinderii, permiţând măsurarea şi punerea în balanţa productivităţii a cuplului om-maşină şi rentabilităţii capitalurilor.

Cu toate progresele înregistrate până în prezent în ţara noastră şi pe plan mondial cercetarea costurilor de producţie rămâne, totuşi, un domeniu supus dezbaterilor, în care apar concepte diferite, existând aproape atâtea variante, câţi teoreticieni îşi aduc contribuţia în materie de costuri.

În diferite cărti calculația costurilor este definită diferit. Pornind de la definitia calculului economic, se poate defini calculatia costurilor ca un “ansamblu de proceduri si tehnici utilizate pentru formalizarea costurilor.”

“Costul poate fi definit ca fiind o categorie economic care exprimă, în formă bănească, cheltuielile de muncă vie și materializate efectuate pentru procurarea sau producerea și vânzarea unei unitățide bunuri materiale, lucrări executate sau servicii prestate de către o întreprindere.”

Costul se determină ca raportul dintre cheltuielile efectuate de o întreprindere, într-o anumită perioadă de timp delimitată(numită perioadă de gestiune), pentru obținerea și desfacerea unor bunuri material, executarea unor lucrări sau prestarea de servicii, pe de-o parte, și cantitatea din aceste bunuri, lucrări sau servicii obținute și vândute, exprimate în anumite unități de măsură specific, pe de altă parte.

Esența costului fiind: COSTUL=CHELTUIELI PE UNITATE de produs, lucrare sau serviciu și nu cheltuieli în general. Această concluzie are o importanță deosebită pentru înțelegerea corectă și logica a procesului complex de formare sau calculație, control și analiză a costurilor.

Bibliografie

1.Achim T. Baciu (2001) Costurile, organizarea, planificarea,contabilitate, calculatie, control si analiza, Editura Dacia.

2.Corina Budligan, Iuliana Georgescu, Ioan Berheci, Leontina Bețianu (2007) Contabilitatea de gestiune, Editura CECCAR, București.

3.Corina Grosu, Alina Almasan (2008) Contabilitate de gestiune, Editura Mirton, Timisoara.

4.Dumitru Cotleț, Ane-Mary Albu (1999) Contabilitate de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara.

5.Elena Hlaciuc (1999) Metode moderne de calculație a costurilor, Editura Polirom.

6.Klaus Ebbeken, Ladislau Possler , Mihai Ristea (2000) Calculația și managementul costurilor, Editura Teora.

7.Marilena Ghiță (2000) Sistemul costurilor , Editura Economică.

8.Mihail Epuran, Valeria Băbăiță, Corina Grosu (1999) Contabilitate și control de gestiune, Editura Economica.

9.Mihai Ristea (2000) Calculația și managementul costurilor, Editura Teora.

10. www.scritube.com/economic/contabilitate/PROCEDEE-DE-CALCULAȚIE-A-costu22518 php.

Preview document

Calculația Costurilor - Pagina 1
Calculația Costurilor - Pagina 2
Calculația Costurilor - Pagina 3
Calculația Costurilor - Pagina 4
Calculația Costurilor - Pagina 5
Calculația Costurilor - Pagina 6
Calculația Costurilor - Pagina 7
Calculația Costurilor - Pagina 8
Calculația Costurilor - Pagina 9
Calculația Costurilor - Pagina 10
Calculația Costurilor - Pagina 11
Calculația Costurilor - Pagina 12
Calculația Costurilor - Pagina 13
Calculația Costurilor - Pagina 14
Calculația Costurilor - Pagina 15
Calculația Costurilor - Pagina 16
Calculația Costurilor - Pagina 17
Calculația Costurilor - Pagina 18
Calculația Costurilor - Pagina 19
Calculația Costurilor - Pagina 20
Calculația Costurilor - Pagina 21
Calculația Costurilor - Pagina 22
Calculația Costurilor - Pagina 23
Calculația Costurilor - Pagina 24
Calculația Costurilor - Pagina 25
Calculația Costurilor - Pagina 26
Calculația Costurilor - Pagina 27
Calculația Costurilor - Pagina 28
Calculația Costurilor - Pagina 29
Calculația Costurilor - Pagina 30
Calculația Costurilor - Pagina 31
Calculația Costurilor - Pagina 32
Calculația Costurilor - Pagina 33
Calculația Costurilor - Pagina 34
Calculația Costurilor - Pagina 35
Calculația Costurilor - Pagina 36
Calculația Costurilor - Pagina 37
Calculația Costurilor - Pagina 38
Calculația Costurilor - Pagina 39
Calculația Costurilor - Pagina 40
Calculația Costurilor - Pagina 41
Calculația Costurilor - Pagina 42
Calculația Costurilor - Pagina 43
Calculația Costurilor - Pagina 44
Calculația Costurilor - Pagina 45
Calculația Costurilor - Pagina 46
Calculația Costurilor - Pagina 47
Calculația Costurilor - Pagina 48
Calculația Costurilor - Pagina 49
Calculația Costurilor - Pagina 50
Calculația Costurilor - Pagina 51
Calculația Costurilor - Pagina 52
Calculația Costurilor - Pagina 53
Calculația Costurilor - Pagina 54
Calculația Costurilor - Pagina 55
Calculația Costurilor - Pagina 56
Calculația Costurilor - Pagina 57
Calculația Costurilor - Pagina 58
Calculația Costurilor - Pagina 59
Calculația Costurilor - Pagina 60
Calculația Costurilor - Pagina 61
Calculația Costurilor - Pagina 62
Calculația Costurilor - Pagina 63
Calculația Costurilor - Pagina 64
Calculația Costurilor - Pagina 65
Calculația Costurilor - Pagina 66
Calculația Costurilor - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Calculatia Costurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurări de răspundere civilă profesională și modalități de diversificare a acestora

CAPITOLUL 1 PREZENTARE SC ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 1.1 . Scurt istoric Bazele fundației actualei afaceri Allianz-Țiriac Asigurări au fost...

Analiza SWOT SC Sevenstar SRL

CAPITOLUL 1 STRATEGIA ŞI POLITICA ORGANIZAŢIEI 1.1. MANAGEMENTUL ÎN ROMÂNIA Începuturile culturii manageriale în România, se regăsesc în...

Calculația costului complet - Obiectiv al contabilității de gestiune

Importanţa deosebită ce trebuie acordată costului derivă şi din sporirea continuă a schimburilor de mărfuri pe piaţa externă, unde devin...

Analiza costurilor la societatea Bega Electromotor SA Timișoara

Capitolul I PROFITUL ŞI RENTABILITATEA ACTIVITĂŢII 1.1 PREZENTAREA FIRMEI BEGA ELECTROMOTOR TIMIŞOARA Electromotor S.A., înfiinţată în anul...

Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România

Capitolul 1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei Având în vedere că întreprinderea trebuie să se raporteze...

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Sistemul de Contabilitate în România

CAP 1. SISTEMUL DE CONTABILITATE ÎN ROMÂNIA La această dată, sistemul contabil din România este reglementat de Legea Contabilităţii nr. 82 din 24...

Informația Economică

INTRODUCERE Viaţa economică cunoaşte o multitudine de procese şi fenomene, de comportamente şi de strategii ale agenţilor economici, de reacţie şi...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de perfecționare a calculației costurilor pe exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Calculația costurilor din cadrul firmei SC Terapia SA

CAP. I. PARTICULARITATILE TEHNOLOGICE SI ORGANIZATORICE ALE PRODUCTIEI ASUPRA ORGANIZARII EVIDENTEI CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE SI A CALCULATIEI...

Calculația costurilor la SC Efil Invest SA Dârmănești

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Dosar de practică la unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Contabilitate de Gestiune și Calculația Costurilor

CAP1.Notiuni teoretice. 1.Definirea calculatiei costurilor În contextul procesului de globalizare economică şi implicit a dezvoltării mediului...

Proiect de practică - Diamant-Ata SRL

I. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI 1.1 Denumirea si statul juridic S.C. “Diamant-ata” SRL este o persoana juridica româna 2004 cu sediul in...

Calculația costurilor într-o organizație industrială la SC Agrofarine SRL

Introducere În abordarea problematicii din această lucrare pot spune că am pornit de la câteva informaţii: - există posibilitatea de îmbunătăţire...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Ai nevoie de altceva?