Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 23410
Mărime: 272.96KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

Cuvânt înainte 3

Capitolul 1. Aspecte ale politicii U.E. în domeniul transporturilor 5

1.1. Intenţii de definire a politicii comune a transporturilor 5

1.2. Obiectivele politicii comune a transporturilor după 1993 9

1.3. Obiectivele politicii comune a transporturilor comerciale în perspectiva anilor 2010 – 2020 12

Capitolul 2. Analiza impactului acquis-ului comunitar asupra perfecţionării activităţii din domeniul transporturilor comerciale 14

2.1. Liberalizare transporturilor comerciale 14

2.2. Caracteristicile politicii de armonizare 19

2.3. Necesitatea echilibrului între modurile de transport 23

2.4. Integrarea preocupărilor privitoare la protejarea mediului înconjurător 25

2.5. Dificultatea finanţării reţelelor transeuropene 27

Capitolul 3. Lărgirea Uniunii Europene şi politica privind transporturilor comerciale 29

3.1. Transporturile de mărfuri în noile ţări membre ale UE 29

3.2. Adoptarea acquis-ului comunitar de către noile state membre şi cele candidate la U.E. 31

3.3. Necesitatea conexiunii cu Reţelele Trans-europene de Transport 32

Capitolul 4. Cercetarea calitativă de marketing instrument de perfecţionare a transporturilor comerciale româneşti 34

4.1. Cercetările de marketing în domeniul transporturilor comerciale în Europa de Vest 34

4.2. Ipoteze şi obiective ale cercetării de marketing în domeniul transporturilor comerciale 38

4.3. Metodologia cercetărilor calitative de marketing întreprinse în domeniul transporturilor comerciale româneşti 39

4.3.1. Interviul în profunzime semidirecţionat 40

4.3.2. Ancheta focus – grup realizată cu furnizorii şi beneficiarii de servicii de transport comercial 42

Capitolul 5. Studiu de caz: Cercetare de marketing în domeniul transporturilor comerciale româneşti 44

5.1. Cercetarea de marketing bazată pe interviul în profunzime semidirecţionat 44

5.1.1. Căi de îmbunătăţire a transporturilor comerciale la nivel sectorial 51

5.1.2. Concluzii privind interviul în profunzime semidirecţionat 54

5.2. Cercetarea de marketing bazată pe ancheta focus-grup 58

5.2.1. Analiza eşantionului 58

5.2.2. Costurile şi tarifele de transport 60

5.2.3. Servirea clienţilor prin parteneriatele strategice 64

5.2.4. Disfuncţionalităţi şi ,,momente critice’’ apărute de-a lungul lanţurilor de transport 71

5.2.5. Concluzii privind ancheta focus 75

Concluzii finale 77

Bibliografie 80

Extras din document

Cuvânt înainte

Economiile moderne funcţionează prin intermediul transporturilor. Transporturile participă alături de alte domenii de activitate la desfăşurarea proceselor productive sau prestatoare de servicii, constituind un stimulent pentru creşterea economică.

Dezvoltarea regională şi naţională au fost posibile prin găsirea soluţiilor adecvate menite să permită mişcarea persoanelor şi a bunurilor în spaţiu, în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Progresele semnificative, care s-au manifestat în domeniul infrastructurilor de transport, au efecte benefice asupra dezvoltării economiilor locale sau regionale, prin implicaţiile lor asupra ocupării forţei de muncă, amenajării teritoriului, dezvoltării comerţului şi turismului.

Găsirea căilor de perfecţionare a serviciilor comerciale româneşti impune celui care abordează o asemenea temă, întreprinderea prealabilă a unor cercetări de marketing.

Având în vedere că în domeniul cercetării de marketing, orientată spre perfecţionarea serviciilor de transport si/sau logistice, există în Europa de Vest o preocupare din partea specialiştilor, considerăm utilă, evidenţierea modului cum s-a concretizat ea până în prezent, a felului cum a contribuit la dezvoltarea şi perfecţionarea transporturilor de mărfuri.

Conform Tratatului de la Roma care consfinţea crearea la 25 martie 1957 a Comunităţii Economice Europene, aceasta avea ca misiune promovarea dezvoltării armonioase şi echilibrate a activităţilor economice la nivel comunitar şi a unei creşteri economice durabile neinflaţioniste, asigurând ocrotirea mediului înconjurător, creşterea gradului de convergenţă a performanţelor economice, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, protecţia socială şi solidaritatea dintre statele membre .

Pentru îndeplinirea acestor obiective, s-a prevăzut elaborarea unei serii de politici comune, printre care şi politica de transport. Necesitatea unei politici comune a transporturilor a apărut ca urmare a dimensiunii internaţionale a problemelor de transport, a dificultăţilor întâmpinate de statele membre care abordau individual aceste probleme, a riscurilor de distorsiune a concurenţei, inerente acestui demers şi a valorii pe care politica comună o poate adăuga la nivel regional.

Capitolul 1. Aspecte ale politicii U.E. în domeniul transporturilor

Tratatul de Roma stabilea prin articolul 74 cadrul general al politicii în domeniul transporturilor: ‚‚Consiliul European stabileşte la propunerea Comisiei Europene şi cu consultarea Comitetului Economic şi Social al Adunării Parlamentare a CEE, politica comună în domeniul transporturilor’’.

Această politică se baza pe considerentul că transporturile constituie un mijloc de manifestare a libertăţii schimburilor de produse şi a mobilităţii persoanelor, obiective prioritare ale Pieţei Comune. Însă, Tratatul de la Roma nu definea nici conţinutul, nici limitele şi nici şansele viitoarei politici comune a transporturilor . Aceasta a stat la baza divergenţelor de opinii care au apărut între Consiliul European şi Comisia Europeană, în probleme legate de viitorul transporturilor comune.

Alte inconveniente ale Tratatului rezultau din acordarea unor prea mari competenţe Consiliului şi Comisiei Europene în domeniul transporturilor, dar şi din limitarea câmpului de aplicare a politicii comunitare la doar trei modalităţi de transport: calea rutieră, calea ferată şi calea fluvială.

Aceste inconveniente au creat dificultăţi atât în adoptarea măsurilor comune de către statele membre, dar şi în integrarea politicilor naţionale ale unor state candidate, datorită vocaţiei lor maritime. Este vorba despre Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie.

1.1. Intenţii de definire a politicii comune a transporturilor

Inconvenientele în materie de politică a transporturilor ale Tratatului de la Roma au fost înlăturate atât prin Decizia Curţii Europene de Justiţie din 22 mai 1985, cu privire la diferendul dintre Consiliul European şi Comisia Europeană în materie de transporturi, cât şi prin Actul Unic al Şefilor de State ale CEE din 1986, cu privire la crearea Pieţei Unice Europene începând cu 1 ianuarie 1993.

Aceste două evenimente au creat premisele unei politici clare în domeniul transporturilor în ţările CEE, bazată pe o piaţă liberă şi pe eliminarea piedicilor de manifestare a concurenţei loiale.

Preview document

Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 1
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 2
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 3
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 4
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 5
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 6
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 7
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 8
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 9
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 10
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 11
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 12
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 13
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 14
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 15
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 16
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 17
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 18
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 19
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 20
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 21
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 22
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 23
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 24
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 25
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 26
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 27
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 28
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 29
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 30
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 31
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 32
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 33
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 34
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 35
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 36
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 37
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 38
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 39
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 40
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 41
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 42
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 43
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 44
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 45
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 46
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 47
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 48
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 49
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 50
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 51
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 52
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 53
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 54
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 55
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 56
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 57
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 58
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 59
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 60
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 61
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 62
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 63
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 64
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 65
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 66
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 67
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 68
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 69
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 70
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 71
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 72
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 73
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 74
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 75
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 76
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 77
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 78
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 79
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 80
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 81
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 82
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 83
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 84
Cercetare de Marketing Privind Perfecționarea Serviciilor de Transport Comercial în Economia Românească - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Cercetare de Marketing Privind Perfectionarea Serviciilor de Transport Comercial in Economia Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Studiu privind piața produselor agroalimentare

Statul de-a lungul timpului, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat întotdeauna un sistem de control ale cărui principale obiective au...

Logistică Colgate Palmolive

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic 1.1.Definiţii şi terminologie Conceptul de sistem apare in forme incipiente in...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Managementul calității serviciilor în comerț

INTRODUCERE În contextul economic actual, marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor hotărâtor al competitivităţii întreprinderilor, tot...

Strategii Competitive în Mediul Concurențial Actual

Capitolul I. Managementul strategic – sursă de obţinere a avantajului competitiv 1.1. Definirea componentelor strategiei Odată cu trecerea la...

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază...

Stocuri

Introducere Importanţa definitorie a abordării economice decurge din viabilitatea acestei analize în ceea ce priveşte explicarea comparativă a...

Ai nevoie de altceva?