Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 31670
Mărime: 114.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.

EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ.

CAPITOLUL II.

FENOMENUL DE GLOBALIZARE A AFACERILOR.

CAPITOLUL III.

INTRODUCERE ÎN TEORIA CICLICITĂŢII ECONOMICE

CAPITOLUL IV.

CATEGORII DE CICLURI ECONOMICE.

CAPITOLUL V.

ÎNCERCĂRI DE PREDICŢIE A CICLIURILOR ECONOMICE.

Extras din document

Capitolul I

EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE

ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ

Economia mondială se bazează pe un amplu sistem de interdependenţe economice internaţionale. În cadrul acestui sistem de conexiuni, interesele şi problemele economiilor naţionale se întrepătrund şi numai în virtutea acestor legături şi raporturi calitative diferite ele pot exista şi progresa.

Sistemul complex de interdependenţe economice existent s-a format după cel de-al doilea război mondial sub influenţa profundelor schimbări în diviziunea mondială a muncii şi a revoluţiei ştiinţifico-tehnice.

Interdependenţele economice internaţionale se adâncesc şi se diversifică continuu, în strânsă legătură cu:

– schimbările politice care au loc pe arena mondială;

– modificarea structurii lumii contemporane din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economică;

– adâncirea diviziunii internaţionale a muncii, îndeosebi ca urmare a revoluţiei ştiinţifico-tehnice;

– diversificarea centrelor de putere pe plan economic internaţional;

– evoluţia preţurilor internaţionale şi a problemelor valutar-financiare sub influenţa unor factori contradictorii.

Astfel, schimbarea configuraţiei politice a lumii după cel de-al doilea război mondial, ca urmare a prăbuşirii sistemului colonial, a accentuat lupta pentru independenţa de stat şi formarea a numeroase economii naţionale. Aceste ţări au intrat în noi raporturi cu numeroase alte state în vederea valorificării resurselor materiale şi umane, pentru făurirea unor economii interdependente. Schimbarea radicală a raporturilor politice de dependenţă, a contribuit în mod hotărâtor la dezvoltarea interdependenţelor economice internaţionale.

După cum subliniază unii cercetători, multe dintre popoarele astăzi subdezvoltate cunoşteau, la momentul pierderii independenţei, un grad de civilizaţie superior pentru epoca respectivă (incaşii, aztecii, indienii etc.). Metropolele capitaliste au distrus, însă, complet sau în mare parte aceste civilizaţii formate de-a lungul veacurilor, întrerupând cursul normal al evoluţiei lor.

Economia mondială modernă cuprinde nu numai economiile naţionale, dar şi o serie de organizaţii, instituţii internaţionale. Apar, pe de o parte, organizaţiile economice internaţionale, care, la un anumit moment, se transformă în subiecţi derivaţi de drept internaţional, cu tendinţe de a deveni subiecţi direcţi de drept internaţional. Transferul de competenţe peste atributele naţionale le dă acestora dreptul, cum este cazul Parlamentului European, de a se substitui statelor, în anumite limite şi competenţe, chiar în relaţiile internaţionale (rol consultativ). Pe de altă parte, se observă insă apariţia şi intensificarea rolului unor instituţii şi organisme internaţionale în procesele mondoeconomice. ONU nu reuşeşte a se impune cu acurateţe (PNUD, ONUDI, UNCTAD etc.), însă FMI, BERD, Banca Mondială se implică şi dau economiei mondiale impulsuri sau semnale clare de interferenţă.

O altă caracteristică o reprezintă intensificarea integrărilor regionale şi interregionale sau a globalizării unor fenomene economice.

Un alt exemplu, de acest fel, îl constituie noile deschideri pentru ţările din centrul şi estul Europei sau exemplul Hong-Kong-ului.

Asimetria profundă dintre nivelurile de dezvoltare ale statelor, situaţie specifică în care se află economia mondială contemporană, influenţează în mare măsură interdependenţele economice internaţionale. Datele statistice arată faptul că peste jumătate din populaţia globului (56,1%) se află în ţările cu economie subdezvoltată, în care PNB variază de la ţară la ţară între 90$ şi 499 $/locuitor şi acestea contribuie doar cu 8,5% la producţia mondială. Ţările dezvoltate, deşi reprezintă doar 18,7% din populaţia lumii, deţin peste 68% din producţia mondială .

Decalaje mari se menţin şi în ceea ce priveşte productivitatea muncii sociale. Astfel, între ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cele mai puţin dezvoltate, raportul este de 13:1.

În ultimele decenii au avut loc schimbări în ceea ce priveşte centrele de putere economică. Unele dintre acestea au dispărut sau şi-au pierdut din importanţă, în schimb altele au apărut şi au tendinţa să se dezvolte. Având în vedere numai trei centre de putere din Europa Occidentală, America de Nord şi Asia de Sud-Est şi un singur indicator (PIB) este evident că Asia de Sud-Est şi, în primul rând Japonia continuă să avanseze spre primul loc, SUA are tendinţa să decadă, dar vin puternic din urmă ţările din Europa Occidentală.

Creşterea sau scăderea preţurilor la materii prime, materiale şi combustibili (de exemplu petrol), majorarea sau reducerea dobânzilor la creditele acordate diferitelor ţări, precum şi ponderea mare a datoriilor externe ale unor ţări, au făcut să crească sensibilitatea economiilor naţionale faţă de evoluţia şi tendinţele vieţii economice internaţionale, ceea ce au imprimat interdependenţelor dintre ţări o dinamică pe care n-au avut-o până acum.

Preview document

Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 1
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 2
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 3
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 4
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 5
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 6
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 7
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 8
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 9
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 10
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 11
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 12
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 13
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 14
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 15
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 16
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 17
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 18
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 19
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 20
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 21
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 22
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 23
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 24
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 25
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 26
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 27
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 28
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 29
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 30
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 31
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 32
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 33
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 34
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 35
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 36
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 37
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 38
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 39
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 40
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 41
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 42
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 43
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 44
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 45
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 46
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 47
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 48
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 49
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 50
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 51
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 52
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 53
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 54
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 55
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 56
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 57
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 58
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 59
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 60
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 61
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 62
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 63
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 64
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 65
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 66
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 67
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 68
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 69
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 70
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 71
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 72
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 73
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 74
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 75
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 76
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 77
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 78
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 79
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 80
Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Ciclicitatea in Afacerile Specifice Globalizarii.doc

Alții au mai descărcat și

Criza Economica in Romania

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Globalizarea si Criza Economica

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Globalism, globalitate, globalizare Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de...

Crize financiare

Cuvânt de început, Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex,...

Criza Economica - Cauze, Efecte, Solutii

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Criza Economica din 1929-1933 si Actuala Criza Economica Mondiala

1. Introducere Evenimentele din ultima vreme îmi oferă prilejul unei analize, care este, înainte de toate, o paralelă privind două procese majore,...

Ratele de Schimb si Economiile Deschise

alte tari. Schimbul liber de produse si servicii între tot mai multe tari constituie astazi un proces înscris ferm în tendinta de globalizare si...

Analiza Corelației inflație-șomaj în România în Perioada 2005-2012

Expunerea problemei Care este relația dintre inflație și somaj în România? Prezentarea generală a proiectului Acest proiect îşi propune să aducă...

Ciclurile Economice din SUA

1. Descrierea ciclurilor economice Ciclicitatea este reprezentată de miscările activității economice dintr-o țară în care fazele de creștere...

Ai nevoie de altceva?