Clasic și modern în teoria creșterii economice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14401
Mărime: 649.78KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE .5

CAPITOLUL I

CREȘTEREA ECONOMICĂ – delimitare conceptuală, măsurare, factori şi tipurile creşterii economice

1.1. Delimitare conceptuală .7

1.2. Clasificarea creșterii economice.8

1.3. Indicatorii creșterii economice.10

1.4. Factorii si tipurile creșterii economice.10

1.5. Determinantele creșterii economice.13

1.6. Costuri și beneficii ale creșterii economice.14

CAPITOLUL II

POLITICA DE CREȘTERE ECONOMICĂ

2.1. Teoria PCE.15

2.2. Obiective ale PCE.17

2.3. Componente și dimensiuni ale PCE.17

2.4. Strategii ale PCE.18

2.5. Costuri și beneficii.19

CAPITOLUL III

TEORII şi modele CLASICE ȘI MODERNE ALE CREȘTERII ECONOMICE

3.1.Teorii clasice ale creșterii economice.20

3.1.1.Modelul lui Karl Marx.21

3.1.2. Modelul lui John Maynard Keynes.22

3.1.3. Modelul input-output al creşterii economice.23

3.1.4. Modelul lui Roy F. Harrod.27

3.1.5. Modelul lui Robert M. Solow.28

3.1.6. Modelul lui E. D. Domar.28

3.2. Teorii moderne ale creșterii economice.29

3.2.1. Modelul lui Mundell-Fleming.30

3.2.2. Modelul lui Rostow.31

3.2.3.Teoria "creşterii organice" şi modelul structurat .32

3.2.4. Modelul dinamicii mondiale şi teoria „creşterii zero”.34

CAPITOLUL IV

CREȘTEREA ECONOMICĂ SUSȚINUTĂ DE DEZVOLTAREA DURABILĂ

4.1. Dezvoltarea durabilă.36

4.2. Dimensiunile dezvoltării durabile.38

CONCLUZII.41

ANEXE.42

BIBLIOGRAFIE.47

Extras din document

INTRODUCERE

Motto: „Odată ce cineva începe să se gândească la creșterea economică, îi va fi greu să se mai gândească la altceva.”

Robert Lucas

În elaborarea acestei lucrări, am pornit de la premisa că, creşterea economică, în fond, este problema-cheie a vieţii tuturor popoarelor şi ţărilor, însă un progres economic nu poate fi calificat ca o creştere, dacă nu este însoţit de un progres spiritual şi social general.

Scopul lucrării constă în studierea aspectelor teoretice, metodologice și practice ale creșterii economice și influența acestora în perioadele „clasic” și „modern”, asupra indicatorilor și modelelor de creștere economică, a tipurilor si strategiilor utilizate pentru fiecare activitate desfășurată.

Obiectivul cercetărilor în vederea realizării acestei lucrări îl constituie teoria creșterii economice facându-se referire la anii clasici și cei moderni.

Lucrarea începe cu o vastă prezentare a conceptelor creșterii economice din punct de vedere teoretic analizând în cele ce urmează modul de clasificare, tipurile de creștere economică existente, factorii care influentează această creștere, indicatorii cu care măsurăm nivelul creșterii, utilizati în practica de zi cu zi, dimensiunile creșterii care ne arată punctele ce ar putea conduce la o creștere și la final concluzionând cu costurile și beneficiile provenite din urma unei creșteri economice.

În capitolul al II-lea am abordat tema „Politica de creștere economică” datorită implicațiilor majore cu un risc destul de ridicat, pe care le are orice element care alcatuiește ansamblul creșterii economice.

Capitolul III „TEORII și modele CLASICE ȘI MODERNE ALE CREȘTERII ECONOMICE” este structurat în 2 părți, prima parte „Teorii clasice ale creșterii economice”, abordează momentul clasic exemplificându-l prin modelele de creștere aferente perioadei.

A doua parte „Teorii moderne ale creșterii moderne” îşi concentrează atenţia pe investiţii ca variabilă-cheie ce generează sporirea producţiei. Regăsim strategia de „creștere zero” care propune măsuri ferme de menţinere a echilibrului creşterii şi dezvoltării la scară planetară, precum si teoria creșterii organice unde se face diferență între creşterea economică nediferenţiată (care ar avea loc prin înmulţirea cantitativă, exponenţială a rezultatelor din fiecare domeniu) şi creşterea diferenţiată sau organică (controlată prin voinţă şi obiective) care presupune schimbări calitative, îndeosebi structurale.

În capitolul IV, intitulat „Creșterea economică susținută de dezvoltarea durabilă” am încercat explicarea relației de interdependență care se crează între creșterea economică efectivă și factorii care conlucrează la această creștere. Scopul extrem de important al acestei creșteri economice este susținerea intr-un final de o dezvoltare durabilă a tuturor sectoarelor de activitate.

CAPITOLUL I

CREŞTEREA ECONOMICĂ

Motto: „Creșterea economică este o metodă de a mari standardele de viață mult mai puternică decat înlăturarea decalajelor recesioniste, a șomajului structural sau a ineficienței alocative, deoarece creșterea poate continua pentru o perioadă indefinită.”

Richard Lipsey

1.1. Asamblu Teoretic

Termenul de creştere economică a pătruns in limbajul economiştilor cu aproximativ două secole in urmă, în contextul Revoluţiei Industriale care a favorizat sporirea spectaculoasă a randamentelor factorilor de producţie , concretizată in mărirea substantială a producţiei, cu mult peste nivelurile anterioare. În acea perioadă, creşterea economică se asocia cu sporirea producţiei la nivelul firmelor (microeconomiei).

Conceptul de creştere economică sa impus in arsenalul categorial al ştiinţei economice mai târziu, odata cu constituirea teoriei creşterii economice, in anii ’30 ai secolului XX, atunci când perturbaţiile ce au avut loc in economia mai multor ţări au demonstrat capacitatea scazută a aspectelor microeconomice în analiza faptelor impunând abordarea fenomenului economic din perspectiva macroeconomica.

Creşterea economică – procesul global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel naţional sau internaţional, cu efecte favorabile în planul vieţii economice şi sociale.

În sens restrîns, creşterea economica exprima mărimea reală într-o anumită perioada de timp, a unui indicator economic agregat, cum ar fi P.I.B., pe total sau pe locuitor, într-un anumit spaţiu economic.

În sens larg, creşterea economica este forma sub care se manifesta ansamblul transformărilor cantitative, structurale şi calitative ce se produc in cadrul vieţii economice, într-o perioadă indelungată imprimând indicatorilor agregaţi o tendinţă ascendentă. Din acest punct de vedere, creşterea economică nu se diferenţiază de dezvoltarea economică.

Creşterea economica este un fenomen complex pe termen lung, un fenomen supus unor constrâgeri precum: creşterea excesivă a populaţiei; resursele limitate; infrastructură inadecvată; utilizarea ineficientă a resurselor; modele instituţionale şi culturale care ingreunează dezvoltarea.

Preview document

Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 1
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 2
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 3
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 4
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 5
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 6
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 7
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 8
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 9
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 10
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 11
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 12
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 13
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 14
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 15
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 16
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 17
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 18
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 19
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 20
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 21
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 22
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 23
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 24
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 25
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 26
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 27
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 28
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 29
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 30
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 31
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 32
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 33
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 34
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 35
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 36
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 37
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 38
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 39
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 40
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 41
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 42
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 43
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 44
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 45
Clasic și modern în teoria creșterii economice - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Clasic si Modern in Teoria Cresterii Economice.doc
  • Clasic si Modern in Teoria Cresterii Economice.ppt

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Modele de creștere economică

Introducere Se spune ca: ”o dată ce cineva începe să se gândească la creşterea economică, îi va fi greu să se mai gândească la altceva”(Robert...

Interacțiunea dintre Procesul Globalizării și Dezvoltarea Durabilă

1. INTRODUCERE Pentru a putea realiza acest proiect trebuie în mod sigur să avem un punct de plecare iar noi am ales ca punct de plecare acest...

Dezvoltare economică durabilă

1.1 CRESTEREA ECONOMICA Problemele dezvoltarii economico-sociale se interactioneaza tot mai puternic în timp si spatiu, în contextul cresterii...

Globalizarea și creșterea economică durabilă

Globalizarea reprezinta procesul prin care distanta geografica devine un factor tot mai putin important in stabilirea şi dezvoltarea relatiilor...

Creșterea Economică Durabilă în Contextul Globalizării

După cel de-al doilea război mondial, sub impulsurile progresului tehnologic şi ale sporirii continui a cererii globale de bunuri şi servicii s-a...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Creșterea Economică

CRESTEREA ECONOMICA Motto:: Odata ce cineva începe sa se gândeasca la cresterea economica, îi va fi greu sa se mai gândeasca la altceva. Robert...

Te-ar putea interesa și

Politici de creștere economică

Politici de crestere economica 1.Conceptul de „creştere economica” Conceptul de „creştere economica” este formulat ca atare numai de secolul al...

Economie - creșterea economică

In gandirea economica actuala sunt exprimate diferite puncte de vedere in legatura cu cresterea si dezvoltarea economica. Tinand seama de...

Dezvoltarea Economică inter-regională la Nivelul UE

Rezumat Dezvoltarea economică inter-regională la nivelul UE aduce în discuţie schimburile inter-regionale, dezvoltarea economică durabilă,...

Creșterea economică

Introducere Fiecare om se confrunta cu probleme care-i afecteaza direct existenta. El poate consuma o mare parte din timp incercand sa asigure...

Alternative și Implicații ale Politicii Cheltuielilor Publice în Lumea Contemporană

1. COORDONATE ALE POLITICII CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Conceptul de politica bugetară şi funcţiile acesteia: Politica bugetară reprezintă...

Piața monetară

1.SCURT ISTORIC Moneda a aparut ca o necesitate a dezvoltarii productiei si circulatiei de marfuri. Atat forma de prezentare, cat si functiile...

Modele Neoclasice

INTRODUCERE În secolul XX, dar mai ales perioada de după cel de-al doilea război mondial, atenţia economiştilor s-a concentrat asupra importanţei...

Macroeconomie

Informaţii generale 0.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf.univ.dr. Élthes Zoltán Birou:...

Ai nevoie de altceva?