Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16461
Mărime: 606.44KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA AFACERI INTERNAȚIONALE

Cuprins

Introducere

Importanța comerțului internațional poate fi explicată pe baza conceptului de socializare, care dobândeste noi valențe în societatea modernă. Specializarea însă nu poate fi un scop în sine; ea se materializează prin schimbul de mărfuri și servicii. Comerțul conferă specializării sens și fidelitate economică. Prin intermediul lui, oamenii nu numai că au posibilitatea de a consuma mai mult decât produc,dar îsi asigură și un consum diversificat. Asemenea indivizilor, nici națiunile lumii nu pot trai în izolare. Pentru a putea consuma mai multe bunuri pe care le pot realiza mai eficient decât alte națiuni, obținând astfel un surplus destinat schimbului internațional.

Economia comerțului internațional, ca parte integrantă a economiei internaționale, abordează principalele teorii și modele privind comerțul internațional și politicile comerciale internaționale, ținând cont de determinarea lor istorică, precum și de necesitatea reflectării transformărilor ce au avut loc în aceste domenii de-a lungul timpului. In aria ei de studiu își gasesc locul deopotrivă teoriile fundamentale care sunt și astăzi în actualitate, și cele moderne a căror substantă este derivată din evoluțiile mai recente ale relațiilor economice internaționale.

Cuprins

Capitolul I Bazele teoretice ale comerțului internațional pag.1

1.1.Legea avantajului absolut pag.1

1.2.Legea avantajului competitiv pag.4

1.3. Noua Teorie a comerțului internațional- Paul Krugman pag.6

1.4.Liberalizarea și integrarea comerțului internațional

(abordare teoretică) pag.9

1.4.1 Industrializarea pag.11

1.4.2. Organizația Mondială a Comerțului pag.13

Capitolul II Comerțul internațional și politicile comerciale internaționale pag.16

2.1. Economia mondială și sistemul relațiilor economice

internaționale pag.17

2.2. Probleme ale comerțului internațional contemporan pag.19

2.2.1.Structura și caracteristicile comerțului internațional pag.19

2.2.2.Competitivitatea internațională pag.22

2.3. Politici comerciale contemporane și reglementări în

comerțul internațional pag.25

2.3.1. Politici comerciale tarifare pag.26

2.3.2. Politici comerciale netarifare pag.28

Capitolul III Relațiile economice dintre marile puteri: SUA și China pag.31

Extras din document

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional

Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din vremuri biblice. Deși de-a lungul secolelor nu a cunoscut niciodată volumul și diversitatea de forme sub care se desfășoară în prezent, este cert că schimburile comerciale dintre comunități umane situate la mari distanțe unele de altele și aflate pe trepte diferite de dezvoltare economică au fost practicate din cele mai vechi timpuri. De fapt, nu ar fi o exagerare dacă am afirma că relațiile economice dintre națiuni sunt o îndeletnicire la fel de veche ca însăși existența omului pe pământ.

Explicația acestui fapt pleacă de la un adevăr bine cunoscut: scopul comerțului a fost întotdeauna și oriunde, obținerea de câștig. Această premisă de ordin general este valabilă și în cazul comerțului internațional. Dacă relațiile de schimb au fost practicate, într-un fel sau altul, chiar și între societățile primitive, la mari distanțe unele de altele, motivul este fără îndoială acela că ele aduc participanților câștiguri ce pot fi uneori substanțiale. În continuare vor fi evidențiale trei dintre teoriile comerțului internațional.

1.1. Teoria avantajului absolut

Adam Smith a studiat problematica schimburilor economice internaționale în cadrul concepției sale generale referitoare la liberalism, maximizarea eficienței și diviziunea muncii.

Premisele înțelegerii teoriei smithiene despre comerțul internațional sunt urmatoarele:

a. Principiul maximizării eficienței determină fiecare întreprinzător și fiecare economie națională să se specializeze în producția și exportul bunurilor- pentru care au cei mai abundenți și mai ieftini factori de producție(naturali sau dobândiți)- pe care le obțin cu cele mai mici costuri unitare.

b. Principiul liberei concurențe în comerțul internațional (fără monopol sau restricții tarifare, ori netarifare)

c. Principiul circulației libere a metalelor prețioase între țări, și al convertibilității depline a banilor de hârtie.

Avantajele comerțului exterior pentru fiecare țară sunt- după părerea lui A. Smith- de două feluri:

a. Pe de o parte, schimburile internaționale asigură valorificarea eficientă a produselor naționale fără desfacere în interior și aprovizionează națiunile cu bunuri rare din străinătate.”Comerțul exterior duce din țară acea parte de surplus din producția pământului și muncii pentru care nu e nici o cerere în interior și aduce în schimb alte bunuri care sunt dimpotrivă cerute acolo.” Astfel are loc adâncirea diviziunii muncii și perfecționarea forțelor productiveale fiecărei națiuni.”Prin acest mijloc, îngustimea pieții interne nu constituie nici o piedică pentru ca diviziunea muncii, în orice ramură de meșteșug sau manufactură să fie dusă la cea mai mare perfecție.”

b. Pe de altă parte, comerțul exterior lărgește piața de desfacere, mărește posibilitățile de valorificare a capitalului național și sporește bogăția națională. „Prin deschiderea unei piețe mai largi pentru partea din producția muncii lor care depășește consumul intern, ele sunt încurajate să-și perfecționeze forțele productive și să mărească producția anuală la maximum; și,pe calea aceasta, să sporească bogăția și venitul real al societății”.

În virtutea diviziunii muncii fiecare națiune urmează să se specializeze în producția și exportul bunurilor pentru care are cei mai abundenți factori de producție – naturali sau dobândiți - și pe care le obține cu costurile de producție cele mai mici.

Smith combate ideea mercantilistă a jocului cu sumă nulă. Prin participarea la comerțul internațional, „avuția” tuturor țărilor poate fi sporită, specializarea urmând a se realiza pe baza principiului avantajului absolut. Prin specializare în producerea acelor produse pentru care sunt mai eficiente, toate țările vor beneficia de pe urma participării la schimburile internaționale.

Preview document

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 1
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 2
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 3
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 4
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 5
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 6
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 7
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 8
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 9
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 10
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 11
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 12
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 13
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 14
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 15
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 16
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 17
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 18
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 19
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 20
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 21
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 22
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 23
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 24
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 25
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 26
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 27
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 28
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 29
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 30
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 31
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 32
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 33
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 34
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 35
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 36
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 37
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 38
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 39
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 40
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 41
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 42
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 43
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 44
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 45
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 46
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 47
Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Comert International Contemporan. Studiu de Caz - Relatiile Comerciale intre SUA si China.docx

Alții au mai descărcat și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE Comunitatea Europeană a...

China - putere mondială

Capitoulul 1 CHINA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ 1.1 Începuturile erei Chinei. Economiştii şi editorialiştii deseori descriu ascensiunea Chinei ca pe un...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție

Introducere În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie...

Crize Economice și Politici Anticrize

Introducere Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul...

Consecințele Protecționismului Netarifar

I. Protectionismul. Definitie si clasificare Statele lumii recurg, în afara taxelor vamale, la un mare numar de instrumente si masuri cu caracter...

Ai nevoie de altceva?