Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 44196
Mărime: 425.54KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ.dr. Ilie Georgeta
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

Capitolul I.

ABORDARI PRIVIND EXPANSIUNEA SI CONTRIBUTIA

CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 6

1.1.TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA PERFORMANŢELOR ACTIVITĂŢILOR CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.2.ASPECTE PRIVIND FORMELE DE IMPLANTARE ÎN STRĂINĂTATE SPECIFICE CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE CONTEMPORANE 13

1.2.1 ROLUL PRELUĂRILOR ŞI FUZIUNILOR TRANSFRONTALIERE ÎN EVOLUŢIA FLUXURILOR

INVESTIŢIONALE INTERNAŢIONALE 17

1.3.MOTIVAŢII ŞI STRATEGII UTILIZATE ÎN EXPANSIUNEA LOR SPECIFICE CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE CONTEMPORANE 22

1.3.1.MOTIVAŢII DE EXPANSIUNE SPECIFICE CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

1.3.2.COORDONATE ALE STRATEGIILOR DE EXPANSIUNE ALE CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE 25

1.3.2.1 STRATEGIA INTERNAŢIONALĂ 26

1.3.2.2 STRATEGIA MULTINAŢIONALĂ 28

1.3.2.3 STRATEGIA GLOBALĂ

1.3.2.4 STRATEGIA TRANSNAŢIONALĂ 29

1.4.CONTRIBUŢIA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA ACTUALULUI PROCES DE

GLOBALIZARE ECONOMICĂ PROCES DE GLOBALIZARE ECONOMICĂ 31

CONCLUZII CAPITOL 32

Capitolul II.

DIMENSIUNEA ŞI INTENSITATEA ACTIVITĂŢII CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 33

2.1.ASPECTE PRIVIND INDICATORII SPECIFICI OPERAŢIUNILOR CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

2.2.INDICATORI DE APRECIERE A PERFORMANŢEI ŞI INTENSITĂŢII ACTIVITĂŢII

CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE 38

2.3.TENDINŢE ÎN DISTRIBUŢIA GEOGRAFICĂ ŞI ORIENTAREA SECTORIALĂ A OPERAŢIUNILOR

CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE 42

2.3.1.ORIENTAREA GEOGRAFICĂ A FLUXURILOR INVESTIŢIONALE DERULATE DE

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE 43

2.3.2.DISTRIBUŢIA SECTORIALĂ A FLUXURILOR INVESTIŢIONALE DERULATE DE

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE 55

CONCLUZII CAPITOL 64

Capitolul III.

INCIDENŢA OPERAŢIUNILOR DERULATE DE CORPORAŢIILE

TRANSNAŢIONALE ASUPRA ECONOMIILOR NAŢIONALE 65

3.1.ASPECTE PRIVIND INTERACŢIUNEA DINTRE ACTIVITĂŢILE CORPORAŢIILOR

TRANSNAŢIONALE ŞI ECONOMIILE NAŢIONALE

3.2.EFECTELE OPERAŢIUNILOR CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA MEDIULUI

SOCIO-ECONOMIC AL ŢĂRILOR GAZDĂ 67

3.2.1.EFECTELE CE DECURG DIN TRANSFERURILE DE TEHNOLOGIE, CUNOŞTINŢE ŞI

ABILITĂŢI ASUPRA RESURSELOR PRODUCTIVE ALE ECONOMIILOR GAZDĂ 69

3.2.2.EFECTELE ASUPRA RESURSELOR FINANCIARE ALE ŢĂRILOR GAZDĂ 70

3.2.3.EFECTELE ASUPRA BALANŢELOR DE PLĂŢI EXTERNE ALE ŢĂRILOR GAZDĂ 72

3.2.4.EFECTELE ASUPRA PIEŢEI MUNCII DIN ŢĂRILE GAZDĂ 75

3.3.CONSIDERAŢII PRIVIND COMPETIŢIA, COMPLEMENTARITATEA ŞI COMPETITIVITATEA ÎN

CONTEXTUL PREZENŢEI CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN ECONOMIILE GAZDĂ 76

3.4.CONTRIBUŢIA POLITICILOR NAŢIONALE DE LIBERALIZARE A FLUXURILOR DE INVESTIŢII

STRĂINE DIRECTE ÎN EXPANSIUNEA INTERNAŢIONALĂ A CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE 78

CONCLUZII CAPITOL 82

Capitolul IV.

CONTRIBUŢIA INVESTIŢIILOR CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI 83 4.1.LOCUL INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ŞI AL OPERAŢIUNILOR SPECIFICE

CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN POLITICILE ECONOMICE ALE ROMÂNIEI 85

4.2.LOCUL ROMÂNEI PE HARTA OPERAŢIUNILOR CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE

CONTEMPORANE 96

4.3.IMPACTUL INVESTIŢIILOR CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA PERFORMANŢELOR

ECONOMICE DIN ROMÂNIA 105

4.4.PERSPECTIVA MENŢINERII ROMÂNIEI ÎN PROIECTELE DE INVESTIŢII ALE

CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE 107

4.5.TOPUL INVESTITORILOR STRAINI ÎN ROMANIA 109

CONCLUZII CAPITOL 112

CONCLUZII 113

BIBLIOGRAFIE 115

Extras din document

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt lăudate, de către alţii criticate.

ADEPŢII SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE, CONSIDERĂ CĂ ACESTEA REPREZINTĂ O COMPONENTĂ CHEIE A ECONOMIEI MONDIALE, AVÂND UN ROL DEOSEBIT DE IMPORTANT ŞI COMPLEX ÎN CREŞTEREA ECONOMICĂ, ÎN AMPLIFICAREA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL, ÎN ACCELERAREA PROGRESULUI TEHNIC, ÎN GLOBALIZAREA PIEŢELOR, PRODUCŢIEI ŞI TEHNOLOGIEI. ELE REPREZINTĂ UNUL DINTRE CEI MAI SEMNIFICATIVI FACTORI AI PROGRESULUI ECONOMIC CONTEMPORAN. ÎN ACELAŞI TIMP, CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE “CONSTITUIE LATURA CEA MAI VIZIBILĂ A GLOBALIZĂRII”

LA RÂNDUL LOR, CRITICII ACESTOR SOCIETĂŢI VĂD ÎN ELE SURSA UNUI NEOCOLONIALISM MAI RAFINAT, CARE, ÎN NUMELE GLOBALIZĂRII, DEOCAMDATĂ NU AU CONTRIBUIT EFECTIV LA DIMINUAREA SEMNIFICATIVĂ A DECALAJELOR INTERNAŢIONALE, CI PE ALOCURI CHIAR LE-AU ADÂNCIT, PROMOVÂND O COLABORARE CU DEPENDENŢE.

EXTREM DE MULT MENŢIONATE ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE, PREZENTATE MEREU ÎN PUBLICAŢIILE ECONOMICE, POLITICE ŞI SOCIALE, ACESTE TIPURI DE ENTITĂŢI ECONOMICE AU AJUNS SĂ RIVALIZEZE CU GUVERNELE NAŢIONALE, SĂ-ŞI IMPUNĂ NORMELE, VALORILE PROPRII ŞI SĂ SCHIMBE CULTURILE DE AFACERI.

ÎN DEZBATERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE, UNUL DINTRE SUBIECTELE CEL MAI FRECVENT ABORDATE ESTE INFLUENŢA PE CARE O EXERCITĂ ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA PROCESULUI GLOBALIZĂRII ECONOMIEI ŞI VICEVERSA. GLOBALIZAREA CREEAZĂ O SERIE DE OPORTUNITĂŢI LEGATE DE MAJORAREA PROFITURILOR ŞI DIMINUAREA COSTURILOR, DUPĂ CUM, PE DE ALTĂ PARTE, GENEREAZĂ PROVOCĂRI ŞI AMENINŢĂRI CU CARE FIRMELE DE IERI NU SE CONFRUNTAU.

SOCIETĂŢILE TRANSNAŢIONALE, CA CEI MAI IMPORTANŢI AGENŢI ECONOMICI DE PE GLOB, DUC

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU OCUPAREA UNOR SEGMENTE CÂT MAI IMPORTANTE DIN PIAŢA GLOBALĂ. ECONOMIA MONDIALĂ A AVUT, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE RAPORTURILE DE FORŢE, O TENDINŢĂ DE CONCENTRARE PRONUNŢATĂ: CEI MARI AU DEVENIT ŞI MAI MARI, REMARCÂNDU-SE SOCIETĂŢI CE AU REZISTAT PE TERMEN LUNG, FIRME CE AU DAT DOVADĂ DE O DEOSEBITĂ FORŢĂ CONCURENŢIALĂ. DE ASEMENEA, ÎN ULTIMII ANI, ÎN TOPURI, AU AVANSAT TOT MAI MULTE SOCIETĂŢII TRANSNAŢIONALE CU SEDIUL ÎN ŢĂRILE ÎN DEZVOLTARE, ÎN TIMP CE LA NIVEL SECTORIAL, RAPORTURILE S-AU MODIFICAT ÎN FAVOAREA COMPANIILOR CE ACŢIONEAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR. CU TOATE ACESTEA, INDUSTRIILE TRADIŢIONALE AU RĂMAS PE CELE MAI BUNE LOCURI.

LUMEA TRANSNAŢIONALELOR ESTE ÎNTR-O CONTINUĂ MIŞCARE. UNELE COMPANII VECHI, CU RENUME, ŞI-AU PIERDUT, ÎN PREZENT, IMPORTANŢA SAU CHIAR AU DISPĂRUT. ALTELE AU REZISTAT ÎNSĂ CONCURENŢEI, ADAPTÂNDU-SE LA CERINŢELE PIEŢEI, ÎN TIMP CE NOU VENIŢII NU AU AŞTEPTAT MULT PENTRU A DEVENI LIDERI.

EXPANSIUNEA PRODUCŢIEI INTERNAŢIONALE ESTE DIRIJATĂ DE O COMBINAŢIE DE FACTORI CARE SE MANIFESTĂ DIFERIT PENTRU INDUSTRII DIFERITE ÎN ŢĂRI DIFERITE.

DEZVOLTAREA SPECTACULOASĂ A TRANSNAŢIONALELOR ŞI CREŞTEREA SUBSTANŢIALĂ A PONDERII ŞI INFLUENŢEI LOR ÎN LUMEA DE AZI A INFLUENŢAT ŞI A FOST, LA RÂNDUL EI, INFLUENŢATĂ DE GLOBALIZARE

CORPORAŢIILE TRANSNAŢIONALE(CTN) LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI, REPREZINTĂ UNA DIN MARILE FORŢE CE ACŢIONEAZĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC, FINANCIAR, ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC, AVÂND UN CUVÂNT GREU ŞI ÎN POLITICA MONDIALĂ. COMPANIILE DE ACEST TIP AU AJUNS SA AIBA O ASEMENEA EXTINDERE, INCAT, SI-AU PIERDUT INTR-UN ANUMIT SENS, CARACTERUL NATIONAL. PENTRU ACESTE FIRME CONCURENTA NU SE MAI DUCE IN PLAN NATIONAL, CI IN PLAN INTERNATIONAL, CI IN PLAN INTERNATIONAL, CU COMPANII STRAINE DE ACELASI PROFIL, PENTRU OCUPAREA UNOR SEGMENTE CAT MAI MARI DIN PIATA GLOBALA.

ADEVARATA DIMENSIUNE A COMPLEXITATII UNIVERSULUI ECONOMIC IN CARE TRAIM ASTAZI O PUTEM MAI BINE PERCEPE IN MASURA IN CARE INTELEGEM CA, LA RANDUL EI, MAREA CORPORATIE MODERNA ESTE UN VERITABIL AGENT AL GLOBALIZARII CORPORATIILE TRANSNATIONALE SUNT FUNDAMENTALE IN GLOBALIZAREA CONCURENTEI. PRODUCTIA TRANSNATIONALA A INTERPUS COMPETITIA GLOBALA IN CADRUL PIETELOR NATIONALE, ASTFEL INCAT MULTE FIRME SUNT OBLIGATE SA PRODUCA LA GRANITA INTERNATIONALA A EFICIENTEI SAU SA IASA DIN AFACERI.

PE MĂSURA CREŞTERII NUMĂRULUI DE CTN-URI, A SPORIT ŞI INTENSITATEA ACTIVITĂŢII LOR. DEŞI EXISTĂ SUFICIENTE DATE REFERITOARE LA IED, EXISTĂ MAI PUŢINE INFORMAŢII SISTEMATICE DISPONIBILE PRIVIND ÎNTREAGA ACTIVITATE A CTN-URILOR ŞI A PRODUCŢIEI LOR ÎN STRĂINĂTATE. CU TOATE ACESTEA, ESTE INDISCUTABILĂ SPORIREA IMPORTANŢEI CTN-URILOR ÎN ECONOMIA MONDIALĂ POSTBELICĂ. ÎN ÎINCERCERCAREA DE A SURPRINDE DIMENSIUNEA INTENSITĂŢII ACTIVITĂŢII CTN ÎN STRĂINĂTATE PUTEM AVEA ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- PARTICIPAREA FLUXURILOR DE IED ÎN FORMAREA CAPITALULUI TOTAL

- VÂNZĂRILE ÎN STRĂINĂTATE ALE FILIALELOR

PE PARCURSUL A APROXIMATIV UN DECENIU, LA NIVEL GLOBAL, CONTRIBUŢIA FLUXURILOR DE IED LA FORMAREA CAPITALULUI MONDIAL S-A DUBLAT , MAJORÂNDU-SE DE LA CIRCA 2% ÎN ANII 80 LA CIRCA 4% ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANILOR 90 DEŞI ACEASTĂ EVOLUŢIE CORESPUNDE IMPORTANŢEI ÎN CREŞTERE A PRODUCŢIEI ÎN STRĂINĂTATE, EA TREBUIE INTERPRETATĂ CU PRUDENŢĂ, DEOARECE CTN-URILOR NU-ŞI FINANŢEAZĂ ACTIVITATILE ÎN STRĂINĂTATE DOAR PRIN IED - FILIALELE DIN STRĂINĂTATE POT ŞI CHIAR ÎŞI FINANŢEAZĂ MARE PARTE DIN EXTINDEREA LOR PRIN PROFITURI REINVESTITE ŞI PRIN ÎMPRUMUTURI DE PE PIEŢELE DE CAPITAL INTERNE SAU MONDIALE. SE APRECIAZĂ CĂ DOAR 25% DIN INVESTIŢIILE TOTALE DE PRODUCŢIE INTERNAŢIONALĂ SUNT FINANŢATE PRIN IED.

CEA DE-A DOUA MĂSURĂ A INTENSITĂŢII ACTIVITĂŢII ÎN STRĂINĂTATE A CTN-URILOR REZULTĂ DIN COMPARAŢIA VÂNZĂRII FILIALELOR ÎN STRĂINĂTATE CU VÂNZĂRILE MONDIALE. PONDEREA VÂNZĂRILOR FILIALELOR STRĂINE ÎN PIB-UL MONDIAL CRESCUT DE LA 10-15% ÎN ANII 70 LA APROXIMATIV 25% CĂTRE FINALUL ANILOR 90.

ANALIZA EFECTELOR INVESTITIILOR EXTERNE SI ALE ACTIVITATII MARILOR FIRME ASUPRA ECONOMIILOR GAZDA REPREZINTA O PROBLEMA DEOSEBIT DE COMPLEXA. ŞI DIN ACEST PUNCT DE VEDERE , SUSTINEM APRECIERILE ACELOR AUTORI POTRIVIT CARORA MISCAREA INTERNATIONALA A CAPITALULUI CONTRIBUIE LA SPORIREA BUNASTARII GLOBALE, PRIN GENERAREA UNEI CRESTERI A COMPETITIVITATII. ÎN CEEA CE PRIVESTE INSA REPARTIZAREA ACESTUI SPOR DE COMPETITIVITATE INTRE CTN-URI, CA PRINCIPALI AGENTI EMITENTI AI IED, SI ECONOMIILE RECEPTOARE SE IMPUN SI O SERIE DE DISCUTII. ACEASTA REPARTIZARE DEPINDE DE STRATEGIILE ADOPTATE DE FIRMELE INVESTITOARE, DE CARACTERISTICILE SI PARTICULARITATILE CLIMATULUI MACROECONOMIC IN CARE ELE OPEREAZA, INCLUSIV ALE POLITICILOR ECONOMICE GENERALE SI SPECIFICE ALE TARII RECEPTOARE DE IED. O ABORDARE OBIECTIVA A EFECTELOR IED SI A OPERATIUNILOR CTN-URILOR ASUPRA ECONOMIILOR GAZDA ESTE REALIZATA IN NUMEROASE LUCRARI ALE UNOR AUTORI DE REFERINTA IN DOMENIUL TEORIILOR INVESTITIILOR INTERNATIONALE.

Plecând de la importanţa investiţiilor strãine directe ca motor al dezvoltãrii economice al unui stat, prin contribuţia lor la dezvoltarea economicã, efectelor pozitive asupra balanţei de plãţi, creãrii de noi locuri de muncã, crearea veniturilor la bugetul statutului, accesul la tehnologii moderne, etc., acest capitol îşi propune sã evidenţieze legãtura dintre investiţii strãine directe - dezvoltare şi beneficiile determinate de acestea în cazul României

Bibliografie

1. EUGEN ZAINEA-“GLOBALIZAREA-SANSA SAU BLESTEM?, VOL.I, ED VALAND PRINT, BUCURESTI,2000,PG191

2. Costea Munteanu, Alexandra Horobeţ - “Finanţe transnaţionale”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003 pag.77

3. COSTEA MUNTEANU - INVESTIŢII INTERNAŢIONALE, A.S.E. BUCUREŞTI, 2000.

4. ALAIN SAMUELON: ECONOMIE INTERNATIONALE CONTEMPORAINE, ASPECT REELS ET MONETAIRE. COSTEA MUNTEANU - INVESTIŢII INTERNAŢIONALE, A.S.E. BUCUREŞTI, 2000

5. STERIAN DUMITRESCU, ANA BAL - “ ECONOMIE MONDIALĂ”, EDIŢIA A II-A, EDITURA ECONOMICĂ, BUCUREŞTI, 2002, PAG.104

6. INVESTITII INTERNATIONALE - GEORGETA ILIE , ED. UNIVERSUL JURIDIC, BUCURESTI , 2006,PG 186

7. MICHAEL PORTER-“COMPETITION IN GLOBAL INDUSTRIES”, ED.HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS, 1986

8. C.A.Bartlett and S.Ghoshal-Transnational management, Irwin, new York,1995

9. ALEXANDRU MIU - „MARI SUCCESE ÎN AFACERI”, EDITURA ALL BECK, BUCUREŞTI, 1999, PAG.5

10. DAVID HELD, ANTHONY MCGREW, DAVID GOLDBLATT, JONATHAN PERRATON - OP.CIT., PAG.304

11. DAVID HELD, ANTHONY MCGREW, DAVID GOLDBLATT, JONATHAN PERRATON - OP.CIT., PAG.303

12. GHEORGHE HURDUZEU - “ACHIZŢII ŞI FUZIUNI DE FIRME. CAZURI CELEBRE “, EDITURA ECONOMICĂ, BUCUREŞTI, 2003, PAG.29

13. DAVID HELD, ANTHONY MCGREW, DAVID GOLDBLATT, JONATHAN PERRATON - OP.CIT., PAG.308

14. RICHARD LINCH - OP.CIT., PAG.268-268

15. KLAUS WERNER, HANS WEISS - „ NOUA CARTE NEAGRÃ A FIRMELOR DE MARCÃ. INTRIGILE CONCERNELOR INTERNAÞIONALE”, EDITURA AQUILA, 2004, PAG.389

16. VOICULESCU DAN - “COMPETITIVITATEA: NOTE DE CURS”, EDITURA ECONOMICĂ, BUCUREŞTI, 2000, PAG.31-32

17. CIOCHINĂ, ALINA VOICULEŢ - „ COMPETITIVITATEA FIRMEI ÎNTR-O PERSPECTIVà UROPEANÔ, CONFERINŢA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ - „ BINOMUL SÃRÃCIE-BOGÃŢIE ŞI INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANÔ, UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

18. IOAN DENUTA - OP. CIT, PAG. 119

19. PRICEWATERHOUSECOOPERS - „STUDIU PRIVIND FUZIUNILE SI ACHIZITIILE IN EUROPA CENTRALA SI DE EST PENTRU ANUL 2004. RAPORT DE TARA:ROMANIA”, PAG. 2

20. SURSA:UNITED NATIONS-UNCTAD-“WORLD INVESTEMENT REPORT 2005. TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THE INTERNATIZATION OF R&D”, NEWYORK AND GENEVA, 2005, PAG.255

21. SURSĂ: WIR 2005.

22. Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006.

23. SURSA: H. KRIFA , F.HERAN- “LOGIQUES DES GRANDS GROUPES MULTINATIONAUX ET DYNAMIQUE TERITORIALE:L’EXEMPLE DE LA REGION DU NORD-PAS-DE-CALAIS EN FRANCE’,1995

24. SURSA;CHARLES W.L.HILL, INTERNATIONAL BUSINESS, POSTSCRIPT 1998, IRWIN MCGRAW-HILL,1998

25. SURSA WORLD INVESTMENT REPORT 2005, UNCTAD,GENEVA 2005

26. SURSA: UNITED NATIONS - UNCTAD - “WORLD INVESTMENT REPORT 2005.

27. SURSA: D.HELD, A.MCGREW, D.GOLDBLATT, J.PERRATON, TRANSFORMARI GLOBALE, ED.POLIROM, 2004

28. Sursă: Banca Naţională a României

29. Sursă :Oficiul Naţional al Registrul Comerţului

30. SURSĂ: UNCTAD - „WORLD INVESTMENT REPORT 2005”, NEW YORK AND GENEVA, 2005, PAG. 285

31. SURSA: OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI - „SOCIETATI COMERCIALE CU PARTICIPARE LA CAPITAL”, NR. 88, PAG. 24 SURSĂ: REVISTA „CAPITAL”

32. UNCTAD; WORLD INVESTMENT REPORT 1993: TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND INTEGRATED INTERNATIONAL PRODUCTION, UNITED NATIONS: NEW YORK & GENEVA, 1993

33. UNCTAD, WORLD INVESTMENT DIRECTORY: CENTRAL AND EASTERN EUROPE, VOL. III, UNITED NATIONS: NEW YORK & GENEVA, 2003

34. UNITED NATIONS - UNCTAD: “WORLD INVESTMENT REPORT - 2000. CROSS - BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS AND DEVELOPMENT”, UNITED NATIONS, GENEVA, PAG.99

35. UNCTAD:’WORLD INVESTEMENT REPORT 2000, PG.101-102

36. H.KRIFA, F.HERAN-“LOGIQUES STRATEGIQUES DES GRANDS GROUPES MULTIATIONAUX ET DYNAMIQUE TERRITORIALE:L’EXEMPLE DE LA REGION DU NORD-PAS-DE-CALAIS EN FRANCE”, 1995

37. H.KRIFA, F.HERAN-“LOGIQUES STRATEGIQUES DES GRANDS GROUPES MULTINATIONAU BUGET GLOBALX ET DYNAMIQUE TERITORIALE

38. GUY DE JONQUIERES, « UNILEVER ADOPTS A CLEAN SHEET APPROACH »,FINANCIAL TIMES,OCT.21, 1991, P13

39. BUSINESS WEEK, APRILIE, 2004, PAG.44

40. EVENIMENTUL, IANUARIE, 2006

41. BUSINESS WEEK, FEBRUARIE, 2004, PAG.24

42. REVISTA”CAPITAL” - „LUMEA ÎN 2004”, PAG.52

43. PIAŢA FINANCIARÃ, AUGUST, 2003

44. JURNALUL NAŢIONAL, IANUARIE, 2006

45. UNITED NATIONS - UNCTAD - „THE COMPETITIVENESS CHALLENGE: TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND INDUSTRIAL RESTRUCTURING IN DEVELOPING COUNTRIES”, NEW YORK AND GENEVA, 2000, PAG.3

46. EUROPEAN COMMISSION - „ ROMÂNIA. 2005 COMPREHENSIVE MONITORING REPORT”, BRUSSELS, 25 OCTOBER 2005, PAG. 21

47. UNITED NATIONS - UNCTAD - „WORLD INVESTMENT REPORT. TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THE INTERNATINATIZATION OF R &D” NEWYORK AND GENEVA, 2005, PAG. 75

48. WWW.AVOCATNET.RO

49. WWW.UNCTAD.ORG

50. WWW.FORBES.COM

51. WWW.WTO.CM

52. WWW.ARISINVEST.RO

53. WWW.FORTUNE.RO

Preview document

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 1
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 2
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 3
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 4
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 5
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 6
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 7
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 8
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 9
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 10
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 11
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 12
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 13
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 14
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 15
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 16
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 17
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 18
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 19
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 20
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 21
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 22
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 23
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 24
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 25
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 26
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 27
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 28
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 29
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 30
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 31
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 32
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 33
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 34
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 35
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 36
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 37
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 38
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 39
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 40
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 41
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 42
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 43
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 44
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 45
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 46
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 47
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 48
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 49
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 50
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 51
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 52
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 53
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 54
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 55
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 56
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 57
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 58
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 59
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 60
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 61
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 62
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 63
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 64
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 65
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 66
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 67
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 68
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 69
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 70
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 71
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 72
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 73
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 74
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 75
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 76
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 77
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 78
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 79
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 80
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 81
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 82
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 83
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 84
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 85
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 86
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 87
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 88
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 89
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 90
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 91
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 92
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 93
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 94
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 95
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 96
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 97
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 98
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 99
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 100
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 101
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 102
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 103
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 104
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 105
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 106
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 107
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 108
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 109
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 110
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 111
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 112
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 113
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 114
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 115
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 116
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 117
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 118
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 119
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 120
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 121
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 122
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 123
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 124
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 125
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 126
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 127
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 128
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 129
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 130
Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Comportamentul corporatiilor transnationale in calitate de principal investitor la nivel mondial.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Strategii de marketing ale liderilor de pe segmentul marilor distribuitori

CAP. I – Strategiile de piaţă a distribuitorilor Este important pentru orice afacere, în cadrul procesului complex de planificare a activităţii pe...

Analiza Concurenței prin Prețuri

INTRODUCERE Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa...

Evolutii Recente ale Companiilor Transnationale in Economia Mondiala

INTRODUCERE Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este...

Strategii Manageriale Privind Cresterea Rentabilitatii Firmei Aplicatie la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Asigurarea Creditelor

Introducere Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la...

Strategii de Afaceri și Avantajul Competitiv al Firmelor Multinaționale

Introducere In timpul crizelor economice, companiile işi pot transforma cu indrăzneală poziţia competitivă, profitând de noile oportunităti care...

Strategia și Avantajul Concurențial

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice,...

Te-ar putea interesa și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Investițiile în Economia României Contemporane

ÎNTRODUCERE Investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziţionează noi mijloace fixe, productive şi...

Globalizarea și impactul ei asupra statelor

1. Definitia globalizarii Termenul “globalizare” a aparut la sfarsitul anilor '60 in teoria mijloacelor de comunicare in masa a profesorului...

Teme Management

Tema nr. 1 1.Evidentiati cele două efecte statice prin exemple numerice. Teoriile integrării ce derivă din cele ale liberului schimb au la bază...

Noi Tendinte, Globalizarea și Regionalizarea

1. Începuturile globalizării Globalizarea nu poate fi considerată ca reprezentând un fenomen complet nou în istoria lumii, ea având anumite...

Investitiile Straine in Economia Romaniei

Investitiile straine Investitiile cu capital strain constituie un concept si o realitate insuficient elucidate. Din punct de vedere juridic,...

Globalizarea Economiei

CAP 1. – CONCEPTUL DE GLOBALIZARE ÎN DEZBATERILE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE. CONFRUNTĂRI DE IDEI Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre...

Investiții

Tranzitia societatii românesti si înscrierea sa pe coordonatele economiei de piata implica noi abordari în raportul dintre teoria si practica...

Ai nevoie de altceva?