Contabilitatea Marfurilor in Sistemul En-Gros

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea Marfurilor in Sistemul En-Gros.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Murgu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate

Cuprins

Introducere 4
Capitol 1. Prezentarea generală a societăţii comercială TRI SERV S.R.L. 5
1.1. Elementeke de identificare a SC TRI SERV SRL 8
1.2. Elementele de strategie firmei SC TRI SERV SRL. 9
1.3. Furnizorii firmei SC TRI SERV SRL. 9
1.4. Clientele firmei SC TRI SERV SRL 10
1.5. Organigrama firmei SC TRI SERV SRL 10
1.6. Circuitul documentelor al SC TRI SERV SRL 10
Capitol 2. Principii, standarde, norme referitoare la contabilitatea stocului 14
2.1.Principii referitoare la contabilitatea stocurilor 14
2.2.Politici şi opţiuni referitoare la contabilitatea stocurilor 16
Capitol 3.Contabilitatea mărfurilor în sistemul EN - GROS ( noţiuni generale ) 21
3.1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor comerciale cu mărfuri, în cazul utilizării metodei inventarului permanent 25
3.1.1. Înregistrare la costul de achiziţie 25
3.1.2. Vânzările de mărfuri cu plata în rate 29
3.1.3. Reflectarea în contabilitate a mărfurilor refuzate sau returnate de clienţi 30
3.1.4. Contabilitatea mărfurilor care comportă reduceri de preţuri 35
3.1.5. Reflectarea în contabilitate a facturilor care comportă majorări de preţ 38
3.2.Reflectarea în contabilitate a operaţiilor comerciale privind mărfurile, prin utilizarea metodei inventarului intermitent 38
3.6.Monografie contabile a operaţiilor legate de evidenţa mărfurilor la SC. TRI SERV SRL. 59
Capitol 4.Analiza economico-financiară al firmei SC. TRI SERV SRL. 64
4.1. Obiectivele analizei economico-financiare 64
4.2. Analiza financiară pe baza bilanţului contabil 65
4.2.1.Analiza situaţiei generale a patrimoniului 66
4.2.2.Analiza patrimoniului net 68
4.2.3.Analiza statică a bilanţului contabil 69
4.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 73
4.4. Analiza pa baza ratelor de rentabilitate 76
4.5. Analiza vitezelor de rotaţie a stocurilor şi analiza corelaţiei creanţe - obligaţii 76
4.6. Analiza gestiunii resurselor umane 76
Capitol 5. Concluzii şi propuneri 84

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales ca temă contabilitatea mărfurilor deoarece azi 50% din societăţii comerciale se ocupă de comercializarea mărfurilor sub forme. Contabilitatea mărfurilor reprezintă o problematică interesantă în domeniul contabilităţii prin multitudinea de situaţii care apar legate de mărfuri (consignaţie, amănunt, an-gros, import, export, etc.). Contabilitatea ambalajului nu poate fi separat de contabilitatea mărfurilor de acea prezenta lucrare abordează şi contabilitatea ambalajelor.

Firma aleasă pentru realizarea lucrări de diplomă se ocupă în mod cu comerţul cu ridicata, dar lucrare sunt prezentante şi celelalte problematici legate de evidenţa mărfurilor, chiar dacă contabilitatea firmei analizate nu se regăsesc aceste tipuri de operaţii.

Lucrarea este alcătuită din cinci capitol:

- În primul capitol este prezentat societatea analizată conţinând prezentarea, structura organizatorică a firmei şi ajungând până la pieţele întreprinderii şi documentele utilizate.

- În al doilea capitol este prezentat cadrul general al mărfurilor în sistemul En-Gros nominalizând principiile contabile care au efect asupra evidenţei mărfurilor şi standardele internaţionale de contabilitate referitoare la stocuri.

- În capitolul trei sunt ilustrate operaţiile contabile referitoare la mărfurile atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, prin operaţiile contabile efective înregistrate în contabilitatea societăţii.

- În capitolul patru este prezentă analiza economico – financiară a Societăţii Comercială RIST SEVICE S.R.L., sunt analizate principalele indicatori legate de bilanţul şi contul de profit şi pierdere în perioada 2002, 2003, 2004. Mai întâi sunt prezentate consideraţiile generale privind rolul analizei economico – financiar în procesul de evaluare a societăţii, după care ratele analizei economico – financiare. Analiza efectuate sun prezentate: analiza patrimoniului net, analiza corelaţiei fond de rulment, necesar fond fe rulment şi trezoreria netă, analiza corelaţiei creanţe – obligaţii, analiza lichidităţii – solvabilităţii.

- În capitolul al cincilea sunt trase câteva concluzii legate de situaţia economico-financiară a firmei, formulându-se propuneri concrete pentru redresarea financiară a societăţii.

Capitol 1. Prezentarea generală a S.C. RIST SERVIC S.R.L.

1.1. Elementele de identificare a societăţii comerciale TRI SERV S.R.L.

Societatea poate să-şi desfăşoare întreaga activitate în toate domeniile pe care şi le-a propus, atât la sediul social al său cât şi printr-o reţea de unităţi specifice şi necesare activităţii, care constituie fondul de comerţ, amplasate în spaţii proprii sau închiriate, în orice localitate din ţară sau străinătate fără statut de filială sau sucursală cu avizul organelor competente.

Forma juridică de constituire a societăţii este de societate comercială cu răspundere limitată, prevăzută de art 2 lit. e din Legea nr. 31/1990, de ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi numai la plata părţilor social. Capitalul social subscris de asociaţi este de 2.000.000 lei (două milioane lei), format din nunerar depus în contul societăţii.

Capitalul social se divide într-un număr de 20 părţi social, fiecare în valoare egală de către 100.000/buc. Fiecare parte socială conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a asociaţilor. Partea fiecărui asociat din profit şi pierdere, este proporţională de părţi sociale deţinute în capitolul societăţii. Prin excepţie de la principiul proporţionalităţii cu părţile sociale deţinute de asociaţi, participarea acestora la profit, dacă se va stabili în mod cert că anumite nerealizări sau pierderi sunt consecinţa nemijlocită şi personală a activităţii unuia din asociaţi, prin încălcarea de către el a prevederilor legii, contractului de societate, statutului sau hotărârii generale ale adunării generale.

Asociaţii formează adunarea generală ca organ de conducere şi decizie, care se întruneşte, dezbate, stabileşte, respectiv hotărăşte politica economică şi comercială a societăţii în condiţiile legii.

Durata de constituire a societăţii este nelimitată.

Administrarea societăţii se face printr-un administrator, respectiv numărul mediul al salariaţilor este şapte. Adunarea generală a asociaţilor poate hotării alegerea mai multor administratori care să îndeplinească concomitente această funcţie. Administratorii îndeplinesc acele operaţii care sunt necesare realizării obiectului de activitate a societăţii.

Principale obiecte de activitate a societăţii sunt:

- comerţ ce ridicata a produselor (băuturilor)

- diferite servicii aferente cu achiziţionarea sau comercializarea produselor (băuturilor).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Marfurilor in Sistemul En-Gros.doc

Alte informatii

Facultaea de Stiinte Economice Sibiu