Contractul de Leasing

Licență
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 44610
Mărime: 188.77KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Ignatescu
Documentul este lucrare de licenta! UNIVERSITATEA „Stefan cel Mare” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE… 5

CAPITOLUL I

CONTRACTELE COMERCIALE

Aspecte generale privind contractele comerciale 7

1. Notiuni definitorii 7

2. Definitie si conditii de validitate 8

3. Clasificarea contractelor comerciale 14

CAPITOLUL II

OPERATIUNILE DE LEASING

Aspecte generale privind operatiunile de leasing 16

SECTIUNEA I - Aparitia si evolutia operatiunilor de leasing 18

1. Istoricul operatiunilor de leasing 18

2. Implicarea bancilor în leasing 19

3. Reglementarea leasingului în legea româna 20

4. Terminologie 22

5. Notiunea de leasing 23

6. Importanta leasingului 24

SECTIUNEA A IIA -Avantajele si limitele leasingului

A. Avantajele leasingului 29

1. Avantajele leasingului pentru utilizitator 29

2. Avantajele leasingului pentru furnizor 31

3. Avantajele leasingului pentru finantator 32

B. Limitele leasingului 32

SECTIUNEA A III -A -Modul de formare al operatiunilor de leasing

I. Relatia operatiune de leasing-contract de leasing 33

II. Raporturile juridice care iau nastere în cadrul unei operatiuni de leasing 35

III. Mecanismul formarii operatiunilor de leasing 36

SECTIUNEA A IV-A Domeniul de aplicare a leasingului in România

A. Operatiuni de leasing vizate de O.G. nr. 51/1997 38

1. Reglementare 38

2. Caracteristicile operatiunilor de leasing 39

3. Operatiunile de leasing-fapte de comert 40

4. Obiectul operatiunilor de leasing 40

B. Operatiuni de leasing nevizate de O.G. nr.51/1997 43

SECTIUNEA A V -A Aplicatii ale leasingului

A. Leasingul imobiliar 46

B. Leasingul mobiliar 49

CAPITOLUL III

CONTRACTUL DE LEASING

SECTIUNEA I Notiunea contractului de leasing

1. Reglementare 53

2. Definitia contractului de leasing 53

3. Caracterele juridice ale contractului de leasing 54

4. Natura juridica a contractului de leasing 57

SECTIUNEA AII-A- Formele contractului de leasing 62

SECTIUNEA AIII- A- Conditiile de validitate ale contractului de leasing 74

A. Capacitatea partilor contractante 74

B. Consimtamântul 77

C. Obiectul contractului de leasing 79

D. Cauza contractului de leasing 82

E. Forma si continutul contractului de leasirtg …………… …… 83

SECTIUNEA AIV-A Încheierea contractului de leasing 85

I. Etapa de formare a contractului de leasing 85

II. Momentul si locul încheierii contractului de leasing 90

SECTIUNEA AV-A Efectele contractului de leasing 90

A. Obligatiile partilor contractante 92

1. Obligatiile locatorului/finantatorului 92

2. Obligatiile utilizatorului 100

B. Riscul contractului de leasing 105

C. Publicitatea contractului de leasing 107

SECTIUNEA AVI- A Încetarea contractului de leasing 109

I. Încetarea contractului de leasing înainte de termen 109

II. Încetarea contractului de leasing la termen 112

CONCLUZII 115

ANEXE 117

BIBLIOGRAFIE 123

Extras din document

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu.

Insistenta asupra acestui tip de contract este explicata de mai multi autori prin pragmatismul si eficacitatea lor. În contextul economic actual din România, importanta leasing-ului, ca instrument de finantare este legata, în primul rând, de necesitatile de dezvoltare ale firmelor, în special ale celor din sectorul privat, care beneficiaza de facilitati fiscale si vamale, iar flexibilitatea platilor, sistemul de garantare si procedura obtinerii finantarii prin leasing, întregesc pragmatismul recurgerii la o astfel de operatiune platilor, sistemul de garantare si procedura obtinerii finantarii prin leasing, întregesc pragmatismul recurgerii la o astfel de operatiune.

Activitatile comerciale si de productie devin realizabile într-un mod avantajos prin recurgerea la aceasta tehnica juridica si de comert, care releva un contract complex si inedit. Acest fapt impune tratarea regimului juridic al operatiunilor de leasing în ansmblu, pornind de la mecanismele specifice care definesc operatiunea analizata, pentru a putea astfel particulariza elementele definitorii ale contractului stricto-sensu.

Lucrarea de fata are drept scop delimitarea trasaturilor caracteristice ale contractului de leasing, precum si efectele pe care le produce încheierea unui astfel de contract, acestea putând fi evidentiate prin identificarea locului si importantei pe care contractul de leasing îl ocupa în cadrul unei operatiuni de leasing.

Contractul de leasing este contractul principal, în jurul caruia se formeaza celelalte contracte necesare pentru desfasurarea unei operatiuni de leasing. De aici rezulta si raportul dintre cele doua notiuni, întrucât contractul bilateral de leasing si operatiunile de leasing se afla în relatie de la parte la întreg, contractul neputând fi înteles ca atare, decât prin raportarea sa la multitudinea raporturilor juridice ce iau nastere în cadrul unei operatiuni de leasing.

Astfel, o abordare pertinenta a problemei se poate face numai prin prezentarea în ansamblu a acestor raporturi, urmata de tratarea amanuntita a elementelor contractului de leasing bilateral. Din aceste considerente, prezenta lucrare este structurata în parti distincte, adica pe capitole si sectiuni.

Prima parte a lucrarii abordeaza notiunea de contract comercial, cu trasaturile lui definitorii.

Cea de-a doua parte a lucrarii abordeaza conceptul operatiunilor de leasing, cu expunerea evolutiei acestora, definirea notiunii de leasing de catre literatura juridica, domeniul de aplicare a reglementarilor române a leasingului, avantajele si limitele pe care le presupune recurgerea la aceasta tehnica juridica si de comert.

A treia parte a lucrarii îsi propune o analiza a contractului de leasing, începând cu notiunea si formele pe care le poate îmbraca acesta, continuând cu conditii de validitate, încheierea, efectele si încetarea contractului de leasing .

CAPITOLUL I - CONTRACTELE COMERCIALE

I. Aspecte generale privind contractele comerciale

1.Notiuni definitorii

Potrivit noii legislatii adoptate în România dupa 1989, economia de piata a fost instituita, atât prin dispozitii declarative, cât si prin masuri concrete, în vederea atingerii acestui obiectiv.

Astfel, în alin. l al art. 134 din Constitutie se arata ca "economia României este o economie de piata", iar potrivit alin.2, statul trebuie sa asigure realizarea economiei de piata prin urmatoarele mijloace:

- libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

- protejarea intereselor nationale în activitatea economico-financiara si valutara;

- stimularea cercetarii stiintifice nationale;

- exploatarea resurselor naturale în concordanta cu interesul national; refacerea si ocrotirea mediului înconjurator, precum si mentinerea echilibrului ecologic;

- crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii.

Necesitatea reconstructiei economiei de piata este urgenta si, în acest sens, au fost facute eforturi pentru marirea investitiilor de capital românesc si strain si stimularea agentilor economici.

De asemenea, s-a avut în vedere si scopul prioritar al României de asociere la organismele comunitatilor economice europene, ceea ce impune o economie performanta, de natura a diminua socul intrarii într-o piata comuna unde indicatorii de calitate sunt de nivel ridicat.

Actele sau faptele de comert, asa cum sunt ele definite de Codul comercial, dobândesc semnificatie practica, deci trec din domeniul teoretic, abstract, în cel practic, concret, prin intermediul afacerilor.

-Ce reprezinta însa o afacere?

-Un mijloc de a câstiga bani?

-O piata?

-Un act juridic?

Preview document

Contractul de Leasing - Pagina 1
Contractul de Leasing - Pagina 2
Contractul de Leasing - Pagina 3
Contractul de Leasing - Pagina 4
Contractul de Leasing - Pagina 5
Contractul de Leasing - Pagina 6
Contractul de Leasing - Pagina 7
Contractul de Leasing - Pagina 8
Contractul de Leasing - Pagina 9
Contractul de Leasing - Pagina 10
Contractul de Leasing - Pagina 11
Contractul de Leasing - Pagina 12
Contractul de Leasing - Pagina 13
Contractul de Leasing - Pagina 14
Contractul de Leasing - Pagina 15
Contractul de Leasing - Pagina 16
Contractul de Leasing - Pagina 17
Contractul de Leasing - Pagina 18
Contractul de Leasing - Pagina 19
Contractul de Leasing - Pagina 20
Contractul de Leasing - Pagina 21
Contractul de Leasing - Pagina 22
Contractul de Leasing - Pagina 23
Contractul de Leasing - Pagina 24
Contractul de Leasing - Pagina 25
Contractul de Leasing - Pagina 26
Contractul de Leasing - Pagina 27
Contractul de Leasing - Pagina 28
Contractul de Leasing - Pagina 29
Contractul de Leasing - Pagina 30
Contractul de Leasing - Pagina 31
Contractul de Leasing - Pagina 32
Contractul de Leasing - Pagina 33
Contractul de Leasing - Pagina 34
Contractul de Leasing - Pagina 35
Contractul de Leasing - Pagina 36
Contractul de Leasing - Pagina 37
Contractul de Leasing - Pagina 38
Contractul de Leasing - Pagina 39
Contractul de Leasing - Pagina 40
Contractul de Leasing - Pagina 41
Contractul de Leasing - Pagina 42
Contractul de Leasing - Pagina 43
Contractul de Leasing - Pagina 44
Contractul de Leasing - Pagina 45
Contractul de Leasing - Pagina 46
Contractul de Leasing - Pagina 47
Contractul de Leasing - Pagina 48
Contractul de Leasing - Pagina 49
Contractul de Leasing - Pagina 50
Contractul de Leasing - Pagina 51
Contractul de Leasing - Pagina 52
Contractul de Leasing - Pagina 53
Contractul de Leasing - Pagina 54
Contractul de Leasing - Pagina 55
Contractul de Leasing - Pagina 56
Contractul de Leasing - Pagina 57
Contractul de Leasing - Pagina 58
Contractul de Leasing - Pagina 59
Contractul de Leasing - Pagina 60
Contractul de Leasing - Pagina 61
Contractul de Leasing - Pagina 62
Contractul de Leasing - Pagina 63
Contractul de Leasing - Pagina 64
Contractul de Leasing - Pagina 65
Contractul de Leasing - Pagina 66
Contractul de Leasing - Pagina 67
Contractul de Leasing - Pagina 68
Contractul de Leasing - Pagina 69
Contractul de Leasing - Pagina 70
Contractul de Leasing - Pagina 71
Contractul de Leasing - Pagina 72
Contractul de Leasing - Pagina 73
Contractul de Leasing - Pagina 74
Contractul de Leasing - Pagina 75
Contractul de Leasing - Pagina 76
Contractul de Leasing - Pagina 77
Contractul de Leasing - Pagina 78
Contractul de Leasing - Pagina 79
Contractul de Leasing - Pagina 80
Contractul de Leasing - Pagina 81
Contractul de Leasing - Pagina 82
Contractul de Leasing - Pagina 83
Contractul de Leasing - Pagina 84
Contractul de Leasing - Pagina 85
Contractul de Leasing - Pagina 86
Contractul de Leasing - Pagina 87
Contractul de Leasing - Pagina 88
Contractul de Leasing - Pagina 89
Contractul de Leasing - Pagina 90
Contractul de Leasing - Pagina 91
Contractul de Leasing - Pagina 92
Contractul de Leasing - Pagina 93
Contractul de Leasing - Pagina 94
Contractul de Leasing - Pagina 95
Contractul de Leasing - Pagina 96
Contractul de Leasing - Pagina 97
Contractul de Leasing - Pagina 98
Contractul de Leasing - Pagina 99
Contractul de Leasing - Pagina 100
Contractul de Leasing - Pagina 101
Contractul de Leasing - Pagina 102
Contractul de Leasing - Pagina 103
Contractul de Leasing - Pagina 104
Contractul de Leasing - Pagina 105
Contractul de Leasing - Pagina 106
Contractul de Leasing - Pagina 107
Contractul de Leasing - Pagina 108
Contractul de Leasing - Pagina 109
Contractul de Leasing - Pagina 110
Contractul de Leasing - Pagina 111
Contractul de Leasing - Pagina 112
Contractul de Leasing - Pagina 113
Contractul de Leasing - Pagina 114
Contractul de Leasing - Pagina 115
Contractul de Leasing - Pagina 116
Contractul de Leasing - Pagina 117
Contractul de Leasing - Pagina 118
Contractul de Leasing - Pagina 119
Contractul de Leasing - Pagina 120
Contractul de Leasing - Pagina 121
Contractul de Leasing - Pagina 122
Contractul de Leasing - Pagina 123
Contractul de Leasing - Pagina 124
Contractul de Leasing - Pagina 125
Contractul de Leasing - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Leasingul, sursă a capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Avantajele și dezavantajele finanțării prin leasing a unei firme

CAP. I LEASINGUL SURSA DE FINANTARE PENTRU AFACERI Dictionarul Economic definste Leasingul - ca o activitatea financiar economica ce consta in...

Studiu privind comportamentul consumatorului de servicii bancare

CAPITOLUL 1. CONSUMATORUL DE SERVICII – PUNCTUL DE PLECARE ÎN OBŢINEREA SUCCESULUI DE PIAŢĂ Satisfacerea nevoii de servicii se realizează prin...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Leasingul - Formă Modernă de Finanțare a Capitalului Imobilizat

CAPITOLUL 1 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PRIN LEASING. EVOLUŢIE ŞI PERSPECTIVE 1.1. Istoria economică a leasingului în lume Cum a devenit...

Leasingul - instrument modern de finanțare

Capitolul 1 -Aspecte generale privind operaţiunile de leasing- 1.1. Scurt istoric al dezvoltării sistemului de leasing Operaţiunea de leasing...

Contractul de Leasing

1. Contractul de leasing Analistii comertului international au scos in evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de...

Finanțele întreprinderii

CAP I. FINANTELE INTREPRINDERII 1.1.Elemente teoretice de baza privind finantele Gestiunea financiara si de credit care functioneaza in orice...

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?