Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15698
Mărime: 842.75KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I. Organizarea si programarea controlului financiar exercitat de curtea de conturi de conturi a Romaniei 2

1.1 Evolutia controlului financiar in Romania prin Curtea de Conturi 2

1.2 Structura organizatorica si de personal a Curtii de Conturi 6

1.3 Programarea activitatii de control financiar a Curtii de Conturi 13

Capitolul II: Analiza constatarilor controlului financiar ulterior al Curtii de Conturi privind executia bugetului de stat 16

2.1. Metodologia de exercitare a controlului financiar ulterior a Curtii de Conturi 16

2.2. Obiectivele controlului Curtii de Conturi asupra executiei bugetului de stat 18

2.3. Constatările controlului financiar exercitat de Curtea de Conturi asupra execuţiei bugetului de stat la nivelul judeţului Iaşi 20

Capitolul III: Finalizarea controlului Curtii de Conturi asupra executiei bugetului de stat 25

3.1. Actele de control intocmite de Curtea de Conturi 25

3.2. Fluxul informational, evidenta si urmarirea constatarilor controlului Curtii de conturi 29

3.3. Eficienţa controlului exercitat de Curtea de Conturi asupra execuţiei bugetului de stat la nivelul Judetului Iaşi 36

3.4 Efectele Curţii de Conturi asupra execuţiei bugetului de stat la nivelul Judeţului Iaşi 41

CONCLUZII 47

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

Introducere

Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi soluţionate printr-o valorificare mai economicoasă, eficientă şi efi cace a resurselor umane, materiale, fi nanciare şi, nu în ultimul rând informaţionale.

În acest context, particularizarea unui aspect important, respectiv analiza modului de manifestare a uneia dintre instituţiile reprezentative cu atribuţii de control financiar: Curtea de Conturi, pornind de la noile cerinţe pe care aceasta le are în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană asupra tuturor aspectelor vieţii (economice, sociale, politice etc.), este o temă actuală şi de mare complexitate pentru întregul sistem de control fi nanciar naţional.

În prezent, România se află, încă, într-o perioadă de schimbări semnificative, dintre care unele cu impact şi asupra activităţii Curţii de Conturi. În aceste condiţii, o analiză a efectelor acestor schimbări şi influenţele pe care le induc în performanţele Curţii de Conturi se impune, din ce în ce mai mult,ca necesitate.

Se consideră că realizarea acestui demers presupune, regândirea fundamentală a priorităţilor, abordării activităţilor de control/audit, a alocărilor de resurse, dar şi o angajare a Parlamentului în susţinerea dezvoltării moderne a Curţii de Conturi a României.

Având în vedere faptul că numai economia de piaţă liberă şi concurenţială nu asigură funcţionarea efi cientă a economiei, sarcina de a interveni şi de a corecta eventualele imperfecţiuni revine administraţiei publice, prin atribuţiile ce îi sunt stabilite din prevederi legale în legătură cu modul de constituire şi alocare a resurselor, ca sursă de stabilitate economică.

Cu toate acestea, intervenţia statului în activitatea economică a unei ţări, în funcţie de dezvoltarea economică şi socială, ca şi de contextul internaţional, este sau ar trebui să fi e din ce în ce mai redusă.

Controlul, ca una dintre formele de intervenţie a statului în economie, în scopul remedierii imperfecţiunilor apărute în mecanismele de funcţionare ale pieţei, se manifestă sub diferite forme şi se integrează în mod organic în opţiunea economică a comunităţii, slujeşte intereselor acesteia, manifestânduse ca un factor activ în realizarea dezideratelor oricărei comunităţi.

Capitolul I. Organizarea si programarea controlului financiar exercitat de curtea de conturi de conturi a Romaniei

1.1 Evolutia controlului financiar in Romania prin Curtea de Conturi

Activitatea de control în ţara noastră ar putea fi grupată cronologic după principalele momente în evoluţia sa.

O primă perioadă ar putea fi începând din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea. În această perioadă domnul fiind atotputernic dispunea de veniturile ţării fără să asculte de cineva, iar când recurgea la Adunarea Obştească şi Sfatul boierilor o făcea numai spre a se consulta. Neexistând o reprezentanţă naţională cu drepturi financiare, domnitorul nu era controlat de nimeni asupra întrebuinţării veniturilor. Exista totuşi un control special al banilor domneşti, exercitat în numele şi pentru interesul domnului ca nu cumva cei însărcinaţi cu perceperea venitului să comită jafuri sau abuzuri care sa-l păgubească.

Această primă perioadă poate fi împărţită de la aproximativ anul 1550 până în anul 1750 unde întâlnim „registrele pentru socotelile vistieriei” şi de la 1750 până la 1831-18332 când apare ca autoritate consultativă pe lângă visterie şi Sfatul, compus din 7 boieri. Această situaţie a apărut în Ţara Românească şi Moldova ca urmare a înfăptuirii unei reforme cu caracter fiscal, administrativ şi agricol.

Stabilirea şi întrebuinţarea fundurilor se făcea la ordinul domnitorului după bunul său plac, fără existenţa unor reguli clare, bine determinate. Deci această perioadă se caracterizează prin lipsa unor reguli de control privind întrebuinţarea veniturilor strânse de la populaţie şi deci a inexistenţei unui sistem financiar.

Bibliografie

Anişoara Băbălău,”Drept Financiar”,Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2007; -

Bîrzea Cezar, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti,

2001 Băjan, D., Bomboş, S.G., Dragoş, N.V., Hodoiu, V., Vorniceanu, M., „Curtea de Conturi a României”, Buletinul economic-legislativ, nr. 1/1994, pp. 65-82, Supliment la Revista Tribuna Economică

Băjan, D., Bomboş, S.G., Dragoş, N.V., Hodoiu, V., Vorniceanu, M., „Curtea de Conturi a

României”, Buletinul economic-legislativ, nr. 1/1994, pp. 65-82, Supliment la Revista

Tribuna Economică

Dan Drosu Şaguna, “Tratat de drept financiar şi fiscal”,Bucureşti, Editura All Beck , 2001;

Dr. Victor Munteanu ,“Control si audit financiar”, Bucuresti, Editura Lucman Serv, 1998;

Emil Balan ,”Drept financiar (editia a II-a)”, Bucuresti, Editura All Beck, 2003;

http://www.curteadeconturi.ro

Ionel Bostan , ”Controlul financiar” Iasi, Editura Polirom, 2000;

Luchian D., “Curtea de Conturi.Elemente de identitate”, Editura Enciclopedică, București, 1996;

Mihăescu Sorin V., “Controlul financiar-bancar”, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”. Iași, 2009;

Mihăescu Sorin, “Curtea de Conturi. Control financiar” Editura Sedcom Libris, Iași, 1999;

Pereş Ion, Popa Emil Irimie, Bunget Ovidiu Constantin, Dumitrescu Alin Constantin, ,,Controlul financiar”, Editura MITRON, Timisoara, 2008;

Petre Popeanga , ”Organizarea si exercitarea controlului financiar - contabil”, Bucuresti, Editura Fundatie “Romania de Maine”, 2000;

Popeangă Petre, Auditul fi nanciar contabil, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,1999

Preview document

Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 1
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 2
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 3
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 4
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 5
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 6
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 7
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 8
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 9
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 10
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 11
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 12
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 13
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 14
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 15
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 16
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 17
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 18
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 19
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 20
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 21
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 22
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 23
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 24
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 25
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 26
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 27
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 28
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 29
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 30
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 31
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 32
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 33
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 34
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 35
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 36
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 37
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 38
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 39
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 40
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 41
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 42
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 43
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 44
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 45
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 46
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 47
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 48
Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Activitatea de Control și Jurisdicția Curții de Conturi

Orice activitate economică se desfăşoară într-un anumit spaţiu fizic, care este guvernat de anumite reguli şi legi, care, în consecinţă, se...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Probele de Audit

Probele de audit – Totalitatea informatiior obtinute de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia de audit. Probele de audit...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic...

Sistemul Cheltuielilor Publice

TEMA 5 Sistemul cheltuielilor publice 1. Continutul economic al cheltuielior publice 2. Clasificarea cheluielilor publice 3. Nivelul, structura...

Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității

In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un...

Gestiunea Institutiilor Publice

INSTITUŢIILE PUBLICE Instituţiile publice reprezintă instrumentele prin intermediul cărora un stat îşi organizează şi execută funcţiile sale....

Ai nevoie de altceva?