Cooperarea Economică Internațională

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 35595
Mărime: 241.71KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobu Dumitru

Cuprins

INTRODUCERE 3

ADNOTARE 7

CAPITOLUL I. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

1.1. Cooperarea economică internaţională: conţinut, trăsături,

Forme 9

1.2. Organizaţiile internaţionale ca componentă esenţială a societăţii comerciale 14

1.3. Tipologia organizaţiilor internaţionale 19

CAPITOLUL II. PRINCIPALELE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 23

2.1. Rolul Organizaţiilor Internaţionale în crearea unei economii

mondiale mai stabile 23

2.2. Structura Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) 30

2.3. Orgaizaţii interguvernamentale şi nonguvernamentale 36

CAPITOLUL III. COOPERAREA ŞI INTEGRAREA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAŢIUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL 50

3.1. Cooperarea economică cu UE – un imperativ pentru dezvoltarea Republicii Moldova 50

3.2. Parteneriatul strategic dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Parteneriat realist, previzibil şi viabil: premise,obstacole,opţiuni 54

3.3. Evoluția relaţiilor economice interne și externe ale Republicii Moldova 66

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 70

LISTA ABREVIERILOR 76

BIBLIOGRAFIE 78

ANEXE 80

Extras din document

CUPRINS

INTRODUCERE

Am ales tema ’’Cooperarea economică internaţionala’’ pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces. Pornind de la definiţia cooperării economice internaţionale, urmând a detalia organizaţiile prin care se realizează această colaborare şi terminând cu cooperarea şi integrarea economica a Republicii Moldova în spaţiul economic internaţional.

Cooperarea economică internaţională reprezintă cea mai modernă şi cea mai echitabilă formă a schimbului reciproc de activităţi între state.

Cuvinte cheie: dezvoltare economică, organizaţii internaţionale, economie, cooperare, activitate internaţională, comerţ internaţional, colaborare, dezvoltare, integrare economică, sistem monetar internaţional etc.

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia constă în importanţa pe care o are cooperarea internaţională pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Lucrarea se axează pe o amplă studiere a relaţiilor economice dintre state,cît şi pe relaţiile economice a acestor state cu organizaţiile economice internaţionale.

Scopul principal al activităţilor de cooperare internaţională este acela de a integra comuniţăţile economice într-o singură comunitatea internaţională prin: creşterea nivelului de excelenţă, armonizarea tendinţelor naţionale de dezvoltare a potenţialului ştiinţific, tehnologic de producţie şi servicii cu tendinţele înregistrate pe plan internaţional. Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, producţie şi servicii prin însuşirea unor tehnici moderne în managementul proiectelor internaţionale.

Principalele obiective strategice ale cooperărilor economice internaţionale şi al organizaţiilor internaţionale sunt de a promova cooperarea întreprinderilor şi organizaţiior în cadrul unor parteneriate realizate la nivel european şi euro-atlantic, cu scopul de a obţine beneficii semnificative pentru participanţi, stabilizarea şi întărirea potenţialului naţional la nivel internaţional,instituirea unor concepte moderne de organizare şi management în producţie, servicii, cercetare-dezvoltare inovare şi integrarea acestora în economia de piaţă.

Obiectivul cercetării este de a prezenta cît mai succinct dezvoltarea şi diversificarea cooperării bilaterale şi multilaterale în conformitate cu principiile şi normele legislaţiei internaţionale, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea iniţiativei individuale şi colective a întreprinderilor şi companiilor implicate direct în procesul de cooperare economică şi dezvoltarea colaborгrii economice dintre organizaţiile economice internaţionale şi ţările în curs de dezvoltare.

Sarcinile cooperarii economice şi al organizaţiilor internaţionale sînt de a menţinerea unui sistem de relaţii comerciale deschise şi credibile, să se sporirească gradul de stabilizare a pieţei produselor de bază şi încurajarea eforturilor de diversificare a producţiei, de examinarea unor noi modalităţi care să faciliteze accesul ţărilor în curs de dezvoltare la cuceririle tehnologice avansate, găsirea unor soluţii generale şi viabile problemelor vizând datoria externă, promovarea procesului de cooperare şi integrare economică la scara mondială şi sprijinirea ţărilor est-europene în eforturile lor de integrare în economia mondială

Din moment ce, în lumea contemporană, statele trebuie să coopereze în cele mai diverse domenii, să-şi interesele şi să recurgă la compromisuri pentru a-şi promova interesele comune şi pentru a soluţiona problmele care, prin implicaţiile lor,depăşesc graniţele naţionale ale unui stat sau altul, apare logic ca statele să creeze, în acest scop, variate forme de cooperare, dintre care cele mai eficiente rămîn organizaţiile internaţinale.

Metodologia cercetării. Având în vedere complexitatea temei de cercetare, cooperarea economică între state a fost studiată atât de academicieni străini cât şi de academicieni români, neputându-se realiza o definiţie clară a acestui fenomen însă s-a putut formula o definiţie generală. Cooperarea economică internaţională reprezintă o colaborare între două sau mai multe ţări, scopul acesteia fiind de a realiza obiective comerciale, turistice, industriale, agricole etc.

În capitolul I am abordat elemente teoretice cu privire la cooperarea economică internaţională.

Principiul cooperării internaţionale "este un principiu nou, a cărui apariţie şi dezvoltare se datorează condiţiilor epocii noastre, în care nici un stat nu poate trăi într-o izolare totală şi în care este necesar ca eforturile fiecărui stat pentru dezvoltarea sa multilaterală sa fie conjugate cu eforturile celorlalte state, într-o cooperare activă, singura cale de soluţionare a problemelor majore ale contemporaneităţii."

În al doilea capitol este realizată o prezentare generală a principalelor organizaţii internaţionale,

acest capitol prezintă o descriere simplă a stabilirii unei cereri colective în economia mondială, care arată importanţa mecanismelor despre care se crede că sunt răspunzătoare pentru ghinioanele economiei mondiale, evoluţia economiei mondiale în perioada postbelică, se mai descriu şi două căi posibile pentru reconstrucţia sistemului monetar internaţional proiectat pentru a asigura consecvenţa intereselor a diferite ţări.

În al treilea capitol intitulat „Cooperarea şi integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul economic internaţional” este substanţa principală a lucrării. Aici sînt descrise problemele principale cu care se confrunta Republica Moldova cu Uniunea Europeană şi Federaţi Rusă. În acest capitol se mai abordează şi evoluţia relaţiilor externe al RM, unde este prezentată starea economică a acesteia. Susţinerea cooperării internaţionale necesită sprijin intern; ignorând cererile cetăţenilor săraci şi a clasei mijlocii de măsuri va inflama opiniile anti-globalizarea, făcând cooperarea internaţională mult mai dificilă. Guvernele sunt cele care sunt în măsură să facă sacrificii necesare pentru a susţine cooperarea internaţională în cazul în care poate invoca, la rândul său, sprijinul politic intern pentru o economie mondială deschisă.

Principiul cooperării internaţionale "este un principiu nou, a cărui apariţie şi dezvoltare se datorează condiţiilor epocii noastre, în care nici un stat nu poate trăi într-o izolare totală şi în care este necesar ca eforturile fiecărui stat pentru dezvoltarea sa multilaterală sa fie conjugate cu eforturile celorlalte state, într-o cooperare activă, singura cale de soluţionare a problemelor majore ale contemporaneităţii."

Organizaţiile economice interstatale au luat fiinţă ca o încercare de răspuns la diferitele probleme cu care statele lumii sunt confruntate, întâi au aparut problemele şi apoi aceste noi entităţi şi nu invers.Organizaţiile economice subregionale, regionale sau interregionale au fost create ca urmare a preocupărilor comune ale unui anumit grup de state.

Atunci când statele lumii au început sa fie confruntate cu probleme globale, de interes general, a căror rezolvare impunea cooperarea întregii comunităţi internaţionale (pacea, securitatea, iar, mai apoi, subdezvoltarea, comerţul, circulaţia monetară, alimentaţia etc.) au fost înfiinţate OEI cu vocaţie universală. Unele dintre aceste organizaţii sunt specializate, deoarece îşi concentrează eforturile asupra unui anumit domeniu.

Preview document

Cooperarea Economică Internațională - Pagina 1
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 2
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 3
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 4
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 5
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 6
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 7
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 8
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 9
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 10
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 11
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 12
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 13
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 14
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 15
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 16
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 17
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 18
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 19
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 20
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 21
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 22
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 23
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 24
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 25
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 26
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 27
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 28
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 29
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 30
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 31
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 32
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 33
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 34
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 35
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 36
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 37
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 38
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 39
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 40
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 41
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 42
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 43
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 44
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 45
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 46
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 47
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 48
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 49
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 50
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 51
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 52
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 53
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 54
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 55
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 56
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 57
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 58
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 59
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 60
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 61
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 62
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 63
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 64
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 65
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 66
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 67
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 68
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 69
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 70
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 71
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 72
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 73
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 74
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 75
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 76
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 77
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 78
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 79
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 80
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 81
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 82
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 83
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 84
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 85
Cooperarea Economică Internațională - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Economica Internationala.docx

Alții au mai descărcat și

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Cooperarea Economică Internațională

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces., pornind de la...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Cooperarea Economică Internațională

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces., pornind de la...

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de...

Cooperarea Economică Durabilă a Moldovei în Domeniul Turismului Internațional

INTRODUCERE Călătoriile şi turismul reprezintă cea mai însemnată industrie mondială şi furnizor de locuri de muncă pentru economiile naţionale şi...

Politici Paternaliste și Cooperarea Țărilor Emergente în Cadrul Relațiilor Economice Internaționale

CAPITOLUL I ASPECTE SOCIO-ECONOMICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MONDIALE LA ÎNCEPUT DE MILENIU Schimbările din societate au condus şi la modificări...

Cooperarea – Forma Moderna a Relatiilor Economice Internationale

Cooperarea - ca o modalitate de parteneriat economic implică combinarea unor resurse economice a doi sau mai mulţi agenţi economici din ţări...

Tehnici de Comercializare si Cooperare Economica Internationala

TCCEI True/False Acceptarea ofertei poate fi retractata daca ajunge la ofertant inainte de a fi produs efecte juridice sau chiar in acel moment.A...

Comert Exterior si Cooperarea Economica Internationala

In epoca noastra, nici o tara, indiferent de marimea sau bogatiile sale, nu-si poate asigura toate produsele de care are nevoie numai din productia...

Ai nevoie de altceva?