Creditare bancară pe termen scurt

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27613
Mărime: 211.92KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ioan Trenca
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

Capitolul I

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006

1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului neguvernamental în perioada 2005-2006

1.2 Banca Transilvania, verigă importantă a sistemului bancar românesc: prezentare generală, poziţia în cadrul sistemului bancar, strategia de dezvoltare

Capitolul II

Activitatea de creditare a persoanelor juridice la Banca Transilvania - principii şi norme de creditare

2.1 Oferta generală de credite pentru persoane juridice a Băncii Transilvania

2.2 Creditele pentru persoane juridice: condiţii generale de acordare

2.3 Metode de analiză financiară şi non financiară a solicitanţilor de credite persoane juridice

2.4 Garantarea creditelor bancare pe termen scurt

2.5 Rambursarea şi reeşalonarea creditelor bancare pe termen scurt

Capitolul III

Studiu de caz privind acordarea unui credit pe termen scurt la Banca Transilvania

Capitolul IV

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Anexa

Extras din document

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006

1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului neguvernamental în perioada 2005-2006

Sistemul bancar actual din România este într-o continuă dezvoltare şi transformare, generate de dezvoltarea mediului economic, de cerinţele unei clientele sporite, cu nevoi in creştere şi diversificare, ceea ce presupune soluţii de finanţare moderne şi flexibile. Această necesitate este satisfăcută de caracterul dinamic al dezvoltării şi funcţionării sistemului, datorat impactului pe care acesta îl are cu mediul din care face parte şi anume mecanismul concurenţial al pieţei.

Pe fondul dezvoltării generale a economiei româneşti şi a sistemului său bancar, se constată o puternică expansiune a creditului neguvernamental. La nivel macroeconomic, politica monetară a avut ca obiectiv major ca această expansiune să se facă in condiţiile menţinerii stabilităţii macroeconomice şi a sustenabilităţii finanţării deficitului programat al contului curent al balanţei de plăţi.

Premisele macroeconomice ale expansiunii creditului neguvernamental în ultimii ani au fost, în principal: continuarea dezinflaţiei, creşterea masei monetare, sporirea depozitelor populaţiei, creşterea depozitelor persoanelor juridice, majorarea surselor de creditare din împrumuturi externe, reducerea creditului guvernamental.

In ultimii ani, evoluţia acestor indicatori faţă de anul precedent se prezintă ca în tabelul

nr. 1:

Tabelul nr.1: Evoluţia principalilor indicatori monetari în România

INDICATOR EVOLUŢIE FAŢĂ DE AN PRECEDENT

2004 faţă de 2003 2005 faţă de 2004

Continuarea dezinflaţiei 9,3% faţă de (dec./dec.) 14,1% 8,6% faţă de 14,1% (dec./dec.)

Creşterea masei monetare (M2) +28,1% (dec./dec.) +23,3% (dec./dec.)

Sporirea depozitelor populaţiei +15% +17,3%

Creşterea depozitelor persoanelor juridice :+46,1% +23,9%

Majorarea surselor de creditare din împrumuturi externe +84% +73%

Reducerea creditului guvernamental (creşterea depozitelor publice în sistemul bancar) - 29,8% (dec./dec.) -14,6% (dec./dec.)

Sursa: BNR şi INS

Pe acest fond al dezvoltării macroeconomice, evoluţia creditului neguvernamental în perioada 2004-2006 a fost una ascendenta, aşa cum rezultă din tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2: Evoluţia creditului neguvernamental în România, în perioada 2004-2006

ANUL EVOLUŢIA CREDITULUI NEGUVERNAMENTAL FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT

2004 faţă de 2003 +26,3% (dec./dec.; în termeni reali

2005 faţă de 2004 +33,8% (dec./dec.; în termeni reali), +45,3%(în termeni nominali)

2006 faţă de 2005* +circa 30% (în termeni nominali)

* previziuni înainte de finalizarea anului, ale BNR

Sursa: BNR şi INS

Caracteristici generale ale expansiunii creditului neguvernamental în ultimii ani au fost:

- Creşterea accelerată a creditului neguvernamental începând cu 2001, respectiv o creştere medie anuală: 31,5% în termeni reali (2001-2005)

- Un nivel relativ redus, în dezvoltare sustenabilă, al intermedierii financiare: 21,1% în 2005

- schimbarea structurii pe monede a creditului neguvernamental la finele lunii martie 2006: 50,3 % în lei (39,5% în martie 2005); 49,7% în valută (60,5% în martie 2005);

- o ascensiune puternică a creditului destinat populaţiei, de la niveluri foarte scăzute: 0,7% din PIB în 2001; 7,4% din PIB în 2005

Dinamica şi structura creditului neguvernamental, în ultimii 2 ani (2005 şi 2006), a evoluat, aşa cum rezultă din datele din tabelul nr. 3:

Tabelul nr. 3: Evoluţia dinamicii şi structurii creditului neguvernamental în România

INDICATOR 31 decembrie 2005 31 martie 2006

Evoluţia creditelor în lei faţă de an precedent +56,8%; +16,5%

Evoluţia creditelor în valută +18,9% -1,7%

Ponderea creditelor în lei 39,5% 50,3%

Ponderea creditelor în valută 49,7% 60,5%

Sursa: BNR

Se observă o creştere a creditului în moneda naţională, în detrimentul celor în valută. Masurile BNR de limitare a creditului in valuta, creşterea rezervelor minime in valuta de la 35% la 40% din resursele atrase de bănci în devize străine şi limita pentru creditele in valuta acordate de bănci de maximum 300% din capitalurile proprii, au dat rezultate. În sensul că băncile au fost nevoite să treacă la creditarea în moneda naţională. Astfel, creditul în lei, în special cel pentru populaţie, a fost principalul factor de creştere, cu un ritm anual de 95,7%, în anul 2006. Finanţările în lei pentru populaţie au crescut cu 121,9% faţă de aprilie 2005, la 15,552 miliarde de lei, iar cele pentru firme au avansat cu 78,9%, la 19,520 miliarde de lei. Finanţările în valuta exprimate în lei au crescut cu 22,3% comparativ cu soldul de la finele lunii aprilie 2005.

Creditul neguvernamental a evoluat diferit şi în funcţie de scadenţele de acordare a creditelor, aşa cum rezultă din tabelul nr. 4:

Tabelul nr. 4: Evoluţia creditului neguvernamental pe scadenţe (în termeni reali)

INDICATOR 2005 faţă de 2004 Martie 2006 faţă de martie 2005

Creditele pe termen scurt +17,2% +23,6%

Creditele pe termen mediu +18,4% +16,1%

Creditele pe termen lung +119,6% +136,6%

Sursa: BNR şi INS

Se constată sporirea accelerată a creditelor pentru investiţii şi a celor pentru bunuri de folosinţă îndelungată pe seama consolidării surselor pe termen mediu şi lung ale băncilor

Comerciale.

Evoluţia creditului a fost diferită, în funcţie de tipul clienţilor: populaţie sau corporaţii. O dezvoltare deosebită au avut-o creditele către populaţie, datorită următorilor factori: accentuarea orientării băncilor către retail, reducerea ratelor dobânzilor la creditele în lei şi în valută, creşterea salariului mediu net real în economie. Expansiunea creditelor către populaţie în ultimii doi ani (2005, 2006), este prezentată în tabelul nr. 5:

Tabelul nr.5.a).: Evoluţia creditului către populaţie, în perioada 2005-2006

INDICATOR 2005 faţă de 2004 Martie 2006 faţă de decembrie 2005

Creditele ipotecare şi imobiliare +44,9% +1 %

Creditele de consum +83,6% +15,3%

Sursa: BNR şi INS

În totalul creditelor acordate populaţiei, ponderea creditelor de consum şi a celor ipotecare/imobiliare la 31 martie 2006 reprezintă:

Tabelul nr. 5.b).: Ponderea creditelor de consum şi a creditelor ipotecare, în România şi în zona EURO

INDICATOR În România În zona EURO

Ponderea creditele ipotecare şi imobiliare +22,7% +70,2 %

Ponderea creditelor de consum +77,3% +13,8%

Se observa o situaţie inversă în România faţă de Uniunea Europeană, unde predomină creditul ipotecar şi imobiliar. Creditul acordat populaţiei în România a ajuns să reprezinte 35,4 la sută din creditul neguvernamental.

În acelaşi timp, creditul acordat companiilor şi-a accelerat ritmul lunar de creştere.

Bibliografie

Aurel Berea, Emilia Stoica - Creditul bancar - coordonate actuale şi perspective, Bucureşti, Editura Expert, 2003

Ilie Mihai, Aurel Berea - Sistemul bancar în viziunea europeană şi aderarea la Uniunea Europeană, Editura Expert, Bucureşti, 2004

Nicolae Dănilă -Retail banking, Editura Expert, Bucureşti, 2004

Ioana Duca - Monedă şi credit, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2006

Ilie Mihai, Aurel Berea - Sistemul bancar în viziunea europeană şi aderarea la Uniunea Europeană , Editura Expert, Bucureşti, 2004

Ilie Mihai - Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003

Teodor Roşca - Monedă şi credit, ediţia a II a, Alba Iulia, Editura Altip, 2003

Dumitru Tudorache - Monedă, bănci, credit, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005

Teodora Vâşcu, Nicolae Dardac - Monedă şi credit (1 şi 2), Editura ASE, Bucureşti, 2002

Teodora Vâşcu, Nicolae Dardac - Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

Vasile Turliuc,Ovidiu Stoica,Vasile Cocriş, Angela Boariu,Valentin Dornescu, Dan Chirleşan - Monedă şi credit, Editura Economică, Bucureşti, 2005

***

Florin Georgescu - Evoluţii şi perspective ale creditului neguvernamental în România"

Conferinţa FinMedia: Piaţa creditului - 2006

Raportul lunar BNR, decembrie 2006

Norme metodologice de creditare banca Transilvania

Publicaţii financiar-bancare: Capital, Biz, Ziarul financiar, Săptămâna financiară (2006-2007)

www.bancatransilvania.ro

www.ghişeulbancar.ro

www.efinance.ro

www.wall-street.ro

***

Legea nr. 312 din 28.06.2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (M.O. nr. 582/30.06.2004)

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 99/06.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - M.O. Partea I, nr.1027 din 27 decembrie 2006

Preview document

Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 1
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 2
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 3
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 4
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 5
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 6
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 7
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 8
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 9
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 10
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 11
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 12
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 13
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 14
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 15
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 16
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 17
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 18
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 19
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 20
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 21
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 22
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 23
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 24
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 25
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 26
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 27
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 28
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 29
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 30
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 31
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 32
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 33
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 34
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 35
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 36
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 37
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 38
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 39
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 40
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 41
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 42
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 43
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 44
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 45
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 46
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 47
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 48
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 49
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 50
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 51
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 52
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 53
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 54
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 55
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 56
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 57
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 58
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 59
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 60
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 61
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 62
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 63
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 64
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 65
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 66
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 67
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 68
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 69
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 70
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 71
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 72
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 73
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 74
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 75
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 76
Creditare bancară pe termen scurt - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Creditare bancara pe termen scurt.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Cultura organizațională în instituțiile de administrație publică

Cultura organizaţională este un concept în care s-au afirmat recent şi a influenţat semnificativ modul de gândire şi acţiune al cercetătorilor, a...

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

I N T R O D U C E R E Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare,...

Operațiuni de creditare

Sebeşul este un oraş cu tradiţie în activitatea bancară. Cea mai veche bancă din oraş a fost Muhlbancher tpar und Vorschussvereen - Asociaţia...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Creditarea pe Termen Scurt la Banca Comercială Română a Agenților Economici

CAP.I SISTEMUL DE CREDIT- PARTE A SISTEMULUI FINANCIAR 1.1 CONŢINUTUL SISTEMULUI DE CREDIT În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în...

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Termen Scurt a Inteprinderii

CAPITOLUL1 Conţinutul deciziei de finanţare pe termen scurt a întreprinderii şi impactul său 1.1 Importanţa deciziei de finanţare pe termen scurt...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice

Introducere Decizia de finanţare la nivel microeconomic este influenţată într-o manieră semnificativă de modul în care funcţionează mecanismele...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Creditul bancar - sursă de finanțare a unei societăți comerciale

CAPITOLUL 1 POLITICA DE FINANŢARE A FIRMEI ŞI CREDITAREA BANCARĂ În orice economie modernă există agenţi economici care au un excedent de resurse...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Ai nevoie de altceva?