Creditarea persoanelor fizice la BRD

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 17991
Mărime: 119.62KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Rodica Pripoaie
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR - ASPECTE METODOLOGICE
 3. 1.1. Abordarea etimologică şi istorică a creditului 6
 4. 1.2. Conceptul de credit 7 1.3. Funcţiile şi rolul creditului 9
 5. 1.3.1. Funcţia de repartiţie 9 1.3.2. Funcţia de emisiune 10
 6. 1.3.3. Funcţia de control 10 1.4. Formele creditului în economia de piaţă 11
 7. 1.5. Elementele creditului bancar 15
 8. CAPITOLUL 2 POZIŢIA BĂNCII BRD PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ
 9. 2.1. Istoricul BRD 17
 10. 2.2. Organizarea şi conducerea băncii 27
 11. 2.3. Performanţele BRD-GSG şi locul ei pe piaţă. 34
 12. 2.4. Oferta de produse şi servicii a BRD-GSG către persoane fizice.36
 13. CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI
 14. CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE
 15. 3.1. Politica de acordare de credite către persoane fizice la BRD-GSG 51
 16. 3.2. Acordarea unui credit de consum EXPRESSO pentru nevoi personale nenominalizate 55
 17. 3.3. Acordarea unui credit pentru cumpărarea unui autoturism nou 56
 18. CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 19. 4.1. Avantaje şi dezavantaje în contractarea creditelor pentru nevoi personale 58
 20. 4.2. Posibilităţi de îmbunătăţire a ofertei de produse şi servicii la BRD-GSG 59
 21. Bibliografie 60

Extras din licență

În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei.

Când se vorbeşte de încredere se vorbeşte de cinste adică de calitatea şi de performanţa clientului.

Obiectivul fundamental al documentelor de sinteză şi al raportului financiar este acela de a oferi informaţii relevante, de încredere, inteligibile şi care se supun principiului comparabilităţii.

Fundamentele care stau la baza obţinerii de performanţe ridicate în sistemul bancar sunt :

- Calitatea factorului uman şi relaţia de încredere stabilită între bănci şi clienţii săi;

- Cunoaşterea mediului economic specific în care acţionează clienţii băncii;

- Fundamentarea deciziei băncii pe situaţii şi rapoarte financiare care conţin informaţii utile şi concrete.

În etapa actuală integritatea, competenţa şi reputaţia persoanelor de încredere reprezintă puncte forte în desfăşurarea unei activităţi eficiente.

Necesitatea existenţei şi funcţionării sistemului financiar bancar decurge din faptul că formarea şi gestionarea fondului acestui sistem are pe lângă trăsături comune şi anumite particularităţi specifice pe care le sprijină determinarea de resurse şi modul de alimentare, de modalităţile privind repartizarea şi utilizare fiecărui fond.

Sistemul financiar bancar îndeplineşte un rol important în funcţionarea legii economice care acţionează în societatea noastră în realizarea obiectivelor economice şi sociale.

Când capitalul social şi celelalte fonduri proprii ale agenţilor economici sunt insuficiente pentru a face faţă unor dezvoltări sau necesităţi curente de exploatare firmele pot apela la credite bancare.

Pentru acordarea de credite agenţii economici şi populaţiei băncile folosesc fonduri proprii (capital şi rezerve) precum şi resurse băneşti temporar disponibile atrase din economie şi de la persoane fizice.

De asemenea băncile pot folosi pentru creditare sumele primite de la fondurile de resurse financiare publice (sume rezultate din vânzarea locuinţelor din privatizarea unor active economice şi de altă natură ale statului) precum şi eventualele împrumuturi primite de la organismele financiar bancare internaţionale.

Prin intermediul creditului se mobilizează capitaluri temporare disponibile ale agenţilor economici şi persoane fizice de către bancă şi care împreună cu capitaluri proprii şi celelalte resurse bancare proprii este acordat sub formă de împrumut diferitelor persoane fizice şi juridice.

În economia românească funcţionează bănci cu capital de stat precum şi bănci private, cooperative şi cu capital mixt român şi străin

La sfârşitul anului 2009, în România funcţionau 42 de instituţii de credit. Conform Raportului publicat de Banca Naţională a României structura sistemului bancar este următoarea: 2 bănci cu capital integral sau majoritar de stat (BNR şi CEC Bank), 4 bănci cu capital majoritar privat autohton, 25 de bănci cu capital majoritar străin, zece sucursale ale unor bănci străine şi o reţea cooperatistă.

În acest proiect se face referire la Banca Română de Dezvoltare care este o bancă românească universală şi este prima bancă privatizată.

B.R.D. aparţine uneia dintre cele mai importante grupuri bancare din zona europeană. Cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni de către Grup Groupe Société Générale a reprezentat o reuşită deosebită.

Această bancă oferă serviciile sale clienţilor din întreaga ţară. Ea acceptă depozite de la populaţie şi oferă credite, efectuează plăţi în România şi străinătate, oferă servicii de schimb valutar şi servicii bancare atât pentru clienţi, persoane juridice, cât şi pentru persoane fizice.

B.R.D oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor juridice şi fizice prevăzute prin lege.

În ciuda dificultăţilor create de mediul economic politica de credit a urmat strategia tradiţională a băncii, al cărei scop este de a păstra un portofoliu de credite de bună calitate.

Pentru a-şi atinge obiectivul şi a-şi crea un portofoliu de clienţi fideli pe termen lung B.R.D a încercat să diversifice gama de produse oferite clienţilor, societăţilor comerciale prin dezvoltarea unor servicii generale de venit şi prin valorificarea oportunităţilor care apar din servicii şi din vânzări adaptate noilor clienţi.

Rezultatul acestei strategii s-a dovedit a fi benefic pentru activitatea de creditare.

CAPITOLUL 1

CREDITUL BANCAR - ASPECTE GENERALE

1.1. ABORDAREA ETIMOLOGICĂ ŞI ISTORICĂ A CREDITULUI

Etimologic, cuvântul credit este de origine latină ,,creditum - creditare”, care înseamnă ,,a crede”, ,,a avea încredere”. Această origine a noţiunii de credit scoate în evidenţă un element psihologic al existenţei creditului: încrederea.

În literatura de specialitate, creditul este abordat din două puncte de vedere:

o din punct de vedere juridic - este un contract încheiat între creditor şi debitor;

o din punct de vedere economic - este o categorie economică ce exprimă relaţii.

de repartiţie a unei părţi din produsul naţional brut în vederea satisfacerii unor nevoi de capital

Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al preoţilor.

Codul lui Hammurabi tratează noţiunea de credit încă de la începutul mileniului II î.Hr.

Negustoria de bani a apărut cu mult înaintea băncilor, existând probabil la egipteni şi fenicieni, dar în mod sigur la greci - ,,trapeziţii”- şi la romani - ,,argintarii”. Activitatea acestora însă în realitate îmbracă forme de cămătărie, adică un împrumut pentru care se percepea o dobândă foarte ridicată.

Încă din evul mediu, din rândurile negustorilor, zarafii s-au separat ca pătură socială şi se ocupau cu comerţul de monede locale şi monede străine. În mâinile zarafilor se concentrau disponibilităţile monetare ale negustorilor evitându-se astfel riscurile de păstrare a valorilor.

Concentrarea sumelor în monedă în mâinile zarafilor, la început pentru o perioadă relativ scurtă, se limita la păstrarea în deplină siguranţă a monedelor de aur ale celor care îl deţineau puterea şi ale negustorilor. După un timp din sumele păstrate, zarafii au început să acorde credite.

O parte importantă din zarafi, odată cu dezvoltarea societăţii, s-au transformat treptat în bancheri.

Bibliografie

1. ANDRONACHE Virgil, Banca şi operaţiunile comerciale; speţe şi soluţii practice în raporturile dintre bancă şi client, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;

2. APAN Rodica Diana, Creditul destinat consumului şi domeniile conexe, Editura Sfera, Cluj Napoca, 2007;

3. APAN Rodica Diana - Creditul destinat consumului - Protecţia intereselor economice ale consumatorilor, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2004;

4. BEJU Daniela, Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţe, Cluj Napoca, 2004;

5. COCRIŞ Vasile, CHIRESLEAN Dan, Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare: Teorie şi cazuri practice, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007;

6. DARDAC Nicolae, BARBU Teodora, Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;

7. DEDU Vasile, ENCIU Adrian, Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

8. GANEA Tudor, Politici manageriale şi tehnici bancare, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2005;

9. MANDOIU Nicolae, Reglementari contabile, Con Fisc, 2011;

10. ROŞCA Teodor, Monedă şi credit, Editura Altip, Alba Iulia, 2001;

11. TEMEŞ Ioan, Contabilitate bancară, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002;

12. TRENCA Ioan, Metode şi tehnici bancare, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj Napoca, 2002;

13. TURLIUC Vasile, COCRIŞ Vasile, BOARIU Angela, DORNESCU Valentin, STOICA Ovidiu, CHIRLEŞAN Dan, Moneda şi credit, ECONOMICĂ,

14. BRD raport anual 2010;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1023 din 22 decembrie 2006

16. http://www.brd.ro

17. http://www.bnr.ro

18. www.europa.eu.int.

19. Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, modificată şi completată prin Directiva 90/88/CEE a Consiliului din 22 februarie 1990 şi prin Directiva 98/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998;

20. Raport din 11.05.1995 asupra aplicării Directivei 87/102/CEE;

21. Raport din 12.04.1996 asupra aplicãrii Directivei 90/88/CEE;

22. Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene din 9 noiembrie 1995 cu privire la creditul destinat consumului;

23. Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene din 26 noiembrie 2001 cu privire la creditul şi îndatorarea consumatorilor;

24. Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului din 11 septembrie 2002 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumatorilor, cu următoarele Amendamente:

- Amendements présentés par les membres du Comité des Affaires Légales sur la directive relative au crédit à la consommation - décembre 2003 à février 2004;

- Amendements de compromis 1-20 du 11 mars.

25. Documentele de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 1999.

Preview document

Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 1
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 2
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 3
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 4
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 5
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 6
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 7
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 8
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 9
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 10
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 11
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 12
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 13
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 14
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 15
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 16
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 17
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 18
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 19
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 20
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 21
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 22
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 23
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 24
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 25
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 26
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 27
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 28
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 29
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 30
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 31
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 32
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 33
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 34
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 35
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 36
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 37
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 38
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 39
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 40
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 41
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 42
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 43
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 44
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 45
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 46
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 47
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 48
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 49
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 50
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 51
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 52
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 53
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 54
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 55
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 56
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 57
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 58
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 59
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 60
Creditarea persoanelor fizice la BRD - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Creditarea persoanelor fizice la BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea persoanelor juridice

CAPITOLUL I. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Necesitatea şi condiţiile apariţiei creditului Creditul a apărut pe baza dezvoltării...

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Analiza Pieței Creditelor de Nevoi Personale în România

1. Piaţa creditelor de nevoi personale în România Activitatea bancară de retail în România s-a dezvoltat începând din anul 2000, până atunci...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Macroeconomie

CAPITOLUL 1 - PIAŢA MONETARĂ Banii constituie obiectul tranzacţiilor pe piaţa monetară. Folosirea lor condiţionează funcţionarea tuturor pieţelor,...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

Practică BRD

I.Prezentare generală BRD Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a...

Monografie BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Organizarea și activitatea unei bănci comerciale pe exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi...

Practică de specialitate

Introducere În cadrul acestei lucrări vor fi urmărite o multitudine de aspecte, acestea având rolul de a reflecta o imagine cât mai fidelă asupra...

Practică BRD-GSG - agenția Târgu-Neamț

Capitolul 1 1.1 Istoricul si evolutia BRD-GSG La 1 decembrie 1990. Banca Română pentru Dezvoltare a fost infiinţată ca banca independenta cu...

Credite acordate de Banca Persoanelor Fizice - BRD

Cap.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA BANCII ROMANE PENTRU DEZVOLTARE – GROUPE SOCIETE GENERALE 1.1.SCURT ISTORIC.REZULTATE FINANCIARE BRD...

Practică - BRD

1. Prezentarea unităţii bancare 1.1 Istoricul grupului Société Générale Grupul SG a fost înfiinţat în anul 1864 urmând ca în anul 1871 să se...

Ai nevoie de altceva?