Creditul Bancar

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 41044
Mărime: 159.30KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Claudiu Deca
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT SI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE.4

CAPITOLUL I

CREDITUL.5

1.1. Noţiunea de credit.5

1.2. Clasificarea creditului.8

1.3. Funcţiile şi rolul creditului .17

1.4. Condiţiile creditului.20

CAPITOLUL II

CREDITUL BANCAR.23

2.1.Concept general. Trăsături.23

2.2.Resursele de creditare.40

2.3.Angajarea resurselor bancare.47

CAPITOLUL III

CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE.52

3.1. Noţiuni generale.52

3.2.Creditarea persoanelor juridice.53

3.3. Creditarea persoanelor fizice.60

3.4.Instrumentele prin care BNR influenteaza politica de creditare

a bancilor de creditare.61

3.4.1.Manevrarea taxei rescontului ca politică monetară de credit.62

3.4.2.Politica operaţiunilor la piaţa liberă (open-market).64

3.4.3.Sistemul rezervelor minime obligatorii.66

3.5.Reforma bancară.68

CAPITOLUL IV

ROLUL CREDITELOR ÎN REFORMAREA ECONOMIEI

NAŢIONALE.71

4.1.Consideraţii generale.71

4.2.Privatizarea şi capitalul străin.73

CAPITOLUL V

FINANSBANK ( ROMÂNIA ) S.A. .77

5.1. Prezentare generală.77

5.2.Operaţiuni efectuate de Finansbank ( România ) S.A.79

5.3.Produse şi servicii bancare oferite de Finansbank ( România ) S.A.83

5.4.Procesul de creditare specific Finansbank ( România ) S.A.85

5.4.1. Principii generale de creditare bancară.85

5.4.2. Politica de creditare a băncii Finansbank S.A.88

5.4.3. Beneficiarii creditelor acordate de Finansbank S.A.97

5.4.4. Analiza portofoliului de credite al Finansbank S.A.102

5.4.5. Forme de garantii acceptate de Finansbank S.A.106

5.5.Specificitatea unor operaţiuni curente si strategice la Finansbank

( România ) S.A.113

5.5.1. Acordarea unei limite de credit.113

5.5.2. Metodologia de calcul a riscului bancar.117

5.5.3. Măsuri de prevenire a riscului de credit în practica băncii

Finansbank ( România ) S.A.123

CONCLUZII.130

BIBLIOGRAFIE.132

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie atât în occident cât şi în ţara noastră, ceea ce m-a determinat să-mi aleg ca temă a lucrării de licenţă “creditul bancar”.

Lucrarea se cuprinde în patru capitole, în care sunt prezentate elementele determinante ale creditului, astfel:

Capitolul I, intitulat Creditul, analizează noţiunea de credit în ansamblul său, pornind de la etimologia cuvântului, precizand apoi funcţiile, rolul creditului cât şi condiţiile unui credit.

Cel de-al doilea capitol: Creditul bancar, nuanţează conceptul general şi trăsăturile creditului bancar, resursele bancare pe care o bancă le angajează în vederea unui credit bancar.

În cel de-al treilea capitol este prezentată creditarea persoanelor fizice şi juridice, politica de creditare promovată de B.N.R. şi reforma bancară.

Rolul creditelor în reformarea economiei naţionale, reprezintă cel de-al patrulea capitol al lucrării de licenţă, urmărind prin punctele sale să arate importanţa deosebită pe care o are în economia naţională creditul, privatizarea şi capitalul străin.

O importanţă deodebită o deţine studiului de caz, care constă într-o analiză aprofundată a operaţiunilor efectuate de Finansbank, produselor şi serviciilor bancare oferite de Finansbank, precum şi a procesului de creditare specific Finansbank.

Lucrarea de licenţă se încheie cu concluziile, pe care mi le-am exprimat în urma analizei pe care am realizat-o prin studiul unor lucrări de specialitate şi a legislaţiilor în vigoare existente în România.

CAPITOLUL I

CREDITUL

I.1. NOŢIUNEA DE CREDIT

Creditul, ca şi moneda este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la rezolvarea unor probleme economice, sociale sau legate de procesul de schimb .

Printre primele operaţiuni, cu caracter economic înfăptuite de indivizi care au trecut de la viaţa izolată, individuală, la o formă de viaţă socială a fost schimbul în natură şi ca o consecinţă imediată a lui a apărut creditul care este tot un schimb, cu singura particularitate că în momentele schimbului se intercalează factorul timp.

În orice tranzacţie de schimb, în mod obişnuit, fiecare din părţi oferă celeilalte un echivalent. Atunci când una din părţi convine să primească echivalentul la care are dreptul la o dată viitoare, se spune că este vorba de un schimb pe credit .

Indiferent de modul în care s-a născut şi a evoluat activitatea economică a omenirii, creditul a apărut înaintea oricărui sistem si instrument de schimb.

Etimologic, creditul îşi are originea în cuvântul latin “creditum - credere”, care înseamnă a crede, a se încrede sau a avea încredere. Această origine a noţiunii de credit scoate în evidenţă un element psihologic absolut necesar existenţa unei operaţiuni de împrumut – încredere.

Creditul, fiind o categorie de natură economico-financiară a format obiectul unor ample cercetări în literatura de specialitate. Analizând unele definiţii cu privire la credit, vom constata o diversitate de opinii, diferenţa dintre ele fiind determinată de punctul de vedere din care este privit creditul.

Astfel, prof. W. Sombrat, oferă o definiţie sintetică, dar expresivă, când spune: “creditul este puterea de cumpărare, fără a deţine numerar”. Într-o manieră asemănătoare, prof. C. Gide defineşte creditul ca fiind “schimbul unei bogăţii prezente, contra unei bogăţii viitoare”. Prof. F. Leitner defineşte creditul ca un “act economic care face să nască în favoarea unui individ un drept de a dispune în mod permanent de bunurile sau serviciile puse la dispoziţia lui, de un alt individ, în cadrul termenului pentru care a fost acordat”. La rândul său prof. V. Slăvescu arată că “este vorba de o operaţiune de credit sau ne găsim în faţa unui fapt economic, numit credit, ori de câte ori este vorba de cedarea unei sume de bani, efectuată într-un moment dat, din partea unui subiect economic, cu obligaţia pentru acesta din urmă de a restitui mai târziu, la un termen fixat, suma primită, plus o sumă de bani care se chemă interes sau dobândă”. Adept al definiţiilor succinte, prof. A. Page defineşte creditul ca fiind “schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare” .

Preview document

Creditul Bancar - Pagina 1
Creditul Bancar - Pagina 2
Creditul Bancar - Pagina 3
Creditul Bancar - Pagina 4
Creditul Bancar - Pagina 5
Creditul Bancar - Pagina 6
Creditul Bancar - Pagina 7
Creditul Bancar - Pagina 8
Creditul Bancar - Pagina 9
Creditul Bancar - Pagina 10
Creditul Bancar - Pagina 11
Creditul Bancar - Pagina 12
Creditul Bancar - Pagina 13
Creditul Bancar - Pagina 14
Creditul Bancar - Pagina 15
Creditul Bancar - Pagina 16
Creditul Bancar - Pagina 17
Creditul Bancar - Pagina 18
Creditul Bancar - Pagina 19
Creditul Bancar - Pagina 20
Creditul Bancar - Pagina 21
Creditul Bancar - Pagina 22
Creditul Bancar - Pagina 23
Creditul Bancar - Pagina 24
Creditul Bancar - Pagina 25
Creditul Bancar - Pagina 26
Creditul Bancar - Pagina 27
Creditul Bancar - Pagina 28
Creditul Bancar - Pagina 29
Creditul Bancar - Pagina 30
Creditul Bancar - Pagina 31
Creditul Bancar - Pagina 32
Creditul Bancar - Pagina 33
Creditul Bancar - Pagina 34
Creditul Bancar - Pagina 35
Creditul Bancar - Pagina 36
Creditul Bancar - Pagina 37
Creditul Bancar - Pagina 38
Creditul Bancar - Pagina 39
Creditul Bancar - Pagina 40
Creditul Bancar - Pagina 41
Creditul Bancar - Pagina 42
Creditul Bancar - Pagina 43
Creditul Bancar - Pagina 44
Creditul Bancar - Pagina 45
Creditul Bancar - Pagina 46
Creditul Bancar - Pagina 47
Creditul Bancar - Pagina 48
Creditul Bancar - Pagina 49
Creditul Bancar - Pagina 50
Creditul Bancar - Pagina 51
Creditul Bancar - Pagina 52
Creditul Bancar - Pagina 53
Creditul Bancar - Pagina 54
Creditul Bancar - Pagina 55
Creditul Bancar - Pagina 56
Creditul Bancar - Pagina 57
Creditul Bancar - Pagina 58
Creditul Bancar - Pagina 59
Creditul Bancar - Pagina 60
Creditul Bancar - Pagina 61
Creditul Bancar - Pagina 62
Creditul Bancar - Pagina 63
Creditul Bancar - Pagina 64
Creditul Bancar - Pagina 65
Creditul Bancar - Pagina 66
Creditul Bancar - Pagina 67
Creditul Bancar - Pagina 68
Creditul Bancar - Pagina 69
Creditul Bancar - Pagina 70
Creditul Bancar - Pagina 71
Creditul Bancar - Pagina 72
Creditul Bancar - Pagina 73
Creditul Bancar - Pagina 74
Creditul Bancar - Pagina 75
Creditul Bancar - Pagina 76
Creditul Bancar - Pagina 77
Creditul Bancar - Pagina 78
Creditul Bancar - Pagina 79
Creditul Bancar - Pagina 80
Creditul Bancar - Pagina 81
Creditul Bancar - Pagina 82
Creditul Bancar - Pagina 83
Creditul Bancar - Pagina 84
Creditul Bancar - Pagina 85
Creditul Bancar - Pagina 86
Creditul Bancar - Pagina 87
Creditul Bancar - Pagina 88
Creditul Bancar - Pagina 89
Creditul Bancar - Pagina 90
Creditul Bancar - Pagina 91
Creditul Bancar - Pagina 92
Creditul Bancar - Pagina 93
Creditul Bancar - Pagina 94
Creditul Bancar - Pagina 95
Creditul Bancar - Pagina 96
Creditul Bancar - Pagina 97
Creditul Bancar - Pagina 98
Creditul Bancar - Pagina 99
Creditul Bancar - Pagina 100
Creditul Bancar - Pagina 101
Creditul Bancar - Pagina 102
Creditul Bancar - Pagina 103
Creditul Bancar - Pagina 104
Creditul Bancar - Pagina 105
Creditul Bancar - Pagina 106
Creditul Bancar - Pagina 107
Creditul Bancar - Pagina 108
Creditul Bancar - Pagina 109
Creditul Bancar - Pagina 110
Creditul Bancar - Pagina 111
Creditul Bancar - Pagina 112
Creditul Bancar - Pagina 113
Creditul Bancar - Pagina 114
Creditul Bancar - Pagina 115
Creditul Bancar - Pagina 116
Creditul Bancar - Pagina 117
Creditul Bancar - Pagina 118
Creditul Bancar - Pagina 119
Creditul Bancar - Pagina 120
Creditul Bancar - Pagina 121
Creditul Bancar - Pagina 122
Creditul Bancar - Pagina 123
Creditul Bancar - Pagina 124
Creditul Bancar - Pagina 125
Creditul Bancar - Pagina 126
Creditul Bancar - Pagina 127
Creditul Bancar - Pagina 128
Creditul Bancar - Pagina 129
Creditul Bancar - Pagina 130
Creditul Bancar - Pagina 131
Creditul Bancar - Pagina 132
Creditul Bancar - Pagina 133
Creditul Bancar - Pagina 134
Creditul Bancar - Pagina 135

Conținut arhivă zip

  • Creditul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Operațiuni de creditare

Sebeşul este un oraş cu tradiţie în activitatea bancară. Cea mai veche bancă din oraş a fost Muhlbancher tpar und Vorschussvereen - Asociaţia...

Creditare bancară pe termen scurt

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului...

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Pregătirea unui studiu de fezabilitate în vederea unui proiect de investiții

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări de diplomă este de a trata într-o manieră profesională importanţa investiţiilor in contextual dezvoltării...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?