Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 18573
Mărime: 483.13KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Marginean
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. CRIZELE ECONOMICE ȘI CICLICITATEA LOR 4

1.1 DEFINIȚII 4

1.2 CONCEPȚII DOCTRINARE ȘI TEORII REFERITOARE LA CRIZELE ECONOMICE 8

1.3 ISTORIA CRIZELOR ÎN SECOLELE XX ȘI XXI 12

1.4 CAUZE ȘI EFECTE 14

CAPITOLUL 2. CRIZA CA ȘI COMPONENTĂ A CICLICITĂȚII ECONOMICE 16

2.1 FLUCTUAȚIILE ACTIVITĂȚII ECONOMICE 16

2.2 DIVERSITATEA CICLURILOR ECONOMICE 17

2.3 CRIZELE ECONOMICE. CAUZELE EVOLUTIEI CICLICE 19

2.4 POLITICI ECONOMICE ANTICICLICE 21

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ ”CRIZA ECONOMICĂ ÎN EUROPA” 23

3.1 CRIZA DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ 23

3.1.1 Introducere 23

3.1.2 Mari crize din trecut 24

3.2 CAUZELE FUNDAMENTALE ALE CRIZEI ECONOMICE ACTUALE 28

3.2.1 Introducere 28

3.2.2 Cronologia principalelor evenimente 30

3.2.3 Forțele globale din spatele crizei 32

3.3 EFECTELE CRIZEI ECONOMICE 34

3.3.1 Introducere 34

3.3.2 Evoluția PIB 35

3.3.3 Evoluția ratei șomajului 37

3.3.4 Inflația 39

3.3.5 Deficit bugetar 40

3.4 MĂSURI LUATE PENTRU CONTRACARAREA CRIZEI 41

CONCLUZII 44

Extras din document

INTRODUCERE

Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război. Deși mărimea și amploarea ei sunt excepționale, criza actuală are multe caracteristici în comun cu episoade de recesie similare din trecut. Criza a fost precdată de o perioadă lungă de creștere rapidă a creditelor, a primelor de risc reduse, abundența de lichiditate, pârghia puternică, creșterea prețurilor activelor și dezvoltarea bulelor în sectorul imobiliar.

Astfel de întâmplări au mai avut loc și în trecut (de exemplu în Japonia și țările nordice la începutul anilor 1990, criza din Asia de la sfârșitul anilor 1990). Cu toate acestea, de data aceasta este diferit. Criza actuală este globală și se aseamănă cu evenimentele care au dus la Marea Depresiune din anii 1930.

In timp ce Marea Depresiune este considerată ca fiind cel mai bun punct de referință în ceea ce privește declanșatorii financiari, ea servește de asemenea și ca o lecție bună. In prezent, guvernele și băncile centrale sunt conștienți de necesitatea evitării greșelilor politice comune în acea perioadă, atât în UE cât și în alte părți. Spre deosebire de experiența trăită în timpul Marii Depresiuni, țări din Europa și din alte părți, nu au recurs la protecționism de nivelul celui din anii 1930. Acest lucru demonstrează importanța coordonării Uniunii Europene, chiar dacă criza actuală oferă oportunitatea de noi progrese în acest sens.

In stadiile incipiente, criza s-a manifestat ca o lipsă acută de lichidități în rândul instituțiilor financiare, acestea experimentând condiții tot mai aspre în rostogolirea datoriilor (de obicei de scurtă durată). In această fază, au crescut preocupările instituțiilor financiare legate de solvabilitate, dar un colaps sistemic a fost considerat improbabil. Această convingere s-a schimbat dramatic în 2008, atunci când o mare bancă americană de investiții (Lehman Brothers) a intrat în incapacitate de plată. Increderea s-a prăbușit, investitorii și-au lichidat masiv pozițiile și piețele bursiere au intrat intr-o stare de haos. De atunci, economia Uniunii Europene a intrat în cea mai abruptă recesiune de la Marea Depresiune încoace. Transmiterea problemelor din sistemul financiar la economia reală s-a produs cu o viteză record, afectând investițiile în afaceri și cererea de uz casnic (în special pentru bunuri de folosință îndelungată și locuințe), prin intermediul restrângerii creditelor și a pierderii încrederii. Transmiterea în afara granițelor s-a produs și ea extrem de rapid, ca urmare a legăturilor strânse din cadrul sistemului financiar, și de asemenea, a lanțurilor de aprovizionare puternic integrate pe piețele de produse la nivel global.

Recesiunea aflată în curs de desfășurare este, așadar, capabilă să lase urme adânci și de lungă durată asupra performanței economice, și implică dificultăți sociale de mai multe feluri. Impactul creșterii rapide a șomajului s-au resimțit odată cu crizele de pe piețele imobiliare.

Rămâne totuși o întrebare, dacă această criză va slăbi stimulentele pentru reforma structurală și va afecta astfel în continuare în mod negativ creșterea potențială, sau dacă aceasta va oferi oportunitatea de a întreprinde acțiuni politice de anvergură.

Am optat pentru alegerea temei ”Criza economică – cauze efecte și răspunsuri” datorită faptului că este o problemă actuală, cu care ne confruntăm în momentul de față, iar o aprofundare a acestui subiect mi s-a părut necesară pentru o mai bună înțelegere a fenomenului de criză în general, și a particularităților crizei actuale în special. Cum astfel de evenimente sunt considerate ca fiind istorice, am profitat de faptul că ea este încă în plină desfășurare și am studiat, am aprofundat și am analizat cauzele, efectele și măsurile de contracarare a efectelor crizei economice din prezent.

Această lucrare este structurată în trei capitole. Primul capitol sintetizează aspecte teoretice importante ale noțiunilor și conceptelor de criză economică, doctrine și teorii economice legate de acest subiect, cât și o scurtă prezentare a celor mai importante crize economice și financiare din trecut, și a cauzelor care au stat la baza producerii lor.

In cel de-al doilea capitol am abordat criza ca și o componentă a ciclicității economice, o formă normală, firească a activității economice. Evoluția vieții economice este una ciclică, ondulatorie și în general ascendentă. Ciclurile economice diferă între ele, nu există două cicluri identice prin configurația fazelor sau prin durata lor, nici în interiorul aceleași țări, dar nici în țări diferite. De aceea, am ales să explic aceste concepte și să evidențiez particularitățile pe care acestea le pot avea.

Cel de-al treilea capitol reprezintă partea practică a acestei lucrări, și anume prezentarea principalelor cauze care au stat la baza declanșării crizei economice actuale globale, a efectelor pe care aceasta le-a avut asupra economiei, și a măsurilor ce s-au impus sau urmează să fie impuse.

La finalul lucrării se află câteva concluzii și perspective legate de actuala criză, despre contextul în care se desfășoară și despre modul în care aceasta a afectat anumite țări și despre modul în care aceasta a fost abordată.

Bibliografie

- Alex Berca ”Crizele economice și ciclicitatea lor” 2010 pp 27-42

- Cristian Păun, ” Cauzele, propagarea şi efectele crizelor într-o lume din ce în ce mai globalizată”, Sfera Politicii, VOLUMUL XVIII, NUMĂRUL 6 (148), iunie 2010, pp11-22

- Dan Popescu, curs ”Macroeconomie”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Economice, 2007, pp 75-86

- Felix-Costinel Totir, Ingrid-Mihaela Dragotă, ”Criza economică şi financiară actuală – aspecte noi sau revenirea la vechile probleme? Paradigme, cauze, efecte şi soluţii adoptate”, Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp. 131-153

- George Haralambie, ” Criza globală şi teoria ciclicităţii”, Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 11(564), pp. 67-77

- Silvia Mărginean, Ramona Orăştean, Globalization and Economic Crisis in European Countries, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol.3, No.1, 2011, pp. 209-218

- Silvia Mărginean, “Patterns of economic growth in European Union. A post-crisis evaluation”, Revista economica, nr. 2 (55)/2011, pp. 446-452

- Silvia Mărginean, Roberta Mihaela Stanef, Alina Ștefania Crețu, The Crisis of Economic Theory in the Middle of the Economic Crisis, Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII (2011), No. 5(558), pp. 159-168

Pagini WEB:

- http://www.stiucum.com/economie/economie-generala/Ciclicitatea-activitatii-econo22275.php

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14062013-AP/EN/2-14062013-AP-EN.PDF

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF

- http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

Preview document

Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 1
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 2
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 3
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 4
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 5
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 6
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 7
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 8
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 9
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 10
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 11
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 12
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 13
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 14
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 15
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 16
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 17
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 18
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 19
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 20
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 21
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 22
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 23
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 24
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 25
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 26
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 27
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 28
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 29
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 30
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 31
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 32
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 33
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 34
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 35
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 36
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 37
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 38
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 39
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 40
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 41
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 42
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 43
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 44
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 45
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 46
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 47
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 48
Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri.docx

Alții au mai descărcat și

Criza Economica in Romania

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Analiza si Prognoza Indicatoriilor Economici - Indicatorii de Echilibru Financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Criza Economica - Cauze, Efecte, Solutii

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Criza Economica din 1929-1933 si Actuala Criza Economica Mondiala

1. Introducere Evenimentele din ultima vreme îmi oferă prilejul unei analize, care este, înainte de toate, o paralelă privind două procese majore,...

Somajul in Romania - Cauze si Efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Marea Criză Economică și Actuala Criză Economică

CAPITOLUL 1 - Termenul de „criză”, forme şi caracteristici În primul rând ar trebui să definim ce este aceea o criză. Trebuie spus că în evoluţia...

Cadrul General al Apariției Crizei Actuale

În momentul de faţă, suntem martorii celei mai spectaculoase crize, din 1930 încoace. Preţurile cresc exponenţial sau scad inexplicabil de mult,...

Te-ar putea interesa și

Nestorianismul

Nestorianismul I. Etape nestoriene în istoria umanităţii Sfântul Apostol Pavel spune tuturor creştinilor: „Căci lupta noastră nu este împotriva...

Metode de Cercetare - Forta de Munca pe Timp de Criza - Studentii

Introducere Locul de muncă reprezintă o etapă importantă în viața oamenilor și posibilitatea de a pune în practică toate cunoștințele acumulate...

Planul de Contingenta

NOTIUNI GENERALE O premisa de baza pentru un bun management strategic este conceperea unor planuri de actiune pentru a gestiona evenimente...

Relatii Internationale

1. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1. Avantajele comerţului internaţional Fără comerţ internaţional am fi cu toţii mult mai săraci. Ar fi unele...

Politici Monetare

1. Conceptul de teorie monetară Evoluţia teoriei economice nu a fost nici pe departe o ascensiune liniară către certitudinile actuale ci, ca...

Elaborarea unei propuneri de politică publică în domeniul cultură

I. PREZENTAREA DOMENIULUI DE ELABORARE A POLITICII 1. Cultura - caracteristici generale Fiecare persoană are dreptul de a participa la viața...

Criza Asiatică

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND NOŢIUNEA DE CRIZĂ 1.1. Noţiunea de criză Conceptul de criză este greu de definit. Originea cuvântului criză se...

Strategii Financiar Monetare de Contracarare a Efectelor Crizei in State ale UE

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND STRATEGIILE DE COMBATERE A EFECTELOR CRIZEI LA NIVEL DE UNIUNE EUROPEANĂ 1.1. Criza financiară în Uniunea Europeană –...

Ai nevoie de altceva?