Crize Economice și Politici Anticrize

Licență
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 25327
Mărime: 99.50KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coban Marina
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA Catedra „Economie Generală”

Cuprins

Introducere 3

1 Criza economică – concept şi factorii care influenţează asupra ei 5

1 1 Criza economică – o problemă actută a mai multe ţări 5

1 2 Consecinţele şocurilor asupra cererii şi ofertei 16

1 3 Ciclul economic şi caracteristicile fluctuaţiilor ciclice 29

2 Căile de depăşire a crizei economice 41

2 1 Strategii ale restructurării economiei 41

2 2 Strategii ale perfecţionării comportamentului sistemului economic 50

2 3 Strategii „curative” şi strategii „de dezvoltare”: esenţă şi rezultatul implementării 56

3 Politici anticrize în republica Moldova 60

3 1 Efectele politicii de macrostabilitate 62

3 2 Rezultatele politicii de restructurare 66

3 3 Analiza politicii de creştere economică 71

Concluzii şi propuneri 76

Bibliografie 79

Extras din document

Introducere

Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul istorizmului e deosebit de necesar atunci cînd este vorba de viaţa socială sau legileei, inclusiv activitatea în domeniul economiei.

În orice fenomen sau proces economic aflăm nu numai calităţi noi, dar şi elemente „genetice”, „moştenite” din trecut. Acestei legităţi i se supune şi procesul istoric al apariţiei, dezvoltării şi schimbării concepţiilor economice.

Abaterea problematicii crizei economice cu care ese confruntată în prezent economia republicii presupune o analiză concretă şi soluţiilor penru redresarea şi dezvoltarea economiei.

Criza economică poate fi definită ca o manifestare a unor perturbări şi dereglări de amplasare în desfăşurarea activităţii economice şi inversarea de la faza ascedentă la cea descedentă a ciclului, exprimată prin creşterea stocurilor de produse nevîndute şi reducerea producţiei, prin scăderea preţurilor (pînă la cel de-al doilea război mondial), prin şomaj şi căderea cotaţiilor bursiere.

Criza economică din Republica Moldova constituie preocuparea majorităţii populaţiei şi în special a specialiştilor de cercetare, din sectorul economic, a oamenilor politici. Aşa dar cuprizînd aspecte ce ţin de disproporţionalitatea ramurilor economiei naţionale, de proasta gestionare a resurselor, de uzura fizică şi morală a tehnologiilor, criza este amplificată şi de problema schimbării de sistem de la o economie centralizat planificată la o economie de piaţă.

Economia de piaţă este o aşa formă de organizare în care consumatorii şi producătorii individuali interacţionează prin intermediul pieţii cu scopul rezolvării problemelor economice.

Criza prin care trece la momentul dat economia republicii se deosebeşte în mod fundamental de crizele economice clasice şi nu este urmarea unei evoluţii fireştia a activităţii economice, o freză de depresiune a ciclului economic.

Această criză este de un tip aparte, caracterizîndu-se prin trăsăturile sale proprii, care se accentuează continuu, aducînd economiei prejudicii greu de depăşit fiind aprofundată de criza social-politică şi morală, care se manifestă astăzi în societatea noastră.

Structura tezei de licenţă include introducerea, trei capitole, încheierea,bibliografia.

Capitolul I- „Criza economică - concept şi factorii care influenţează asupra ei – fenomenul creşterii şi dezvoltării economice trebuie privit prin prisma influenţelor pe care volumul şi calitaea factorilor dezvoltării economice le au asupra dinamicii economice cît şi a rolului efectelor acestor procese. mcroeconomice asupra regenerării cantitative şi calitative a factorilor de producţie.

Cpitolul II – „Căile de depăşire a crizelor economice” – economia naţională este un complex, dinamic şi cu autoreglare, adică este un sistem cibernetic. Orice sistem se caracterizează prin trei atribute fundamentale: structură, funcţionalitate, comportament. Reforma unui asemenea sistem care a devenit învechit presupune, în mod firesc, măsuri drastice pe linia perfecţionării structurii sale (restructurării economice) şi pe linia perfecţionării funcţionalităţii sale (eficientizării tuturor sectoarelor de activitate) şi pe linia perfecţionării comportamentului său (perfecţionării mecanismelor sale de funcţionare).

Capitolul III – „Politici anticrize din Republica Moldova”- politicile anticriză bazate pe ofertă consideră ameliorarea stimulenţilor pentru producătorii în scopul sporirii ofertei acestora drept cheia de boltă a creşterii economice. În acest sens, adepţii lor preconizează două mari grupe de măsuri: a) reforme structurale care să permită afirmarea concurenţei şi preţurilor libere, prin eliminarea centrelor de putere economică (oligopoluri, centrale sindicale), care pot obţine venituri independent de evoluţia ofertei; b) manevrarea pîrghiilor economice trbuie astfel să se ofere perspective bune de profit pentru producători, care, astfel stimulaţi, vor spori oferta.

1. Criza economică – concept şi factorii care influenţează asupra ei

1. Criza economică – o problemă actută a mai multe ţări

Criza economică din Republica Moldova din 1999 constituie preocuparea majorităţii populaţiei şi mai ales a specialiştilor din cercetare, din sectorul economic, a oamenilor politici. Cuprinzînd aspecte ce ţin de disproporţionalitatea ramurilor economiei naţionale, de proasta gestionare a resurselor, de uzura fizică şi morală a tehnologiilor, criza este amplificată şi de schimbării de sistem de la o economie centralizat planificată la o economie de piaţă.

Criza prin care trece la momentul dat economia republicii se deosebeşte în mod fundamental de crizele economice clasice şi nu este urmarea unei evoluţii fireşti activităţii economice, o fază de depresiune a ciclului economic. Această criză este de un tip aparte, caracterizîndu-se prin trăsaturile sale proprii, care se accentuează continuu, aducînd economiei prejudicii greu de depăşit fiind aprofundată de criza social-politică şi morală, care se manifestă astăzi în societatea noastră. Unele carecteristici specifice crizei economiei se manifeestă prin:

Preview document

Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 1
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 2
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 3
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 4
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 5
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 6
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 7
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 8
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 9
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 10
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 11
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 12
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 13
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 14
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 15
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 16
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 17
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 18
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 19
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 20
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 21
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 22
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 23
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 24
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 25
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 26
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 27
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 28
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 29
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 30
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 31
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 32
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 33
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 34
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 35
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 36
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 37
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 38
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 39
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 40
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 41
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 42
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 43
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 44
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 45
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 46
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 47
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 48
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 49
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 50
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 51
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 52
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 53
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 54
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 55
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 56
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 57
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 58
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 59
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 60
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 61
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 62
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 63
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 64
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 65
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 66
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 67
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 68
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 69
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 70
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 71
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 72
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 73
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 74
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 75
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 76
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 77
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 78
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 79
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 80
Crize Economice și Politici Anticrize - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Crize Economice si Politici Anticrize.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economică în România

MOTIVATIE Unul din subiectele ce vor face inconjurul lumii pentru ceva vreme de azi inainte este reprezentat de criza economica. Criză economică...

Finanțarea unui proiect de investiții

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Crize financiare

Cuvânt de început, Deşi crizele pot fi asociate cu liberalizarea financiară, dovezile empirice sugerează faptul că ele sunt un fenomen complex,...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Te-ar putea interesa și

Criza economică mondială și efectele asupra României

INTRODUCERE Anul 2009 atât de imprevizibil, precum capitalismul însuşi. Mânaţi de prosperitate şi de instinctul de a evolua rapid, oamenii au fost...

Mediatizarea Crizei Economice prin Intermediul Mass-Media

Introducere Prezenta lucrare se intitulează “Mediatizarea crizei economice prin intermediul mass-media”. Alegerea acestei teme a fost motivată...

Efecte ale crizei actuale asupra economiei întreprinderii

Capitolul I Criza economică – Noţiuni şi factorii de influenţă asupra ei 1.1 Turismul şi criza economiă – Concept şi definiţii Turismul...

Indicatorii Crizei

Argument Criza economică mondială actuală a afectat milioane şi milioane de oameni din diferite domenii şi din diferite categorii sociale....

Rolul Statului în Economie

Importanţa rolului statului în economie este dată de faptul că fiecare individ acţionează diferit în realizarea intereselor proprii, iar un organ...

Rolul statului în economia de piață

INTRODUCERE Conceptul de stat desemnează o colectivitate umană situată pe un teritoriu bine delimitat și supusă unei autorități suverane, deținând...

Fluctuațiile Activității Economice

1. CICLICITATEA ECONOMICĂ. TIPURI DE CICLURI ECONOMICE ŞI FAZELE ACESTORA Evoluţia fluctuantă este o caracteristică a vieţii economice din cele...

Bazele Teoretice și Metodologice Privind Reglementarea Sistemului Fiscal în Republica Moldova

Actualmente, colectarea resurselor financiare publice în Republica Moldova se realizeaza preponderent în baza impozitelor, iar capacitatea bazei...

Ai nevoie de altceva?