Dacia-Renault - o relansare istorică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 17268
Mărime: 2.73MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bugnar Nicoleta
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: AFACERI INTERNAŢIONALE

Cuprins

CAPITOLUL I Achiziţii – Noţiuni introductive

1. 1 ACHIZIŢII 5

1. 2 FORMELE ACHIZIŢIILOR DE FIRME 6

1. 3 TEHNICA DE REALIZARE A UNEI ACHIZIŢII 11

1. 4 FACTORII CARE AU INFLUENŢAT ACTVITATEA DE ACHIZIŢII 13

CAPITOLUL II Începuturile Dacia

2.1 DACIA

2.1.1 ÎNCEPUTURILE 16

2.1.2 CRONOLOGIA DACIA 18

2. 2 RENAULT 23

CAPITOLUL III Renault - Dacia

3. 1 ACHIZIŢIA RENAULT-DACIA 31

3. 2 PROIECTUL X90 36

3. 3 LANSAREA ŞI REZULTATUL 39

3.4 COMPETENŢE ŞI PREMII LOGAN 42

3.5 ANALIZA SWOT A LOGAN-ULUI 43

3.6 REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE DACIA 44

CAPITOLUL IV Impactul pe piaţa mondială a grupului

4.1 PERIOADA 2005-2007 47

4.2 PERIOADA 2008-2009 56

CONCLUZII 62

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

INTRODUCERE

Datorită dinamicii pieţei şi puternicii concurenţe din pieţele asiatice, unele companii nu pot rezista acestor schimbării şi astfel se produce achiziţia de active a companiilor. Piaţa mondială generează o singură regulă: să se dezvolte sau să dispară.

Din punct de vedere tehnic, achiziţia constă în preluarea unei companii sau a unei unităţi independente de către o altă companie cu scopul de a lărgi patrimoniul acestei entităţi economice.

Achiziţia internaţională constă în preluarea, transferarea activelor şi operaţiunilor unei companii naţionale sau filiale implantate în ţara-gazdă de către o companie străină, prima devenind o filială sau sucursală a celei din urmă.

Investiţiile străine din ultimii ani au contribuit la creşterea economică a Europei Centrale şi de Est. Cea mai semnificativă parte a acestor investiţii străine a fost reprezentată de achiziţii şi fuziuni. Fuziunile şi achiziţiile pot fi privite şi ca modalitate de restructurare a operaţiunilor unei companii în vederea dezvoltării sau chiar a supravieţuirii ca afacere.

Aşadar, deşi achiziţiile şi fuziunile sunt tratate de specialişti ca fiind unul şi acelaşi concept din punct de vedere legal, ele sunt diferite. Tot mai multe companii originare din ţările Europei Centrale şi de Est, devin jucători puternici la nivelul întregii regiuni. Astăzi putem vorbi de adevărate corporaţii est-europene.

Pentru a fi competitori puternici pe piaţa mondială, unele companii mai mici doresc să fie preluate de una dintre corporaţiile puternice de pe piaţa mondială.

Fuziunile şi achiziţiile joacă un rol important în ambele sensuri. Ele permit companiilor puternice să crească mai repede decât competitorii şi dau posibilitatea companiilor mici să fie înglobate mai repede. Fuziunile reprezintă o parte importantă din finanţele corporative şi au un rol fundamental în menţinerea sănătăţii economiei

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze importanţa achiziţiilor de companii aproape falimentare, pe exemplul Achiziţiei Renault-Dacia şi modul în care a schimbat această achiziţie rata de creştere economică a ambelor companii.

Informaţiile sunt structurate pe patru capitole.

În primul capitol „Achiziţii”, care este introductiv, am prezentat definiţii ale achiziţiilor, formele acestora şi factori care au influenţat activitatea de achiziţii, modul în care sunt influenţate achiziţiile de firme în ţările membre Uniunii Europene, şi modul în care Uniunea Europena creează premise prielnice acestor cumpărări.

Începând cu cel de-al doilea capitol am prezentat partea aplicativă a lucrării mele de licenţă şi anume Achiziţia Renault-Dacia, realizând un istoric al ambelor companii.

Capitolul III este partea esenţială a lucrării şi anume Achiziţia propriu zisă, precum şi fabricarea şi lansarea celul mai de succes automobil din gama Dacia şi modul în care a influenţat apariţia acestuia. Am prezentat de asemenea şi reţeau de distribuţie internă cât şi externă a Daciei.

În ultimul capitol IV, am prezentat marja operaţională a companiilor într-un studiu realizat în perioada 2005-2009, prin care am subliniat modul de creştere a resurselor materiale ale companiei Renault Dacia, datorită apariţiei noului automobil.

Achiziţii - Noţiuni introductive

1.1 Achiziţii

Achiziţia unei companii/corporaţii este procesul prin care stocul sau bunurile acesteia ajung să fie deţinute de către un cumpărător. Tranzacţia pot lua forma unei achiziţii de acţiuni sau o achiziţie de active.

„Tranzacţiile cu firme sunt operaţiuni cu titluri financiare, (în speţă acţiuni) prin care se realizează redistribuirea între participanţi a dreptului de control asupra uneia sau mai multor firme deschise (public company)” Prin firme deschise se înţeleg societăţi pe acţiuni care recurg la oferta publică pentru constituirea sau res¬tructurarea capitalului lor.

Achiziţiile presupun preluarea de către o firma a unei companii care activează în ţara în care firma în cauză vrea să se extindă. Principalul avantaj al acestei forme este viteza cu care poţi să intri pe piaţa în cauză: companie deja existentă deţine o linie de producţie, un lanţ de distribuţie, are relaţii cu clienţi şi furnizori, toate aceste elemente pot fii preluate şi restructurate în funcţie de obiectivele pe care le are firma mamă.

Limita până la care se pot implica acţionarii în procesul decizional al firmei, depinde de procentul de acţiuni cu drept de vot deţinute. Astfel, gradele de participare ale acţionarilor la luarea deciziilor într-o firmă, numite sugestiv interes, pot fi:

• Acţionar semnificativ - are drepturi suplimentare faţă de un acţionar obişnuit: posibilitatea de a influenţa ordinea de zi la adunarea generală a acţio¬narilor, de a convoca adunarea generală extraordinară. În mod obişnuit, deţinerea a minim 5% din drepturile de vot asupra acţiunilor emise, conferă această poziţie. În aproape toate ţările există reglementări legislative care impun informarea organului de supraveghere a pieţei de capital, imediat ce această cotă este atinsă.

• Investitorul strategic - face investiţii directe, de o amploare suficient de mare pentru ca interesele sale de afaceri să fie legate durabil de dezvoltarea strategică a firmei. Cu referire tot la drepturile de vot, cota la care se consideră o poziţie de investitor strategic variază între 10% în SUA şi 30% (cota convenţională).

• Poziţia de control - este asociată cu posibilitatea blocării hotărârilor adunării generale ce necesită majoritatea calificată. Altfel spus, acţionarul care deţine minim 1/3 din drepturile de vot, are o poziţie de control şi poate bloca decizii cum ar fi cele de fuziune cu alte societăţi pe acţiuni, schimbarea obiectului de activitate, majorările de capital social.

• Acţionar majoritar - semnifică deţinerea a minim 50% din drepturile de vot ataşate acţiunilor şi posibilitatea de a controla deciziile care necesită o majoritate simplă. La atingerea pragului de 2/3 din voturi, investitorul controlează practic întreg sistemul decizional al firmei.

Preview document

Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 1
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 2
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 3
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 4
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 5
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 6
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 7
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 8
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 9
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 10
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 11
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 12
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 13
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 14
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 15
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 16
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 17
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 18
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 19
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 20
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 21
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 22
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 23
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 24
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 25
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 26
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 27
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 28
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 29
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 30
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 31
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 32
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 33
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 34
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 35
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 36
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 37
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 38
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 39
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 40
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 41
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 42
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 43
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 44
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 45
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 46
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 47
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 48
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 49
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 50
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 51
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 52
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 53
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 54
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 55
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 56
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 57
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 58
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 59
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 60
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 61
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 62
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 63
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 64
Dacia-Renault - o relansare istorică - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Dacia-Renault - O Relansare Istorica.doc
  • Dacia-Renault - O Relansare Istorica.ppt

Alții au mai descărcat și

Implantarea Societatilor Transnationale in Tarile Foste Comuniste din Europa de Est - Studiu de Caz - Procesul de Implantare Renault in Romania

1. Procesul de internaţionalizare: obiective, strategii Implantarea în străinătate – este o modalitate de creştere externă a firmei, faţă de...

Managementul calității la SC Automobile Dacia SA

I. Generalități Pentru multă lume, şi mai ales pentru cei care lucrează în industrie sau construcţii, calitatea reprezintă conformitatea cu...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Brand vs Marca

Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a două concepte întâlnite foarte des în în zilele noastre, concepte care...

Analiza Pietei de Autovehicule - Studiu de Caz pe Logan

INTRODUCERE Lucrarea de faţă cu titlul „Analiza pieţei de autovehicule. Studiu de caz pe LOGAN” este structurata in doua părţi. Prima parte...

Evaluarea Performantelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect...

Tehnici de Comercializare a Autovehiculelor

1. Prezentarea societăţii Dacia Groupe Renault Schimbările din viaţa economică par a accelera cu fiecare zi şi în aceste condiţii companiile...

Ai nevoie de altceva?