Datoria publică a României în perioada 2008-2010

Licență
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 12739
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Negrea Alexandru
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANȚE ȘI BĂNCI FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI

Cuprins

Introducere .2

Capitolul I. Datoria publică .3

1.1 Prezentarea generală a noțiunii de datorie publică .3

1.1.1 Structura datoriei publice .3

1.1.2 Instrumentele datoriei publice .4

1.1.3 Tehnici de stingere a datoriei publice .5

1.1.4 Resurse afectate datoriei publice .6

1.2 Datoria publică internă .7

1.3 Datoria publică externă .11

Capitolul II. Datoria publică în România .16

2.1 Cadrul legal privind datoria publică în România .16

2.2 Managementul datoriei publice .18

2.2.1 Conținutul și importanța managementului datoriei publice .18

2.2.2 Riscurile aferente managementului datoriei publice .20

2.3 Cauzele existenţei datoriei publice în România .21

Capitolul III. Studiu privind datoria publică internă și externă a

României în perioada 2008 – 2010 .23

3.1 Istoricul evoluției datoriei publice .23

3.2 Datoria publică în anul 2008.24

3.2.1 Datoria publică internă în anul 2008 .25

3.2.2 Datoria publică externă în anul 2008 .27

3.3 Datoria publică în anul 2009 .31

3.3.1 Datoria publică internă în anul 2009 .32

3.3.2 Datoria publică externă în anul 2009 .34

3.4 Datoria publică în anul 2010 .37

3.4.1 Datoria publică guvernamentală în anul 2010 .38

Concluzii și propuneri .43

Bibliografie .46

Extras din document

Introducere

Lucrarea de față reprezintă o încercare de a trata tema “Datoria publică internă și externă a României în perioada 2008-2010 ” și de a evidenția principalele obiective ale managementului datoriei publice.

Am ales această temă deoarece fenomenul datoriei publice este un subiect extrem de actual în contextul crizei economico-financiare globale, datorită faptului că, în ultimii ani, foarte multe state au acumulat stocuri de datorie publică, de regulă urmate de creșteri ale dimensiunii sectorului public și de politici fiscale și bugetare imprudente. Această situație este cu atât mai evidentă în România, țară care se află într-o recesiune economică severă.

Scopul lucrării de licență îl constituie analiza şi generalizarea teoriilor privind datoria publică, stabilirea circumstanţelor de apariţie a acestui fenomen, a efectelor de influenţă a politicilor economice din ţară asupra ei şi viceversa, precum şi studierea necesităţii şi a căilor de reducere a datoriei publice în România.

Lucrarea este structurată pe trei capitole și anume:

În primul capitol numit „Datoria publică” se include esenţa conceptuală privind datoria publică. Sunt argumentate aspectele teoretice şi metodologice ale datoriei publice. De asemenea, sunt prezentate, structura datoriei publice dar și conceptul de datorie publică internă și datorie publică externă.

Capitolul doi prezintă atât cadrul legal privind datoria publică în România cât si managementul acesteia. Sunt prezentate principalele aspecte teoretice legate de managementul datoriei publice și importanța acestuia în gestionarea eficientă a datoriei publice, cât și obiectivele și riscurile asociate managementului. De altfel, obiectivul principal al managementului este acela de a se asigura că nevoia de finanțare a Guvernului, cât și obligațiile sale de plată sunt îndeplinite la cel mai mic cost posibil pe termen mediu si lung, în concordanță cu un grad prudent de risc.

În cel de-al treilea capitol este prezentat studiul de caz privind datoria publică internă și externă a României. Perioada analizată în studiul de caz este 2008-2010.

Lucrarea se finalizează cu câteva concluzii asupra temei abordate și propune anumite soluții pentru reducerea datoriei publice în România.

Capitolul 1. Datoria publică

1.1 Prezentarea generală a noțiunii de datorie publică

În general, noțiunea de datorie publică cuprinde totalitatea sumelor datorate de către stat (respectiv de către administrația centrală de stat, unitățile administrativ-teritoriale și de unele instituții publice), la un moment dat, creditorilor săi interni și externi, persoane fizice și juridice.

Conform legislaţiei din România, datoria publică este reprezentată de totalitatea obligaţiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din împrumuturi, în lei şi în valută, pe termen scurt, mediu şi lung, contractate de stat în nume propriu sau garantate de acesta, precum şi obligaţiile statului către trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar în vederea acoperirii deficitelor bugetului de stat.

Finanţarea cheltuielilor publice, ca expresie a nevoilor societăţii, se realizează prin intermediul:

• Resurselor financiare publice prelevate de la contribuabili şi evidenţiate în bugetul general consolidat, pe componentele sale;

• Fondurilor externe nerambursabile;

• Împrumuturilor interne şi externe, garantate direct sau indirect de către autorităţile administraţiei publice, atât centrale cât şi locale.

Obligaţiile reprezintă angajamentele care decurg din contractarea împrumuturilor, şi anume: rambursarea împrumutului, plata dobânzilor, a comisioanelor, a unor avantaje speciale acordate creditorilor.

1.1.1 Structura datoriei publice

Datoria publică se stabileşte şi se gestionează în mod distinct pe cele două forme ale ei: datoria publică guvernamentală şi datoria publică locală.

Datoria publică guvernamentală este o parte din datoria publică, care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, de pe pieţele financiare.

Datoria publică locală este o parte din datoria publică, care reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale autorităţilor administraţiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieţele financiare.

De asemenea, în funcție de termenul de rambursare a împrumuturilor, datoria publică se împarte în:

• flotantă, cuprinzând datoriile din împrumuturi pe termen scurt;

• consolidată, reprezentând pe cele din împrumuturi pe termen mijlociu sau lung.

În funcție de calitatea creditorilor, în unele țări se face distincție între datoria publică brută și datoria publică netă.

• Datoria publică brută reprezintă suma totală a efectelor publice, indiferent de deținătorii acestora.

• Datoria publică netă este formată din suma totală a efectelor publice obținute de persoanele fizice și juridice (cu excepția celor de drept public); nu cuprinde valoarea împrumuturilor plasate la instituțiile statului.

După natura obligațiilor asumate există:

• Datorie publică efectivă, ce evidenţiază totalitatea obligaţiilor financiare asumate direct de către stat de pe pieţele interne şi externe de capital;

• Datorie publică garantată, respective totalitatea obligaţiilor financiare garantate de către stat şi ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici.

În funcție de piața pe care este lansat împrumutul și de moneda în care este emis, datoria publică poate fi internă și externă.

Preview document

Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 1
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 2
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 3
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 4
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 5
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 6
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 7
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 8
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 9
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 10
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 11
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 12
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 13
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 14
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 15
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 16
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 17
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 18
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 19
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 20
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 21
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 22
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 23
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 24
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 25
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 26
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 27
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 28
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 29
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 30
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 31
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 32
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 33
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 34
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 35
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 36
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 37
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 38
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 39
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 40
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 41
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 42
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 43
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 44
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 45
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 46
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 47
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 48
Datoria publică a României în perioada 2008-2010 - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • bibliografie.doc
  • concluzii si propuneri.doc
  • coperta+subcoperta.doc
  • cuprins.doc
  • Datoria Publica a Romaniei in Perioada 2008-2010.doc
  • Introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Formarea și implicațiile datoriei publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile actuale, datorită unor schimbări importante în toate domeniile economice ale statului, lipsa de...

Datoria publică

INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului...

Raport de țară - Germania

1. Introducere Am ales să facem o prezentare a Germaniei pentru că aceasta reprezintă țara cu cea mai puternică economie națională din Uniunea...

Politici publice - domeniul sănătății

I Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice Domeniul sanataii este poate unul dintre cele mai controversate subiecte in Romania...

Raport de țară - Olanda

1. Informaţii generale Nume oficial: Regatul Țărilor de Jos (Koninkrij der Nederlanden) Regatul Ţărilor de Jos este cunoscut informal şi sub...

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Datoria externă a României

DATORIA EXTERNA A ROMÂNIEI Prin măsurile adoptate la începutul anului 2017, Guvernul are încredere în capacitatea de mobilizare a mediului de...

Te-ar putea interesa și

Finantarea prin Indatorare a Cheltuielilor din Bugetele Locale

CAP 1. CADRUL CONCEPTUAL AL FINANŢÃRII PRIN ÎMPRUMUTURI A CHELTUIELILOR DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Conţinutul şi specificitatea cheltuielilor...

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Capitolul 1 Concept. Structură.Trăsaturi 1.1Abordări conceptuale privind noţiunea de datorie publică “Datoria publică semnifică totalitatea...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Analiza criteriilor de convergență nominală în România

Capitolul 1 Sustenabilitatea procesului de convergenţă 1.1. Cazul României România, din motive de stabilitate economică, înainte de a adera la...

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea...

Impactul Crizei Financiare asupra Datoriei Publice a României

Având în vedere devansaera ritmului de creştere a veniturilor publice de către ritmul de creştere a nevoilor sociale se impune ca o necesitate...

Ai nevoie de altceva?