Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10621
Mărime: 55.98KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SALARIILE

1.1. Salariul – preţul muncii 5

1.2. Calculul salariilor 12

CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DATORIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CU SALARIAŢII LA SC LACTOGEN SERV SRL

2.1. Datoriile sociale 21

2.2. Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale pe exemplul SC LACTOGEN SERV SRL 27

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei Pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o acţiune de maximă importanţă şi actualitate, ce trebuie susţinută de toţi chemaţi prin natura profesiei, să o facă.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii economice, la nivel micro şi macroeconomic, este nevoie de modificări asupra structurilor economice, sociale şi politice. În temeiul economiei de piaţă, bazată pe libera iniţiativă, agentul economic este liber să cheltuiască, să utilizeze, să producă şi să economisească resursele de care dispune, cât şi cum consideră de cuviinţă şi să-şi urmărească propriile interese, în contextul general al armonizării acestora cu interesele şi nevoile reale ale societăţii.

Una dintre categoriile de resurse indispensabile în desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii unei firme este resursa umană. Corelate în permanenţă la dimensiunea, structura şi nevoile unui agent economic, resursele umane reprezintă elementul care asigură coeziunea, eficienţa şi stabilitatea acestui sistem dinamic real. Gradul de adâncire a diviziunii muncii, dar şi ceilalţi factori de producţie (capitalul şi natura), influenţează asigurarea compatibilităţii dintre componentele sistemului economic în general. De aceea, agentul economic este direct interesat de o gestiune precisă a efectivului de personal şi de structura acestuia, de organizarea sistemului de remuneraţie în corelaţie cu resursele financiare disponibile, performanţele şi eficienţa în muncă.

Scopul tezei Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze importanţa pe care o are astăzi contabilitatea pentru cunoaşterea situaţiei şi conducerea activităţii economice, precum şi locul important pe care trebuie să-l ocupe contabilitatea în pregătirea specialiştilor din domeniul economic.Lucrarea de faţă este elaborată pe baza prevederilor Legii Contabilităţii. Cunoştinţele de contabilitate trebuie posedate nu numai de către cei ce administrează şi răspund de patrimoniul economic.

Sarcinile au rezultat din scopul determinat:

- Determinarea importanţei nivelului salariului pentru angajator şi angajaţi;

- Studierea metodelor de calcul al salariilor;

- Studiu de caz privind contabilitatea datoriilor privind decontările cu salariaţii la SC Lactogen Serv SRL.

Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, cel mai des utlizate în teză sunt lucrările următorilor savanţi: Angelescu C., Ciucur D., Dobrota N., Dracea R., Cristea M., Drehuţa E., Neamţu Gh., Voicu E., Nicolae G.

Astăzi, orice agent economic este un important contribuabil în economia românească datorită tuturor obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Structura tezei Pe parcursul proiectului este dezbătută pe larg problema salarizării, din punctul de vedere al salariatului, dar şi al angajatorului. Lucrarea este structurată în două capitole astfel: primul capitol abordează elemente teoretice şi metodologice privind salariile iar cel de-al doilea descrie modul de contabilizare a acestora.

Detaliat se poate menţiona că în primul capitol autorul s-a orientat spre : importanţa salariului ca preţul muncii şi metodologiil şi procedurile de calcul al salariile.

In capitolul doi se vorbeşte mai amănunţit asupra conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale pe exemplul SC Lactogen Serv SRL.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SALARIILE

1.1. Salariul – Preţul muncii

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.

Salariul – constituie orice recompensă sau venit calculat în conformitate cu contractul individual de muncă, de patron sau de organul împuternicit de acesta angajatului pentru munca prestată şi depinde de sistemul de salarizare care include formele de salarizare, sistemul de tarife, de sporuri şi alte elemente [13, p.57].

Munca este retribuită pe unitate de timp, în acord sau conform altor sisteme de retribuire. Salarizarea angajaţilor din sfera bugetară se efectuează în baza Reţelei tarifare unice de salarizare.

Statul garantează şi reglementează mărimea minimă a salariului, a unor adaosuri si sporuri cu caracter compensatoriu, care se stabilesc, după caz, în raport cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, vechimea de muncă şi poartă un caracter de stimulare sau compensare.

Preview document

Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 1
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 2
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 3
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 4
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 5
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 6
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 7
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 8
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 9
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 10
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 11
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 12
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 13
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 14
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 15
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 16
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 17
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 18
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 19
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 20
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 21
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 22
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 23
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 24
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 25
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 26
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 27
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 28
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 29
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 30
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 31
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 32
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 33
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 34
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 35
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 36
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 37
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 38
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 39
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 40
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 41
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 42
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 43
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 44
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 45
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 46
Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Datoriile Privind Decontarile cu Personalul - Auditul, Contabilitatea Lor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul și a Asigurărilor Sociale

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII 1.1. Definirea contabilităţii Legea nr. 82/1991 defineşte în articolul 2 contabilitatea ca...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Analiza Cheltuielilor cu Personalul

Capitolul 1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ŞI REMUNERAREA ACESTEIA 1.1. Locul şi rolul forţei de muncă în cadrul factorilor de...

Bugetul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE Instituţiile publice sunt unităţi care în general nu desfăşoară activităţi productive, ci activităţi de conducere, îndrumare,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Aspecte practice privind auditul operațiilor din asigurarea directă, coasigurare și reasigurare

Specificul auditului în societăţile de asigurări este determinat de specificul operaţiilor de asigurări efectuate de acestea şi, ca rezultat, de...

Audit Financiar

Cuvîntul „audit” provine de la latinescu „audio” – a asculta, a audia. Activităţi de audit se întîlneau la egipteni, în timpul domniei lui Carol...

Ai nevoie de altceva?