Decontările fără Numerar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13333
Mărime: 88.21KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Botezatu

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile în care băncile nu existau, singurul procedeu de plată era în bani efectivi, în numerar cum spunem noi azi.

Actualitatea investigaţiei: Apariţia şi dezvoltarea băncilor, pe de o parte, a modificat esenţial structura numerarului, iar pe de altă parte a determinat apariţia viramentului. Viramentul, ca modalitate de plată, devine predominant odată cu apariţia băncilor. Astăzi putem spune cu precizie că banca şi viramentul sunt două lucruri indispensabile.

Din punct de vedere al instrumentului concret de plată, ordinul de virament este un document prin care se exprimă şi materializează mandatul dat de client băncii de a prelua o sumă din contul său şi de a o transfera în contul altuia.

Comparaţia dintre cec şi virament pune în evidenţă omogenitatea mai accentuată a acestuia din urmă. Un cec poate fi încasat la ghişeul băncii, realizându-se astfel o operaţiune cu monedă fiduciară sau poate fi utilizat pentru efectuarea unei creditări a contului prin cecul de virament, operându-se numai cu monedă scripturală. Viramentul este un procedeu de tehnică bancară rezervat circulaţiei monedei scripturale, cu excluderea oricărei mişcări de monedă fiduciară.

De aceea a şi fost calificat ca o remitere de monedă scripturală. Tot din aceste considerente, reglementările legale tind să oblige agenţii economici să utilizeze acest mijloc de plată, dacă sumele depăşesc un anumit plafon, iar BC” Victoriabank” SA percepe comisioane avantajoase pentru utilizarea de către clienţi a acestui serviciu comparativ cu altele. Pe de altă parte, viramentul se pretează mai uşor prelucrării pe calculator, diminuând costul şi economisind timpul serviciilor bancare.

Este important să marcăm că VictoriaBank este prima banca care a pornit cu curaj, creând servicii noi pe piaţa bancară în deservirea clienţilor.

Pentru continuitatea succeselor, BC “ Victoriabank” nu se limitează la reuşitele obţinute până la moment, astfel scopul acestei lucrări de diplomă este de a studia imaginea primei bănci comerciale în cadrul sistemului bancar, acordînd o atenţie deosebită decontarilor prin virament pe teritoriul Remublicii Moldova, şi anume transferurilor care se efectuează în baza ordinului de plată, ordinului incaso, cererii de plată şi a acreditivului.

Obiectivele fundamentale în baza cărora a fost executată această lucrare de diplomă sunt:

- Stablilirea rolului decontărilor fără numerar în economia de piaţă ;

- Caracterizarea şi contabilizarea transferurilor de credit prin ordin de plată;

- Stabilirea particularităţilor decontărilor în baza ordinului incaso;

- Descrierea modalităţii de organizare decontărilor prin cerere de plată;

- Analizarea decontărilor prin acreditiv;

- Determinarea criteriile de selecţie a BC „Victoriabank” SA de către clienţii beneficiari.

Obiectul supus cercetării: Printre cele 15 bănci existente în Republica Modova , una din cele mai reprezentative este B.C. "Victoriabank" S.A. care a fost infiinţată încă din 22 decembrie 1989. Victorabank este Prima Bancă Comercială care a pus bazele procesului de dezvoltare a unui sistem bancar în Moldova.

Victoriabank este liderul implementării noilor tehnologii, fiind prima care a operat cu carduri bancare, care a adus bancomatele în Moldova, pe lângă celelalte produse inovative încă neimplementate până atunci.

Conform art.26 din legea instituţiilor financiare BC „ Victoriabank” este licenţiată (Anexa 1)să desfăşoare diverse activităţi.În prezent, principalele direcţii de activitate ale BC “Victoriabank” SA pentru toate persoanele fizice şi juridice sunt:

- atragerea depozitelor;

- acordarea creditelor;

- operaţiuni de schimb valutar;

- servicii de decontare şi de casierie;

- activităţi investiţionale;

- emiterea şi deservirea cardurilor bancare;

- safeuri bancare;

- operaţiuni cu valorile mobiliare: servicii de underwriting, de brokeraj;

- şi nu în ultimul rînd operaţiuni de decontare prin virament .

Preview document

Decontările fără Numerar - Pagina 1
Decontările fără Numerar - Pagina 2
Decontările fără Numerar - Pagina 3
Decontările fără Numerar - Pagina 4
Decontările fără Numerar - Pagina 5
Decontările fără Numerar - Pagina 6
Decontările fără Numerar - Pagina 7
Decontările fără Numerar - Pagina 8
Decontările fără Numerar - Pagina 9
Decontările fără Numerar - Pagina 10
Decontările fără Numerar - Pagina 11
Decontările fără Numerar - Pagina 12
Decontările fără Numerar - Pagina 13
Decontările fără Numerar - Pagina 14
Decontările fără Numerar - Pagina 15
Decontările fără Numerar - Pagina 16
Decontările fără Numerar - Pagina 17
Decontările fără Numerar - Pagina 18
Decontările fără Numerar - Pagina 19
Decontările fără Numerar - Pagina 20
Decontările fără Numerar - Pagina 21
Decontările fără Numerar - Pagina 22
Decontările fără Numerar - Pagina 23
Decontările fără Numerar - Pagina 24
Decontările fără Numerar - Pagina 25
Decontările fără Numerar - Pagina 26
Decontările fără Numerar - Pagina 27
Decontările fără Numerar - Pagina 28
Decontările fără Numerar - Pagina 29
Decontările fără Numerar - Pagina 30
Decontările fără Numerar - Pagina 31
Decontările fără Numerar - Pagina 32
Decontările fără Numerar - Pagina 33
Decontările fără Numerar - Pagina 34
Decontările fără Numerar - Pagina 35
Decontările fără Numerar - Pagina 36
Decontările fără Numerar - Pagina 37
Decontările fără Numerar - Pagina 38
Decontările fără Numerar - Pagina 39
Decontările fără Numerar - Pagina 40
Decontările fără Numerar - Pagina 41
Decontările fără Numerar - Pagina 42
Decontările fără Numerar - Pagina 43
Decontările fără Numerar - Pagina 44
Decontările fără Numerar - Pagina 45
Decontările fără Numerar - Pagina 46
Decontările fără Numerar - Pagina 47
Decontările fără Numerar - Pagina 48
Decontările fără Numerar - Pagina 49
Decontările fără Numerar - Pagina 50
Decontările fără Numerar - Pagina 51
Decontările fără Numerar - Pagina 52
Decontările fără Numerar - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Decontarile fara Numerar.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente de Plată Utilizate în Cadrul Decontărilor

INTRODUCERE În ţările dezvoltate, ultimii 10-15 ani au reprezentat o etapă de profunde transformări în domeniul moneticii, care au solicitat...

Auditul Extern al Creantelor si Platilor ln Avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Stocuri

Introducere Importanţa definitorie a abordării economice decurge din viabilitatea acestei analize în ceea ce priveşte explicarea comparativă a...

SC Xcell Trading SRL

Introducere Am ales sa realizez Imbunatatirea managementului calităţii la SC Xcell Trading SRL, ca lucrare de licenţa deoarece sunt angajat de 4...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?