Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 24008
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Constantin Cojocaru
UNIVERSITATEA ”GEORGE BACOVIA” FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE pag.

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL PRIVIND SISTEMELE

DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI

1.1.Noţiuni fundamentale pag. 1

1.2. Instrumentele de decontare pag. 5

1.2.1. Ordinul de plată pag. 6

1.2.2. Cecul pag. 9

1.2.3. Cambia pag.14

1.2.4. Biletul la ordin pag.18

1.3. Structura sistemului de plăţi pag.23

1.3.1. Băncile comerciale pag.24

1.3.2. Banca centrală pag.26

1.3.3. Casa de compensaţie pag.27

1.3.4. Factorii de influenţă pag.28

1.4. Sisteme de decontare pag.29

1.4.1. Sistemul de compensare pag.29

1.4.2. Sistemul de decontare pe bază brută pag.30

1.4.3. Sistemul de decontare pe bază netă pag.30

1.4.4. Sistemul de procesare pe pachete pag.31

1.4.5. Sistemul de procesare în timp real pag.31

CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎNTRE

UNITĂŢILE BANCARE

2.1. Elemente tehnice privind decontările bancare pag.33

2.1.1. Forma de decontare pag.33

2.1.2. Modalitatea de decontare pag.34

2.1.3. Documentul operativ pag.35

2.1.4. Conturile bancare pag.37

2.2. Decontările intrabancare pag.

2.3. Decontările interbancare pag.

2.3.1. Cadrul actual de desfăşurare a decontărilor interbancare pag. 2.3.2.Sistemul Electronic de Plăţi pag.

2.3.3. Tehnica sistemului de compensare multilaterală a

plăţilor interbancare cu decontare netă pag.

CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA

DECONTĂRILE ÎNTRE UNITĂŢILE BANCARE

LA BANCA TRANSILVANIA S.A. BACAU

3.1.Decontările intrabancare pag.

3.1.1. Operaţiuni pe bază de ordine de plată pag.

3.1.2. Operaţiuni pe bază de cecuri,bilete la ordin pag.

3.2. Decontări interbancare efectuate în baza instrumentelor

de decontare pag.

3.2.1. Decontări pe bază de ordine de plată pag.

3.2.2. Decontări pe bază de cecuri, bilete la ordin pag.

CAPITOLUL 4. PERFECŢIONAREA ŞI MODERNIZAREA

DECONTĂRILOR pag.

CONCLUZII pag.

BIBLIOGRAFIE pag.

Extras din document

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, studiul banilor, instituţiilor bancare şi pieţelor financiare, a constituit unul dintre cele mai fascinante domenii de explorare.

Finanţiştii şi bancherii experimentează tentaţia descoperirii, analizei şi inovării mişcării continue a fondurilor baneşti, în care actul plăţii îndeplineşte atât rolul inimii care transportă banii – sângele - către fiecare parte a organismului numit societate, cât şi pe cel al sistemului nervos, responsabil cu coordonarea sa.

Plata adecvată şi decontarea drepturilor şi obligaţiilor băneşti reprezintă premisele esenţiale ale menţinerii ordinii atât la nivelul existenţei individuale şi al celei de întreprinedere, cât şi la nivelul societăţii în întregul său.

În lucrarea de faţă vom aborda decontările între unităţile bancare şi posibilităţi de perfecţionare a acestora.

Sistemul de plăţi este o parte esenţială a infrastructurii financiare a economiei de piaţă în care organizarea şi activitatea sectorului bancar sunt determinate de necesităţile pieţelor în contextul preocupării organismelor oficiale pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei acestuia. Constând dintr-un set de reglementări, instituţii şi mecanisme tehnice de transfer al banilor, sistemul de plăţi şi decontări este o parte integrantă a sistemului monetar într-o economie de piaţă. Activitatea sigură şi eficientă a sistemului de plăţi şi decontări, constituie un domeniu de interes deosebit, atât pentru participanţii de pe piaţă, cât şi pentru banca centrală.

În ultimul deceniu, sistemele de plăţi şi decontari au fost profund afectate de schimbările majore petrecute în industria serviciilor fînanciare. Schimbările tehnologice rapide, dereglementarea şi tendinţa către o mai mare volatilitate a preţurilor activelor au contribuit la o adevarată explozie în activitatea financiară şi, implicit, în volumul şi valoarea fluxurilor de plăţi.

Băncile, principalii furnizori de servicii de plăţi, au devenit din ce în ce mai conştiente ca această activitate nu constituie numai o sursă de profit potenţial, dar şi o sursă majoră de riscuri, atât pentru activitatea bancară, cât şi pentru ansamblul economiei reale. Pe lângă bănci şi iniţiatorii şi beneficiarii operaţiunilor sistemelor de plăţi, şi intermediarii nonbancari manifestă în prezent o preocupare continuă pentru

creşterea eficienţei acestora în condiţiile supravegherii riscurilor specifice şi ale necesităţii eliminării cauzelor care determină aceste riscuri.

Prin tranzacţiile ce au loc în fiecare zi la iniţiativa fie a persoanelor fizice, fie a agenţilor economici, pentru bunurile şi serviciile cumpărate se plătesc bani fie zilnic, sub forma de monedă, fie sub formă de depozite menţinute în bănci. Persoanele fizice şi agenţii economici din economia reală care işi desfăşoară activitatea în pieţele financiare, trebuie să facă faţă incertitudinii privind încasarea la timp a fondurilor băneşti care le sunt datorate sau privind plata la scadenţă a obligaţiilor lor băneşti.

Aceste incertitudini sunt influenţate de mai mulţi factori:

- promptitudinea cu care părţile care datorează fonduri băneşti iniţiază plata acestora;

- instrumentele de decontare utilizate şi performanţele lor privind efectuarea plăţilor la timp şi în condiţii de eficienţă;

- numărul de intermediari implicaţi în fluxul plăţii.

Băncile trebuie sa fie gata oricând să onoreze instrucţiunile de plată emise de clienţi, cu toate că şi ele sunt adeseori în situaţia de a face faţă diferenţelor de timp între momentul încasărilor şi cel al efectuării plăţilor, fie prin încheierea unor tranzacţii pe pieţele interbancare, fie prin apelarea la creditul acordat de către băncile centrale pentru a-şi acoperi nevoia de lichiditate pe termen scurt.

Obiectivul prioritar al lucrării îl constituie analiza sistemelor actuale care procesează şi înregistrează informaţiile aferente operaţiunilor de transfer al banilor.

Prima parte a lucrării am destinat-o stabilirii şi clarificării cadrului general privind sistemele de plăţi şi decontări, un accent deosebit fiind pus pe importanţa abordării problematicii acestor sisteme din perspectiva structurii lor piramidale şi a rolului băncii centrale în asigurarea finalizării transferului de proprietate asupra fondurilor băneşti. Astfel, am urmărit dezvoltarea de noţiuni, cum ar fi plata şi decontarea, mijloacele de decontare, partcicipanţii bancari şi nonbancari şi rolul acestora în operaţiunile de plăţi şi decontari, principalele instrumente de plată, sistemul de plăţi, sistemul de compensare şi sistemul de decontare.

Preview document

Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 1
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 2
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 3
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 4
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 5
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 6
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 7
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 8
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 9
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 10
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 11
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 12
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 13
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 14
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 15
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 16
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 17
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 18
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 19
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 20
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 21
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 22
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 23
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 24
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 25
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 26
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 27
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 28
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 29
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 30
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 31
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 32
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 33
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 34
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 35
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 36
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 37
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 38
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 39
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 40
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 41
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 42
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 43
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 44
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 45
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 46
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 47
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 48
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 49
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 50
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 51
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 52
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 53
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 54
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 55
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 56
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 57
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 58
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 59
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 60
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 61
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 62
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 63
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 64
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 65
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 66
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 67
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 68
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 69
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 70
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 71
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 72
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 73
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 74
Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Decontarile Intra si Interbancare si Reflectarea Lor in Contabilitatea Societatilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Decontările fără Numerar

INTRODUCERE În condiţiile în care băncile nu existau, singurul procedeu de plată era în bani efectivi, în numerar cum spunem noi azi....

Cum se gestionează conturile bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Considerații Generale privind Sistemul Bancar

1. Consideraţii generale privind sistemul bancar În România activitatea bancară se desfăşoară în conformitate cu legea bancară 58/98 şi legea...

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în...

Contabilitate bancară

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA CONTABILITATII ÎN INSTITUTIILE DE CREDIT Activitatea bancara în România se desfasoara prin institutii de credit...

Contabilitatea Instituriilor Financiar-Bancare

1. Consideratii generale privind sistemul bancar In Romania activitatea bancara se desfasoara in conformitate cu legea bancara 58/98 si legea...

Ai nevoie de altceva?