Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15015
Mărime: 564.87KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Negrea Alexandru
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE.2

CAPITOLUL I: Deficitul Bugetar- noţiuni introductive.4

1.1 Deficitul bugetar- concept şi metode de dimensionare.4

1.2 Cauzele apariţiei deficitului bugetar.6

1.3 Efectele deficitului bugetar.9

CAPITOLUL II: Deficitul Bugetar- căi de finanţare.12

2.1 Finanţarea monetară a deficitului bugetar.12

2.1.1 Emisiunea monetară.12

2.1.2 Impactul finanţării monetare a deficitului bugetar.15

2.2 Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar.17

2.2.1 Împrumutul de stat.17

2.2.2 Impactul finanţării nemonetare a deficitului bugetar.20

2.3 Instrumente utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar.21

CAPITOLUL III: Studiu de caz- “Deficitul Bugetar al României în perioada

2008 – 2010”.23

3.1 Indicatori bugetari sintetici.23

3.2 Analiza veniturilor bugetului de stat în perioada 2008 – 2010.27

3.3 Analiza cheltuielilor bugetului de stat în perioada 2008 – 2010.34

3.4 Deficitul bugetar al României – previziuni pentru anii 2011 – 2012.41

CONCLUZII.48

BIBLIOGRAFIE.50

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În condiţiile actuale, datorită unor schimbări importante în toate domeniile economice ale statului, lipsa de mijloace financiare creează multe dificultăţi în funcţionarea normală a acestuia.

Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic al lumii contemporane. Un deficit bugetar cronic de proporţii poate provoca creşterea ratei inflaţiei, criză valutară, dificultăţi la achitarea datoriilor externe şi alte fenomene nedorite ce influenţeazã negativ procesul de stabilizare macroeconomică şi respectiv progresul economic.

Sarcinile principale ale României în condiţiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbări de structură, stabilirea echilibrului bugetar şi creşterea economică, ceea ce constituie deziderentele de bază ale unor importante realizări social-economice.

Politicile economice pe care România le-a întreprins începând cu anul 2008 au fost subsumate contextului îndeplinirii obiectivelor asumate în procesul de integrare europeană, asigurării convergenţei nominale şi reale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Scopul lucrării îl constituie analiza şi generalizarea teoriilor privind deficitul bugetar, stabilirea circumstanţelor de apariţie a acestui fenomen, a căilor de finanţare a deficitului bugetar precum şi evoluţia şi efectele de influenţă ale deficitului bugetar românesc asupra situaţiei economice din ţară.

Pentru determinarea acestui scop mi-am propus următoarele:

1. Determinarea esenţei conceptului de deficit bugetar;

2. Cauzele apariţiei acestui fenomen;

3. Studierea căilor de finanţare a deficitului bugetar

4. Realizarea studiului de caz privind evoluţia deficitului bugetar românesc în perioada 2008 - 2010.

Structura lucrării. Obiectivele, problematica şi abordarea aspectelor teoretice privind deficitul bugetar, precum şi studiul evoluţiei şi finanţării acestuia au determinat structura logică a tezei care constă în introducere, trei capitole, concluzii şi surse bibliografice.

În Introducere este argumentată actualitatea temei de studiu, sunt definite scopul cercetării şi valoarea practică a lucrării.

În Capitolul 1 : "Deficitul bugetar – noţiuni introductive" sunt cuprinse informaţii referitoare la conceptul de deficit bugetar şi metodele de dimensionare ale acestuia, cauzele apariţiei deficitului bugetar şi efectele acestuia .

Capitolul 2 : "Deficitul bugetar – căi de finanţare" este divizat în trei subcapitole, respectiv:

• Finanţarea monetară a deficitului bugetar;

• Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar;

• Instrumentele utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar.

În ceea ce priveşte finanţarea monetară a deficitului bugetar, m-am referit la emisiunea monetară ca şi metodă de finanţare şi de asemenea la impactul pe care îl are această modalitate. Finanţarea nemonetară a deficitului bugetar se realizează cu ajutorul împrumutului de stat, iar în cadrul acestui subcapitol este inclus şi impactul finanţării nemonetare a deficitului bugetar.

În Capitolul 3 : "Studiu de caz : Deficitul bugetar al României în perioada 2008 - 2010” sunt studiaţi principalii indicatori bugetari sintetici, respectiv veniturile, cheltuielile şi evoluţia acestora aferentă perioadei 2008 - 2010.

De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt cuprinse şi previziunile pentru anii 2011 – 2012 referitoare la deficitul bugetar al României.

În Concluzie sunt prelevate obiectivele şi propunerile sistemului bugetar românesc pentru perioada 2008 - 2010.

CAPITOLUL 1. DEFICITUL BUGETAR- NOŢIUNI INTRODUCTIVE

“Singurul buget corect este un buget echilibrat.” Adam Smith (1776)

1.1 Deficitul bugetar- concept şi metode de dimensionare

Activitatea economică a fiecărei ţări se desfăşoară potrivit unui mecanism economic, în care principala funcţie este cea de conducere şi reglare a proceselor economice. Un rol important în realizarea acestei funcţii revine pieţei concurenţiale, pe care se reglează raportul de interese prin participarea agenţilor economici la formularea cererii şi ofertei, la înfăptuirea lor şi a echilibrului economic. În acest context, statul participă atât ca agent economic, cât şi ca autoritate publică, prin funcţia acestuia de a crea şi exercita cadrul legislativ. Statul influenţează derularea proceselor economice prin pârghiile economico-financiare la care poate apela : pârghia fiscală, pârghia vamală, cea a cheltuielilor publice. Piaţa generează, la rândul ei, factori de influenţă precum preţul, costul, profitul, dobânda etc. Cuantificat în formă monetară, acest mecanism financiar îl reflectă, de fapt, pe cel economic.

Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă o lege, un act normativ cu caracter previzional şi obligatoriu, care prevede şi autorizează veniturile şi cheltuielile statului, pe durata unui an. Bugetul de stat reflectă opţiunile de politică economică, socială şi financiară ale statului, referitoare la o perioadă de un an.

Preview document

Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 1
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 2
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 3
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 4
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 5
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 6
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 7
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 8
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 9
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 10
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 11
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 12
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 13
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 14
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 15
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 16
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 17
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 18
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 19
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 20
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 21
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 22
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 23
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 24
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 25
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 26
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 27
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 28
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 29
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 30
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 31
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 32
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 33
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 34
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 35
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 36
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 37
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 38
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 39
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 40
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 41
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 42
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 43
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 44
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 45
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 46
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 47
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 48
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 49
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 50
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 51
Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010 - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Deficitul Bugetar al Romaniei in Perioada 2008-2010.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările Sociale

Introducere Necesitatea asigurărilor sociale a fost recunoscută încă din etapa dezvoltării manufacturilor cu un număr de salariaţi sporit, în...

Datoria publică a României în perioada 2008-2010

Introducere Lucrarea de față reprezintă o încercare de a trata tema “Datoria publică internă și externă a României în perioada 2008-2010 ” și de a...

Datoria Externă a României

INTRODUCERE Datoria externă face parte în economia contemporană, pentru multe ţări, dintre resursele exogene ale dezvoltării, nefiind un fenomen...

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Piața Monetară în România

Capitolul 1. Piata monetara: aspecte generale 1.1. Piata monetara: definitie, încadrare si evolutie Piata monetara este o piata a monedei...

Studiu de Caz privind Analiza Echilibrului Bugetar în România 2010

Cuvant inainte Cuvantul buget isi are originea in expresiile bouge si bougette care inseamna punguta sau saculet. In tara noastra tranzitia de la...

Deficitul Bugetar

I N T R O D U C E R E Scopul actualului proiect il constituie analiza si generalizarea teoriilor privind deficitul bugetar, stabilirea...

Analiza deficitului bugetar în România și ai principalilor săi determinanți

Abstract. Deficitul bugetar este un indicator macroeconomic important, de care trebuie să ţinem cont în momentul în care analizăm echilibrul...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin îndatorare a cheltuielilor din bugetele locale

CAP 1. CADRUL CONCEPTUAL AL FINANŢÃRII PRIN ÎMPRUMUTURI A CHELTUIELILOR DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Conţinutul şi specificitatea cheltuielilor...

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Impactul aderării României la UE asupra economiei naționale - integrare financiar-monetară europeană

Introducere “Europa este ca o casa divizata. Aripa sa de vest se afla în bune conditii. Un acoperis sigur, încalzire centrala, totul stralucind de...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Impactul Crizei Financiare asupra Datoriei Publice a României

Având în vedere devansaera ritmului de creştere a veniturilor publice de către ritmul de creştere a nevoilor sociale se impune ca o necesitate...

Evoluții Macroeconomice în România

Transformarea economiei româneşti dintr-o economie de stat supracentralizată în economie de piaţă funcţională s-a dovedit a fi un proces mult mai...

Analiza deficitului bugetar în România și ai principalilor săi determinanți

Abstract. Deficitul bugetar este un indicator macroeconomic important, de care trebuie să ţinem cont în momentul în care analizăm echilibrul...

Ai nevoie de altceva?