Dezvoltarea Durabila in Romania

Licență
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc, pdf, ppt
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 36458
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duguleana c.
Univ. Transivlania din Brasov. contine lucrarea de licenta, anexa pdf de la ministerul mediului, anexe grafice si prezentare pps

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1 – NOTIUNI DE BAZA IN LEGATURA CU DEZVOLTAREA DURABILA 3

CAPITOLUL 2 – ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE 13

CAPITOLUL 3 – DEZVOLTARE DURABILA IN ROMANIA 23

3.1. Provocari ale dezvoltarii durabile 23

3.2. Dezvoltarea economica in Romania 31

3.3. Orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 46

3.4. Implementarea, monitorizarea si raportarea rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania 56

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

Introducere

Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie. Aceasta isi gaseste forma in dezvoltarea durabilă şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător. In prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

Conceptul dezvoltarii durabile determina o reevaluare permanenta a legaturilor dintre om si natura si pledeaza pentru solidaritatea intre generatii ca singura optiune viabila pentru dezvoltarea pe termen lung.

In prezenta lucrare, se expun si analizeaza tema impactului pe termen lung al aderarii asupra procesului dezvoltarii in Romania, a necesitatii trecerii spre o crestere economica durabila, dar si a existentei resurselor si posibilitatilor reale de stimulare si valorificare a factorilor economici in vederea trecerii la acest nou stadiu de dezvoltare.

Conceptul de Dezvoltare Durabilă reprezintă o nouă paradigmă a dezvoltării, concept promovat în cadrul Conferinţei Mondiale pentru Dezvoltare Durabilă organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în 1992 şi reiterat cu mai mare forţă la Johanesburg după 10 ani. Conceptul marchează o schimbare majoră în abordarea problemelor dezvoltării umanităţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice.

“Dezvoltarea durabilă răspunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi" (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele şi se protejează mediul.

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Sănătatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea calităţii vieţii.

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din Roamania reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Prezenta lucrare este structurata in 3 capitole, tratand principalele teme legate de procesul de dezvoltare durabila in Romania.

Capitolul 1 prezinta notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila. Sunt expuse contextul istoric, cauzele, definitia si contextul in care a aparut dezvoltarea durabila ca necesitate la nivel global si local, precum si obiectivele majore: protejarea mediului, eradicarea sărăciei, îmbunătaţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale viabile şi eficiente.

Capitolul 2 trateaza contexul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana: modificarile de perspectiva asupra dezvoltarii economice si de mediu durabile. Obiectivele cheie ce se cer a fi atinse de catre statele membre sunt: a. protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului; b. echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; c. prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; d. indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Capitolul 3 expune masurile ce sunt si urmeaza a fi aplicate in Romania pentru a realiza o dezvoltare durabila eficienta, in concordanta cu cadrul furnizat de catre Uniunea Europeana. Sunt analizate provocarile aparute in problematica dezvoltarii durabile, aspecte ale dezvoltarii durabile economice in context romanesc, orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 precum si mijloacele de implementare, monitorizare si raportare a rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania.

In concluzii, sunt prezentate rezultatele prezentei analize: evaluarea capacitatii Romaniei de a a atinge obiectivele dezvoltarii durabile in toate aspectele ei.

Astfel, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale si prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Capitolul 1

Notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila

Evocat pentru prima oară în 1987 cu ocazia reuniunii Comisiei mondiale pentru mediu şi dezvoltare, conceptul de dezvoltare durabilă are numeroşi susţinători: organisme internaţionale şi supranaţionale, societatea civilă, puterile publice şi diverse întreprinderi. Conceptul, foarte vast, îşi propune să răspundă nevoilor prezente fără a compromite supravieţuirea generaţiilor următoare, are tangenţe cu economia, administraţia publică şi privată, protecţia mediului înconjurător, sănătatea, educaţia, agricultura, turismul, dezvoltarea internaţională.

Actorii de pe scena politică, economică şi socială trebuie să ia în considerare dezvoltarea durabilă în cadrul strategiilor lor. Gestionarea riscurilor care planează asupra mediului înconjurător, consultanţă în domeniul ecologic, cod etic şi deontologie, audit social sau ecologic şi evaluare, comunicare financiară, guvernare, consultanţă pentru o strategie durabilă... Profesioniştii în domeniu se înmulţesc şi se specializează, oferta de formare în domeniu creşte de la an la an şi se diversifică. Profesioniştii în domeniu se găsesc în marile întreprinderi, la baza creării de noi întreprinderi, în cabinetele de consultanţă, societăţile de evaluare, bănci, ONG-uri, organizaţii internaţionale, naţionale şi regionale.

Preview document

Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 1
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 2
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 3
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 4
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 5
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 6
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 7
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 8
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 9
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 10
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 11
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 12
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 13
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 14
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 15
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 16
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 17
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 18
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 19
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 20
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 21
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 22
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 23
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 24
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 25
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 26
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 27
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 28
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 29
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 30
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 31
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 32
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 33
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 34
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 35
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 36
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 37
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 38
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 39
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 40
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 41
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 42
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 43
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 44
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 45
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 46
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 47
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 48
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 49
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 50
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 51
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 52
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 53
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 54
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 55
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 56
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 57
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 58
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 59
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 60
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 61
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 62
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 63
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 64
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 65
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 66
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 67
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 68
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 69
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 70
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 71
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 72
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 73
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 74
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 75
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 76
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 77
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 78
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 79
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 80
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 81
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 82
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 83
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 84
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 85
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 86
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 87
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 88
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 89
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 90
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 91
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 92
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 93
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 94
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 95
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 96
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 97
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 98
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 99
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 100
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 101
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 102
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 103
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 104
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 105
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 106
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 107
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 108
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 109
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 110
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 111
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 112
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 113
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 114
Dezvoltarea Durabila in Romania - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • CUPRINS progry.doc
  • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.doc
  • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.ppt
  • strategie.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Uniunea Europeană și Necesitatea Reformei Instituționale

Introducere Motivaţia alegerii acestei teme rezultă din convingerea asupra nevoii recunoaşterii rolului deosebit de important al instituţiilor şi...

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Dezvoltarea durabilă - Element cheie al politicii comunitare privind mediul înconjurător

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a conturat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice...

Decalajele Economice la Nivelul Pietei Muncii Romania - Uniunea Europeana

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Reforma Politicii de Coeziune Economică și Socială

INTRODUCERE Politica de Coeziune Economică şi Socială (PCES) reprezintă o sumă de intervenţii la nivel comunitar materializate într-un sprijin...

Economia Mediului - Dezvoltarea Durabila si Globalizarea - Concepte si Realitati

ECONOMIA MEDIULUI. DEZVOLTAREA DURABILA SI GLOBALIZAREA. CONCEPTE SI REALITATI Capitolul 1: Dezvoltarea durabila 1.1 Abordari conceptuale...

Ai nevoie de altceva?