Dezvoltarea Durabila in Romania

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Dezvoltarea Durabila in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc, pdf, ppt de 123 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Duguleana c.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Economie, Stiinta Administratiei

Cuprins

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1 – NOTIUNI DE BAZA IN LEGATURA CU DEZVOLTAREA DURABILA 3
CAPITOLUL 2 – ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE 13
CAPITOLUL 3 – DEZVOLTARE DURABILA IN ROMANIA 23
3.1. Provocari ale dezvoltarii durabile 23
3.2. Dezvoltarea economica in Romania 31
3.3. Orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 46
3.4. Implementarea, monitorizarea si raportarea rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania 56
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

Introducere

Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie. Aceasta isi gaseste forma in dezvoltarea durabilă şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător. In prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

Conceptul dezvoltarii durabile determina o reevaluare permanenta a legaturilor dintre om si natura si pledeaza pentru solidaritatea intre generatii ca singura optiune viabila pentru dezvoltarea pe termen lung.

In prezenta lucrare, se expun si analizeaza tema impactului pe termen lung al aderarii asupra procesului dezvoltarii in Romania, a necesitatii trecerii spre o crestere economica durabila, dar si a existentei resurselor si posibilitatilor reale de stimulare si valorificare a factorilor economici in vederea trecerii la acest nou stadiu de dezvoltare.

Conceptul de Dezvoltare Durabilă reprezintă o nouă paradigmă a dezvoltării, concept promovat în cadrul Conferinţei Mondiale pentru Dezvoltare Durabilă organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în 1992 şi reiterat cu mai mare forţă la Johanesburg după 10 ani. Conceptul marchează o schimbare majoră în abordarea problemelor dezvoltării umanităţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice.

“Dezvoltarea durabilă răspunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi" (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele şi se protejează mediul.

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Sănătatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea calităţii vieţii.

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din Roamania reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Prezenta lucrare este structurata in 3 capitole, tratand principalele teme legate de procesul de dezvoltare durabila in Romania.

Capitolul 1 prezinta notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila. Sunt expuse contextul istoric, cauzele, definitia si contextul in care a aparut dezvoltarea durabila ca necesitate la nivel global si local, precum si obiectivele majore: protejarea mediului, eradicarea sărăciei, îmbunătaţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale viabile şi eficiente.

Capitolul 2 trateaza contexul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana: modificarile de perspectiva asupra dezvoltarii economice si de mediu durabile. Obiectivele cheie ce se cer a fi atinse de catre statele membre sunt: a. protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului; b. echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; c. prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; d. indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Capitolul 3 expune masurile ce sunt si urmeaza a fi aplicate in Romania pentru a realiza o dezvoltare durabila eficienta, in concordanta cu cadrul furnizat de catre Uniunea Europeana. Sunt analizate provocarile aparute in problematica dezvoltarii durabile, aspecte ale dezvoltarii durabile economice in context romanesc, orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 precum si mijloacele de implementare, monitorizare si raportare a rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania.

In concluzii, sunt prezentate rezultatele prezentei analize: evaluarea capacitatii Romaniei de a a atinge obiectivele dezvoltarii durabile in toate aspectele ei.

Astfel, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale si prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Capitolul 1

Notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila

Evocat pentru prima oară în 1987 cu ocazia reuniunii Comisiei mondiale pentru mediu şi dezvoltare, conceptul de dezvoltare durabilă are numeroşi susţinători: organisme internaţionale şi supranaţionale, societatea civilă, puterile publice şi diverse întreprinderi. Conceptul, foarte vast, îşi propune să răspundă nevoilor prezente fără a compromite supravieţuirea generaţiilor următoare, are tangenţe cu economia, administraţia publică şi privată, protecţia mediului înconjurător, sănătatea, educaţia, agricultura, turismul, dezvoltarea internaţională.

Actorii de pe scena politică, economică şi socială trebuie să ia în considerare dezvoltarea durabilă în cadrul strategiilor lor. Gestionarea riscurilor care planează asupra mediului înconjurător, consultanţă în domeniul ecologic, cod etic şi deontologie, audit social sau ecologic şi evaluare, comunicare financiară, guvernare, consultanţă pentru o strategie durabilă... Profesioniştii în domeniu se înmulţesc şi se specializează, oferta de formare în domeniu creşte de la an la an şi se diversifică. Profesioniştii în domeniu se găsesc în marile întreprinderi, la baza creării de noi întreprinderi, în cabinetele de consultanţă, societăţile de evaluare, bănci, ONG-uri, organizaţii internaţionale, naţionale şi regionale.

Fisiere in arhiva (6):

  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • CUPRINS progry.doc
  • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.doc
  • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.ppt
  • strategie.pdf

Alte informatii

Univ. Transivlania din Brasov. contine lucrarea de licenta, anexa pdf de la ministerul mediului, anexe grafice si prezentare pps