Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 41848
Mărime: 211.33KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Duret Nicu
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I: MONEDA ŞI ROLUL SĂU ECONOMIC

Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei.1

1.1. Noţiunea de monedă.1

1.2. Funcţiile monedei.2

1.3. Relaţia bani-monedă.3

Secţiunea 2. Principalele ipoteze asupra momentului apariţiei monedei.5

Secţiunea 3. Geneza social-economică a monedei.11

Secţiunea 4. Categorii monetare existente în circulaţia monetară.15

Secţiunea 5. Apariţia sistemului monetar roman .18

5.1. Repere de istorie monetară anterioară apariţiei monedei naţionale.18

5.2. Circulaţia monetara de la mijlocul secolului XVIII până la 1867.22

5.2.1. Adoptarea leului ca monedă de calcul.23

5.2.2. Sistemul monetar instituit de Regulamentul Organic.24

5.3. Legea nr. 14/1867.26

5.4. Evoluţia unităţii monetare a leului.27

CAPITOLUL II: SISTEME MONETARE NAŢIONALE

Secţiunea 1. Unitatea monetară.30

Secţiunea 2. Etalonul monetar. Tipuri de sisteme monetare.33

Secţiunea 3. Baterea si circulaţia monedelor cu si fără valoare integrală.38

Secţiunea 4. Reglementarea emisiunii si punerii in circulaţie a monedei de

hartie.Convertibilitatea monetară.42

4.1. Mecanismul emiterii si punerii in circulaţie a monedei de hartie.42

4.2. Convertibilitatea monetară si evoluţia ei.44

CAPITOLUL III: SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Sistemul monetar internaţional de la Bretton Woods.50

1.1. Principii de funcţionare.51

1.2. Instituţiile monetare si de credit internaţionale- expresie a acordului de la Bretton Woods.55

1.3. Evoluţii ale funcţionarii sistemului.60

Secţiunea 2. Sistemul monetar internaţional actual.62

2.1. Funcţionarea sistemului actual.63

2.2. Drepturile speciale de tragere(DST) şi rolul lor în cadrul sistemului.65

CAPITOLUL IV. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN

Secţiunea 1. Încercări de creare a une zone de stabilitate monetară în Europa.68

Secţiunea 2. Crearea si funcţionarea Sistemului Monetar European.70

2.1. ECU-coş, unitate de calcul.73

2.2. ECU-oficial. Intervenţiile si finanţarea lor pe pieţele de schimb.75

2.3. ECU privat.76

Secţiunea 3. Tranziţia spre Uniunea Economică şi Monetară.77

3.1. Etapele constituirii şi funcţionării Uniunii Europene.77

3.2. Premisele adoptării monedei unice în lumina Tratatului de la Maastricht.80

3.2.1. Uniunea Economică şi Monetară.82

Secţiunea 4. Euro – moneda unică europeană.84

4.1. Conceptul si semnificaţia monedei euro.84

4.2. Principalele avantaje economice ale monedei unice europene.88

4.3.Costurile şi riscurile introducerii monedei unice.91

4.4. Sistemul European al Băncilor Centrale – baza politicii monetare a UE.92

Secţiunea 5. Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene.93

CONCLUZII .97

BIBLIOGRAFIE.99

Extras din document

CAPITOLUL I

MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC.

Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei

1.1.Noţiune

Moneda a contribuit substanţial la patrimoniul de valori al omenirii în cursul mileniilor. Fiind în primul rând un instrument social-economic, indispensabil oricărei economii, ea a reprezentat “o instituţie istorică, a urmat şi urmează evoluţia societăţii umane” .

Ascensiunea sau declinul naţiunilor a fost adesea marcat profund de modurile de administrare a monedei, care s-a manifestat – după caz – ca factor propulsor al dezvoltării ori ca obstacol în calea evoluţiei, avantajând ori împiedicând, influenţa sa asupra comunităţilor umane răsfrângându-se în două chipuri, precum simbolic a şi fost creată: din avers şi revers.

Apariţia şi circulaţia monedei în strânsă corelaţie în economiile popoarelor au dus la afirmarea sa plenară, la asimilarea ei de către diferitele colectivităţi umane.

Utilizarea sa la nivel planetar a determinat abordarea fenomenelor monetare de către teoreticieni printr-o variantă apreciabilă de explicaţii, soluţii şi forme de exprimare, de cele mai multe ori vădit contradictorii.

Controversele asupra naturii şi funcţiilor monedei persistă de secole şi probabil că acumularea progresivă a informaţiilor prin utilizarea tehnicilor moderne de investigare va lansa noi ipoteze, teorii şi metode în acest domeniu.

Din complexitatea fenomenului monetar derivă şi multitudinea definiţiilor date monedei, generată de cunoaşterea variată sau insuficientă a genezei, manifestării şi funcţiilor ei.

Într-o definiţie, prin moneda este desemnat orice bun acceptat ca instrument liberator de creditori sau vânzători, un ”bon” pentru cumpărarea mărfurilor. Într-un alt punct de vedere, se considera că atunci “când o marfă serveşte continuu ca intermediar pentru schimburi indirecte, ea devine monedă” .

Nominaliştii, la rândul lor, au considerat moneda drept un document de stat, detaşat de fluctuaţiile vieţii social-economice, care emană de la autorităţile publice.

Moneda, în forma ei clasică de disc metalic cu greutate determinată, se utilizează ca mijloc de circulaţie, de plată şi de tezaurizare. Ea reprezintă un instrument-etalon legal de plată pentru facilitarea schimburilor şi pentru acumulări, fiind măsuratorul general de valori care poartă girul autorităţii emitente, statul, şi care se bucură de încredere publică.

Majoritatea definiţiilor include în text variatele funcţii ale monedei, îndeosebi pe aceea de instrument de comparaţie a valorilor, de rezervor de valori sau mijloc de circulaţie a mărfurilor şi serviciilor.

Definiţiile monedei nu pot epuiza datele despre fenomenul datorat ei, o reprezentare fidelă putând fi posibilă în special prin enumerarea funcţiilor sale.

1.2.Funcţiile monedei

Funcţiile monedei au evoluat în timp, odata cu dezvoltarea producţiei şi schimbului de mărfuri. La apariţie, moneda a servit ca măsură a valorii şi mijloc de circulaţie a mărfurilor; odată cu practicarea vânzărilor pe credit şi împrumutului de capital, ea dobândeşte şi rolul de mijloc de plată, pentru ca în cele din urmă, odată cu crearea pieţei mondiale, sa îndeplinească funcţia de bani universali, slujind în circulaţia internaţională a valorilor materiale ca mijloc general de schimb.

Funcţia de evaluare a valorilor economice. Cu moneda se măsoară valorile materiale, se exprimă preţurile, puterea de cumpărare, creditul. Când moneda este marfă, fiind turnată din metal preţios (aur, argint), ea are valoare intrinsecă, preţuind prin sine însăşi, are o putere de cumpărare corespunzătoare acestei valori; în acest caz, moneda cu valoare proprie serveşte ca etalon direct pentru alte valori. Când însă reprezintă doar un semn, un bon, ea are valoarea corespunzătoare mărfurilor ce pot fi achiziţionate în schimbul ei. Şi această monedă are putere de cumpărare, deci valoare, putând servi ca etalon pentru alte valori, dar este în fapt numai intermediar între mărfuri. Tot cu ajutorul monedei se exprimă preţurile care sunt expresia monetară a valorii.

Funcţia de mijlocire a schimburilor de bunuri şi servicii prin intermediul operaţiunilor de vânzare-cumpărare. Moneda mijloceşte circulaţia mărfurilor, ea însăşi fiind o marfă intermediară. Urmare a dezvoltării continue a economiei, moneda a devenit un instrument economic par excellence, utilitatea ei ca mijloc fiind primordială în raport cu alte funcţii. Moneda a evoluat neîntrerupt, concomitent cu producţia şi schimbul de mărfuri; prin schimb, produsele devin mărfuri a căror circulaţie este înlesnită de monedă. Mărfurile, serviciile şi moneda se află într-o relaţie economică indisolubilă.

Funcţia de mijlocire a plăţilor. Moneda dobândeşte calitatea de monedă legală întrucât creditorul este obligat să primească moneda aflata în circulaţie la data lichidării unei datorii. Ea poate fi întrebuinţată la efectuarea oricăror plăţi, de către oricare dintre subiectele de drept, indiferent de categoria mărfurilor ori serviciilor supuse acestui act comercial. Valoarea esenţială a monedei rezidă în puterea ei cumpărare şi de efectuare a plăţii.

Funcţia de mijlocire a creditului. Creditul reprezintă transmiterea temporară a unei puteri de cumpărare; este un împrumut de monedă. Montesquieu afirma că “banul este un semn al valorii şi cui îi lipseşte trebuie să-l împrumute”. Creditul în monedă era generalizat. Fizic şi funcţional, moneda este un document de credit atât pentru cel care o primeşte, cât şi pentru cel care o livrează. Orice moneda este fiduciară, deci este bazată pe creditul care i se acordă. Moneda serveşte ca mijloc de acordare a creditului.

Funcţia de mijlocire a economiilor. Disponibilităţile temporare ale populaţiei se pot valorifica prin intermediul monedei. În acest mod, moneda transformă un capital, care se poate utiliza eficient în circulaţia monetară.

Funcţia de tezaurizare. Cu ajutorul monedei se pot păstra şi transfera valorile care se cer menţinute în timp, pe o perioadă îndelungată. De asemenea, valorile pot trece de la un deţinător la altul, în modul cel mai eficient, prin intermediul monedei. Tezaurizarea se realizează în condiţiile circulaţiei banilor cu valoare integrală (de aur) când funcţia de mijloc de circulaţie şi de plată este îndeplinită de către monede din metal obisnuit sau bancnote, aceşti bani lipsiţi de valoare intrinsecă înlocuindu-i pe cei din metal preţios, care sunt transformaţi în lingouri, putând fi păstraţi sau vânduţi sub această formă, după greutate, ca orice marfă.

Funcţia socială de distribuire şi redistribuire a bunurilor şi serviciilor. Produsul social se distribuie cu ajutorul monedei celor care au contribuit direct sau indirect la crearea lui. Moneda înlesneşte o bună utilizare a factorilor de producţie naţională, asigurând o repartiţie cât mai justă a produsului social.

Aceste funcţii ale monedei nu se cer îndeplinite cu necesitate, cumulativ, de către o marfă pentru a fi considerată monedă. Este suficient ca ea să îndeplinească o singură funcţie din cele amintite pentru a deveni monedă, dacă este asimilată ca atare.

Preview document

Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 1
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 2
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 3
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 4
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 5
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 6
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 7
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 8
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 9
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 10
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 11
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 12
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 13
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 14
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 15
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 16
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 17
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 18
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 19
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 20
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 21
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 22
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 23
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 24
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 25
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 26
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 27
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 28
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 29
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 30
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 31
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 32
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 33
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 34
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 35
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 36
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 37
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 38
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 39
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 40
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 41
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 42
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 43
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 44
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 45
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 46
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 47
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 48
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 49
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 50
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 51
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 52
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 53
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 54
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 55
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 56
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 57
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 58
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 59
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 60
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 61
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 62
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 63
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 64
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 65
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 66
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 67
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 68
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 69
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 70
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 71
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 72
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 73
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 74
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 75
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 76
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 77
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 78
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 79
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 80
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 81
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 82
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 83
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 84
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 85
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 86
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 87
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 88
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 89
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 90
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 91
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 92
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 93
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 94
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 95
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 96
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 97
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 98
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 99
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 100
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 101
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 102
Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • bibliografie.doc
  • concluzii.doc
  • Etalonul Monetar - Tipuri de Sisteme Monetare.doc
  • planul lucrarii.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Introducere Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor...

Probleme, Riscuri si Avantaje ale Unificarii Monetare Europene

INTRODUCERE Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu...

România și Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care...

Politica Monetara si Instrumentele Ei - Politica Bancii Nationale a Republicii Moldova

Introducere Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunţând ideea că moneda...

Evolutia Pietei Monetare din Romania 1990-2010

1.INTRODUCERE Piata monetara este o piata a capitalurilor pe termen scurt si foarte scurt Existenta acestei banci este legata de faptul ca unele...

Istoria Monedei Naționale - Leul

ISTORIA MONEDEI NAŢIONALE – LEUL "Banu-i ca o mica roata, ce-nvârteste lumea toată." Eduard Bourdt Aspecte metodologice –Monede reale si monede...

Piața monetară internațională

Piața monetară este una dintre cele mai importante piațe pe plan international și national sau mai bine spus pe plan mondial,fără de care evoluția...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Introducere Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor...

Sistemul Monetar Internațional - Istoric și Perspective

INTRODUCERE Această lucrare argumentează că sistemul de economie internaţională Bretton Woods se cuvine să reflecte experienţele şi cunoştinţele...

Sistemul Financiar Public și Impactul sau asupra Economiei

1.Sistemul financiar public şi funcţiile acestuia 1.1 Sistemul financiar public şi componentele acestuia În plan conceptual, sistemul financiar...

Sistemul Aur-Devize - Gold Exchange Standard

1. SCURT ISTORIC Cel de al doilea razboi mondial a zdruncinat puternic legaturile economice dintre natiuni si, implicit, vechile relatii monetare...

Moneda

BILET EXAMEN NR 1: Subiectul nr 1: EVOLUTIA MONEDEI SI CLASIFICAREA SEMNELOR MONETARE Evolutia monedei Banii reprezinta denumirea generica pt...

De la sistemele bănești naționale la sistemul monetar național

Introducere Dezvoltarea economică din ultimele secole au făcut ca relațiile financiar-monetare internaționale să cunoască o explozie puternică mai...

Caracteristicile Monedei, Forme si Evolutie

INTRODUCERE Moneda are un rol semnificativ in viata economica si sociala. Evolutia monedei, de la concret la abstract, demonstreaza valabilitatea...

Aurul și Moneda

1.1 Date istorice şi calităţile aurului În Europa aurul nativ a fost descoperit înca din timpurile cele mai vechi, mai întăi în Ardeal, apoi in...

Ai nevoie de altceva?