Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21433
Mărime: 125.22KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.hab.conf.univ.Stratan Alexandru
Ministerul Educaţiei din Republica Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICE ALE ETICII AFACERILOR 6

1.1. Fundamentele eticii afacerilor 6

1.2. Etica - componenta majoră a succesului în afaceri 21

1.3. Afacerile în perspectivǎ macrosocialǎ 24

CAPITOLUL II

ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A S.A. “ARTIMA” 29

2.1. Istoria şi profilul întreprinderii S.A. ”ARTIMA”.

Caracteristica generală 29

2.2. Analiza indicatorilor economico - financiari ai companiei 37

CAPITOLUL III

EVALUAREA NORMELOR DE ETICĂ ÎN CADRUL COMPANIEI ARTIMA ŞI MODALITĂŢILE DE APLICARE A ACESTORA 49

3.1. Compatibilitatea dintre etică și afaceri 49

3.2. Identificarea şi evaluarea normelor de etică specifice companiei Artima 53

3.3. Aplicarea normelor etice în dezvoltarea afacerii de către compania Artima 63

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 66

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 71

ANEXE 73

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal pentru care oamenii cumpără o anumită marcă este încrederea. Avînd în vedere faptul că motivele morale precumpănesc asupra celor comerciale, de multe ori în opinia publică auzim spunîndu-se „Daţi-mi pe cineva în care să am încredere”.

Activitatea de vînzare este un proces care trebuie desfăşurat pentru/sau împreună cu clientul şi nu trebuie înţeles ca un proces impus clientului. De aceea, înţelegerea criteriilor morale de conduită în afaceri, este deosebit de importantă deoarece noile structuri organizaţionale dau naştere unor noi complicaţii legate de circulaţia şi administrarea informaţiilor în cadrul diferitelor grupe de lucru şi al întregii organizaţii, pentru care nu există procedee tradiţionale. Accentul pus în ultimii ani pe etica în afaceri se datorează schimbărilor rapide în domeniul forţei de muncă, ca rezultat al apariţiei noilor tehnologii, internaţionalizării afacerilor, impactului diferiţilor factori economico-sociali şi politici atît asupra sectorului privat cît şi a celui public.

O înţelegere a eticii este critică pentru noi ca indivizi, pentru că o etică sănătoasă reprezintă însăşi esenţa unei societăţi civilizate. Etica este fundaţia pe care sunt clădite toate relaţiile noastre. Ea înseamnă ansamblul nostru de a relaţiona faţă de patroni, faţă de angajaţi, de colegi, de clienţi, de subordonaţi, de furnizori, faţă de comunitatea în care ne aflăm şi unii faţă de alţii. Etica nu se referă la legăturile pe care le avem cu alte persoane - toţi avem legături unii faţă de alţii - ci la calitatea acestor legături.

Activitatea comercială trebuie să se raporteze la anumite cerinţe etice şi să aibă un fundament moral fără de care comunitatea în ansamblul ei nu ar putea funcţiona. Societatea comercială trebuie să identifice nevoile, dorinţele şi interesele pieţelor vizate, după care trebuie să furnizeze clienţilor valoare superioară într-un mod care să protejeze sau să îmbunătăţească existenţa materială şi spirituală a consumatorului şi a societăţii. În prezent, în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste se încearcă, la nivel global, la nivel european comunitar, dar şi în Republica Moldova, găsirea unor metode optime de „educare” a societăţilor comerciale pentru a cunoaşte avantajele oferite de această atitudine faţă de stakeholderi (cei care au un interes ori sunt afectaţi de activitatea respectivelor societăţi comerciale: consumatori, angajaţi, mediul natural etc.) dar şi faţă de propria activitate comercială în relaţie cu stakeholderii. Cunoscînd

aceste avantaje se doreşte ca societăţile comerciale să integreze cerinţele responsabilităţii sociale în propriile strategii de afaceri devenind astfel societăţi comerciale responsabile social.

Actualitatea temei. În lumea noastră grăbită și agitată, din ce în ce mai mulți oameni sunt ahtiați după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang al valorii tuturor lucrurilor. Din acest punct de vedere, „stăm bine”. Etica în afaceri este un domeniu academic și un subiect de dezbatere publică teribil de recent.

În primul rînd, trebuie subliniat faptul că puterea și influența firmelor private asupra întregii societăți este mai mare decît a fost vreodată pînă acum, iar politicile imorale, frecvent întîlnite în mediul de afaceri, pot să provoace imense daune și prejudicii indivizilor, comunităților și mediului. Politicile guvernamentale din anii ’80, de exemplu, au scos în relief anumite probleme de etică în afaceri, care se pun acum cu mare acuitate și în tranziția societății moldovenești spre o economie de piață funcțională. Atît în țările occidentale, cît și în țara noastră programele de privatizare au făcut ca numeroase întreprinderi aflate o vreme în proprietatea statului să se adapteze cerințelor de eficiență și rentabilitate ale unor afaceri comerciale. Drept urmare, noii lor manageri au dispus masive concedieri de personal, acordîndu-și lor însă remunerații substanțial mărite. Moralitatea acestor măsuri a fost pusă vehement sub semnul întrebării de către opinia publică, stîrnind dezbateri aprinse în legătură cu obiectivele esențiale pe care trebuie să le urmărească întreprinderile comerciale: trebuie acestea să se pună în primul rînd în serviciul bunăstării generale a societății ori să servească mai presus de orice interesele acționarilor?

Preview document

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 1
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 2
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 3
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 4
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 5
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 6
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 7
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 8
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 9
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 10
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 11
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 12
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 13
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 14
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 15
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 16
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 17
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 18
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 19
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 20
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 21
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 22
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 23
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 24
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 25
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 26
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 27
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 28
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 29
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 30
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 31
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 32
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 33
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 34
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 35
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 36
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 37
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 38
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 39
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 40
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 41
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 42
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 43
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 44
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 45
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 46
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 47
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 48
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 49
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 50
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 51
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 52
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 53
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 54
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 55
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 56
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 57
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 58
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 59
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 60
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 61
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 62
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 63
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 64
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 65
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 66
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 67
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 68
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 69
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 70
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 71
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 72
Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Etica Afacerilor - Conditie a Dezvoltarii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Noțiuni privind managementul stimulării vânzărilor

INTRODUCERE Aşa s-a întîmplat că economia de piaţă în care ne aflăm, cere întreprinderii autohtone să asimileze tot specificul acesteia. Un...

Abordarea Eticii in Managementul Afacerilor Internationale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Turismul Estival în România 2011

Introducere Turismul este modul prin care o ţara este cunoscută în lume, cu cât mai competenţă este o ţara în domeniul turismului cu atât este mai...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Dileme Etice în Organizații

INTRODUCERE În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Te-ar putea interesa și

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Abordarea Antreprenoriatului din Perspectiva Socio-Psihologica

INTRODUCERE Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Agenție de Turism Turmarin Plus SRL

Agenţia de turism „Turmarin Plus” în structura turismului R. Moldova. Agenţia de turism „TURMARIN PLUS” este fondată în conformitate cu legislaţia...

Etică și responsabilitate socială corporativă

Literature review Antoine de Saint Exupery spunea într-o maximă devenită celebră: „Fiecare este responsabil faţă de toţi. Fiecare este responsabil...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Strategia de Privatizare a Intreprinderii

STRATEGIA DE PRIVATIZARE A INTREPRINDERII 1. CONCEPTUL DE STRATEGIE Prin strategie desemnăm ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe...

Ai nevoie de altceva?