Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 11656
Mărime: 62.89KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR

1.1. Conţinutul şi structura stocurilor 5

1.2. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii stocurilor 6

1.3. Evaluarea stocurilor 9

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL AL STOCURILOR PE EXEMPLUL SC BIT TRADE SRL

2.1. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi obiecte de inventar

18

2.2. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar

22

2.3. Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor consumabile 30

2.4. Contabilitatea obiectelor de inventar 39

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 46

BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar (sau mai ales) socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi: pieţele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, mişcarea rapidă a capitalurilor etc. “Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa”.

Încă de la apariţia ei ca ştiinţă, contabilitatea a fost legată de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficientă a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispoziţia conducerii firmei atât date cât şi informaţii operative privind starea şi gestionarea patrimoniului.

Scopul tezei Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o prezentare cât mai detaliată a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventar, precum şi contabilitatea acestora.

Sarcinile lucrării au rezultat dn scopul determinat:

- Analiza conţinutului şi structura stocurilor;

- Studierea obiectivelor şi factorii contabilităţii stocurilor;

- Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi obiecte de inventor;

- Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de inventor;

- Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor consumabile;

- Contabilitatea obiectelor de inventor.

Lucrarea este elaborată pe baza prevederilor Legii contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la data elaborării ei, a unor lucrări de specialitate din ţară şi străinătate.

Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, cei fai listaţi savanţi au fost : Bălănescu R., Bălăşescu F., Epuran M., Bădăiţă V., Moşteanu T., Pătruţ V., Petrescu S., Popescu G., Răileanu V., Sasu H., Ţâţu L.

În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac parte şi stocurile, adică acele materiale deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Această importanţă este dată de faptul că o unitate de producţie nu poate funcţiona fără existenţa stocurilor. O firmă care are ca obiect principal de activitate producţia trebuie să deţină suficiente stocuri (materii prime, materiale, etc.) astfel încât procesul de producţie să aibă continuitate. În acelaşi timp, structura şi mărimea stocurilor trebuie stabilită judicios, astfel încât să nu existe lipsuri dintr-o anumită materie primă sau din contră, să existe supra stocuri din alte materii prime. Pe de altă parte, aceste stocuri aprovizionate în exces se pot degrada sau altera ca urmare a depozitării necorespunzătoare sau ca urmare a influenţelor factorilor de mediu, mai ales în industria alimentară.

În concluzie, gestionarea stocurilor reprezintă o latură importantă în buna desfăşurare a activităţii unei firme şi acesta este motivul pentru care am ales această temă.

Structura tezei Lucrarea este structurată în 2 capitole astfel: primul capitol abordează contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale şi obiecte de iunventar, iar cel de-al doilea descrie organizarea sistemului informaţional contabil al stocurilor.

CAPITOLUL I. CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR

1.1. Conţinutul şi structura stocurilor

Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie.

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţională a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi [30, p.68]:

- Bunuri achiziţionate în scopul revânzării ( marfa cumpărată de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest scop;

- Bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere;

- Materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;

- Costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.

Preview document

Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 1
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 2
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 3
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 4
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 5
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 6
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 7
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 8
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 9
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 10
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 11
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 12
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 13
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 14
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 15
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 16
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 17
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 18
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 19
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 20
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 21
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 22
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 23
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 24
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 25
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 26
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 27
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 28
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 29
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 30
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 31
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 32
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 33
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 34
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 35
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 36
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 37
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 38
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 39
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 40
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 41
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 42
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 43
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 44
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 45
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 46
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 47
Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea si Contabilitatea Stocurilor de Materiale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Misiune de audit intern la Comuna Pârteștii de Jos - Primărie

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primaria Pirtestii de Jos este situata in comuna Pirtestii de Jos aflata in judetul Suceava. Primaria are in subordine...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Contabilitatea mărfurilor în unitățile de desfacere cu amănuntul

CAPITOLUL 1 STRUCTURI CONTABILE PRIVIND STOCURILE PE EXEMPLUL S.C. APCO ROMANIA S.R.L. Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,...

Contabilitatea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE SI OBIECTE DE INVENTAR INTRODUCERE Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Ai nevoie de altceva?