Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18971
Mărime: 153.88KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA VENITURILOR 2

1.1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII VENITURILOR 2

1.1.1. Organizarea documentaţiei primare 5

1.1.2. Organizarea contabilităţii sintetice a veniturilor 5

1.2. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 7

1.2.1. Contabilitatea veniturilor din vânzarea de produse, prestări servicii şi mărfuri 7

1.2.2. Contabilitatea veniturilor din producţia stocată şi producţia de imobilizări 8

1.2.3. Contabilitatea veniturilor din subvenţii de exploatare 11

1.2.4. Contabilitatea altor venituri din exploatare 11

1.2.5. Contabilitatea veniturilor din provizioane privind activitatea de exploatare 12

1.3. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 14

1.4. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI EXTRAORDINARE 17

1.5. CONTABILITATEA DECONTĂRII VENITURILOR 19

1.6. PRINCIPIUL CONECTĂRII CHELTUIELILOR CU VENITURILE 20

CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 23

2.1. PREZENTAREA S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 23

2.2. SCURT ISTORIC 23

2.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE SI ORGANIGRAMA SOCIETATII 24

2.4. PREZENTAREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE 28

2.5. PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 29

CAPITOLUL 3: ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI FIRMEI S.C. EUROCONSTRUCT S.A. 31

3.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI FIRMEI S.C. EUROCONSTRUCT S.A. 31

3.1.1. Analiza structurii resurselor financiare pe termene de exigibilitate 31

3.1.2. Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă 32

3.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI 38

3.2.1. Analiza ratei activelor imobilizate 39

3.2.2. Analiza ratei activelor circulante 40

CAPITOLUL 4: EVALUAREA S.C. EUROCONSTRUCT S.A. 44

4.1. VALORI OBŢINUTE PRIN ACTUALIZARE 46

4.1.1. Metoda actualizării profitului 51

4.1.2. Metoda actualizării cash-flow-ului 53

4.2. VALORI OBŢINUTE PRIN CAPITALIZARE 57

4.2.1. Valoarea de randament 58

4.2.2. Valoarea de rentabilitate 59

CONCLUZII 61

BIBLIOGRAFIE 63

ANEXE 65

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din generaţie în generaţie şi că se respectă standardele profesionale. Această activitate este o profesiune specifică economiei de piaţă, a cărei utilitate publică este impusă de interesele investitorilor de a face tranzacţii cu diferite tipuri de proprietate.

Necesitatea evaluării derivă din necesităţile utilizatorilor acestui serviciu de consultanţă, respectiv investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, instituţiile specializate ale statului şi publicul larg.

În multe ţări, evaluatorii au înfiinţat asociaţii profesionale, bazate pe asociere, care să le reprezinte interesele şi să reglementeze activităţile firmelor de evaluare şi a evaluatorilor individuali.

În această lucrare tema tratată este un studiu de evaluarea conform standardelor si metodelor de evaluare, studiul de caz desfăşurându-se pentru societatea Euroconstruct S.A

Problematica temei este strucurată în patru capitole. Primul capitol prezintă modul de organizare al contabilitatii veniturilor, în capitolul al doilea se face prezentarea generala a societăţii comerciale Euroconstruct S.A.

În capitolul al III-lea putem observa analiza structurii financiare a activelor si pasivelor firmei S.C. Euroconstruct S.A

Capitolul IV ne prezintă ca studiu de caz evaluarea S.C. Euroconstruct S.A. prin metodele de evaluare bazate pe actualizare si capitalizare.

In final sunt prezentate concluziile şi bibliografia aferenta lucrarii.

- CAPITOLUL 1 –

CONTABILITATEA VENITURILOR

1.1. Organizarea contabilităţii veniturilor

Veniturile sunt reprezentate de totalitatea operaţiilor economice care afectează patrimoniul întreprinderii prin mărirea activului, dacă se fac încasări în numerar ori dacă se înregistreză în prealabil creanţele asupra clienţilor, sau prin diminuarea provizioanelor, dacă acestea rămân fără obiect.

Ca şi în cazul cheltuielilor, contabilitatea veniturilor se realizează în condiţiile unei contabilităţi de angajamente, respectiv contabilizarea acestora se face în momentul constatării lor, indiferent de data încasării lor.

În procesul de creare a veniturilor se delimitează trei momente: producţia, vânzarea şi încasarea.

Producţia reprezintă momentul creării rezultatului ca produs al activităţii consumatoare de resurse materiale, financiare şi umane.

Vânzarea reprezintă momentul transferării dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător.

Încasarea reprezintă etapa în care dreptul de creanţă din vânzare se transformă în bani.

Aceste trei momente pot să aibă loc succesiv sau simultan. De regulă, etapele de creare a veniturilor nu se suprapun în timp.

Contabilitatea presupune respectarea principiului independenţei exerciţiilor, în care caz toate operaţiile care determină cheltuieli şi venituri sunt înregistrate în momentul producerii lor. Fiecare unitate patrimonială îşi organizează şi o contabilitate a angajamentelor. În această situaţie principiul angajării veniturilor presupune individualizarea şi reflectarea acestora în momentul obţinerii şi vânzarea produsului, lucrării sau serviciului.

Respectând principiul individualizării rezultatului, este necesar să fie delimitat momentul în care veniturile şi cheltuielile se consideră realizate, iar pe această bază imputarea cheltuielilor coresponzătoare, în vederea delimitării rezultatului net. În acest scop a fost adoptat în noul sistem contabil principiul recunoaşterii venitului, realizat în momentul transferării dreptului de proprietate, deci al vânzării către cumpărător (client). Pornind de la acest principiu se determină în mod corespunzător cheltuielile care reprezintă efortul care a generat veniturile.

Preview document

Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 1
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 2
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 3
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 4
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 5
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 6
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 7
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 8
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 9
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 10
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 11
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 12
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 13
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 14
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 15
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 16
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 17
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 18
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 19
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 20
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 21
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 22
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 23
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 24
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 25
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 26
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 27
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 28
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 29
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 30
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 31
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 32
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 33
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 34
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 35
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 36
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 37
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 38
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 39
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 40
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 41
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 42
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 43
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 44
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 45
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 46
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 47
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 48
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 49
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 50
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 51
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 52
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 53
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 54
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 55
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 56
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 57
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 58
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 59
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 60
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 61
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 62
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 63
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 64
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 65
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 66
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 67
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 68
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 69
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 70
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 71
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 72
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 73
Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Evaluatea unei Firme pe Baza de Venituri si Efectele Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea societății Confort S.A. Timișoara

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CONFORT S.A TIMIŞOARA. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea : S.C. “CONFORT“ SA Adresa : TIMISOARA STR. BAADER...

Raport de Evaluare a Unui Apartament

Partea I: Raport de evaluare Capitolul I. Introducere 1.1 Scopul evaluării Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a...

Evaluarea unei Firme

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Detalii de identificare: Nume firmă: CONSPROIECT S.A. Cod Unic de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Metode Patrimoniale de Evaluare a Intreprinderilor

Pâna la începutul secolului al XX-lea valoarea patrimoniala a constituit un parametru esential de evaluare a întreprinderii. De fapt, evaluarea...

Te-ar putea interesa și

Rolul Investițiilor în Crearea și Dezvoltarea Patrimoniului Întreprinderilor

CAPITULUL I. ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR. 1.1. POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui...

Riscul International

in conditiile perioadei contemporane, extinderea marilor intreprinderi in afara granitelor propriei tari reprezinta un factor determinant al...

Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Administrarea Schimbării Organizaționale

Rezumat În cadrul acestui articol, am ales tema „Administrarea schimbării organizaţionale”, unde am vorbit despre conceptul şi formele schimbării...

Metode și Instrumente Moderne Utilizate în Managementul Marketingului

Metode şi instrumente moderne utilizate in managementul marketingului 1. Introducere „Marketingul este un proces social şi managerial prin care...

Considerații Asupra unui Sistem Informatic pentru Management în Activitatea de Turism

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă intitulată ,,Consideraţii asupra unui sistem informatic pentru management în activitatea de turism” la disciplina...

Ai nevoie de altceva?